Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Konference PDeS 2024

Ve dnech 19. až 21. června 2024 se bude v Brně konat konference PDeS. Konferenci, která navazuje na řadu předcovidových akcí a obnovuje jejich tradici, pořádá ústav automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Hlavním cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci nejnovějších výsledků výzkumu a zkušeností v oblasti návrhu a užití programovatelných zařízení a systémů a pro diskusi o současném stavu a budoucích trendech tohoto konkrétního odvětví aplikované elektroniky.

Na konferenci se budou podílet také ústav elektrotechniky a elektroniky FEI VŠB-TU Ostrava, ústav kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty strojní, přírodních a lékařských věd International Burch University v Sarajevu (Bosna a Hercegovina), ústav automobilové mechatroniky FEIT STU v Bratislavě a ústav elektroniky Slezské technické univerzity v Gliwici v Polsku.

Hlavní témata konference budou mj.:

 • průmyslové programovatelné řídicí jednotky,
 • průmyslová PC a PLC,
 • programovatelná hradlová pole FPGA,
 • rekonfigurovatelné a programovatelné ASIC,
 • vestavné systémy,
 • mikroprocesory a mikrořadiče,
 • zpracování signálu,
 • spolehlivost, bezpečnost a zabezpečení,
 • komunikace pro řízení,
 • bezdrátové systémy pro zpracování signálů a řízení,
 • teorie řízení

a další témata související s oborem, včetně oblasti vzdělávání.

Zájemci o aktivní účast se mohou registrovat do 2. ledna 2024 na adrese https://pdes-conference.eu/, kde jsou i podrobnější informace o konferenci.

(ed)