Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Energetické řetězy Hennlich opanují mola a úvaziště na Labi

Na celkem šesti molech a úvazištích na Labi zajistí přívody energií energetické řetězy firmy Hennlich. Mola a úvaziště na Labi procházejí významnou rekonstrukcí tak, aby mohla lépe sloužit zvyšující se rekreační lodní dopravě. Právě zajištění přívodů energií při kolísající hladině řeky je důležité pro spolehlivé krátkodobé zakotvení ve veřejných přístavištích.

Obr. 1. Rekonstruované molo v Děčíně bylo vybaveno energetickým řetězcem firmy Hennlich

Přívody elektřiny pomocí energetických řetězů jsou uloženy v pevném pouzdře, aby nemohly být poškozeny. Podobně je to i s přívody vody a dalších potřebných energií. „Díky energetickým řetězům je zajištěn stabilní přívod energií i pro případ několikametrových výkyvů hladiny řeky oběma směry. Věříme, že tak naše zařízení přispěje k pohodlné plavbě mnoha rekreačních lodí,“ vysvětluje Jindřich Kollár, produktový manažer pro energetické řetězy ve firmě Hennlich.

„Využití našich energetických řetězů je velmi široké především v mnoha průmyslových zařízeních. Říční mola patří spíše k těm výjimečným aplikacím, se kterými se může setkat veřejnost. I zde energetické řetězy zajišťují pohyblivý přívod energií. V případě mola to znamená stabilní přívod elektřiny a vody k jednotlivým stanovištím v případě kolísající vodní hladiny,“ doplnil Jindřich Kollár.

Na jaře loňského roku bylo dokončeno první z rekonstruovaných mol v Děčíně. Na konci února pak Ředitelství vodních cest nově otevřelo molo v Litoměřicích. Další mola s energetickými řetězy firmy Hennlich se pak plánují nebo dokončují v Čelákovicích, Brné a v Poděbradech. Mimo to firma Hennlich dodávala část zařízení např. pro některá přístaviště na Vltavě nebo na lávkách na Baťově kanále.

Obr. 2. Energetický řetězec Hennlich zajišťuje přívod energie na molech a úvazištích na Labi 

Systém přívodu je řešen pomocí energetického řetězu na samostatném rámu fixovaném na břehu s vlastním plovákem uloženém ve žlabu a zakrytovaném proti povětrnostním vlivům. To především v zimním období zabraňuje hrozbě zamrznutí energetického řetězu v ledu, s nebezpečím následného mechanického poškození. Celý systém je umístěn vedle lávky mola tak, aby byl lávkou chráněn proti poškození případnými plovoucími předměty. Horní část krytování je pevně spojena s lávkou mola.

Link na stránku produktu: https://www.hennlich.cz/lin-tech/e4-4hd/

(Hennlich s. r. o.)