Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Indický trh s průmyslovou automatizací roste

V Indii, navzdory celosvětovému zpomalení, trh průmyslové automatizační techniky i v roce 2019 roste.

Podle britské společnosti IHS Markit, která se zabývá průzkumy a analýzami trhu, poroste v roce 2019 globální trh s průmyslovou automatizační technikou o 3,2 %, tedy pomaleji než v roce 2018, kdy byl růst 4,7 %. Poptávku snižuje celkové oslabení ekonomiky, zvláště patrné v průmyslové výrobě. Naproti tomu průmysl v Indii se úspěšně rozvíjí, a z toho vyplývá také růst trhu s automatizační technikou.

I přes mnoho potíží, jako je špatná infrastruktura, neefektivní dodavatelské řetězce nebo složitá daňová soustava, se Indie stává z hlediska výroby atraktivní lokalitou, a vládní iniciativy, např. Make in India, vytvářejí předpoklady pro další zrychlování růstu.

IHS Markit odhaduje, že HDP Indie ve fiskálním roce 2019 (který začíná 1. dubna), poroste o 6,6 % a v roce 2020 o 6,8 %. Roste také index objednávek Nikkei India Manufacturing PMI, zejména ve spojení s růstem výroby spotřebního zboží. Narůstá počet nových objednávek, počet exportních objednávek i zaměstnanost.

Indická vláda vybrala 25 klíčových průmyslových sektorů, kam směřuje svou podporu. Patří mezi ně výroba elektronických systémů, elektrických strojů, automobilů a letadel, obranný průmysl nebo farmaceutický průmysl. Opatření zahrnují zmírnění limitu přímých zahraničních investic, zjednodušení pracovně-právních vztahů, podporu vzdělávání a školení a zjednodušení podmínek pro podnikání. Příkladem může být indický průmysl výroby mobilních telefonů, podporovaný v rámci iniciativy Make in India z programu PMP (Phased Manufacturing Programme). V Indii díky tomu vyrostly montážní závody firem Foxconn a Samsung a Indie se stala druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě, po Čínské lidové republice, když Vietnam odsunula až na třetí místo.

V rámci programu Make in India je podporována také výroba osobních a lehkých automobilů, a proto mnozí světoví výrobci dávají před dovozem automobilů do Indie přednost výstavbě lokálních montážních závodů.

Indie s rostoucí průmyslovou výrobou a vládními iniciativami, které ji podporují, se stává atraktivním cílem také pro dodavatele automatizační techniky. Například trh s programovatelnými automaty podle IHS Markit poroste globálně v roce 2019 o 3,3 % a v roce 2020 o 3,6 %, ale v Indii to bude o 7,9 % a 9,9 %. V oboru průmyslových počítačů očekává IHS Markit globálně růst o 3,1 % a 1,0 %, zatímco v Indii o 7,1 % a 5,3 %. Velký trh se v Indii otevírá pro dodavatele pokladních a informačních systémů POS a POI, a to v souvislosti s výstavbou nových supermarketů.

[Podle analýzy Nitina Sharmy z firmy IHS Markit, srpen 2019.]

(Bk)