Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Integrované mycí systémy Proceco dosahují s Cube67 a IO-Link dobrých výsledků

Společnost Proceco byla pověřena výstavbou automatizovaného mycího systému pro letecký průmysl o 13 stanicích v kanadském Qébecku. Mycí zařízení je ovládáno jednotkami PLC Allen Bradley s rozhraním EtherNet/IP.

Pro spolupráci s firmou Murrelektronik se projektanti rozhodli proto, že pro tento typ stroje byla schopna dodat nejvhodnější I/O systém. Potřebovali totiž integrovat různé typy I/O zařízení a zároveň snížit množství kabelů. To se podařilo s použitím modulu Cube 67 s komunikací IO-Link.

Obr. 1. Instalace s využitím modulů Cube 67 s komunikací IO-Link

Původní koncepce I/O systému společnosti Proceco spočívala na propojovacích svorkovnicích. To vyžadovalo použít pro každou stanici zvláštní komunikační a napájecí kabel. S použitím sběrnicového systému Cube67bylo možné použít systém jediného kabelu pro sběr dat ze všech stzanice. Dále byl navržen jeden rozšiřující IO-Link modul pro stanici s 12 digitálními vstupy a výstupy a čtyřmi linkami IO-Link.

Analogový RTD snímač byl nahrazen verzí s komunikací IO-Link a do systému byl zařazen analogový IO-Link převodník sloužící k převodu signálu IO-Link na analogový výstup 4 až 20 mA pro ovládání ventilů. Rozšíření o další signály je zajištěno pomocí rozbočovače IO-Link.

 

Rychlejší instalace a úspory materiálu

S využitím I/O systému založeného na komunikaci IO-Link se snížil instalační čas o 30 % a cena materiálu klesla o 25 %. Výrazně se snížila cena hardwaru a zrychlila se instalace díky eliminaci analogových PLC karet a možnosti používat jediný systémový kabel mezi jednotlivými stanicemi.

Produktivita mycího procesu se zlepšila díky funkci MachineOption Management, která umožňuje ostatním stanicím pokračovat v provozu, když jedno z nich musí přejít do režimu off-line pro doplnění nádrže.

Instalace splnila očekávání firmy Proceco. Ta sice již dříve používala moduly Impact67, toto však byl její první projekt s využitím modulu Cube67.