Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Konference IT/OT bezpečnost 2019

Konference o zabezpečení průmyslových řídicích systémů v době jejich konvergence s IT v průmyslových podnicích byl provoz s jeho řídicími systémy tradičně oddělen od celopodnikové informační infrastruktury. Tlak na snižování nákladů v IT i v provozu a digitalizace výroby však způsobují postupné propojování průmyslových systémů v provozech a informačních systémů podniku.

Jak nově vznikající prostředí zabezpečit i s ohledem na požadavky zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti? Jak zajistit správu i dostupnost dat, která tečou napříč podnikem v průběhu výrobního cyklu? Jak z těchto dat vytěžit užitečné informace pro lepší predikci výroby, řízení podniku a optimalizaci celého logistického řetězce?

Na to budou odpovídat řečníci konference IT/OT bezpečnost 2019, kterou pořádají společnosti KPCS CZ a VPGC. Konference se uskuteční 28. května 2019 v Praze. Bližší informace, podrobný program a možnost přihlášení jsou na https://itot.cz/

(ed)