Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Kabely v norském metru odolají ohni i mrazu

Moderní podzemní dráha v norském hlavním města Oslo je velmi dobře technicky vybavena. Velké nároky jsou kladeny na kabeláž usměrňovacích stanic, které převádějí střídavý proud z veřejné sítě na stejnosměrný proud pro pohony vlaků. "V případě nehody je životně důležité, aby se vlaky především dostaly z tunelu," říká Lars Nilsen, produktový manažer společnosti LAPP Norsko. Proto byl použit výkonný kabel LAPP, dvojitě izolovaný a ohnivzdorný, který vydrží prakticky každé představitelné zatížení. V závislosti na zapojení může měděným vodičem o průřezu 400 mm2 proudit až 1 270 A. Proti požáru je kabel chráněn obalem dvěma vrstvami slídové pásky

K zamezení úniku elektromagnetických impulzů je izolace pokryta ještě stínicí vrstvou o průřezu 30 mm2. Nad touto vrstvou je podobně provedený plášť ze speciálního polymeru EVA. Vzhledem k propracovanému opláštění je kabel 44 mm tlustý a váží neuvěřitelných 4 730 kg/km. Měděný vodič je dobře chráněn, takže kabel nešíří oheň. Tím je zajištěno, že kabeláž zůstane funkční i v případě požáru a vozy metra jsou stále napájeny elektřinou, dokud nevyjedou z tunelu.

Obr. 1. Náročná příprava a montáž kabelu pro norské metro

Kromě toho kabel neobsahuje halogeny a zabraňuje úniku kouřových emisí. Nevytváří toxické plyny a je certifikován dle norem NES 02-713 a NFC 20-454. To je důležité v případě, že je kolej zablokována a vlak nemůže opustit tunel. Pokud by k tomu došlo, pasažéři by byli evakuováni z tunelu, aniž by vdechovali kouř nebo dráždivé výpary.

Pro metro v Oslo byly speciálně vyvinuty také ohnivzdorné kabelové spoje. Kabely i spojovací prvky vydrží požár a mohou v jeho průběhu stále napájet vlaky elektřinou. Funkce protipožární ochrany však nebyly pro vývojáře v Lapp jedinou výzvou. Kabel pro metro si musí zachovat pružnost i v zimě, výsledkem vývoje byl kabel, který zůstává ohebný při malém poloměru ohybu při šestinásobném vnějším průměru i při teplotách pod –20 °C. Je důležité, aby plášť na vnější straně ohybu neměl žádné příčné trhliny. Byl použit kabel určený pro provoz při teplotě v rozsahu od –40 °C do +90 °C.

Po uložení jsou kabely ještě chráněny proti hlodavcům páskou ze skleněných vláken. Kvalita produktů LAPP nezůstala bez povšimnutí zákazníka. S provozovatelem Sporveien Oslo podepsala nedávno společnost LAPP Norsko druhou rámcovou smlouvu.

(Lapp)