Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Centrum zákaznických zkušeností Panasonic v Mnichově

Laboratoře a servisní střediska jsou jádrem technických inovací – a v konečném důsledku zaručují inovace napříč všemi průmyslovými odvětvími. Stejnou roli hraje i Centrum zákaznických zkušeností Panasonic v Mnichově. Produkty a projekty jednotlivých prezentací ukazují zajímavá řešení a přidanou hodnotu v různých oblastech průmyslu i každodenního života.

Zákaznické centrum na ploše přibližně 6 000 m2 otevřela společnost Panasonic Industry Europe  na jaře roku 2021 s cílem ukázat zákazníkům pod jednou střechou inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví.  Centrum zákaznických zkušeností není ani interní výstavou, ani muzeem či archivem produktů a vývoje. Budova v srdci jednoho z nejdůležitějších středisek techniky v Bavorsku je spíše místem setkávání a představování nápadů, kolem kterého jsou laboratoře a vývojová oddělení, která kooperují na nových i nekonvenčních přístupech.

 Centrum pro logistiku a sklady 

V návaznosti na to, jak digitalizace stále více proniká do logistiky, vyvinul Panasonic systém podnikového řešení, Logiscend, který ke správě materiálového toku zákazníků využívá internet věcí (IoT). Logiscend se skládá z vlastních patentovaných hardwarových zařízení Panasonic. Výhodné je, že není třeba tisknout žádné papírové dokumenty, a zároveň se snižují nároky na manuální práci. Přehledný software umožňuje úplnou správu a trasování, lokalizaci v reálném čase (RTLS), řízení procesů a analýzu dat. V laboratoři CXC pořádá Panasonic konzultační workshopy, které umožňují zmapovat a analyzovat stávající procesy. Pomocí metody Kaizen jsou zkoumány stávající skladové postupy a navrhovány procesní toky, které obstojí i v budoucnosti.

Panasonic Industry Logiscend Laboratory - YouTube

Centrum servisu průmyslové automatizace

Servisní centrum průmyslové automatizace poskytuje zákazníkům své služby ve fázi plánování a řešení nového projektu, ale také při poprodejnímu servisu. Komplexní diagnostika včetně funkčního testu vede k rychlé a kvalitní analýze závad a jejich odstranění. Díky přímému kontaktu s vývojovým oddělením jsou úpravy, doporučené výměny originálními náhradními díly realizovány v co nejkratším čase a s nízkými náklady. Na toto servisní centrum se mohou evropští zákazníci obracet se svými požadavky a podněty, aby mohli optimálně využívat produkty a řešení společnosti Panasonic.

Panasonic Industry Service Center Factory Automation - YouTube

Centrum techniky pohonů

V tomto pohonářském centru jsou produkty z různých oblastí kombinovány do kompletního řešení. Tato pracovní oblast je oddělena od ostatních laboratoří, aby bylo možné provádět i dlouhodobé zátěžové zkoušky. Zde je možné také prokázat interoperabilitu s produkty partnerských společností v oblasti techniky pohonů, protože je možné testovat a integrovat produkty od dodavatelů třetích stran, které musí s praxi dobře spolupracovat. Mezi další služby patří aplikační a softwarová školení, ověření vývoje koncepce

Panasonic Industry Servo Drives Excellence Center - YouTube

Laboratoř pro průmyslovou senzoriku

V laboratoři senzoriky jsou řešeny individuální požadavky zákazníků. Konkrétní problémy, výzvy i projekty jsou analyzovány a společně se zákazníky se pak hledá optimální řešení. Vzhledem k tomu, že společnost Panasonic Industry nabízí široké portfolio špičkových senzorů, jsou tyto studie proveditelnosti nezbytné pro splnění individuálních požadavků zákazníků. Laboratoř a vývojové oddělení pro senzorová řešení umožňuje stávající produkty přizpůsobit a modifikovat např. rozsah měření, zapojení, přesnost měření, rozměry nebo rychlost měření našich senzorů. Laboratoř je vybavena tak, aby bylo možné navrhnout snímací metody pro náročná prostředí, kde jsou senzory vystaveny prachu, špíně, olejům nebo agresivním chemikáliím.

(tým Panasonic)