Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu SPS 2019 v Norimberku

26. až 28. 11. 2019, Norimberk

https://sps.mesago.com/nuernberg/en.html
●  Baumüller   ●  Belden   ●  COPA-DATA   ●  Danfoss Drives   ●   Endress+Hauser   ●  ICONICS  ●   Mitsubishi Electric  ●  Panasonic Industry Europe   ●   REX Controls   ●   Siemens


Belden

www.belden.com

Společnost Belden představí svou podporu pro konstruktéry a návrháře průmyslových komunikačních sítí, inženýrské firmy a správce komunikační techniky od snímačů do cloudu, které umožňují snížit náklady, ušetřit čas a dosáhnout maximální efektivity a spolehlivosti komunikace.

Obr. 1. Switch PoE BOBCAT (Hirschmann) 

Ve stánku bude aplikační panel, který znázorní představu společnosti Belden, jak bude vypadat průmyslová komunikace v budoucnu. Ukázky budou vycházet ne z teoretických konstruktů, ale z reálných příkladů. Belden představí, jak využít potenciálu zařízení propojených spolehlivou sítí a jak řešení adaptovat při změnách technologických zařízení.

Společnost Belden nabízí široký sortiment produktů pod značkami Hirschmann, Lumberg Automation, Tofino, GarrettCom a Tripwire. Jde o stovky navzájem kompatibilních produktů. Ve stánku bude návštěvníkům k dispozici tým odborníků připravených diskutovat o specifických projektech, pomáhat při zvětšování propustnosti sítě, její přizpůsobitelnosti a spolehlivosti, a to při udržení nízkých nákladů i snadného používání.

K novinkám patří:

 • kompaktní manažovatelný switch PoE BOBCAT (Hirschmann) pro napájení zařízení prostřednictvím PoE nebo PoE+ do 240 W a komunikaci v reálném čase s využitím TSN na všech portech,

 • průmyslové firewall EAGLE40 (Hirschmann) pro zabezpečení dat v průmyslové automatizaci, s využitím dynamického routování OSPF (Open Shortest Path First), redundance routeru VRPP (Virtual Router Redundancy Protocol) a vlastním operačním systémem Hirschmann Security Operating System (HiSecOS).

Belden také pokračuje v propagování standardu SPE – Single Pair Ethernet společně s TSN – Time Sensitive Networking. Při využití napájení PoDL (Power over Data Lines) s dosahem až 1 000 m tak lze jedním kabelem a jedním typem sítě připojit libovolný akční člen nebo snímač i v rozsáhlých provozech. Výhodou SPE je kromě výhodného poměru ceny kabelu a šířky přenosového pásma také snížení měrné hmotnosti kabeláže, vyšší odolnost proti elektromagnetickému rušení a větší šířka pásma než u jiných systémů průmyslového Ethernetu.


Panasonic Industry Europe        hala 4A, stánek 341         

www.panasonic-electric-works.com/eu

Panasonic se bude prezentovat jako dodavatel kompletních řešení, který nabízí vše, od studií proveditelnosti až po hardware a software přizpůsobený na míru a školení z programu Panasonic Industry Academy pro různé oblasti průmyslu. To vše poskytuje Panasonic Industry zákazníkům nejen v Německu: do Norimberku přijíždějí odborníci z celé Evropy, včetně mnoha inženýrů a konstruktérů z Česka.

Obr. 2. Nový ovládací terminál HMX700

K horkým novinkám patří servopohon Minas A6 Multi 400V určený speciálně pro evropský trh. Je vybaven komunikací EtherCAT, bezpečnostními funkcemi a všemi standardními funkcemi, které znají uživatelé z řady Minas A6. Jedna řídicí jednotka může řídit až dva motory. K dispozici jsou zatím pohony v rozsahu výkonů od 400 W do 5 kW.

K dalším novinkám patří komunikační modul FP-I4C, který umožňuje propojit malé řídicí jednotky s řídicím systémem. Je vhodný zvláště pro ty řídicí jednotky, které nemají vlastní ethernetové rozhraní. Modul jim přináší kromě dovybavení ethernetovým rozhraním integrovaný webový server a FTP klient.

Návštěvníky jistě zaujme také nový ovládací terminál HMX700, který kombinuje možnost ovládání komplexních aplikací IoT s velkou odolností nutnou v průmyslových podmínkách. Terminál je vybaven displejem s velkým rozlišením a s funkcí multi-touch; přitom má velmi malou spotřebu a dlouhou životnost.


Baumüller       hala 1, stánek 560      

www.baumueller.com


Firma Baumüller na veletrhu představí nové koncepce motorů, inteligentní funkce pohonů a výkonné řídicí platformy. V oblasti průmyslu 4.0 představí možnosti propojení a interoperability komponent a  jejich komunikaci s cloudem prostřednictvím OPC UA.

Nové funkce pro IoT umožňují sbírat data, zpracovávat je a předávat je do druhých zařízení nebo do cloudu. To umožňuje rozsáhlé analýzy dat např. pro prediktivní údržbu. Současně tak lze realizovat nové obchodní modely.

Přímo v komponentách je možné prostřednictvím vytváření vlastních obrazovek individuálně nastavovat parametry pro analýzu dat. Modul MQTT dovoluje číst data v různých cloudech nezávisle na poskytovateli. K dispozici je také modul OPC UA pro interoperabilitu na úrovni strojů.

Grafické rozhraní pro parametrizaci zajišťuje prostředí Node-Red, takže data mohou být analyzována, zpracovávána a vizualizována přímo ve stroji.

K dalším novinkám patří:

 • nová generace modulárního systému b maXX 5300 s více bezpečnostními funkcemi a větší přizpůsobitelností,
 • inteligentní měniče z řady b maXX 5000 s integrovaným prostředím softdrivePLC, které umožňuje nejen měnit parametry pohonů, ale také je programovat,
 • nový software pro servopohony čerpadel verze V2+ s inteligentními regulačními algoritmy,
 • nové napájecí jednotky pro velké výkony, vhodné pro velmi dynamické úlohy,
 • software ProSimulation pro návrh pohonů,
 • kompaktní vodou chlazené servomotory vhodné tam, kde je k dispozici obzvláště omezené místo k zástavbě (viz obrázek).

Danfoss Drives               hala 3A, stánek 430

www.danfoss.com/


Společnost Danfoss Drives na veletrhu SPS koncepty pro snadnou integraci inteligentních měničů frekvence do automatizačních systémů. Mezi koncepty vedoucí ke zvýšení produktivity, dostupnosti a energetické účinnosti patří služby pro preventivní a prediktivní údržbu DrivePro®. Kromě toho nabízí Danfoss kompletní a okamžitý přehled frekvenčních měničů v daném systému pomocí vzdáleného monitorování. To umožňuje operátorům ovládat jejich zařízení nebo strojní sestavy v reálném čase.

Návštěvníci budou mít ve stánku Danfoss Drive možnost vyzkoušet si, jak jednotlivé nástroje sady MyDrive® Suite poslouží při plánování projektů, objednávání, uvádění do provozu, údržbě a diagnostice.

Vyšší účinnost – skladování energie v průmyslových závodech

Inteligentní skladování a využití energie je v průmyslových aplikacích stále důležitější. Připojte se ke konverzaci se Specialisté společnosti Danfoss seznámí návštěvníky také s hybridními řešeními, které mohou stabilizovat napájení a snížit náklady na energii.

Všechna řešení prezentovaná na stánku přispívají k zavádění konceptu Industry 4.0 a umožňují tak řešení problémů, které vycházejí z megatrendů zítřka.

Další informace jsou na https://www.danfoss.com/cs-cz/about-danfoss/news/dds/danfoss-digital-transformation-at-sps/


COPA-DATA       hala 7, stánek 590

www.copadata.com


COPA-DATA reaguje na změny na trhu výrobců strojů. Stále rychlejší uvádění produktů na trh a stále menší šarže – to vše vyžaduje pružnější a efektivnější přístup. COPA-DATA využívá tři přístupy: modularizaci, připojitelnost a tzv. orchestraci (automatickou koordinaci procesů a výměnu dat) Pomocí řídicího a vývojového softwaru firmy COPA-DATA pro průmyslovou automatizaci pod názvem zenon lze využívat tyto při přístupy v celé posloupnosti procesů a založit také zklady k dosažení zcela nové úrovně výroby ve zpracovatelském průmyslu Vzhledem k tomu, že odvětví stále více vyžaduje zkrácení doby uvádění produktů na trh, je nezbytné, aby se s modularizací, konektivitou a orchestrací počítalo již na počátku životního cyklu produktu, tedy při jeho vývoji. Na letošní výstavě SPS v Norimberku představí COPA-DATA společně s firmou Merck na laboratorních ukázkách, jak se budou tyto přístupy využívat v budoucnosti


Mitsubishi Electric     hala 7, stánek 391     

https://nl3a.mitsubishielectric.com/sps

Koncern Mitsubishi Electric vyrábí širokou škálu produktů, od klimatizací přes roboty až po obráběcí stroje nebo polovodičové komponenty pro automobilový průmysl nebo satelitní techniku. Proto dobře rozumí potřebě optimalizovat výrobní procesy a zavádět inteligentní výrobní procesy, které kombinují provozní úroveň výroby s informačními systémy.

Obr. 3. Interaktivní systém GOT Easy Drive

A to je také důvod, proč vznikl unikátní koncept e-F@ctory, který teď Mitsubishi Electric nabízí i svým zákazníkům.

Co uvidí návštěvníci v jejich stánku?

V oblasti údržby, klasické preventivní i moderní prediktivní, to budou např. funkce GOT Drive pro integrovanou údržbu pohonů nebo Melfa SmartPlus pro vizualizaci stavu robotů.

V oblasti integrace a sítí to budou řešení Servo Open Network, Asyril-Solution pro kombinaci robotů a dopravníků nebo iQ-Retrofit, řešení pro zpětnou kompatibilitu a zvýšení spolehlivosti strojů.

Představena budou také cenově výhodná řešení: nízkonákladové pohony (viz obr.), řídicí a vizualizační technika, kompaktní PLC s integrovaným rozhraním CC Link IE Field Basic nebo cenově úsporné roboty pro základní, nejčastěji se vyskytující úlohy.

Na druhé straně spektra jsou velmi výkonné produkty, např. lineární motory Akribis Torque, měniče se speciálními funkcemi pro jeřáby nebo úlohy navíjení a pohony GOT-Rugged po venkovní užití.

Ve stánku Mitsubishi Electric se představí také partnerské společnosti Rehm Thermal Systems GmbH, JAM Automation GmbH, realtime robotics a Elabo GmbH.


REX Controls      hala 8, stánek 521       

www.rexcontrols.cz

Společnost REX Controls představí:

 • programovací prostředí REXYGEN pro programování různých řídicích systémů, programovatelných automatů i průmyslových počítačů (viz obrázek),
 • hardwarové produkty včetně Monarco HAT, AIC, vestavného hardwaru a hardwaru pro rychlou bezdrátovou komunikaci,
 • nástroje pro automatické ladění PI a PID regulátorů,
 • modifikovatelná řešení pro IIoT,
 • vývoj a dodávky robotů a mechatronických zařízení se speciální architekturou, jak mechanických sestav, tak řídicího systému,
 • na míru vyvinutá řešení úloh průmyslové automatizace.

 ICONICS    hala 5, stánek 360

https://iconics.com

Tématem stánku společnosti Iconics pro letošní rok bude průmyslová automatizace. Hlavní atrakcí stánku bude robot Mitsubishi, který bude na základě hlasového povelu zadaného prostřednictvím chatbotu Alexa podávat jeden ze tří vybraných nápojů. Pro odborníky potom budou připraveny demonstrační ukázky s názvy:

- vizualizace,

- big data,

- analytické nástroje a digitální dvojče,

- mobilní zařízení a rozšířená realita,

- IoT a cloud.

V každé demonstrační ukázce bude představena nová verze softwaru 10.96. Software bude získávat data z robotu a vytvářet sestavy KPI.


Endress+Hauser             hala 4a, stánek 135

www.endress.com

Endress + Hauser bude vystavovat řešení pro Industry 4.0. Digitalizace sice začíná již na provozní úrovni, dosud se však 97 % dat z provozu nevyužívá. Návštěvníci výstavního stánku Endress + Hauser se na živých demonstrací přesvědčí o tom, jak lze pomocí inteligentních měřicích přístrojů a cloudové platformy Netilion IIoT efektivně využívat 

data z provozu, a díky tomu úsporněji provozovat a řídit provozní systémy a zařízení.

Oblíbený hladinový spínač Liquiphant je v novém provedení FTL51B je vybaven funkcemi Heartbeat, umožňující komunikaci s chytrými telefony a tablety prostřednictvím Bluetooth.

Obr. 4. Spínač výšky hladiny Liquiphant FTL51B

Spínač, vyvinutý v souladu s IEC 61508, je vhodný také do provozů s požadavky na bezpečnost úrovně SIL2 a SIL3. Naměřené hodnoty výšky hladiny v provozu lze analyzovat je v cloudu Netilion IIoT a získat cenné informace pro optimalizaci procesů, prediktivní údržbu a lepší provozuschopnost svých systémů.


Ultrazvukový průtokoměr Prosonic Flow G300/500 je opatřen senzorem odolným vůči kondenzaci a díky němu poskytuje velmi přesné hodnoty i při měření vlhkých nebo mokrých plynů. Integrované měření tlaku a teploty usnadňuje instalaci průtokoměru. Přístroj také přímo měří hmotnostní průtok a standardní objem. Vestavěné funkce analýzy plynů dále dovolují výpočet takových hodnot, jako jsou teplo, tok energie, molární hmotnost, hustota a viskozita. Prosonic Flow G300 / 500 má certifikaci SIL. Díky funkci Heartbeat je možné bez přerušení chodu přístroj ověřovat a sledovat.

Pro použití v chemickém průmyslu je určen teploměr iTherm ModuLine TM131 s jímkou s rychlou odezvou a komunikací Bluetooth. Teploměr s funkcí Dual-Seal je v případě narušení jímky spolehlivě utěsněn vůči procesu. Neskleněný digitální senzor pH s iontově senzitivními tranzistory s efektem pole (ISFET) Memosens CPS77D se dobře uplatní v hygienickém prostředí v potravinářském průmyslu a v oborech life sciences (farmacie, kosmetika apod.).

Radarový snímač hladiny FWR30 v provedení odolném vůči bakteriím je možné sterilizovat v autoklávu a čistit horkou parou. Pro spolehlivé a bezpečné měření má nerozbitný stonek z materiálu PEEK. FWR30 je první radarový kontinuální snímač výšky hladiny připojitelný ke cloudu. Přístroj lze bezdrátově zapojit do prostředí Netilion IIoT.

Ve vodárenských a stokových sítí se uplatní elektromagnetický průtokoměr Progmag W 300. Spolehlivě slouží v drsných podmínkách a v prostředí s nebezpečím výbuchu. Za pozornost stojí také kompaktní radiometrický hladinoměr Gammapilot FMG50 je vhodný pro detekci i kontinuální měření výšky z hladiny a pro měření hustoty a rozhraní médií.

Provozovatelům a výrobcům provozních zařízení poskytuje Endress + Hauser nejen spolehlivé produkty, ale i odborné znalosti pro řešení automatizace na míru a podporu během celého životního cyklu systému.

Další informace jsou na https://www.endress.com/en/media-center/news-and-press-releases/sps-2019


Siemens                  hala 11

www.siemens.com

Siemens přichází na veletrh s novým uceleným systémem pro průmyslový provoz a monitoring. Součástí webově založeného vizualizačního systému je vizualizační software Simatic WinCC Unified a nová generace operátorských panelů Simatic HMI Unified Comfort. CNC systémy určené pro digitální věk bude na stánku zastupovat systém Sinumerik One, který v sobě spojuje možnosti virtuálního a reálného světa a pomáhá zvyšovat produktivitu obráběcích strojů, zkrátit dobu potřebnou pro uvedení výrobku na trh a posílit výkon stroje. V oblasti digitální konektivity budou představeny nové produkty CloudConnect, jež umožňují rychlý, snadný a bezpečný přenos dat z každého výrobního zařízení do cloudu.

Aplikace HMI a SCADA, a v budoucnu by měly být připojeny i aplikace pro průmyslový Edge computing, cloud a rozšířenou realitu. Další novinkou je kompaktní řídicí systém Simatic Drive Controller. Zařízení integruje řídicí systém Simatic S7-1500 s funkcí řízení polohy a pohybu (MC) přímo v modulárním víceosém systému Sinamics S120. Simatic Drive Controller umožňuje synchronizaci (převodu nebo vačky) mezi osami, které jsou často na různých procesorových jednotkách (CPU). To usnadňuje distribuci elektřiny v několika CPU a je základem pro snadnou implementaci modulárních strojních konceptů.

Na příkladu z automobilového průmyslu Siemens předvede možnosti zkrácení doby vývoje a výroby bez ohledu na koncept stroje (nafta, plyn, elektřina). Výhody modulárních procesních závodů si návštěvníci stánku budou moci ověřit na příkladu odstředivky od společnosti GEA typu „plug and win“, automatizované pomocí otevřeného standardu MTP (Module Type Package) a podpořené webovými aplikacemi a digitálními službami založenými na cloudové platformě MindSphere.

Digitální transformaci podporují specialisté společnosti Siemens také službami využívajícími umělou inteligenci, které propojují provozní úroveň závodu s platformou Edge a cloudem. Analýza dat probíhá jak přímo na místě (na stroji), tak i následně v cloudu pomocí algoritmů založených na umělé inteligenci. V rámci konceptu prediktivního servisu Siemens představí modulární balíčky služeb pro včasnou detekci a nápravu chyb. Například analýzy s uzavřenou smyčkou (Closed Loop Analytics Services) využívají datovou analytiku a umělou inteligenci k odhalování dříve nevyužitého potenciálu v oblasti výroby a procesů. Tento přístup umožní snížení počtu zkušebních aplikací, zvýšení výrobní kapacity a zlepší modely strojového učení pomocí nových dat získaných v MindSphere.

Na veletrhu SPS budou rovněž představeny inovativní produkty v oblasti digitální konektivity CloudConnect. Návštěvníci se mohou těšit také na cloudový portál PlantSight, který poskytuje veškeré informace ze závodu a vytváří komplexní a ucelený digitální kontext využívající široké spektrum informačních zdrojů a datových formátů. Absolutní novinkou v oblasti systémového softwaru je software Simatic PCS neo, založený na webových technologiích. Kromě přímého a bezpečného přístupu do systému z libovolného místa a zařízení pomocí prohlížeče HTML5 nabízí jedinečnou využitelnost všech relevantních informací, které jsou dostupné v rámci jediného pracovního stolu. Účinnost projektování a provozu zvyšuje konzistentní objektově orientovaný datový model pracující na základě jasných a urychlených postupů.

Pro zabezpečení síťového propojení všech komponent nabízí Siemens komplexní a rozsáhlý koncept ochrany, který se řídí doporučeními uvedenými v standardu IEC 62443 určenému pro bezpečnost v průmyslové automatizaci. Na veletrhu SPS nesmí chybět ani portfolio produktů a řešení zaměřené na oblast digitalizace poháněcích soustav. Díky inovativním produktům, jako je nová řada měničů Sinamics G120X, Simatic Micro-Drive nebo systémy servopohonů Sinamics S210 či nízkonapěťové motory Simotics.

Siemens nabízí hardwarové portfolio, které v kombinaci s inteligentním softwarem zajistí transparentnost a spolehlivý provoz celé poháněcí soustavy. S novými rozhraními a moduly konektivity ve formě Sinamics Connect 300 pro nízkonapěťové měniče a Simotics Connect 400 pro motory řízené ze sítě mohou výrobci a uživatelé strojů a zařízení získávat data z poháněcí soustavy. Ta lze využít k tvorbě digitálních datových modelů, například digitálního dvojčete, a tudíž obecně k optimalizaci strojů a zařízení. Kromě aplikace Sidrive IQ Fleet lze využít aplikaci Analyze MyDrives k získání důležitých informací o stavu pohonů, což snižuje prostoje a zvyšuje produktivitu strojů a zařízení.

Pro hladký provoz automatizovaných výrobních závodů je fungující elektrická infrastruktura klíčová. Siemens na veletrhu předvede, jakým způsobem lze optimálně integrovat nízkonapěťový systém, komunikativní ochranné a měřicí přístroje a technologie průmyslového spínání do automatizačních a cloudových systémů. Představena bude také datová platforma pro internet věcí (IoT) 7KN Powercenter 3000. Jako ústřední brána shromažďuje a zpracovává data o energii a stavové údaje z připojených elektrických spotřebičů a odesílá nasbíraná data do automatizačních nebo otevřených cloudových systémů, jako je například MindSphere. Pomocí přípojnicových systémů Sivacon 8PS s inovativní silnoproudou technologií lze přenášet data z měřicích a spínacích přístrojů instalovaných v odbočných jednotkách přímo přes vodiče na sběrnicích – žádný další datový kabel již není potřeba.

Portfolio přístrojů Sirius pro průmyslové řízení představuje univerzální systém spínací techniky, který výrobcům strojů a rozvaděčů pomůže najít ideální řešení pro všechny typy spínacích a řídicích úloh. Tyto přístroje jsou součástí konceptu plně integrované automatizace (TIA) a podporují účinné projektování a flexibilní využití. Dokáží také získat data ze strojů a poskytnout je pro podrobnou analýzu do systémů vyšší úrovně a internetu věcí.