Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Brno Industry 4.0 v roce 2022

Ve dnech 19. a 20. ledna 2022 se uskuteční 6. ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl Brno Industry 4.0. Vzhledem k protiepidemickým opatřením ovšem jen ve virtuální podobě.

První den bude věnován on-line diskusím a inspirativním prezentacím a druhý den odborným přednáškám ve čtyřech sekcích nazvaných digitalizace, flexibilita, nové technologie a bezpečnost. V sekci digitalizace se bude hovořit o systémech MES, MOM, ERP a celém komplexu výrobních informačních systémů; sekce flexibilita bude o nových řídicích systémech a robotech. V sekci nových technologií uslyší účastníci přednášky o aditivní výrobě a 3D tisku, ale také např. o využití 5G v průmyslu nebo o rozšířené a virtuální realitě. Sekce bezpečnost se bude věnovat zabezpečení dat a komunikačních sítí (security). S pokračující digitalizací je to v průmyslu stále důležitější téma.

Oba dny bude příležitost k digitálnímu networkingu – předem sjednaným B2B jednáním.

Registrace je možná prostřednictvím https://brno-industry-40-2022.b2match.io/

Organizátory akce jsou Industry Cluster 4.0, z. s., a Regionální hospodářská komora Brno.

(ed)