Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Co uvidíte na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2022 v Brně

Od 4. do 7. října proběhne na brněnském výstavišti tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh. Představí se na něm vystavovatelé z mnoha oborů strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Ani letos nebudou chybět firmy zaměřené na automatizaci, průmyslovou informatiku, měření a regulaci. Některé z nich se představují v tomto příspěvku.


BHV senzory ● Compas automatizace  ● FANUC  ● Micro-Epsilon  ● Panasonic Electric Works Schunk  ● SIDAT  Turck 

 


SIDAT    F – Digitální továrna 2.0

www.sidat.cz, https://sidatdigital.sk, https://sova.sk/

Obdobně jako v loňském roce i letos se společnosti SIDAT a SIDAT Digital zúčastní expozice MSV Digitální továrna 2.0. Spolu s nimi se v tomto roce bude podílet i slovenská firmy SOVA Digital, která je součástí skupiny.

Návštěvníkům bude předvedeno standardní portfolio firmy SIDAT založené na ověřených produktech značky Siemens – OPCenter DSC, PROC, R&D pro účely rozsáhlých systémů MIS/MES.

Obr.1. Společná expozice SIDAT a SIDAT Digital bude součástí výstavního prostoru Digitální továrna 2.0

Portfolio firmy SIDAT bude reprezentovat nová verze systému SIDASÒ CNC s novým uživatelským rozhraním a modulem připojováni různých typů CNC zařízení. Tradičně v nabídce zůstávají produkty   – SIDASÒ RT, IEM, OEE „omlazené“ o nová uživatelská rozhraní.

Společnost SIDAT Digital představí nový produkt SIDASÒ WHM vhodný pro inteligentní řízení skladu a díky spolupráci se společností Sova Digital bude prezentovat nové implementace digitálních dvojčat a umělé inteligence.

Společnosti SIDAT, SIDAT Digital a Sova Digital představí také poradenské aktivity zaměřené na možnosti financování digitalizačních projektů z dotačních zdrojů, které se připravují na nadcházející období. Skupina firem SIDAT, SIDAT Digital a Sova Digital se těší na návštěvníky MSV.


Panasonic Electric Works Europe AG      G1 41

www.panasonic-electric-works.cz

Panasonic se na MSV představí jako inovátor v oblastech laserové techniky i řízení pohonů. Návštěvníci si budou moci naživo vyzkoušet laserový popisovací systém Panasonic s odnímatelnou laserovou hlavou s pasivním chlazením. Díky krytí IP64 lze laserový popisovací jednotku používat nepřetržitě také v prašném či olejem kontaminovaném prostředí. Vývojové prostředí Laser Marker NAVI Smart umožňuje na počítači nebo tabletu navrhnout a na výrobek umístit např. logo, 2D kód nebo text.

Obr. 2. Laserový popisovací systém Panasonic

Pro servopohony nové řady Minas A6 Multi s výkonem 400 W až 5 kW jsou navrženy řídicí jednotky. Každá jednotka může ovládat dvojici motorů. Pro návrh a montáž složitějších systémů je výhodné společné liniové napájení. Pohony Minas A6 Multi mají osmnáct bezpečnostních funkcí a dosahují úrovně funkční bezpečnosti SIL 3 a

Novinkou je kompaktní jednotka pro řízení pohybu GM1 schopná napřímo ovládat šest servomotorů. Vedle řízení pohonů má také funkce PLC, jako je polohování, síťová komunikace, I/O moduly, vysokofrekvenční čítač atd. Pohybový ovladač obsahuje dva nezávislé ethernetové porty, Ethernet/IP a Modbus-TCP, paměťový slot SD pro 32GB karty, dvoukanálový vysokorychlostní čítač (4 Mhz/8 Mhz) a čtyřkanálový PWM výstup (100 kHz).

 

Turck    A2 044

www.turck.cz

Díky partnerství se společností Turck Vilant Systems budou představeny rozšířené možnosti v oblasti radiofrekvenčních identifikačních systémů UHF RFID. Nové funkce umožňují navrhovat a nabízet řešení pro zvýšení efektivnosti výroby, skladového hospodářství nebo logistiky materiálů, výrobních prostředků nebo hotových výrobků. Díky novým možnostem identifikačních systémů je snadné zajistit monitorování pohybu všech jednotlivých výrobků a komponent, klasifikaci použití a nákladů, naskladnění a vyskladnění nebo jejich zpětnou dohledatelnost a historii.

Obr. 3. Nové funkce identifikačních systémů umožňují zajistit monitorování pohybu všech jednotlivých výrobků a komponent

Tým zaměstnanců společnosti Turck, s.r.o. se těší na setkání s návštěvníky našeho stánku.


Micro-Epsilon Czech Republic, spol. s r. o.          F 66

www.micro-epsilon.cz

Mezinárodní skupina Micro-Epsilon je předním dodavatelem v oboru měření a senzoriky. Zaměřuje se na výrobu, prodej a vývoj přesných snímačů, které splní požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Nabízí přístroje a řešení pro měření vzdálenosti, tloušťky, 2D profilu i 3D snímku, měření teploty bezkontaktními pyrometry a infračervenými kamerami, rozpoznávání a měření barev nebo inspekci průmyslovými endoskopy.

Obr. 4. Snímače profilu scanCONTROL

Na letošním ročníku MSV představí české zastoupení Micro-Epsilon opět novinky ze svého sortimentu. Návštěvníci se mohou těšit na nové funkce 2D profilových skenerů řad scanControl, stejně tak 3D snímačů surfaceCONTROL, a to při použití nových měřících programů 3DInspect. Velmi přesné interferometry z řady interferoMETER mohou nyní měřit více vrstev (multi-peak verze), podobně jako konfokální systémy confocalDT, v jejichž portfoliu také došlo ke změnám. Pracovníci firmy rádi vysvětlí rozdíly těchto na první pohled podobných systémů měřících na bázi lomu světla. Dále je možnépohovořit např. o stále lepší kompatibilitě snímačů s digitálními průmyslovými digitálními výstupy EtherCAT a Ethernet/IP. Ve stánku je možné probrat řešení konkrétní aplikace nebo si obecně promluvit o možnostech měřící techniky společnosti Micro-Epsilon.

COMPAS Automatizace, spol. s r. o.          G1 58

www.compas.cz

Společnosti Compas Automatizace, spol. s r.o., a Compas robotika, s.r.o., na MSV představí „Digitální továrnu Compas“. Návštěvníci na jednom místě získají přehled o realizaci nových projektů automatizace i modernizaci stávajících továren a kompletních dodávkách robotických pracovišť. Novinkou je Iba System – jedinečné řešení pro sběr a analýzu procesních dat.

Obr. 5. COMES OEE, systém pro sledování celkové efektivity zařízení, je součástí Digitální továrny Compas

V rámci Digital Stage představí v úterý 4.10 od 10:40 hod Ing. Miroslav Černý, ředitel společnosti, téma „Digitální továrna Compas“. V kostce zmíní koncepty digitální továrny a pohovoří o tom, co výrobním podnikům řeší. Navazovat bude ve středu 5.10 v 9:40 hod Ing. Jiří Sobotka, senior manažer, s přednáškou o COMES OEE. O své zkušenosti se zde podělí také zástupce společnosti Plastia, kde je tento systém implementován (viz článek na str. XX). A nakonec ve čtvrtek 6.10. v 15 h bude mít přednášku Ing. Roman Brázda, a to na téma COMES WMS.

SCHUNK Intec s. r. o.          F 036

www.cz.schunk.com

Firmu SCHUNK nájdou letos návštěvníci veletrhu v pavilonu F na novém místě. Na ploše 105 m2 bude z oblasti upínací techniky k vidění např. nové manuální středicí čtyřčelisťové sklíčidlo, nová generace silových svěráků, dvou- a tříčelisťové svěráky Tandem3 a novinky firmy Gressel.

Obr. 6. Návštěvníci MSV si ve stánku Schunk prohlédnou moderní upínací techniku

Z automatizace stojí za zmínku nová paralelní chapadla, dále aplikační sady MTB, které umožňují rychlé a snadné zavedení automatizovaného nakládání strojů. Nebudou chybět ani magnetická chapadla či přírodou inspirovaná chapadla Adheso.

Toto a spoustu dalšího bude k vidění v pavilonu F, na stánku 036.


FANUC Czech, s. r. o      P 033

www.fanuc.eu

Letos bude společnost FANUC prezentovat v největším pavilonu P kompletní nabídku svých produktů včetně vstřikolisů. V impozantní expozici o rozloze na 396 m2 budou představeny různé aplikace, např. lakování, lasery, svařování, 3D tisk kovu, hexagonové buňky, které se dají využít jako modulární řešení pro robotizované linky či paletizaci a zakládání CNC stroje RoboDrill. Tyto ukázky budou prezentovat systémoví integrátoři firmy FANUC: ARC Robotics, LaserTherm, RHtech, Klimasoft Robotics, ACAM a Zálesí a.s. – závod.

Obr. 6. Koboty CRX budou ukázány v ukázkách aplikací produktů FANUC

„„Cílem je ukázat různé aplikace produktů Fanuc v akci. Letošní expozice bude přehlídka toho, co firma může nabídnout v tom nejširším spektru. Představí se různé typy robotů (včetně nových modelů řady kobotů CRX) od lakovacích a svařovacích systémů přes ukázky práce s laserem až po řešení s 3D tiskem apod. Ale také CNC stroje, jako plně elektrický vstřikovací lis Roboshot či CNC obráběcí centrum RoboDrill. Samozřejmě nebudou chybět CNC řídicí systémy a motory. Vše naživo a v pohybu,“ charakterizuje koncept letošní expozice českého zastoupení společnosti FANUC marketingový ředitel Daniel Havlíček.


BHV senzory s. r. o.   F 013

www.bhvsenzory.cz

Tradičními výrobky firmy BHV senzory jsou přístroje pro měření tlaku.Jako novinku firma představí číslicový tlakoměr a převodník tlaku PM112. Tento přístroj vyniká velkým a dobře čitelným displejem LCD, který umožnuje pětimístné zobrazení naměřené hodnoty. Kromě toho přístroj slouží jako převodník tlaku s analogovým výstupním signálem 4 až 20 mA ve třívodičovém zapojení.

Volitelnou funkcí je spínaní pomocí jednoho až čtyř relé s mechanickými kontakty. Parametry spínání jsou nezávisle nastavitelné užitím tlačítek na čelním panelu. Tlakoměr PM112 je dodáván s měřicími rozsahy ve škále od 0 až10 kPa do 70 MPa.

Obr. 7.  Digitální tlakoměr a převodník tlaku PM112 

Kromě toho firma BHV senzory přináší na trh řadu drobných inovací ve svém tradičním sortimentu, jehož těžiště spočívá ve výrobě membránových oddělovačů. Jedná se o speciální příslušenství určené pro tlakoměry všeho druhu, které umožňuje měřit tlak v obtížných podmínkách, např. při vysoké teplotě až do 400°C, v přítomnosti agresivního média (např. HCl), případně měřit látky krystalizující, tuhnoucí či sedimentující. Typickou oblastí využití jsou i nádoby či potrubní systémy vyžadující čistění, resp. sanitaci.