Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Přehled novinek

Konektory pro ventily v mobilních hydraulických zařízeních

Výrobci ventilů pro mobilní hydraulická zařízení volí v současně době odlišné způsob připojení kabelů. Místo zastaralých (obdélníkových) ventilových konektorů odpovídajících normě DIN EN 175301-803, stále častěji doporučují alternativní konektory, např. Deutsch nebo SuperSeal. Také uživatelé dávají přednost konektorům, které mají pevný, předem zapojený a zalitý plášť kabelů. Využívají přitom předem vyzkoušené přívodní kabely, a tím významně urychlí instalaci i odstraňování závad strojů. Obr. 1. Plně zalité konektory MDS kompatibilní s konektory Deutsch DTDíky robustním a zalitým konektorům se zlepšuje odolnost strojů proti poruchám i v extrémních podmínkách. Společnost Murrelektronik nabízí pro zvláště pro mobilní stroje řadu konektorů MDC kompatibilní s typem Deutsch® DT a řadu MSC kompatibilní se SuperSeal .  Konektory MDC Ventilové konektory MDC společnosti Murrelektronik, kompatibilní s konektory Deutsch DT, jsou předem připojené ke kabelům. Plně zalité připojení kabelů zajišťuje spolehlivou těsnost a odolnost proti vibracím. Přesto jsou konektory velmi kompaktní. Jsou také opatřeny adaptéry pro chráničky. Výsledné připojení má profesionální vzhled i funkci, aniž by bylo potřeba upevňovat chráničku kabelu improvizovaně. Kabely mají pevný plášť PUR, odolný opotřebení. Konektory MSC Také ventilové konektory MSC společnosti Murrelektronik (kompatibilní s konektory SuperSeal velikosti 1.5), jsou předem zapojené ke kabelům v pevném plášti z PUR, odolném vůči opotřebení . Tyto konektory, velmi vysoce odolné vůči vibracím a rázům, jsou opatřeny zajišťovacím mechanismem pro rychlou montáž. Aby bylo možné profesionálně připojit chráničku kabelů, jsou konektory opatřeny adaptérem.  Obr. 2. Konektory MSC kompatibilní s konektory SuperSeal Podrobnosti o konektorech pro ventily v mobilních zařízeních jsou na tomto odkazu.(Murrelektronik)  

Sběrnicový zásuvný systém pro mobilní stroje

Klasické řešení elektroinstalací pomocí svorkovnicových skříní a kabelových svazků naráží v mobilních strojích na své limity. Kabelové svazky jsou těžké a jejich zapojení je komplikované. Mnohdy je potřeba použít halový jeřáb. Velké množství variant komplikuje instalační práce. K tomu přistupují problémy s těsností zapojení vzhledem k nedostatku zalitých komponent. Tyto nedostatky řeší nový zásuvný instalační systém XtremeDB společnosti Data Panel GmbH, kterou v březnu 2021 založila skupina Murrelektronik. Tento sběrnicový modulární systém zahrnuje: sběrnicové moduly,pasivní rozdělovače předmontované konektorové kabely Sběrnicové moduly CANopen Plně zalité sběrnicové moduly CANopen jsou vyrobeny ze zesíleného plastu. Mají osm portů pro vstupy a výstupy různých druhů. Na straně vstupů mohou být jednotlivě konfigurovány pro různé signály (digitální, analogové, kmitočtové/počitadlové a kódovací, PWM). Na straně výstupů jsou k dispozici další signály pro ovladače ventilů. Pasivní rozdělovače Pasivní rozdělovače vytvářejí článek mezi paralelními kabelovými svazky či svorkovnicemi a zásuvným sběrnicovým systémem. Díky zásuvném  propojení DT mezi koncovými zařízeními může být tento modul vyrobený ze zesíleného plastového materiálu použit u strojů, u kterých může konstruktér pro připojení využít předem smontované opláštěné kabely nebo alternativně jednotlivé kabely. Předem smontované konektorové kabely Konektorové kabely se oproti kabelovým svazkům snadněji instalují. Navíc zásuvné připojení umožňuje snadné rozšíření nebo úpravu instalace při změnách konstrukce stroje. Při zapojování elektroinstalace ve strojích se sběrnicovými komponentami je potřeby se vyvarovat jakýchkoli chyb a dodržet mezní hodnoty. Přesnou a bezchybnou instalaci umožňují konektorové stíněné a otestované kabely společnosti Murrelektronik. Jsou opatřeny zalitými konektory, nejen zkracují čas instalace a hledání chyb, ale díky své robustnosti a těsnosti také zajišťují provozuschopnost strojů v extrémních podmínkách. S těmito kabely jsou aktivní i pasivní moduly vstupů a výstupů schopné dosáhnout třídy krytí IP 65, IP 66K, IP 67, IP 68 a IP 69K. Další možností je připojit kabely za pomoci konektorů DT nebo kompatibilních. Modulární systém složený z předem smontovaným a otestovaných komponent spolu s širokou nabídkou příslušenství dává uživatelům velkou svobodu při zapojování senzorů a akčních prvků.    

Vírový průtokoměr pro kontinuální měření kvality páry

Víceparametrový vírový průtokoměr Proline Prowirl F 200 je navržen pro přesné měření průtoku páry a detekci mokré páry. Měří nejen hmotnostní průtok, ale i korigovaný objemový průtok, energetický průtok páry, teplotu a také procesní tlak. Vírový průtokoměr Proline Prowirl F 200 se velmi dobře uplatní v parovodních okruzích. Špatná izolace, vadné odlučovače páry a kolísání tlaku a teploty vedou ke kondenzaci páry v potrubí, kde se pak vytváří mokrá pára. Důsledky jsou často závažné: špatná účinnost přenosu energie a nebezpečná vodní kladiva způsobená nahromaděním kondenzátu. Nejdříve se kondenzát drží na dně potrubí, což ovlivňuje signál průtokoměru Proline Prowirl F200 a umožňuje rozpoznat kvalitu páry přímo v potrubí. Přístroj Proline Prowirl F 200 má mnoho užitečných funkcí: –            měření suchosti (80 až 100 %) a detekce typu páry (mokrá pára, nasycená pára, přehřátá pára), –            výstražný signál, pokud obsah páry klesne pod předem stanovenou mezní hodnotu (80 až 100 %), –            přímé měření hmotnosti páry a kondenzátu. Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní sortiment průmyslové instrumentace pro všechna průmyslová odvětví, technologie a zařízení. Jako celosvětově působící společnost s více než 60letou tradicí využívá know-how a zázemí vlastních vývojových a výrobních kapacit. Ty spolu se silnou prodejní sítí zajišťují vstřícný přístup k zákazníkům a jejich potřebám. Podrobnosti jsou na tomto odkazu. (Endress+Hauser)

Kroky k optimálnímu provozu průmyslových sítí

Topologie sítě pro lepší datový tok Výběrem vhodných switchů je možné optimalizovat datový tok v síti. V případě, kdy jsou switche umístěné v rozvaděči, sahají kabely do značných vzdáleností (některé až 50 m) a často vedou na stejné místo. Při použití decentralizovaných řídících skříní pak vznikají obrovské problémy s prostorem a zmatek v kabelech. Tuto instalaci je možné zjednodušit a zpřehlednit tak, že použijeme další switch ve druhé, decentralizované řídicí skříni. Toto řešení se uplatní v logistických centrech, výrobních linkách (v automobilovém průmyslu) i v různých robotických pracovištích, lisech, lakýrnických dílnách, jeřábových systémech, v potravinářství i v automatizovaných vozidlech.   Přechod z Profibus na Profinet Přechod od sběrnice Profibus na Profinet je trendem v průmyslových provozech. Sběrnice Profibus funguje pouze v liniové topologii, a navíc již není plně podporována. Při používání dlouhých sběrnicových kabelů může být obtížné najít a odstranit případné závady. Dalšími nevýhodami jsou potřeba zakončovacích odporů (které mohou být častým zdrojem chyb), nedostatek integrovaných IT služeb a rigidní adresování prostřednictvím DIP přepínačů. Naproti tomu sběrnice Profinet umožňuje různá uspořádání (hvězda, strom, atd.). Přenos dat je založena na průmyslovém ethernetovém standardu. V instalaci není potřeba používat zakončovací odpory. Kromě toho Profinet zkracuje časy pro instalaci a prostoje prostřednictvím automatického řízení topologie. Zařízení se do profinetové sítě snadno připojují metodou plug and play. Zařízení v síti je možné snadno nahrazovat, aniž je nutné je pracně konfigurovat.  Přechod od nespravovaných switchů ke spravovaným Nespravované switche umožňují snadno a rychle spustit přenos dat, aniž je potřeba cokoli programovat. V takové konfiguraci však nelze síť přizpůsobit potřebám instalace. Přechodem ke spravovaným switchům získají uživatelé možnosti konfigurace, mnoho funkcí i diagnostické schopnosti. Spravované switche fungují jako průvodčí v datovém provozu a umožňují používat konfigurační nástroje, jako je například TIA Portal. Spravované switche dále umožňují provádět dálkovou údržbu a je možno je automaticky konfigurovat v topologii řízením. Výhodou instalace spravovaných switchů je to, že systém není přetížený nadměrným počtem nespravovaných switchů. Konfigurace je možno snadno kopírovat a zavádět do dalších spravovaných switchů. V případě spravovaných switchů s rozhraním Profinet řídicí systém při spuštění automaticky převezme adresování a konfiguraci. Spravované switche s rozhraním Profinet tak nevyžadují přímou konfiguraci na místě instalace, čímž se dále snižují náklady na instalaci. Řešení se spravovanými switchi se dobře uplatní v konstrukci obráběcích strojů, v mobilních strojích, robotických pracovištích a v potravinářství. Tato instalace umožňuje dálkovou údržbu strojů, sledování stavů, prediktivní údržbu. I když spravované switche znamenají vyšší investiční náklady, umožňují dosažení optimálního provozu průmyslových ethernetových sítí s bezproblémovým datovým provozem   Centrální a decentralizované sítě (IP 20 nebo IP 67) Standardně jsou v průmyslových sítích instalovány switche s krytím IP 20 do rozvaděčů. Pokud je požadováno decentralizované uspořádání, je vnější řídicí skříň vybavena switchem s krytím IP 20. Užitím switchů a I/O modulů s krytím IP67, které se montují mimo rozvaděč, lze síť modernizovat a necentralizovat. To významně snižuje nároky na prostor a náklady na zapojení a instalaci. Topologie jsou díky tomu jednodušší a čistší a umožňují rychlejší uvádění do provozu. Decentralizace se uplatní v mnoha logistických provozech, výrobních linkách, ve velkých strojích v balírnách, lakýrnických dílnách a v jeřábech. Dále je užitečná i v automatizovaných vozidlech i v klasickém strojírenství.   (Murrelektronik)

Kilometry kabelů a energetických řetězců v zaoceánských lodích

I když turistický ruch ovlivnila pandemie, křižují oceány i nyní četné výletní lodi. Spíše než o lodích, je ale možné mluvit o plovoucích městech. Jsou totiž komfortně vybaveny, takže cestující mají k dispozici bazény, herny, divadla, restaurace nebo sportoviště. Aby to vše fungovalo je potřeba zajistit přenos energie a pohon různých mechanismů, jako jsou opony nebo výtahy. O to se starají flexibilní kabely a energetické řetězy. Do zaoceánských lodí je dodává také litoměřická firma Hennlich. „Například v loňském roce jsme dodávali flexibilní kabely a energetické řetězy pro dvě zaoceánské lodě Costa Firenze a AIDA Cosma. Jen flexibilní kabely dosáhly na jedné z lodí 50 kilometrů, energetické řetězy pak tři kilometry délky,“ popisuje Jindřich Kollár, produktový manažer pro flexibilní kabely a energetické řetězy igus ve firmě Hennlich. Flexibilní kabely a energetické řetězy, dodané do lodí z Litoměřic, slouží především pro divadelní techniku. Využívají se především pro opony, ale i pro úpravy částí pódií. „Na divadelní techniku se využívají především energetické řetězy určené pro vysoké zatížení, tady řada E4.1. Mají při dlouhých délkách vysokou pevnost a zároveň se vyznačují vysokou samonosnou délkou. Navíc díky speciálním brzdám jsou velmi tiché, což je pro divadelní techniku také důležité,“ podotkl Jindřich Kollár. Litoměřická firma Hennlich v Česku výhradně zastupuje předního německého výrobce flexibilních kabelů, energetických řetězů a kluzných pouzder, společnost igus. Tato firma z Kolína nad Rýnem vyvíjí produkty s využitím chytrých plastů. Chování těchto plastů v různých prostředích se sleduje a zaznamenává v rozlehlé zkušebně (3 000 m2). (Hennlich)

Průmyslové sítě z komponent společnosti Murrelektronik

Společnost Murrelektronik dodává klíčové komponenty pro bezchybný provoz průmyslové komunikační sítě. Konektory a kabely propojí zařízení do sítě a o jejich vzájemnou komunikaci se postarají switche různých typů. Díky osvědčením CE a UL lze switche Murrelektronik instalovat v průmyslových provozech po celém světě. V nabídce je možné vybrat si vždy ten správný switch podle konkrétních požadavků: – nespravované switche, – nespravované switche s PoE, – spravované switche Profinet, – konektory a konektorové kabely, – panelové rozhraní Modlink MSDD.Obrázek č. 1 ukazuje, k čemu slouží jednotlivé typy switchů v průmyslové síti: ❶ Spravované a nespravované switche zajišťují spojení mezi PLC a ethernetovými zařízeními.❷ Sběrnicové switche se starají o spojení několika sběrnicových modulů ❸ Switche s bezpečnostní funkcí NAT (Network Address Translation) oddělují  okruhy IP adres, a tím se předchází konfliktům adres u sériových strojů. Výměnu dat se strojem může provádět pouze vyžádaný server. Ostatní servery, odesílající data do switche, jsou blokovány firewallem. Tím se předchází hackerským útokům na sítě. Nespravovaný switchNespravované switche se používají v takových sítích, kde nejsou potřeba konfigurační a diagnostické funkce. Switch je po zapojení okamžitě připraven k provozu (plug & play). V nbídce společnosti Murrelektronik je široký výběr nespravovaných switchů, které mohou být s funkcí PoE nebo bez ní. Telegramy Profinet jsou přenášeny prioritně.   Spravovaný switch Spravované switche se používají ke spojení ethernetových zařízení ve spravovaných sítích. Mají množství síťových nástrojů a možností konfigurace a diagnostiky. Díky integrovanému webovému serveru je možný vzdálený přístup Spravovaný switch s Profinetem Instalaci profinetových zařízení v topologii hvězda nebo strom zjednoduší spravovaný switch Profinet. K začlenění switche do sítě se používá soubor GSDML. Uživatelé mohou pro údržbu a diagnostiku používat celou škálu síťových a konfiguračních nástrojů a také profinetových funkcí. Switch s integrovaným webových serverem je přístupný na dálku přes rozhraní OpenVPN.Snadná instalace se switchem PoE Switche PoE (Power over Ethernet) zjednodušuje instalaci, protože pro napájení i přenos dat stačí jediný kabel. Standard PoE+ zajišťuje napájení o výkonu až 25,4 W. K zapojení slouží kabel PoE se standardními osmipólovými konektory RJ45 v krytí IP 20 nebo  M12 kódováním X a krytím IP 67. Switche vybavené integrovaným konvertorem 24/48 V je možné instalovat bez dodatečného zdroje 48 V. Switch PoE připojit k zařízení, které nemá rozhraní PoE, v tom případě switch deaktivuje napájení, aby nebylo připojené zařízení poškozeno. ▪ Pokud vstupní napětí není dostatečné pro režim PoE, switch pracuje jako „normální“ switch pouze pro přenos dat.Diagnostika a údržba pomocí panelového rozhraní Modlink MSDD Instalací rozhraní Modlink MSSD se značně zjednoduší přístup do rozvaděče za účelem diagnostiky a údržby. Rozvaděčová skříň zůstává zavřená, takže se snadněji dodržují zásady bezpečnosti. Komponenty v rozvaděči lze přes rozhraní MSSD diagnostikovat i naprogramovat. Modlink MSDD je modulární zařízení složené z rámečků a vložek. Zásuvky, komunikační průchodky a rámečky lze objednat zvlášť, nebo jako jeden set. Zákazník si může zvolit různé napájecí a síťové zásuvky používané v různých zemích. Kabely pro celou síť Murrelektronik dodává zalité kabely s konektory od CAT5e (100 Mb/s) do CAT6a (10 Gb/s) v libovolné délce a variantě. Všechny kabely zajišťují spolehlivý přenos dat díky  plnému stínění (360°). Na výběr jsou kabely s konektory RJ45 nebo M12 (kódování D, X a Y), ethernetové kabely i samostatné konektory.Řešení konkrétních situací v průmyslových sítích Pro zákazníky, kteří řeší konkrétní problémy ve svých průmyslových sítích, je na stránce https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/sitove-technologie/ uvedeno šest modelových případů s návrhem řešení: Případ 1: Kontrola topologie a optimalizovaný datový tok Případ 2: Přechod z Profibus na Profinet Případ 3: Přechod od nespravovaných switchů ke spravovaným Případ 4: Retrofity/rozšíření Případ 5: Připojení pro nové stroje Případ 6: Centrální a decentralizované sítě (IP 20 nebo IP 67) (Murrelektronik)  

Parovodní okruhy nejsou jen o účinnosti kotle

Účinnost kotle i celého rozvodu šetří peníze, ale je třeba vytvořit „okénko do procesu“, tedy zajistit správné měření na vhodných místech. Jen tak lze zjistit, k jakým ztrátám dochází v parovodním okruhu. Pára se používá ve velkém měřítku v mnoha průmyslových odvětvích: pro vytápění nebo pro výrobu energie v turbínách, pro sterilizaci nebo čisticí účely. Není proto divu, že v průmyslu se na výrobu páry v kotlích používá 40 % fosilních paliv. Efektivní používání paliv, jako jsou např. ropa nebo zemní plyn, je jen jedním z cílů v energetickém managementu. V současné době se při řízení výroby a distribuce páry sleduje mnohem více ukazatelů než dříve. Nejde tedy jen o kontrolu výšky hladiny vody, vodivosti, hodnoty pH, teploty a tlaku v kotli. Velká pozornost se věnuje úsporám a opětovnému použití energie.Společnost Endress+Hauser dodává všechny měřicí přístroje potřebné k optimálnímu provozu, včetně přístrojů pro komplexní analýzu vody. K úsporám vede pečlivé sledování provozu kotle a k tomu vede několik kroků: • Sledujte měrnou spotřebu energie a účinnost kotle. • Rozdělte náklady na výrobu mezi více nákladových středisek. • Identifikujte a sledujte cílové hodnoty na základě historických dat. • Odhalte netěsnosti na tělech ventilů, připojeních, regulátorech tlaku, trubkových přípojkách a vadných odlučovačích páry • Měřte kvalitu páry přímo v potrubí (vlhká pára, nasycená pára, přehřátá pára). • Vypočítejte zisky z optimalizace energie. Vhodným nástrojem pro účelné monitorování procesu může být např. energetický management dle ISO 50001/ISO 50006, který poslouží jako vodítko pro zajištění úspor v systému. Stanovením ukazatelů energetické náročnosti dle ISO 50006 (EnPI) lze pravidelně a smysluplně sledovat efektivitu parovodního cyklu v časových intervalech a vyhodnocovat trendy. Pouze porovnání porovnatelného dává obrázek skutečnosti.Příklady ukazatelů energetické náročnosti (EnPI): – celková spotřeba primární energie (MWh/rok),– zlepšení energetické náročnosti ve výchozím roce (%),– úspora energie v běžném roce nebo od výchozího roku (MWh/rok),– celková spotřebovaná primární energie (MJ/rok),– spotřeba vody, paliva, elektřiny,– účinnost kotlů (%).  Chcete šetřit? Měřte! Aby mělo úsilí i investice do úsporného řešení nějaký efekt, je potřeba měřit na místech, kde jsou k dispozici užitečné informace, které mohou opravdu ovlivnit chod celé technologie. Dále je nutné investovat do kvalitních přístrojů, které mají vynikající přesnost a dlouhou životnost. A tyto přístroje je nutné účelně instalovat. Společnost Endress+Hauser dbá na to, aby byla nejen prodejcem, ale také především konzultantem a partnerem svých zákazníků. Správné a přesné měření je základem pro spolehlivý chod technologie, ale i pro maximální efektivitu a minimalizaci provozních nákladů.

Síťové komponenty firmy Murrelektronik v robotických buňkách

Průmyslové komunikační sítě jsou klíčem úspěšné digitalizace. Komunikační síť musí být navržena tak, aby spolehlivě propojila klasická a digitálních zařízení a aby zvládla přenos velkého množství dat. V robotických pracovištích navržených společností HandlingTech se při přenosu dat osvědčily switche firmy Murrelektronik.  Společnost Murrelektronik dodává do průmyslových komunikačních sítí důležité součásti: nespravované switche pro vzájemnou komunikaci zapojených zařízení,nespravované switche s PoE (Power over Ethernet) umožňující vedle přenosu dat také napájení po ethernetovém kabelu,spravované switche Profinet umožňující konfigurování portů a zařízení analyzování chyb, diagnostikování sítí apod.,konektory a konektorové kabely,panelové rozhraní Modlink MSDD. Osmi- a šestnáctiportové nespravované switche firmy Murrelektronik pro jednoduché a kompaktní propojení ethernetových uzlů se osvědčily v manipulačních robotických pracovištích, které vyvíjí a instaluje německá společnost HandlingTech se sídlem nedaleko Stuttgartu. Robotická pracoviště HandlingTech Modulární robotické buňky společnosti HandlingTech lze snadno a ekonomicky přizpůsobit specifickým potřebám strojů. Mohou být navrženy pro ovládání jediného stroje nebo i pro komplexní manipulační a podávací systémy se zásobníky. Společnost si zakládá také  na pěkném vzhledu svých systémů. Získaly tak několik cen za průmyslový design, včetně prestižního iF Product Design Award za inovativní design, což společnosti zajistilo výjimečnou pozici na trhu.   Dlouholetá spolupráce Komponenty pro své robotické manipulační systémy nakupuje firma u externích partnerů. Jedním z nich je již mnoho let společnost Murrelektronik GmbH, která se se zaměřuje na decentralizovanou automatizaci. Nejprve se v systémech firmy HandlingTech osvědčily rozvodné skříňky řady Exact společnosti Murrelektronik, po nich následovaly napájecí zdroje této firmy, v současnosti jsou dodávány spínané zdroje Emparro. V poslední době se firma HandlingTech rozhodla využívat v rozvaděčích I/O moduly Cube20S, které zpracovávají digitální vstupy a výstupy z celé buňky a předávají je dále do sběrnicového uzlu. Konektory pro robotická pracoviště jsou rovněžvybírány z široké nabídky široké nabídky Murrelektronik.   Kompaktní switche Xelity Od začátku roku 2019 jsou do standardních robotických buněk HandlingTech instalovány také switche firmy Murrelektronik. Nejprve to byly nespravované osmiportové switche Xelity pro přenos dat rychlostí 100 Mb/s. Elektrokonstruktér Henning Schulz z výrobního oddělení HandlingTech, se pro switche Xelity rozhodl doslova hned: “Kompaktní design osmiportových Xelity je perfektní. Díky malým rozměrům je lze umístit vedle zdroje, stykače nebo relé, aniž by bylo nutné na montážní liště nebo v kabelovém žlabu hledat prostor navíc. Podle mě jsou navíc svorky push-in velmi praktické, i když mnoho výrobců stále ještě používá šroubové svorky, což komplikuje zapojování. Rozměry, funkčnost, cena a celkový dojem dělá ze switchů Xelity dobře vyvážený produkt.” Přepínače Xelity se neuplatnily jen v nových provozech, ale instalují se i do těch původních, protože se svými malými rozměry šetří místo. Dva switche na systém Uplatnění switchů v robotické buňce přibližuje Henning Schultz: “Standardně používáme dva switche Xelity pro každou robotickou buňku, abychom mohli oddělit Ethernet a Profinet, kdykoli je to možné. I když jsou obsazeny jen čtyři nebo pět portů – v nejširší konfiguraci potřebujeme všechny. Stejně jako pro výrobce rozvaděčů, i pro nás je důležité mít určitý standard návrhu. Switche od Murrelektronik jsou dnes součástí téměř všech našich instalací.” Průmyslové PC, robot a systémy pro bezpečnost a vzdálenou údržbu jsou se switchem propojeny prostřednictvím rozhraní Ethernet TCP/IP vně řídicí skříně, aby nebylo nutné skříň otevírat během servisních prací. To znamená, že většina portů je obsazena, ale zbývá jeden nebo dva jako rezerva pro účely měření v buňce.   Jeden 16portový switch je lepší než dva osmiportové Pro zpracování velkých množství dat se do robotických buněk HandingTech instalují nespravované switche Murrelektronik typu Tree16 TX. Tyto 16portové přepínače mají dva gigabitové porty Fast Ethernet pro přenos do vyšších síťových úrovní (uplink) a čtrnáct portů pro přenos ke koncovým zařízením (downlink). Denns Zimmer, produktový manažer pro switche Murrelektronik, vysvětluje rozdíl mezi těmito 16portovými switchy a konkurenčními řešeními, která sestávají z dvou propojených osmiportových switchů: “Mysleli byste si, že osm a osm je šestnáct. Ale v tomto případě tomu tak rozhodně není. Propojení dvou osmiportových switchů není stavěné na přenos velkého množství dat. Naše zařízení je skutečný 16portový switch s odpovídajícím řídicím čipem.“ Marco Balzuweit z HandlingTech připomíná: “S 16portovými switchy od Murrelektronik jsme dosud neměli žádné potíže.” V některých strojních sestavách je potřeba zapojit do sítě několik velkých robotických a výrobních modulů. Tehdy je často nutné využít nespravované switche s gigabitovým přenosem. Jedním příkladem je rozsáhlý systém pro obrábění hřídelí, ve kterém je obráběcí stroj umístěn mezi dvěma robotickými buňkami. První robotická stanice se stará o vyjímání obrobků ze zásobníku a vkládání do obráběcího stroje. Obrobky se do systému přivážejí v bedně, kde jsou rozmístěny náhodně. Aby robot obrobky správně uchopil používá k plánování dráhy systém strojového vidění s vyhodnocením obrazu na základě tzv. „mračna bodů“ (point cloud). Robot magneticky uchopí obrobek a umístí ho do mezistanice, kde se srovná do správné polohy. Poté je obrobek vložen do stroje, který ho zpracuje. Robot v další buňce vyjme obrobek ze stroje a rovnou jej zabalí do kartonové krabice s bublinkovou vystýlkou. Data z kamery se zpracovávají autonomně v jiném počítači. V této robotické sestavě se 16portové switche starají o komunikaci mezi robotickými systémy. Dva gigabitové porty zajišťují výměnu dat s řízením vyšší úrovně, zatímco zbylé 100Mb porty sbírají data od různých zařízení v buňkách.  Pohotová podpora Henning Schulz si pochvaluje také pohotovou podporu, jaké se mu dostává od společnosti Murrelektronik: “Když mám technický dotaz nebo narazím na problém, rychle se dovolám produktovému nebo aplikačnímu technikovi. U speciálních strojů, kde o úspěchu rozhoduje také dodací doba, je okamžitá reakce důležitá.“   (Murrelektornik)   Obr. 1. Robotická pracoviště společnosti HandlingTech Obr. 2. Kompaktní switche Murrelektronik v rozvaděči

Firma Endress+Hauser zůstává i v krizi na svém

Společnost Endress+Hauser zvládla krizový rok 2020 v dobré kondici. Konsolidované tržby skupiny však poklesly – silně ovlivněné vlivem směnných kurzů, neboť firma sídlí ve Švýcarsku – o téměř 3 % na necelých 2,6 miliardy eur. Silný růst v oblasti laboratorní techniky dokázal jen částečně kompenzovat pokles v automatizaci procesní výroby, která byla dopady pandemie zasažena více. Ačkoliv vývoj prodeje v loňském roce nedosahoval stanovených cílů, skupina si udržela vysokou úroveň zisků. Společnost se dokázala vyhnout práci na zkrácený úvazek a dokonce mírně zvýšila zaměstnanost. Na konci roku 2020 měla společnost Endress+Hauser po celém světě více než 14 400 zaměstnanců, přibližně o 100 více než před rokem. Společnost Endress+Hauser ani v době pandemie nemusela zastavit své dodávky Přerušen nebyl ani technický vývoj: Endress+Hauser uvede v roce 2021 více produktových inovací než kdykoli předtím. Dopad pandemie i nadále ovlivňuje jednotlivé oblasti trhu, zákaznická odvětví a oblasti činnosti velmi rozdílně. Bez ohledu na to byl pro společnost Endress+Hauser start do nového roku dobrý. Skupina očekává v roce 2021 růst v jednotkách procent, ale ziskovost může být slabší. Zásadní oživení globální ekonomiky totiž podle firmy Endress+Hauser nepřijde dříve než koncem roku. Auditované finanční údaje za rok 2020 představí společnost Endress+Hauser 4. května 2021 ve švýcarské Basileji. [Tisková zpráva společnosti Endress+Hauser, 17. února 2021.] (ed)

Robotické rameno robolink IP44 odolává stříkající vodě

Vlhké a mokré prostředí přispívá k rychlé degradaci mechanických částí robotů. proto firma igus, kterou v ČR výhradně zastupuje firma Hennlich, rozšířila svůj program nízkonákladové automatizace. Nové robotické rameno robolink IP44 snadno plní jednoduché úkoly a zároveň snese kontakt se stříkající vodou. Využití najde v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu nebo při čištění nádrží a cisteren, a to i ve venkovním prostředí. Robotické rameno robolink vyvinula firma igus tak, aby vyhověla svým zákazníkům, kteří hledali dostupné robotické řešení do prostředí se stříkající vodou, např. pro odstraňování emulzí. Při konstrukci robotu byly využity dva materiály:Robot je zkonstruován s  korozivzdorné oceli typu V2 a V4 a jeho kloubové spoje jsou  z bezmazných tribopolymerů. Právě díky bezmaznému provedení nemusí uživatel chránit robolink žádným přídavným krytem na ochranu okolí před únikem maziva. Nový robolink splňuje stupeň krytí IP44, je tedy chráněný proti stříkající vodě. Unese zátěž až 3 kg, má dosah 790 mm v pěti osách při výkonu 7 úchopů za minutu. Díky použití motorů se  símačem polohy (enkodérem) se stupněm krytí IP65 může být tento robot používán i ve venkovním prostředí. Vlastnosti robotu robolink demonstruje video https://youtu.be/WXm8gO6QxWQ Další informace jsou na www.hennlich.cz nebo www.hennlich.com.