Aktuální vydání

celé číslo

04

2020

Balicí a plnicí linky, výrobní logistika

Příslušentví robotů

celé číslo

Konference Diago bude v lednu 2020 na Vysočině

Asociace technických diagnostiků ČR, z. s., a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zvou účastníky na 39. mezinárodní vědeckou konferenci Diago. Konference se bude věnovat technické diagnostice strojů a výrobních zařízení a uskuteční se 28. a 29. ledna 2020 v hotelu Orea Resort Devět skal ve Sněžném-Milovech na Vysočině.

Konference je zaměřena na měřicí metody, přístroje a systémy používané v údržbě k objektivnímu zajišťování technického stavu strojů, na systémy údržby a na provozní zkušenosti z údržby strojů a zařízení. Diskutovat se bude také o vzdělávání v technické diagnostice a o údržbě a certifikaci způsobilosti osob.

K dalším tématům budou patřit např.:

  • technická diagnostika a provozní spolehlivost,
  • teorie systémů údržby, informační a řídicí systémy údržby,
  • tribotechnická diagnostika objektu a maziv,
  • vibrační diagnostika a monitorování technického stavu, modální a strukturální analýza objektu,
  • termodiagnostika,
  • diagnostika točivých elektrických strojů,
  • ustavování strojních systémů.

Více informací a přihláška: www.atdcr.cz

(ed)