Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Infračervený snímač Grid-EYE 90° pro detekci a počítání osob

Společnost Panasonic Industry uvedla na trh nový člen své oblíbené řady snímačů Grid-EYE s objektivem s úhlem 90°, který má širší zorné pole a umožňuje tak zmenšit počet snímačů potřebných k pokrytí dané oblasti pro úlohy detekce a počítání osob. Konstruktéři, kteří si uvědomují nutnost zachování soukromí, oceňují u snímačů Grid-EYE rozlišení jen 64 pixelů. Grid-EYE 90° přináší do systémů pro detekci a počítání osob nebo sledování jejich pohybu nové možnosti.

Osamu Mitsumura, produktový manažer ve společnosti Panasonic Industry Europe, k tomu řekl: „Vědět, kde jsou lidé, je klíčem k inteligentnímu využití prostor. Firmy chtějí znát způsob, jakým jsou jejich budovy využívány, aby mohly jejich provoz optimalizovat. Kromě výrobních hal nebo skladů jde zejména o hotely, nemocnice nebo nákupní centra. Základními požadavky všech systémů pro sledování a počítání lidí byly vždy škálovatelnost a hospodárnost. Grid-EYE 90° přináší obojí.“

 

Nový snímač se zorným polem 90° pro sledování osob při zachování jejich soukromí

Dříve byly snímače Grid-EYE používány v různých úlohách, kde se hodnoty teploty používají pro detekci horkých míst, např. v inteligentních kuchyních nebo pro inteligentní klimatizaci. Zároveň je snímač Grid-EYE také velmi vhodný pro detekci a počítání osob.

Nový širokoúhlý objektiv s úhlem 90° má širší zorné pole, na rozdíl od předchozích snímačů s úhlem zorného pole 36° nebo 60°. S Grid-EYE 90° je možné zachytit infračervený obraz větší oblasti, takže pro pokrytí dané oblasti stačí méně snímačů.

 

Malé rozlišení a strojové učení

Úspěšné získávání dat pomocí senzorů snímače Grid-EYE je pouze prvním krokem k úspěšné detekci a počítání osob. Pro zpracování dat ze senzorů lze použít různé techniky. Použití standardních algoritmů zpracování obrazu funguje spolehlivě ve viditelném spektru, ale u infračervených senzorů může dojít k potížím. Na rozdíl od zařízení, která pracují s viditelným spektrem, kde je kvalita dat jednoznačná, infračervené signály tak jednoznačné nejsou – zejména snímače s malým rozlišením, jako je Grid-EYE, zachytávají hodně šumu. Každodenní události jako horký šálek kávy, otevřené okno nebo přehřívající se počítač, které ve viditelném spektru nečiní žádné potíže, jsou v infračervené oblasti velkou výzvou. Algoritmy na zpracování signálů proto musí být mnohem složitější.

Jedním ze způsobů, jak to vyřešit, je použití strojového učení (ML). Strojové učení je podmnožina technik umělé inteligence (AI), která používá samoučících se neuronových sítí k odvození závěrů ze vstupních dat. Neuronová síť musí být natrénována pomocí známého anotovaného souboru dat, teprve potom je možné ji využít pro zpracování obrazu v praxi. To umožňuje řešit i složité úkoly, které dříve vyžadovaly na míru přizpůsobený algoritmus a drahý hardware, pomocí neuronových sítí.

 

Spolupráce se skupinou CN Group na získávání trénovacích dat

Má-li mít model strojového učení dobré výsledky, musí být trénován na kvalitním souboru dat. Na rozdíl od běžnějších úloh, jako je počítačové vidění, kde jsou již k dispozici bohaté sady trénovacích dat, infračervené snímače, jako je Grid-EYE, často žádné trénovací sady nemají. Společnost Panasonic si uvědomuje potřebu překlenout tuto mezeru a zahájila spolupráci se softwarovou společností CN Group, která je součástí společnosti Ciklam. Pomocí snímače Grid-EYE a kamery vytvářejí odborníci CN Group datové soubory obsahující obrazy pozorované scény ve viditelném i infračerveném spektru. Následně jsou automaticky anotovány obrazy, kde jsou v zorném poli kamery ve viditelném spektru metodami strojového vidění detekováni lidé. Příspěvek skupiny CN Group při vytváření automaticky anotovaných datových souborů otevírá širokou škálu možností při vytváření trénovacích sad souborů přizpůsobených pro určitá místa – zasedací místnosti, schodiště atd. Panasonic a CN Group věří, že tato spolupráce umožní vytvářet systémy ML pro detekci a počítání osob pomocí Grid-EYE dobře přizpůsobené konkrétnímu prostředí.

Další informace o snímači najdete na webových stránkách společnosti Panasonic Industry: https://industry.panasonic.eu/products/components/sensors/ir-thermophile-array-sensor-grid-eye.

Panasonic Industry Europe GmbH, tel.: +420 541 217 001, https://industry.panasonic.eu/cs