Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Evropská klastrová konference 2022 v Praze se blíží

Osmý ročník Evropské klastrové konference se uskuteční 26. – 27. září 2022 v Praze. Na konferenci se sejdou manažeři klastrů, politici a odborníci z celé Evropské unie. Cílem akce je podnítit politickou diskusi na vysoké úrovni o výzvách, které je třeba řešit k posílení úlohy a přidané hodnoty klastrů při implementaci aktualizované průmyslové strategie EU, stejně jako v dalších klíčových evropských iniciativách ovlivňujících průmysl. Zahrne také otázky, kterými se zabývá české předsednictví, jako je energetická bezpečnost a strategická odolnost průmyslu EU. České předsednictví pracuje na urychlení procesů dekarbonizace, digitalizace a automatizace evropského průmyslu, což umožní rozšíření konkurenceschopné výroby v EU. Cílená podpora technologické konkurenceschopnosti na základě vlastních výrobních kapacit je nezbytná pro posílení strategické odolnosti, což je v souladu se záměry klastrů.

Akci pořádá Evropská komise za podpory Evropské platformy pro klastrovou spolupráci (ECCP) a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví Rady EU.

Registraci na konferenci a další informace naleznete na europeanclusterconference.eu.

(ed)