Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

CiA Technology Days: CANopen ve vozech speciálního určení

Společnost CAN in Automation (CiA) plánuje dva semináře z cyklu CiA Technology Days zaměřené na využití CANopen ve vozech speciálního určení (CiA 447).

Profil CiA 447 standardizuje komunikační rozhraní v osobních vozech speciálního určení, jako jsou vozidla taxislužby, policejní vozidla, záchranářská vozidla, vozidla pro tělesně postižené apod. Rozhraní umožňuje do palubní sítě připojit zvláštní zařízení, jako taxametr, střešní maják, kameru apod. Standardizace rozhraní usnadňuje integraci těchto zařízení od různých dodavatelů na principu plug and play. Omezuje se tím doba potřebná na vývoj a testování, včetně potřebné autorizace, stejně jako výrobní náklady na montáž zařízení do automobilu. Dohodnou-li se výrobce automobilu s dodavatelem zařízení na respektování standardu CiA 447, není třeba, aby součástí smlouvy byla další technická specifikace. Pro dodavatele zařízení to znamená, že svá zařízení mohou bez omezení dodávat různým výrobcům automobilů a nemusí jim své výrobky nijak přizpůsobovat. Využití standardizovaného profilu je výhodné i pro servisní firmy, protože speciální zařízení je možné diagnostikovat prostřednictvím běžných nástrojů CANopen.

Čtyřhodinový seminář se uskuteční ve dvou termínech: 27. října od 9 do 13 h a 28. října od 15 do 19 h. Vzhledem k opatřením proti pandemii covid-19 se semináře uskuteční pouze virtuálně. Jednacím jazykem bude angličtina. Účast je zdarma, podmíněná registrací. Pro členy CiA je vyhrazena zvláštní sekce, kde si budou moci vyměňovat své zkušenosti s implementací profilu CiA 447 v praxi. Více informací získají zájemci na https://www.can-cia.org/services/seminars/can-technology-days-online nebo prostřednictvím emailu events@can-cia.org.

Na listopad je plánovaný obdobný seminář zaměřený na užitková vozidla.

[Tisková zpráva CiA, září 2020.]

(Bk)