Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Do konce října se mohou začínající podnikatelé hlásit do podnikatelského inkubátoru ČVUT Inqbay

Podnikatelský inkubátor ČVUT Inqbay byl otevřen 10. října 2016 s cílem podporovat začínající podnikatele z řad studentů, výzkumníků a absolventů ČVUT v Praze, ale i všechny další nové a perspektivní podnikatelské subjekty. Výběr firem pro zařazení do inkubátoru probíhá dvakrát za rok: na jaře a na podzim. Právě nyní je možné přihlásit se do podzimní výzvy. Stačí stáhnout přihlášku,vyplnit ji a do 31. října 2016 zaslat e-mailem na adresu: ivo.stancek@cvut.cz.

Studenti technických oborů vstupují často do podnikání s vizí a nápadem, ale chybí jim podnikatelské dovednosti. V tom jim poskytne inkubátor systematickou pomoc. Pomůže jim rozvíjet jejich nápady, produkty či řešení a uvádět je na trh. Zkušení mentoři provedou začínající podnikatele podnikatelskými začátky a zprostředkuje také pracovní kontakty. Inkubátor ČVUT Inqbay spolupracuje s domácími i zahraničními partnerskými inkubátory, univerzitami a investory. Podporuje přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe. Podrobnosti jsou na www.inqbay.cz.

(ev)