Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Co uvidíte na veletrhu SPS 2019 v Norimberku

26. až 28. 11. 2019, Norimberk, https://sps.mesago.com/nuernberg/en.html


Belden

www.belden.com

Společnost Belden představí svou podporu pro konstruktéry a návrháře průmyslových komunikačních sítí, inženýrské firmy a správce komunikační techniky od snímačů do cloudu, které umožňují snížit náklady, ušetřit čas a dosáhnout maximální efektivity a spolehlivosti komunikace.

Switch PoE BOBCAT (Hirschmann) 

Ve stánku bude aplikační panel, který znázorní představu společnosti Belden, jak bude vypadat průmyslová komunikace v budoucnu. Ukázky budou vycházet ne z teoretických konstruktů, ale z reálných příkladů. Belden představí, jak využít potenciálu zařízení propojených spolehlivou sítí a jak řešení adaptovat při změnách technologických zařízení.

Společnost Belden nabízí široký sortiment produktů pod značkami Hirschmann, Lumberg Automation, Tofino, GarrettCom a Tripwire. Jde o stovky navzájem kompatibilních produktů. Ve stánku bude návštěvníkům k dispozici tým odborníků připravených diskutovat o specifických projektech, pomáhat při zvětšování propustnosti sítě, její přizpůsobitelnosti a spolehlivosti, a to při udržení nízkých nákladů i snadného používání.

K novinkám patří:

  • kompaktní manažovatelný switch PoE BOBCAT (Hirschmann) pro napájení zařízení prostřednictvím PoE nebo PoE+ do 240 W a komunikaci v reálném čase s využitím TSN na všech portech,

  • průmyslové firewall EAGLE40 (Hirschmann) pro zabezpečení dat v průmyslové automatizaci, s využitím dynamického routování OSPF (Open Shortest Path First), redundance routeru VRPP (Virtual Router Redundancy Protocol) a vlastním operačním systémem Hirschmann Security Operating System (HiSecOS).

Belden také pokračuje v propagování standardu SPE – Single Pair Ethernet společně s TSN – Time Sensitive Networking. Při využití napájení PoDL (Power over Data Lines) s dosahem až 1 000 m tak lze jedním kabelem a jedním typem sítě připojit libovolný akční člen nebo snímač i v rozsáhlých provozech. Výhodou SPE je kromě výhodného poměru ceny kabelu a šířky přenosového pásma také snížení měrné hmotnosti kabeláže, vyšší odolnost proti elektromagnetickému rušení a větší šířka pásma než u jiných systémů průmyslového Ethernetu.


Panasonic Industry Europe        hala 4A, stánek 341         

https://www.panasonic-electric-works.com/eu

Panasonic se bude prezentovat jako dodavatel kompletních řešení, který nabízí vše, od studií proveditelnosti až po hardware a software přizpůsobený na míru a školení z programu Panasonic Industry Academy pro různé oblasti průmyslu. To vše poskytuje Panasonic Industry zákazníkům nejen v Německu: do Norimberku přijíždějí odborníci z celé Evropy, včetně mnoha inženýrů a konstruktérů z Česka.

Nový ovládací terminál HMX700

K horkým novinkám patří servopohon Minas A6 Multi 400V určený speciálně pro evropský trh. Je vybaven komunikací EtherCAT, bezpečnostními funkcemi a všemi standardními funkcemi, které znají uživatelé z řady Minas A6. Jedna řídicí jednotka může řídit až dva motory. K dispozici jsou zatím pohony v rozsahu výkonů od 400 W do 5 kW.K


Baumüller       hala 1, stánek 560      

www.baumueller.com


Firma Baumüller na veletrhu představí nové koncepce motorů, inteligentní funkce pohonů a výkonné řídicí platformy. V oblasti průmyslu 4.0 představí možnosti propojení a interoperability komponent a  jejich komunikaci s cloudem prostřednictvím OPC UA.

Nové funkce pro IoT umožňují sbírat data, zpracovávat je a předávat je do druhých zařízení nebo do cloudu. To umožňuje rozsáhlé analýzy dat např. pro prediktivní údržbu. Současně tak lze realizovat nové obchodní modely.

Přímo v komponentách je možné prostřednictvím vytváření vlastních obrazovek individuálně nastavovat parametry pro analýzu dat. Modul MQTT dovoluje číst data v různých cloudech nezávisle na poskytovateli. K dispozici je také modul OPC UA pro interoperabilitu na úrovni strojů.

Grafické rozhraní pro parametrizaci zajišťuje prostředí Node-Red, takže data mohou být analyzována, zpracovávána a vizualizována přímo ve stroji.

K dalším novinkám patří:

  • nová generace modulárního systému b maXX 5300 s více bezpečnostními funkcemi a větší přizpůsobitelností,
  • inteligentní měniče z řady b maXX 5000 s integrovaným prostředím softdrivePLC, které umožňuje nejen měnit parametry pohonů, ale také je programovat,
  • nový software pro servopohony čerpadel verze V2+ s inteligentními regulačními algoritmy,
  • nové napájecí jednotky pro velké výkony, vhodné pro velmi dynamické úlohy,
  • software ProSimulation pro návrh pohonů,
  • kompaktní vodou chlazené servomotory vhodné tam, kde je k dispozici obzvláště omezené místo k zástavbě (viz obrázek).

Danfoss Drives               hala 3A, stánek 430

www.danfoss.com/


Společnost Danfoss Drives na veletrhu SPS koncepty pro snadnou integraci inteligentních měničů frekvence do automatizačních systémů. Mezi koncepty vedoucí ke zvýšení produktivity, dostupnosti a energetické účinnosti patří služby pro preventivní a prediktivní údržbu DrivePro®. Kromě toho nabízí Danfoss kompletní a okamžitý přehled frekvenčních měničů v daném systému pomocí vzdáleného monitorování. To umožňuje operátorům ovládat jejich zařízení nebo strojní sestavy v reálném čase.

Návštěvníci budou mít ve stánku Danfoss Drive možnost vyzkoušet si, jak jednotlivé nástroje sady MyDrive® Suite poslouží při plánování projektů, objednávání, uvádění do provozu, údržbě a diagnostice.

Vyšší účinnost – skladování energie v průmyslových závodech

Inteligentní skladování a využití energie je v průmyslových aplikacích stále důležitější. Připojte se ke konverzaci se Specialisté společnosti Danfoss seznámí návštěvníky také s hybridními řešeními, které mohou stabilizovat napájení a snížit náklady na energii.

Všechna řešení prezentovaná na stánku přispívají k zavádění konceptu Industry 4.0 a umožňují tak řešení problémů, které vycházejí z megatrendů zítřka.

Další informace jsou na https://www.danfoss.com/cs-cz/about-danfoss/news/dds/danfoss-digital-transformation-at-sps/


COPA-DATA       hala7, stánek 590

www.copadata.com


COPA-DATA reaguje na změny na trhu výrobců strojů. Stále rychlejší uvádění produktů na trh a stále menší šarže – to vše vyžaduje pružnější a efektivnější přístup. COPA-DATA využívá tři přístupy: modularizaci, připojitelnost a tzv. orchestraci (automatickou koordinaci procesů a výměnu dat) Pomocí řídicího a vývojového softwaru firmy COPA-DATA pro průmyslovou automatizaci pod názvem zenon lze využívat tyto při přístupy v celé posloupnosti procesů a založit také zklady k dosažení zcela nové úrovně výroby ve zpracovatelském průmyslu Vzhledem k tomu, že odvětví stále více vyžaduje zkrácení doby uvádění produktů na trh, je nezbytné, aby se s modularizací, konektivitou a orchestrací počítalo již na počátku životního cyklu produktu, tedy při jeho vývoji. Na letošní výstavě SPS v Norimberku představí COPA-DATA společně s firmou Merck na laboratorních ukázkách, jak se budou tyto přístupy využívat v budoucnosti

Mitsubishi Electric     hala 7, stánek 391     

https://nl3a.mitsubishielectric.com/sps

Koncern Mitsubishi Electric vyrábí širokou škálu produktů, od klimatizací přes roboty až po obráběcí stroje nebo polovodičové komponenty pro automobilový průmysl nebo satelitní techniku. Proto dobře rozumí potřebě optimalizovat výrobní procesy a zavádět inteligentní výrobní procesy, které kombinují provozní úroveň výroby s informačními systémy.

Interaktivní systém GOT Easy Drive

A to je také důvod, proč vznikl unikátní koncept e-F@ctory, který teď Mitsubishi Electric nabízí i svým zákazníkům.

Co uvidí návštěvníci v jejich stánku?

V oblasti údržby, klasické preventivní i moderní prediktivní, to budou např. funkce GOT Drive pro integrovanou údržbu pohonů nebo Melfa SmartPlus pro vizualizaci stavu robotů.

V oblasti integrace a sítí to budou řešení Servo Open Network, Asyril-Solution pro kombinaci robotů a dopravníků nebo iQ-Retrofit, řešení pro zpětnou kompatibilitu a zvýšení spolehlivosti strojů.

Představena budou také cenově výhodná řešení: nízkonákladové pohony (viz obr.), řídicí a vizualizační technika, kompaktní PLC s integrovaným rozhraním CC Link IE Field Basic nebo cenově úsporné roboty pro základní, nejčastěji se vyskytující úlohy.

Na druhé straně spektra jsou velmi výkonné produkty, např. lineární motory Akribis Torque, měniče se speciálními funkcemi pro jeřáby nebo úlohy navíjení a pohony GOT-Rugged po venkovní užití.

Ve stánku Mitsubishi Electric se představí také partnerské společnosti Rehm Thermal Systems GmbH, JAM Automation GmbH, realtime robotics a Elabo GmbH.