Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Hybridní veletrh SPS

Když jsem na včerejší (26. 10.) virtuální tiskové konferenci k veletrhu SPS v Norimberku uslyšel první větu, že veletrh bude hybridní, zatrnulo mi, že snad byl veletrh zrušen a bude nahrazen jen jakousi hybridní podivností. Ale není tomu tak: když se nic nezmění, veletrh reálně bude se vším, co je k veletrhu třeba: se stánky, vystavovateli a návštěvníky. Vystavovatelů je přihlášeno 756, z toho 199 ze zahraničí.

Veletrhu se ovšem nevyhnou opatření proti šíření covidu. Návštěvníci musí mít PCR test, který nebude starší než 48 hodin. Výjimku z této povinnosti mají jen lidé, kteří nemají příznaky respiračního onemocnění a jsou plně očkovaní (od druhé dávky uplynulo minimálně 14 dní) nebo prokazatelně prodělali covid a od závěrečného negativního PCR testu neuplynulo více než 6 měsíců ani méně než 28 dní. Povinnost mít PCR test ne starší než 48 hodin se vztahuje i na ty, kdo covid prodělali dříve než před šesti měsíci, ledaže by byli naočkováni minimálně jednou dávkou vakcíny.

Zvlášť návštěvníky upozorňuji na to, že podmínky jsou přísnější než na hromadných akcích v ČR: výsledek PCR testu platí jen 48 hodin a jiné testy se neuznávají.

Je třeba respektovat také podmínky vstupu do Německa a návratu z něj. Pro SRN zatím není Česká republika rizikovou zemí, ale to se možná do veletrhu změní, naopak pro Českou republiku SRN rizikovou zemí je. To s sebou nese při pobytu delším než 24 hodin nutnost vyplňovat příjezdový formulář (platí i pro očkované osoby), u neočkovaných osob navíc nutnost testování a karantény. Aktuální informace jsou na stránkách MZV, kde je i odkaz na stránky německého spolkového ministerstva zdravotnictví. Pravidla nošení respirátorů a roušek a povinná registrace v hotelích a restauracích jsou v pravomoci jednotlivých spolkových zemí.

Hlavní je však ohleduplnost. Ano, i já jsem absolvoval několik veletrhů s kašlem a teplotou – v této situaci to ale prosím nedělejme. Odborné veletrhy jsou pro obnovu hospodářství po covidu velmi důležité, ale je třeba maximálně omezit riziko přenosu nemoci.

Včerejší tisková konference však byla především prezentací virtuální části veletrhu SPS on air. Nejde jen o snahu pořadatelů prodat platformu, do níž jistě investovali hodně úsilí a prostředků. I když jsme už všichni na různé virtuální platformy alergičtí, je třeba konstatovat, že SPS on air přináší mnoho užitečných funkcí.

V platformě SPS on air se totiž ještě před návštěvou stánku mohou návštěvníci dozvědět o novinkách, které daný vystavovatel nabízí. Mohou si tu najít kontakt a dojednat schůzku – přímo ve stánku nebo ve virtuálním prostoru. V platformě SPS on air budou k dispozici také živé přenosy a záznamy přednášek a prezentací produktů a služeb, které se uskuteční na veletrhu – a to až do 3. prosince. To je velký přínos, protože doprovodný program veletrhu bývá bohatý, jenže přednost mají pochopitelně osobní schůzky. Protože veletrh je jen třídenní, bylo pro mě vždy obtížné se čehokoliv z doprovodného programu zúčastnit – nyní se budu moci podívat alespoň na záznam.

Hlavní témata přednášek a prezentací SPS on air budou: digitální transformace (Industrie 4.0), průmyslové komunikace, bezpečnost a zabezpečení, nové metody logistiky a integrace robotů, nové koncepty pro řízení a vizualizaci a využití umělé inteligence.

Více informací se zájemci dozví na https://sps.mesago.com/nuernberg/en/themes-events/sps-on-air.html. Upozorňuji, že jen některé prezentace budou v angličtině, část bude jen v němčině. Uvedeným tématům se však budeme věnovat i na stránkách našeho časopisu, kde je najdete v češtině a v písemné podobě, což je pro technické články a informace stále ta nejlepší a nejefektivnější forma sdělení.

 

Petr Bartošík