Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Automatizace pro efektivní a přesnou diagnostiku, revize a opravy kanalizace

Moderní technika a automatizace slouží k efektivní diagnostice různých závažných závad kanalizace, mezi které patří rozsazené potrubí, prorostlé kořeny do kanalizace nebo rozpadlá či zlomená kanalizace. V současnosti je k dispozici nespočet moderních zařízení, která umožňují okamžitě rozeznat příčinu problému v kanalizaci a co nejrychleji ji odstranit. Kromě toho, že pokročilá zařízení šetří čas, šetří také finance vynaložené na opravy, jelikož minimalizují potřebu lidské práce a zásahů do pozemků a komunikací. V neposlední řadě jsou tyto technologie šetrné k životnímu prostředí.

Na jaké technologie a nástroje se spoléhají některé profesionální firmy, které se zabývají čištěním kanalizace? Na robotické inspekční kamery do potrubí, které snadno rozeznají příčinu problému, sondy, nejrůznější dálkově ovládané roboty a také technologie pro bezvýkopové opravy potrubí.

Automatizace procesů při revizi a opravách kanalizace

Jednou z firem, která si zakládá na využití moderních technologií a automatizaci procesů, jež šetří čas a peníze zákazníků, je společnost Herčík a Kříž založená již v roce 1993. Tato společnost, která ročně vyřeší přes 6 000 problémů s kanalizací, disponuje výkonnou technikou, jež dokáže kanalizaci prověřit, vyčistit a uvolnit rychleji, levněji a také lépe než tradiční postupy.

Technologie využívané při opravách kanalizace

Bezvýkopové technologie

Pokud je to možné, společnost Herčík a Kříž při opravách kanalizace přistupuje k bezvýkopovým pracím, kdy se využívají sanační vložky a robotické frézy, jež dokáží na dálku rozřezat i větší předměty. Výhodou bezvýkopových oprav kanalizace oproti opravám výkopovým je časová i finanční úspora a také minimální dopad na životní prostředí. Díky tomu, že nedochází k výkopu, nijak se nenaruší pozemek ani pozemní komunikace.

Profesionální kamerové systémy

Prostřednictvím revize kanalizace kamerou je možné snadno zjistit příčinu problémů a přesně ji lokalizovat. Společnost Herčík a Kříž využívá hned čtyři kamerové systémy. Jedná se o pojízdnou kameru na prohlídky kanalizace a odpadu, tlačnou kameru na revizi kanalizace, kamerový systém pro revize kanalizace a satelitní kameru pro revizi přípojek ze stoky.

Řízené robotické frézy

K další výbavě společnosti Herčík a Kříž patří technika na frézování kanalizace, a to včetně řízených robotických fréz, pomocí kterých je možné dálkově odfrézovat překážky v potrubí. K nejčastějším překážkám patří např. zachycené předměty v potrubí, prorostlé kořeny, betonové nálitky apod. Zaměstnanci tak nemusí vstupovat do potrubí, a jejich práce je tím bezpečnější a efektivnější.

Čisticí a sací vozy

Společnost Herčík a Kříž používá až čtyřikrát výkonnější techniku oproti běžným vozům na čištění kanalizace. Disponuje 14 vozy, jedná se například o nejvýkonnější vůz na čištění kanalizace a sání kalů Scania 8×4 s recyklační nástavbou Kaiser nebo vůz na tlakové čištění odpadů, kanalizace a sání kalů AVIA s kombinovanou nástavbou.

Proč kanalizaci pravidelně revidovat?

Aby byla kanalizace v bezvadném stavu a nebylo nutné ji nákladně opravovat, je potřeba provádět pravidelnou kontrolu a čištění kanalizace. Ideální je nechat si stav kanalizace zkontrolovat odbornou firmou alespoň jednou za dva roky. Takto se odhalí případné problémy ještě před tím, než napáchají škody na majetku. V rámci kontroly je možné nechat kanalizaci a odpady profesionálně vyčistit.

Benefity automatizace pro zákazníky

Jak už bylo zmíněno, automatizace usnadňuje práci nejen samotným firmám, které se specializují na revize a opravy kanalizace, ale přináší výhody i koncovým zákazníkům, ať už se jedná o domácnosti, firmy nebo státní organizace. Díky automatizovaným procesům je údržba kanalizace rychlejší, efektivnější, a tím pádem i levnější. Totéž platí i pro opravy kanalizace.

Závěrem

Automatizace je velkým přínosem pro mnoho odvětví a ani revize, čištění a opravy kanalizace nejsou výjimkou. Moderní zařízení umožňují rychle odhalit a vyřešit závady na kanalizaci při vynaložení co nejnižších nákladů a s co největším ohledem na životní prostředí.

(Herčík a Kříž)

Obr. 1 Pracoviště operátora kamerového systému (zdroj: Hercikakriz.cz)

Obr. 2. Kamerový vozík na revize kanalizace (zdroj: Hercikakriz.cz)