Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Frans Timmermans navštívil CIIRC ČVUT

Během své návštěvy Česka zamířil Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu („Green Deal“), i do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Zde se v pondělí 26. září seznámil s řešeními pro udržitelný a chytrý průmysl vyvíjenými v centru pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP – Testbed pro Průmysl 4.0, v laboratoři pro Energetiku 4.0 a Centru města budoucnosti. Druhou polovinu návštěvy věnoval diskusi se studenty a vědci z Českého vysokého učení technického.

Inovace a digitalizace jsou nezbytným předpokladem k větší efektivitě průmyslu i ke snižování jeho negativních dopadů na životní prostředí. Právě s takovými řešeními měl Frans Timmermans možnost seznámit se na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT: např. s efektivním řízením energetické spotřeby ve výrobě nebo alternativním modelem pro eliminaci kolísání dodávek elektřiny v síti (kombinujícím malé plynové turbíny, bateriový systém skladování energie a elektrolyzér), který je schopen poskytovat podpůrné služby nezbytné při omezování uhlíkové stopy energetiky. Dozvěděl se o možnostech využití vyhořelého jaderného paliva pro dálkové vytápění (Teplátor) nebo o recyklaci vysloužilých autobaterií z elektromobilů. To vše na principech flexibilní výroby, s využitím algoritmů strojového učení, umělé inteligence a velkých dat.

„Jedna věc, kterou bezpodmínečně musíme udělat, jinak všechno ostatní v příštích letech selže, je úspora energie. V současné době spotřebováváme příliš mnoho energie a musíme ji spořit mnohem účinněji,“ řekl Frans Timmermans. „To, co děláte v ČVUT, pomáhá společnostem šetřit energii a optimalizovat výrobu. Díky výpočetní technice vestavěné ve strojích můžete organizovat a optimalizovat výrobu nejen ve své zemi, ale také v celé Evropě. Tím se výrazně sníží uhlíková stopa. A co je nejdůležitější, přístup CIIRC ČVUT propojuje výzkum a vzdělávání s vládou a průmyslem ve velmi otevřené spolupráci. A to je budoucnost úspěšného vývoje,“ zhodnotil svou návštěvu Frans Timmermans.

„Nacházíme se v nelehké době. Ceny vstupů – surovin a energie – stoupají. Pro průmysl to znamená jediné: je třeba investovat do systémů na bázi umělé inteligence, které optimalizují spotřebu energie. A také do alternativních zdrojů: kombinace fotovoltaiky a bateriových úložišť. To je průmysl 4.0 v energetické teorii i praxi v souladu s udržitelností a závazkem Green Deal. To jsme dnes také Fransi Timmermansovi demonstrovali,“ řekl vědecký ředitel CIIRC ČVUT prof. Vladimír Mařík.

„Ze svého pohledu vnímám jako velmi důležité, že Frans Timmermans zmínil podporu pro malé a střední podniky v České republice,“ říká Tilman Becker, ředitel česko-německého výzkumného centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP.

Franse Timmermanse zajímala nejen chytrá řešení vznikající na českých univerzitách a v průmyslu, ale stejně podstatná je pro něj i zpětná vazba a dialog. Na jeho žádost tedy proběhla v prostorách CIIRC ČVUT otevřená diskuse se studenty a výzkumníky, kterou moderoval ředitel institutu, Dr. Ondřej Velek. „Možnost zprostředkovat názory mladých lidí, pro které jsou témata ochrany životního prostředí a udržitelnosti často velmi důležitá, na ČVUT, tedy na půdě, na níž vznikají významné inovace a formují se budoucí výzkumné elity, je pro nás prestižní záležitostí. Velmi mě potěšila míra informovanosti a zápalu diskutujících,“ řekl Ondřej Velek.

Frans Timmermans je výkonným místopředsedou Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu („Green Deal“). Je odpovědný za evropské nařízení o klimatu, které zavádí cíl klimatické neutrality do roku 2050, a za balíček „Fit for 55“, který má splnit cíl snížení emisí o 55 % v porovnání s rokem 1990 do roku 2030. Frans Timmermans vede mezinárodní vyjednávání EU o klimatu.

V květnu představil sdělení Komise o obnově přírody, které je součástí Strategie biologické rozmanitosti. Dohlíží také na ambice Komise v oblasti nulového znečištění, akční plán oběhového hospodářství, strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ („Farm to Fork“) a další iniciativy.

(ed)