Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Jak optimalizovat elektrickou instalaci v mobilních strojích

Mobilní stroje, jako jsou užitkové a speciální vozy (zemědělské, lesnické, silniční), jsou stále častěji vybavovány mnoha elektronickými prvky. Výrobci těchto vozidel nabízejí množství variant volitelných doplňků. Tyto změny přinášejí větší nároky na elektrické zapojení, takže tradiční elektroinstalace pomocí kabelových svazků a svorkovnic přestává vyhovovat.

Společnost Data Panel, coby nový člen skupiny Murrelktronik, byla založena s cílem vyřešit, resp. odstranit výše zmíněné problémy či nedostatky. Pomocí robustních produktů řady xtremeDB lze navrhnout decentrální elektrotechnická instalační řešení ve formě přesně vzájemně přizpůsobeného, modulárního, zásuvného stavebnicového systému. Pomocí tohoto modulárního systému, který zahrnuje sběrnicové moduly, pasivní rozbočovače a předmontované kabely, lze snadno vyhovět požadavkům každého stroje P. Michael Dietrich říká: „To nám umožňuje nabízet nákladově efektivní řešení i při minimálních sériích.“
Michael Dietrich poukazuje i na další problém tradiční elektroinstalace: „Problém při připojení mnoha jednotlivých vodičů je zajištění těsnosti každého jednotlivého vodiče. Pokud selže jediné těsnění, může vlhkost nebo provozní médium proniknout až do řídicího systému a způsobit tak úplné selhání stroje.“

Plně zalisovaný sběrnicový modul CANopen z produktové řady xtremeDB nabízí osm slotů pro vstupy a výstupy. Digitální, analogové a raciometrické formy signálu lze individuálně konfigurovat pro vstupy a výstupy. Signálová nabídka je završena PWM/PWM (I) a PVG ovládáním ventilů, jakož i frekvenčními/čítačovými a kodérovými signály na straně vstupů.
Díky všudypřítomné přípojné technice Deutsch (DT) může být modul, sestávající z plastového materiálu vyztuženého skelným vláknem, použit ve strojích, ve kterých může projektant pro připojení používat předem sestavené opláštěné kabely nebo alternativně jednotlivé vodiče.
Použití pasivních rozbočovačů Data Panel je přechodovým krokem od paralelního zapojení pomocí kabelového svazku nebo svorkovnice k zásuvné sběrnicové technologii a nabízí rovněž možnost dovést snadno a efektivně on-board vstupy a výstupy z řídicího systému do prostoru stroje. Na rozdíl od kabelového svazku umožňuje zásuvný systém bezproblémové dodatečné rozšíření nebo přizpůsobení elektroniky stroje.

S kompletní produktovou řadou xtremeDB lze také stroj instalovat a uvést do provozu bez expertních znalostí pomocí předmontovaných a testovaných spojovacích kabelů společnosti Murrelektronik založených na přípojné technice DT. Při použití těchto kabelů splňuje aktivní a pasivní modul požadavky podle IP67, IP66K a IP69K. Alternativně je možné vlastní sestavení kabelu s DT nebo kompatibilními konektory. Stavebnicový systém předmontovaných a testovaných komponent a rozsáhlý sortiment příslušenství zajišťují značnou nezávislost při zapojení senzorů a akčních členů. „Nezávislost je také dána v jiném ohledu,“ říká p. Michael Dietrich. „Díky snadné manipulaci se součástmi našeho stavebnicového instalačního systému již není výrobce stroje vydán na milost kapacitním zdrojům výrobce kabelových sestav.“
Ve svorkovnici přináší změna elektroinstalace významné úspory prostoru, protože kromě mobilního řídicího systému jsou nahrazeny další vstupní a výstupní moduly a potenciálová svorková rovina. Signály díky tomu již nejsou jednotlivě náročně zapojovány „do skříně“, ale jednoduše a efektivně instalovány decentrálně ve stroji. Svorkovnice může proto být menší, nebo v ideálním případě dokonce zcela odpadnout. Kabelové průchodky, a tedy potenciální slabá místa, již nejsou zapotřebí.

V případě servisního zásahu lze přípojné kabely snadno a rychle vyměnit přímo na místě nebo opravit pomocí již předmontovaných konektorů. 

Kromě výše uvedených možností, které stavebnicový instalační systém uživateli otevírá, vidí Michael Dietrich optimisticky reakci trhu. „Přestože jsme náš modulární systém představili v době, která je pro naše potenciální zákazníky obtížná, byly reakce veskrze velmi pozitivní.“

(Murrelektronik)