Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Certifikace stavebních výrobků

Mezi služby TÜV SÜD patří:

- certifikace stavebních produktů a systémů výroby FPC dle CPR 305/2011,

- certifikace výrobců hutního materiálu, polotovarů a trubek dle EN 10210-1:2006, EN 10219-1:2006 a EN 10255:2004+A1:2007, EN 1057:2006+A1:2010 pro použití v oblasti staveb dle nařízení CPR č. 305/2011 v instalacích pro dopravu, rozvod, skladování plynu, paliv určených pro zásobování systémů pro vytápění nebo chlazení budov a rozvodů vody.

TÜV SÜD klade důraz na zajištění kvality výrobků a systému řízení výroby, což vede ke zlepšení konkurenceschopnosti a zároveň kontrole a potvrzení legislativních požadavků vyplývajících z CPR.

 Certifikace stavebních výrobků pro vnitřní kanalizační systémy

Jednou z aktivit, kterou se divize IS zabývá, je certifikace stavebních výrobků určených pro vnitřní kanalizační systémy dle evropské legislativy CPR a harmonizovaných norem řady EN 12050.

Aktuálně se inspektoři této divize účastní zajímavého zahraničního projektu zaměřeného na posuzování zpětných armatur a čerpacích stanic odpadních vod pro našeho čínského zákazníka, který patří k předním výrobcům těchto zařízení. Vzhledem k omezeným možnostem zahraničních cest z důvodu pandemie Covid-19 bylo posouzení provedeno ve spolupráci s našimi čínskými kolegy formou vzdáleného dozoru nad průběhem zkoušek dle příslušných norem.

Využitím moderní technologie pro on-line přenos dat byla pomocí digitálních brýlí, zajištěna naše odborná supervize i tvorba záznamů z celého průběhu zkoušení. Tímto způsobem tak může společnost TÜV SÜD Czech nabízet služby posuzování shody svým zahraničním zákazníkům i v této složité době omezeného cestování.

(TÜV SÜD Czech)