Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Přehled novinek

WAGO Navigator s novým rozhraním

Nejen aktuální, ale také přehledné – nové rozhraní nástroje WAGO Navigator umožňuje uživatelům najít vše důležité o inženýrských aplikacích WAGO na jednom místě. Díky aktualizaci svého rozhraní nyní nástroj WAGO Navigator ještě lépe plní svou úlohu výchozího bodu pro používání a správu všech nainstalovaných aplikací WAGO. Informace o nových verzích a aktualizacích (firmware, programy Codesys, dokumentace, tutoriály, aktualizace programů) jsou automaticky poskytovány prostřednictvím centrální notifikační služby a lze je stáhnout přímo prostřednictvím odkazu na WAGO Download Center (https://downloadcenter.wago.com/wago/software). Nástroj WAGO Navigator je plně integrovaný do zpráv Windows. S nástrojem WAGO Navigator mohou uživatelé snadno a rychle udržovat svůj software aktuální – jak inženýrské aplikace, tak i software související s hardwarem (firmware), což také znamená, že zařízení jsou vždy optimálně chráněna proti kybernetickým útokům. Díky speciálním poznámkám o verzích relevantních pro zabezpečení jsou zvláště důležité aktualizace zvýrazněny, takže je vždy zaručen nejnovější stav zabezpečení. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.com, https://www.wago.cz

EPLAN: nástroje pro zvyšování kvality a efektivity práce projektantů

Společnost Eplan poskytuje software a služby pro oblasti elektrotechniky, automatizace a mechatroniky. Její softwarové nástroje se uplatní při výrobě strojů, zařízení a rozváděčů. Zásadní přínosy pro uživatele jsou zjednodušení složitých inženýrských procesů, automatizace opakovaných inženýrských činností a zvýšení efektivity inženýrské práce. K dispozici jsou standardizovaná i individuální rozhraní k systémům ERP a PLM/PDM, která zajišťují konzistenci dat v rámci celého řetězce tvorby výrobku. Spolupráce se společností EPLAN tak přináší neomezenou komunikaci napříč všemi inženýrskými obory. A nezáleží na tom, zda jde o malý či velký podnik. Nástroje Eplan využívá více než 68 000 zákazníků po celém světě. Obrat společnosti Eplan v České republice a na Slovensku neustále roste a růst nezastavila ani covidová krize. Co stojí za tímto úspěchem? Na dotazy bude v tomto rozhovoru odpovídat jednatel společnosti EPLAN Software, s. r. o., Petr Pospíšil.   Obr. 1. Petr Pospíšil, jednatel firmy EPLAN Software, s. r. o.   Společnosti Eplan se dařilo i v době covidové krize. Váš obrat neustále rostl. Čím to bylo způsobeno? Na to není jednoduchá odpověď. Trh se totiž zmenšil, takže kdybychom dělali stále to samé, dosáhli bychom mnohem menšího obratu. Nám se však podařilo být velmi aktivní: kompletně jsme přešli na online služby, jako jsou konzultace nebo školení, zvyšovali jsme efektivitu naší práce a o řešení Eplan byl opravdu zájem.   Byla to doba, kdy hodně konstruktérů a projektantů muselo pracovat z domova. Eplan v té době rozvíjel svou cloudovou nabídku. Přispělo i to k růstu zájmu o systémy Eplan? Pracovat v distribuovaném týmu i bez cloudu, prostřednictvím síťových serverů, bylo možné už dříve, a jde to dokonce i nyní. Cloudové služby mají více předností než jen to, že umožňují práci z domova. To, že se cloudové služby začaly více objevovat v období covidu, je spíše šťastná náhoda. Cloudové technologie v té době dospěly do stavu, kdy bylo možné začít je využívat v praxi.   Kdo jsou vlastně zákazníci firmy Eplan? Rozdělil bych je do několika skupin. První jsou výrobci elektrotechnických komponent. Komponentou myslíme například relé, spínač, programovatelný automat, rozváděčovou skříň a podobně. To jsou firmy jako Rittal, Siemens, Weidmüller, Phoenix Contact a tak dále. Komponenty těchto firem a mnoha dalších jsou zahrnuty v naší databázi Data Portal. Databáze Eplan Data Portal je přístupná každému, nicméně uživatelé systémů Eplan z ní mohou data získávat nej­efektivněji. Další skupinou jsou výrobci modulů. Takovým modulem může být například kabelový svazek navržený v systému Eplan Harness proD nebo rozváděč navržený v Eplan Pro Panel.   Obr. 2. Platforma Eplan poskytuje cloudové služby pro konzistenci dat a projektování bez chyb   Komponenty a moduly využívají výrobci strojů a zařízení nebo výrobci OEM. Jejich výrobkem může být například na zakázku vyrobený lis, montážní nebo technologická linka a podobně. Další kategorií zákazníků jsou integrátoři, kteří se starají o integraci výrobků OEM do prostředí uživatelů. Mohou to být samostatné nezávislé firmy, ale mohou být také součástí firmy vyrábějící stroje a zařízení. Poslední kategorií jsou koncoví zákazníci, kteří na dodaném stroji například lisují, nebo montují své výrobky. Ti stanovují standardy a normy, jak mají vyrobená zařízení vypadat a co musí splňovat. Eplan propojuje svou platformou všechny tyto kategorie firem a umožňuje jim efektivně sdílet data, aby to, co jeden projektant vytvoří, mohl ten, kdo na něj navazuje, bez problémů převzít.   A z oborového hlediska? Z oborového hlediska se Eplan pohybuje nejvíce v oblasti automobilového průmyslu, kde tvoříme de facto standard, dále snad jacíkoliv výrobci jednoúčelových strojů, ale máme zákazníky například i v potravinářství, kde se ovšem nevěnujeme správě receptur, ale naše systémy se využívají například při návrhu výrobních strojů a linek. Dalšími obory jsou chemický průmysl, vodní hospodářství a úpravny vody, energetika, a to včetně solárních elektráren, správa a řízení budov a tak dále.   Mění se zaměření firmy Eplan v čase? Především se objevují nové obory, například již uvedené solární elektrárny. Vznikají nové firmy, které se zabývají výrobou komponent pro solární elektrárny, jejich projektováním, montáží, zprovozněním a údržbou. K tomu jsou třeba lidé, kteří si s těmito úkoly poradí, jenže těch je nedostatek. Proto je tu velký tlak na to, aby se jejich práce zefektivnila a zautomatizovala.   Když se řekne Eplan, mnoho lidí si představí software pro kreslení elektrotechnických schémat. Co všechno dnes systémy Eplan, a zvláště Platforma Eplan, dokážou? Myslím si, že z pohledu projektanta a elektrokonstruktéra je názor, že Eplan je nástroj pro kreslení elektrických schémat, vlastně správný, protože to je to, co on jako konstruktér potřebuje: aby mohl rychle, jednoduše, efektivně a správně kreslit svoje schémata. Ovšem z pohledu celého oddělení je důležité, aby Platforma Eplan umožňovala efektivní spolupráci mezi jednotlivými projektanty. Z hlediska celé firmy je potom důležitá i spolupráce mezi různými odděleními pracujícími v odlišných technických oborech: například při projektování chemického závodu musí spolupracovat technologové, strojaři, elektroinženýři a další a Platforma Eplan umožňuje, aby všichni pracovali na jednom projektu společně, aby třeba elektrotechnik nemusel čekat, až budou definitivně hotová technologická schémata. U výrobců strojů umožňuje Platforma Eplan výrazně zkrátit dodací lhůty tím, že propojuje obchodní oddělení s konstruktéry, aby po přijetí objednávky se specifickými požadavky mohl konstruktér co nejrychleji stroj sestavit z předem připravených modulů, nanejvýš s úpravou některých parametrů podle zadání zákazníka. Projektant navíc může být propojen i se skladovým hospodářstvím, aby přednostně po­užíval komponenty, které jsou skladem, a nebude třeba čekat na jejich dodání. Současně je možné systém Eplan propojit s řízením výroby, aby byla ve správný okamžik zajištěna potřebná kapacita výrobních strojů a zařízení. Dokonce i jednotlivé výrobní stroje mohou používat data z Platformy Eplan, například pro zhotovování děr a otvorů v rozváděči, pro umístění zařízení v rozváděči, postup zapojení kabelů a podobně.   Tohle je ale poměrně komplexní soubor funkcí a ne každý podnik bude využívat všechny – buď že je nepotřebuje, nebo na to není připravený. Jak takový ucelený systém zákazníkům nabízíte? Jak mu pomáháte při výběru a implementaci v jeho konkrétních podmínkách? Obvykle začínáme tím, že se s podnikem seznámíme: s jeho cíli, s jeho silnými a slabými stránkami v inženýrských i výrobních procesech, s tím, jaké má vlastně pro nás zadání. Někdy potřebuje zvýšit propustnost výroby, jindy propustnost inženýrských procesů nebo potřebuje snížit počet reklamací. Potom provedeme analýzu jeho stávajících procesů, abychom mohli navrhnout optimální řešení. Chtěl bych zdůraznit, že tento postup umíme přizpůsobit podle potřeb zákazníka, ať je to malá firma s pár zaměstnanci, nebo velký dodavatel pro automobilový průmysl.   Není to ale pro projektanta-živnostníka nebo pro malou firmu příliš drahé? Jakou vlastně máte cenovou politiku? Prodáváte licence, předplatné, nebo jednotlivé funkce? Už dva roky používáme systém předplatného, což má tu výhodu, že uživatel si může předplatit jen to, co opravdu potřebuje, a na tak dlouho, jak to potřebuje.   Služby, o kterých jste hovořil, konzultace, analýza procesů ve firmě, následně implementace, školení a technická podpora, to už je zahrnuto v ceně předplatného, nebo se za to platí zvlášť? Ano, je to v ceně. Předprodejní konzultace a výběr optimálního řešení jsou zdarma. Hlubší analýzy podnikových procesů, implementace ve firmě a školení jsou placené služby. Jsou časově náročnější a ne každý o ně musí mít zájem, třeba proto, že si je zajišťuje jinak.   V současné době je ohlášena nová verze Eplan Platforma 2024. Pokud jsem měl možnost se s ní seznámit, hodně akcentuje cloudová řešení. Už jsme o cloudu hovořili, ale vraťme se k tomu, co práce v cloudu firmám přinese a jaká jsou úskalí? Někteří konstruktéři mají z nových verzí obavy. Bojí se, že všechno, co udělali, budou muset zahodit, a všechno, na co už si zvykli, zapomenout. Z cloudu mají obavy, že budou mít data mimo svůj dosah. Ale tyto obavy nejsou namístě. Eplan služby přirozeně rozvíjí a cloudové služby obecně jsou lépe zabezpečené než lokální.   Obr. 3. Platforma Eplan 2024 bude mít nové matematické výpočetní funkce, jednodušší projektování a správu svorek a nové možnosti procházení 3D modelu rozváděče   Přesto bychom nenutili projektanty do něčeho, z čeho mají obavy, kdyby to bylo zbytečné. Eplan Platforma 2024 však přináší funkce, které bez cloudu není možné realizovat. Zmínil bych například Eplan eView. Dříve, když se projekty předávaly do výroby, vytiskla se celá papírová složka a ta se zjednodušeně odnesla na nákup a do výrobního oddělení. Později se začaly využívat formáty PDF a komunikace e-mailem. Jenže i to má nedostatky. Musí se řešit, která verze je aktuální, kdo všechno už aktuální verzi dostal, kdo provedl změny a kdo o nich ještě neví. Porada o projektu potom probíhala tak, že se napřed dlouze řešilo, která dokumentace je ta nejnovější. Aplikace Eplan eView umožňuje projektantovi, aby svůj výstup projektu umístil do cloudu a aby určil, kdo k němu bude mít přístup. Tím je zaručeno, že všichni odběratelé projektu mají vždy přístup k aktuální verzi. Jestliže potřebují do projektu zanést svoje poznámky, mají k dispozici funkci „červené tužky“ – redlining. Jejich poznámky se konstruktérovi zobrazí v projektu a může na ně reagovat, akceptovat je nebo zamítnout. Spolupráce se tím značně zrychlí a zjednoduší a to by bez cloudu nebylo možné. Dá se předpokládat, že v budoucnu bude většina konstruktérských nástrojů v cloudu. Díky tomu uživatelé nebudou muset řešit zabezpečení, zálohování nebo dostupnost úložiště. Cloud umožní realizovat i mnoho dalších funkcí, například systém během konstruování upozorní projektanta, že používá komponenty, jimž už výrobce ukončuje podporu, nebo že podobnou úlohu už v minulosti někdo z týmu řešil a řešení může použít znovu. To jsou funkce, které bez cloudu není možné realizovat.   Říkal jste, že máte databázi komponent, Eplan Data Portal. V něm jsou obsažena data k jednotlivým komponentám různých výrobců. Jakou má uživatel záruku, že jsou to data aktuální a správná? Výrobcům, kteří chtějí do portálu zadávat data, poskytujeme striktní šablonu. Tím zaručujeme, aby jejich data měla stejnou strukturu. Je na výrobci, do jaké úrovně chce danou šablonu využít, zda u produktu uvede jen minimum základních informací, nebo více. Mezi běžné informace patří například objednávková čísla, obrázky, schémata, rozměry. Ale může zadat i mnohem detailnější informace, například vyzařování tepla – to jsou údaje, které potom můžeme využít při výpočtech oteplení rozváděče. To je na výrobci, a na něm je i kvalita dat, protože my nemáme žádné nástroje, abychom ověřovali, zda jsou data správná a aktuální. Eplan Data Portal je dostupný všem a konstruktéři, i když nejsou uživatelé systému Eplan, často vyhledávají data raději u nás než u výrobce, právě proto, že u nás mají data jednotnou strukturu. Prostřednictvím Eplan Data Portal mohou uživatelé poskytovat také zpětnou vazbu výrobci, když mají pocit, že jim nějaké komponenty chybějí, když jim chybějí některé údaje nebo mají pochyby o jejich správnosti.   K tomu, aby mohl výrobce uvádět své komponenty v databázi Eplan Data Portal, musí být členem partnerského programu Eplan Partner Network? Nemusí, Eplan Data Portal je otevřený všem výrobcům, kteří vyrábějí komponenty, jež do portálu patří.   K čemu je tedy partnerský program Eplan Data Network? To by asi vyžadovalo trochu podrobnější odpověď, na kterou tu není prostor. Zkráceně a zjednodušeně: v partnerském programu Eplan partner Network jsou světoví výrobci, s nimiž vytváříme pro naše zákazníky plně integrovaná řešení. Má několik úrovní. Zmínil bych strategické partnery, což jsou firmy, které svou nabídku doplňují o naše společná řešení. Mezi nimi mohu uvést například naši sesterskou firmu Rittal nebo firmu Siemens. Potom bych ještě zmínil technologické partnery – to jsou firmy, pro jejichž systémy navrhujeme jednotná rozhraní. Jako příklad uvedu rozhraní pro tiskárny štítků od firem Phoenix Contact a Weidmüller nebo rozhraní pro konfigurátory firem ABB či Festo. Tito partneři nejen že mají data komponent obsažená v Eplan Data Portal, ale často přímo v prostředí Eplan je možné použít jejich nástroje pro výběr komponent a jejich konfiguraci.   Obr. 4. Mezery, které se vyskytnou při umísťování komponent na lišty DIN, mohou být softwarem pro úsporu místa automaticky odstraněny   Jak náročná byla cesta od firmy, která prodávala software na kreslení schémat, k současné společnosti poskytující zákazníkům komplexní služby? Byl to úplně logický vývoj. Zpočátku jsme opravdu jen prodávali software na kreslení schémat a výkresů, ale postupně jsme zjistili, že tím neřešíme všechny problémy zákazníků, které bychom řešit mohli. Věděli jsme, že máme špičkový produkt, ale bylo nám líto, že ho zákazníci neumějí optimálně využívat. Stát se zákazníkům partnerem ale vyžadovalo a stále vyžaduje velké změny práce našich obchodně-technických konzultantů.   Jak je to s technickou podporou? Naší výhodou je, že jsme jediný dodavatel softwaru a poskytovatel služeb tohoto typu na českém trhu, který je tu přímo přítomný. Máme své obchodně-technické zástupce, kteří firmám pomáhají řešit jejich problémy, máme tu konzultanty, kteří řešení technicky propracují a následně implementují, a máme tu tým lidí, kteří poskytují školení a technickou podporu v českém jazyce. Nabízíme e-learningové kurzy, online školení, znalostní databáze, vše v místním jazyce.   To je technická podpora určená stávajícím zákazníkům. Jaké aktivity jsou určené těm, kteří Eplan ještě nepoužívají? Například studentům? Uvědomujeme si, že investice do školství jsou nesmírně důležité pro budoucnost, protože co v České republice opravdu chybí, to jsou konstruktéři, projektanti, technici a inženýři. Proto i my školství podporujeme. Středním a vysokým školám nabízíme kompletní vybavení učeben našimi softwarovými nástroji. Školíme lektory a učitele a poskytujeme jim metodiku, jež jim pomáhá, na které oblasti se při výuce zaměřit, aby školu opouštěli studenti se základními znalostmi projektování v prostředí Eplan. A nejen to, na závěr mohou úspěšní studenti získat certifikát o absolvování školení Eplan. V neposlední řadě propojujeme školy s průmyslovými firmami, aby se studenti mohli seznámit s tím, jak firmy nástroje Eplan skutečně využívají. Vy­užíváme k tomu exkurze do firem a do jejich vývojových středisek. Studenti mají možnost absolvovat ve firmě praxi, aby získali zkušenosti se systémy Eplan, a navíc mají skvělý pocit z toho, když vidí, že se projekt, na němž se podíleli, neuloží do archivu, jak to bývá u školních projektů, ale skutečně se podle něj vyrobí rozváděč nebo jiný produkt.   Děkuji Vám za rozhovor. (Rozhovor vedl Petr Bartošík.) (Foto a grafika: Eplan)   Co nového přináší Platforma EPLAN 2024   Nejnovější verze Platformy EPLAN klade důraz na optimalizaci kvality uživatelského rozhraní. Oproti předchozím dvěma verzím přináší zvýšený výkon 2D a 3D navrhování a zjednodušení použití. Software nabízí nové funkce, které ještě více rozšiřují možnosti jeho používání.   Více informací o Platformě EPLAN 2024: https://www.eplan.cz/reseni/vyhody-platformy-eplan/hlavni-novinky-verze-eplan-platforma-2024/.

Schneider Electric vydává první plán optimalizace datových center, který řeší možnosti využití AI

Společnost Schneider Electric, globální lídr v oblasti digitální transformace, průmyslové automatizace a řízení energií, vydala vůbec první oborovou příručku pro řešení nových výzev v oblasti návrhu fyzické infrastruktury datových center pro podporu zátěže související s využitím umělé inteligence (AI), která představuje zlatý standard pro návrh datových center optimalizovaných pro AI. Schneider Electric má dlouhodobě vedoucí postavení v oblasti vývoje infrastruktury datových center a potvrzuje to i nyní – vydáním dokumentu White Paper 110 s názvem „The AI Disruption: Challenges and Guidance for Data Center Design“, který slouží jako komplexní plán společnostem, jež chtějí využít potenciál umělé inteligence ve svých datových centrech. Zaměřuje se také na nové technologie, které budou v budoucnu podporovat klastry s vysokou hustotou umělé inteligence. Revoluce v oboru umělé inteligence přinesla do provozu datových center významné změny a výzvy. Aplikace umělé inteligence jsou stále rozšířenější a mají stále větší dopad na různá průmyslová odvětví – od zdravotnictví a financí až po výrobu, dopravu a zábavní průmysl, s čímž roste i poptávka po výpočetním výkonu. Aby datová centra tyto rostoucí nároky aplikací umělé inteligence uspokojila, musí se přizpůsobit. „Rozvoj umělé inteligence klade vysoké nároky na návrh a řízení datových center a v této souvislosti je důležité zohlednit několik klíčových atributů a trendů AI zátěže, které ovlivňují nová i stávající datová centra,“ uvádí Pankaj Sharma, výkonný viceprezident divize Secure Power společnosti Schneider Electric. „Trh s umělou inteligencí se rychle rozvíjí a my věříme, že se stane základní technologií pro podniky, která jim umožní rychleji dosahovat výsledků a výrazně zvýšit produktivitu,“ uvedl Evan Sparks, produktový ředitel pro umělou inteligenci společnosti Hewlett Packard Enterprise. Schneider Electric ukazuje budoucnost návrhu datových center Předpokládá se, že zátěže spojené s umělou inteligencí porostou do roku 2028 složenou roční mírou růstu (CAGR) 26–36 %, což zvýší nároky na napájení ve stávajících i nových datových centrech. Obsluha této předpokládané energetické náročnosti zahrnuje několik klíčových aspektů popsaných v dokumentu White Paper 110, která se zabývá čtyřmi kategoriemi fyzické infrastruktury – napájením, chlazením, stojany a softwarovými nástroji. Dokument White Paper 110 je v plném znění k dispozici ke stažení zde. V době, kdy umělá inteligence mění podobu průmyslových odvětví a konkurenceschopnosti, otevírá tento dokument společnosti Schneider Electric podnikům cestu, jak navrhnout datová centra, která budou nejen schopna podporovat umělou inteligenci, ale budou pro ni i plně přizpůsobena. „AI aplikace, zejména tréninkové klastry, jsou vysoce náročné na výpočetní výkon a vyžadují velké množství výpočetního výkonu, který poskytují GPU nebo specializované AI akcelerátory. To zatěžuje napájecí a chladicí infrastrukturu datových center. A protože náklady na energii stejně jako obavy o životní prostředí rostou, musí se datová centra zaměřit na energeticky účinný hardware, jako jsou vysoce efektivní napájecí a chladicí systémy, a obnovitelné zdroje energie, které pomohou snížit provozní náklady a uhlíkovou stopu,“ doplňuje Pankaj Sharma ze Schneider Electric. „S tím, jak se umělá inteligence stává dominantní pracovní zátěží v datových centrech, musí organizace začít cíleně přemýšlet o návrhu celého systému zohledňujícího požadavky umělé inteligence. Již nyní zaznamenáváme masivní poptávku po AI akcelerátorech, ale vyvážení této poptávky správnou úrovní výpočetní a úložné kapacity a efektivní využití systémů tohoto rozsahu vyžaduje dobře navržené softwarové platformy. Podniky by se měly zaměřit na řešení, jako je specializovaný software pro vývoj strojového učení a správu dat, který poskytuje přehled o využívání dat a zajišťuje jejich bezpečnost a spolehlivost ještě před nasazením. Společně s implementací komplexních řešení pro datová centra, která jsou navržena tak, aby poskytovala udržitelnou výpočetní kapacitu, můžeme našim zákazníkům umožnit úspěšně a odpovědně navrhovat a nasazovat umělou inteligenci,“ dodává Evan Sparks ze společnosti Hewlett Packard Enterprise. Využití potenciálu umělé inteligence Příručka Schneider Electric pro datová centra připravená na využití AI zkoumá kritické průsečíky umělé inteligence a infrastruktury datových center a obsahuje pokyny a doporučení pro klíčové oblasti, jako například: Doporučení pro čtyři klíčové atributy a trendy umělé inteligence řešící výzvy fyzické infrastruktury v oblasti napájení, chlazení, stojanů a řídicího softwaru.Doporučení pro posuzování a podporu stojanů s extrémní hustotou výkonu pro tréninkové servery AI. Pokyny pro zajištění úspěšného přechodu ze vzduchového chlazení na chlazení kapalinou pro podporu rostoucího návrhového tepelného výkonu (TDP) AI zátěží. Navrhované specifikace stojanů pro lepší přizpůsobení AI serverům, které vyžadují vysoký výkon, chladicí rozvody a potrubí a velký počet síťových kabelů.Pokyny k používání softwaru pro správu infrastruktury datového centra (DCIM), systémů řízení elektrické energie (EPMS) a řídicích systémů budov (BMS) pro vytváření digitálních dvojčat datového centra, provoz a správu zařízení.Přehled budoucích technologií a přístupů k návrhu, které pomohou řešit vývoj umělé inteligence. Další informace o řešeních a postupech společnosti Schneider Electric v oblasti datových center pro umělou inteligenci naleznete na Schneider Electric. O společnosti Schneider Electric Vizí společnosti Schneider Electric je umožnit každému co nejlépe využívat energie a dostupné zdroje, proto přinášíme inovace a udržitelnost do všech oblastí života. Říkáme tomu Life Is On. Naším posláním je být vaším digitálním partnerem ve sférách udržitelnosti a energetické efektivnosti. Pomocí integrace procesů a energetických technologií podporujeme digitální transformaci od koncového bodu až po cloud, včetně produktů ovládacích prvků, softwarů a služeb. Naše řešení umožňují integrovaná řízení firem, domácností, budov, datových center, infrastruktury a průmyslu. Schneider Electric prosazuje otevřené standardy a partnerské ekosystémy, které jsou založené na sdíleném smysluplném účelu, podporujícím integraci a jejich hodnoty. https://www.se.com/cz/cs/

WAGO a jednopárový Ethernet: cesta k otevřené automatizaci

Jednopárový Ethernet neboli Single Pair Ethernet (SPE) je významným milníkem v automatizaci: zjednodušuje průmyslovou komunikaci a umožňuje bezbariérový přenos dat – z úrovně snímačů a akčních členů až do cloudu. Na rozdíl od klasického Ethernetu využívá SPE pouze jeden pár vodičů. Nejde přitom o proprietární řešení, ale standardizovanou komunikační infrastrukturu podle IEEE, takže umožňuje komunikaci v prostředí otevřené automatizace, bez bariér firemních ekosystémů. Jednopárový Ethernet má mnoho výhod a je skutečně všestranný. Společnost WAGO rozpoznala potenciál SPE a pracuje na jeho uplatnění v automatizaci strojů a strojních zařízení, v procesní automatizaci i v automatizaci budov, aby zákazníci mohli plně využít výhod tohoto komunikačního standardu. Jednopárový Ethernet propojuje všechny úrovně automatizační pyramidy a umožňuje bezproblémový tok dat: zejména na úrovni snímačů a akčních členů zajišťuje větší šířku pásma než jiné komunikační standardy. Se svými rozmanitými verzemi (včetně 10Base-T1L pro kabely dlouhé až 1 km, PoDL – Power over Data Line s možností přenosu výkonu do 50 W nebo konfigurace multidrop) je SPE považován za standard, který může nahradit předchozí komunikační kabeláž a vytvořit jednotný základ komunikace. Díky standardizaci SPE je zajištěna interoperabilita mezi zařízeními od různých výrobců. Jednopárový Ethernet s konfigurací multidrop umožňuje na bázi 10Base-T1S provozovat několik zařízení na jedné sběrnici v režimu half-duplex s garantovanou maximální latencí bez potřeby dalších komponent infrastruktury, jako jsou komunikační switche. Kromě obvyklé hvězdicové ethernetové topologie je tedy možné realizovat i topologii sběrnicovou. Jednopárový Ethernet tím, že vyžaduje pouze dva vodiče, šetří materiál, prostor, hmotnost i náklady. Svorky na desky plošných spojů WAGO řady 2601 a 2086, stejně jako konektorový systém picoMAX, již jsou schválené pro SPE a umožňují obzvláště jednoduché připojení zařízení do sítě SPE. Pro obzvláště pohodlné zapojení a zabránění chybám je připojení SPE na svorkách řady 2601 barevně označeno. Tyto svorky mají páčkové ovládání. Konkrétně to znamená, že uživatel jednoduše vloží dva odizolované vodiče kabelu požadované délky do svorky s otevřenou páčkou. Jakmile páčku zavře, vodič je bezpečně připojen a spojení je fyzicky vytvořeno – bez nástrojů. U svorek řady 2086 je to podobné, jen místo páčky mají tlačítko. I zde může uživatel jednoduše navést vodič do svorky a spojení vytvořit bez nástrojů. V obou případech je možné používat vodiče plné i slaněné. Přechod k jednotnému standardu SPE vyžaduje spolupráci. Proto je firma WAGO od září 2022 členem sdružení Single Pair Ethernet System Alliance (SPESA). Marco Henkel, viceprezident pro management technologií společnosti WAGO, v tom vidí příležitosti do budoucna: „Technika SPE přináší významné výhody. Naším úkolem je nyní udělat se společností SPESA další krok, abychom pro naše zákazníky vytvořili interoperabilní, na výrobci nezávislý ucelený systém.“ Více informací o SPE najdou zájemci na https://www.single-pair-ethernet.com/ (stránky provozuje SPE Industrial Partner Network). Stránky SPESA mají adresu https://singlepairethernet.com/. Na stránkách firmy WAGO jsou informace o SPE na https://www.wago.com/de/offene-automatisierung/connectivity/singlepairethernet.   WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.com, https://www.wago.cz

Kvalita vody v parovodních okruzích

Seriál článků o měření páry pokračuje dílem o měření kvality vody. V elektrárnách je kvalita vody klíčovým parametrem pro udržení parovodního okruhu bez kontaminací. Není-li voda dostatečně čistá, mohou turbíny, kotle a potrubní systémy podléhat korozi a také s v nich mohou vytvářet nánosy. Nečistoty vedou k odstávkám a nákladným opravám. Jak sledovat kvalitu vody v parovodních okruzích?Kvalitu demineralizované vody používané v parovodních okruzích ovlivňuje několik parametrů. Obsah sodíku a křemíku indikuje stav iontoměničů v úpravně vody. Hodnota vodivosti je pak indikátorem iontů ve vodě. Pokud je příliš vysoká, může to vést k úsadám uvnitř systému. Nízká hodnota pH nebo příliš vysoká hodnota rozpuštěného kyslíku způsobuje korozi. Měřením rozpuštěného kyslíku lze také identifikovat netěsnosti v kondenzátoru, dále sledovat, zda je odplynění optimální a kontrolovat celkovou integritu okruhu napájecí vody. Přítomnost kovů, jako je železo nebo měď, signalizuje korozi ve výměníku tepla. Přesné měření těchto parametrů poskytuje komplexní informace o čistotě vody a umožňuje správně se rozhodovat při řízení celého provozu. Naměřené hodnoty ukáží, zda je potřeba přidat amin ake zvýšení pH nebo dávkovat hydrazin pro navázání rozpuštěného kyslíku ve vodě apod.  Systémy pro analýzu vody a páry (SWAS)Obr. 1. Schéma panelu SWAS Vzhledem k vysokým tlakům a teplotám v parovodních okruzích a požadavku na nízké rozsahy měřených hodnot, je potřeba sáhnout po inteligentním řešení. Obecně se používají panely SWAS (Steam and Water Analysis System), na kterých jsou instalovány všechny potřebné senzory a analyzátory pro komplexní sledování parovodních okruhů (obr. 1). Měření se provádí kontinuálně, vzorek je nejdříve upraven (redukce tlaku a teploty na požadované hodnoty) a přiveden k jednotlivým senzorům a analyzátorům. Tyto přístroje jsou přehledně umístěny na panelech. Vzorek je považován za ztrátový. Obr. 2. Realizace panelu SWASUžití panelů SWAS přináší tyto výhody: – univerzální převodník pro všechna měření (až osm senzorů v jediném převodníku), – připojení senzorů plug&play – jednoduché nastavení a údržba, – Memosens – digitální přenos dat ze senzoru, – modulární koncept panelů, – řešení na míru. Vodivost – klíčový parametrHodnota vodivosti poskytuje důležité informace o korozivních účincích a o kvalitě vody v parovodních okruzích. V energetice se rozlišují různé typy vodivostí.Obr. 3. Vodivost je klíčovým parametrem při zjišťování čistoty vody v parovodních okruzíchCelková (také přímá nebo specifická) vodivost Jedná se v podstatě o míru čistoty vody. Náhlé zvýšení hodnoty vodivosti obvykle signalizuje netěsnosti (kontaminaci vzduchem) nebo různé závady ve výměnících tepla apod. Odráží také množství přidávaných činidel atd.  Katexovaná vodivost Při analýze vody jsou v katexové koloně všechny nečistoty přeměněny na kyselinu, což výrazně zvyšuje vodivost – katexovanou vodivost. To znamená, že i nepatrné množství nečistot lze okamžitě identifikovat a přijmout vhodná opatření. Rozdílová vodivost Rozdílová vodivost bývá indikátorem alkalického složení ultračisté vody Používá se také pro výpočet pH, a tedy i k její regulaci. V případě, že pH klesá, mohou být přidána alkalizační činidla, jako je amin, aby se hodnota pH rychle vrátila zpět na optimální úroveň. Nižší pH urychluje korozivní účinky. Odplyněná katexovaná vodivost Při uvádění turbín do provozu se do kondenzátu nasává vzduch a tím i oxid uhličitý, čímž se zvyšuje katexovaná vodivost. Odplyněná katexovaná vodivost pak udává, zda je tento stav způsoben nečistotami nebo méně problematickým oxidem uhličitým. Pokud lze jako příčinu vyloučit nečistoty, uvádění do provozu se tím výrazně zkrátí a výroba elektřiny může začít dříve. To šetří čas i peníze.Obr. 4. Komplexní nabídka pro analýzu vody v parovodních okruzíchMemosens a Liquiline převodníky pro lepší efektivitu provozuPřevodníky Liquiline CM44 usnadňují život díky uživatelsky příjemnému menu a dobře navržené koncepci údržby. Použité senzory můžete např. nahradit senzory, které byly předem kalibrovány ve vlastní laboratoři nebo dílně. Převodník automaticky rozpozná každý senzor a přečte (kalibrační) data uložená v senzoru. V důsledku toho je připraven znovu měřit během několika sekund a daný proces může pokračovat bez zpoždění a odstávek. Liquiline je ideální převodník pro všechny měřicí body analýzy kapalin díky těmto charakteristikám: – možnost měření až osmi různých parametrů, – jednotný hardwarový koncept a ovládání pro všechny převodníky, analyzátory a vzorkovače na platformě Liquiline, – integrované výpočty a metody jsou uznávány v energetickém průmyslu (standard VGB),– ukládání procesních hodnot např. pro účely uplatnění záruk, – integrovaný regulátor pro regulaci pH, dezinfekci nebo dávkování srážedel, – výpočet zbývající kapacity katexové kolony, – snadná integrace do nadřazených systémů díky 0/4-20 mA, HART, Profibus DP, Profinet, Modbus TCP, Modbus RS-485, EtherNet/IP a webovému serveru.Převodníky Liquiline jsou také vybaveny pamětí pro uložení procesních dat, pokud je potřeba. Data jsou chráněna proti neoprávněné manipulaci a mohou být jednoduše přenesena do PC. V případě poškození turbíny pak můžete snadno prokázat, že kvalita vody / páry byla v požadovaném rozsahu a uplatnit nároky na záruku vůči dodavateli turbíny.Obr. 5. Univerzální převodník Liquiline CM44x v provozním provedení (vzadu) a v provedení do rozváděče (vpředu)Memosens: špičkový přenos dat z analytických senzorů Memosens digitalizuje naměřenou hodnotu uvnitř senzoru a zajišťuje bezkontaktní přenos bez rušení do převodníku. Od uvedení na trh v roce 2004 se Memosens stal celosvětově vedoucím standardem v analýze kapalin. Od té doby široké portfolio produktů s digitálním přenosem Memosens zvyšuje bezpečnost, efektivitu, transparentnost a kvalitu procesů ve všech průmyslových odvětvích.Obr. 6. Memosens pro přenos dat ze senzorůMemosens přináší při sledování čistoty vody tyto výhody: – 100% spolehlivý induktivní, bezkontaktní přenos, – snadná manipulace se senzory, – v hlavici senzoru jsou uložena měřená data i informace o senzoru pro prediktivní údržbu – rychlé připojení plug&play s předkalibrovanými senzory, – mezinárodní standard.   (Endress+Hauser)  

Infračervený snímač Grid-EYE 90° pro detekci a počítání osob

Společnost Panasonic Industry uvedla na trh nový člen své oblíbené řady snímačů Grid-EYE s objektivem s úhlem 90°, který má širší zorné pole a umožňuje tak zmenšit počet snímačů potřebných k pokrytí dané oblasti pro úlohy detekce a počítání osob. Konstruktéři, kteří si uvědomují nutnost zachování soukromí, oceňují u snímačů Grid-EYE rozlišení jen 64 pixelů. Grid-EYE 90° přináší do systémů pro detekci a počítání osob nebo sledování jejich pohybu nové možnosti. Osamu Mitsumura, produktový manažer ve společnosti Panasonic Industry Europe, k tomu řekl: „Vědět, kde jsou lidé, je klíčem k inteligentnímu využití prostor. Firmy chtějí znát způsob, jakým jsou jejich budovy využívány, aby mohly jejich provoz optimalizovat. Kromě výrobních hal nebo skladů jde zejména o hotely, nemocnice nebo nákupní centra. Základními požadavky všech systémů pro sledování a počítání lidí byly vždy škálovatelnost a hospodárnost. Grid-EYE 90° přináší obojí.“   Nový snímač se zorným polem 90° pro sledování osob při zachování jejich soukromí Dříve byly snímače Grid-EYE používány v různých úlohách, kde se hodnoty teploty používají pro detekci horkých míst, např. v inteligentních kuchyních nebo pro inteligentní klimatizaci. Zároveň je snímač Grid-EYE také velmi vhodný pro detekci a počítání osob. Nový širokoúhlý objektiv s úhlem 90° má širší zorné pole, na rozdíl od předchozích snímačů s úhlem zorného pole 36° nebo 60°. S Grid-EYE 90° je možné zachytit infračervený obraz větší oblasti, takže pro pokrytí dané oblasti stačí méně snímačů.   Malé rozlišení a strojové učení Úspěšné získávání dat pomocí senzorů snímače Grid-EYE je pouze prvním krokem k úspěšné detekci a počítání osob. Pro zpracování dat ze senzorů lze použít různé techniky. Použití standardních algoritmů zpracování obrazu funguje spolehlivě ve viditelném spektru, ale u infračervených senzorů může dojít k potížím. Na rozdíl od zařízení, která pracují s viditelným spektrem, kde je kvalita dat jednoznačná, infračervené signály tak jednoznačné nejsou – zejména snímače s malým rozlišením, jako je Grid-EYE, zachytávají hodně šumu. Každodenní události jako horký šálek kávy, otevřené okno nebo přehřívající se počítač, které ve viditelném spektru nečiní žádné potíže, jsou v infračervené oblasti velkou výzvou. Algoritmy na zpracování signálů proto musí být mnohem složitější. Jedním ze způsobů, jak to vyřešit, je použití strojového učení (ML). Strojové učení je podmnožina technik umělé inteligence (AI), která používá samoučících se neuronových sítí k odvození závěrů ze vstupních dat. Neuronová síť musí být natrénována pomocí známého anotovaného souboru dat, teprve potom je možné ji využít pro zpracování obrazu v praxi. To umožňuje řešit i složité úkoly, které dříve vyžadovaly na míru přizpůsobený algoritmus a drahý hardware, pomocí neuronových sítí.   Spolupráce se skupinou CN Group na získávání trénovacích dat Má-li mít model strojového učení dobré výsledky, musí být trénován na kvalitním souboru dat. Na rozdíl od běžnějších úloh, jako je počítačové vidění, kde jsou již k dispozici bohaté sady trénovacích dat, infračervené snímače, jako je Grid-EYE, často žádné trénovací sady nemají. Společnost Panasonic si uvědomuje potřebu překlenout tuto mezeru a zahájila spolupráci se softwarovou společností CN Group, která je součástí společnosti Ciklam. Pomocí snímače Grid-EYE a kamery vytvářejí odborníci CN Group datové soubory obsahující obrazy pozorované scény ve viditelném i infračerveném spektru. Následně jsou automaticky anotovány obrazy, kde jsou v zorném poli kamery ve viditelném spektru metodami strojového vidění detekováni lidé. Příspěvek skupiny CN Group při vytváření automaticky anotovaných datových souborů otevírá širokou škálu možností při vytváření trénovacích sad souborů přizpůsobených pro určitá místa – zasedací místnosti, schodiště atd. Panasonic a CN Group věří, že tato spolupráce umožní vytvářet systémy ML pro detekci a počítání osob pomocí Grid-EYE dobře přizpůsobené konkrétnímu prostředí. Další informace o snímači najdete na webových stránkách společnosti Panasonic Industry: https://industry.panasonic.eu/products/components/sensors/ir-thermophile-array-sensor-grid-eye. Panasonic Industry Europe GmbH, tel.: +420 541 217 001, https://industry.panasonic.eu/cs

Vícekanálové elektronické jističe WAGO pro 24 V DC

Jako ochrana před přetížením v sítích 24 V se stále častěji místo konvenčních jističů používají jističe elektronické (ECB – Electronic Circuit Breaker). Nové ECB pro 24 V DC se čtyřmi nebo osmi kanály jsou vhodné pro všechna průmyslová odvětví, kde se vyskytují snímače, akční členy a další komponenty napájené 24 V DC. Norma vyžaduje i v těchto obvodech spolehlivé odpojení zemního spojení do 5 s (viz EN 60204-1). Elektronické jističe dokážou spolehlivě vypínat nadproudy i při použití dlouhých kabelů a vyznačují se velkou zapínací kapacitou (konkrétně u těchto spínačů 50 000 µF v každém kanálu). Malá šířka modulu, 32 mm pro čtyři i osm kanálů, šetří místo v rozváděči. Nový osmikanálový jistič tak zabírá o 50 % méně místa než osm jednokanálových jističů. Čtyřkanálový jistič má stejnou šířku. Je-li tedy třeba instalaci rozšířit, je možné jednoduše čtyřkanálové jističe nahradit osmikanálovými. Odpovídající vypínací proud v rozsahu 1 až 10 A v každém kanálu samostatně se spolehlivě nastavuje otočným přepínačem, který je možné po nastavení zaplombovat. Pro snadné zapnutí, vypnutí a resetování lze použít prosvětlené tlačítko s LED nebo bezpotenciálový signálový kontakt. Zásuvné konektory jsou chráněny proti nesprávné montáži, což umožňuje předběžné zapojení a výrazně zkracuje dobu instalace. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.com, https://www.wago.cz

Třídy kvality stlačeného vzduchu ISO 8573-1

Znečišťující látky ve stlačeném vzduchu (částice, voda, olej) mohou vést k poškození pneumatických zařízení (pohonů a ventilů ovládaných stlačeným vzduchem). Proto je dobré provádět zkoušky čistoty stlačeného vzduchu. Informace o zkoušení uvádějí na webových stránkách zkušebny stlačeného vzduchu a firmy zabývajících se konstrukcí systémů stlačeného vzduchu.Zkoušky čistoty stlačeného vzduchu a jiných stlačených plynů (dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého) je možné objednat v laboratoři www.kvalifikace-validace.cz.Tato laboratoř provádí zkoušky z hlediska těchto parametrů: obsah pevných částic, obsah vody / tlakový rosný bod, obsah olejových aerosolů, mikrobiologické zkoušky (obsah bakterií, kvasinek, plísní). Norma ČSN ISO 8573-1Uznávaným standardem pro klasifikaci čistoty stlačeného vzduchu je norma ČSN ISO 8573-1. Čistota stlačeného vzduchu je klasifikována na základě obsahu tří znečišťujících látek: pevných částic, vody a oleje. Metodika odběru vzorků a vlastních měření je podrobně popsána v dalších částech normy ČSN ISO 8573 (-2, -3, -4), a jejich používání je povinné, protože cílem je porovnání získaných výsledků měření s třídami čistoty stlačeného vzduchu uvedenými v ČSN ISO 8573-1. V některých průmyslových odvětvích se provádějí rovněž zkoušky stlačeného vzduchu z hlediska mikrobiologických nečistot, přičemž tyto zkoušky nejsou základem pro klasifikaci čistoty stlačeného vzduchu podle ČSN ISO 8573-1, nýbrž jsou pouze jejím doplněním.  Tab. 1: Třídy čistoty podle ČSN ISO 8573-1Metody měření zkoušených parametrůPevné částice Metoda měření: ČSN ISO 8573-4:2019 Rozsah měření: měření částic v rozmezí 0,1–0,5µm, 0,5–1µm , 1–5µm (třídy 1–7 podle ISO 8573-1) Měřicí přístroje: laserový čítač částicVoda Metoda měření: ČSN ISO 8573-3:2010 Rozsah měření: –70 až +30°C Nejistota měření: ±2°C Měřicí přístroje: měřič tlakového rosného bodu Olejový aerosol Metoda měření: ČSN ISO 8573-2:2007 Rozsah měření: 0,003 – 2mg/1m3 Nejistota měření: ±10% Měřicí přístroje: filtrační souprava, FTIR  Mikrobiologie Metoda měření: ČSN ISO 8573-7:2003 Zkoušené parametry: obsah bakterií, kvasinek, plísní v 1 m3 vzduchu Měřicí přístroje: zařízení na odběr vzorku pro stlačený vzduch, kultivace kolonií na Petriho miskách   Technické požadavky na měřicí místa pro zvolené zkoušky rychlospojka (samice),závit 1/2' nebo 3/8' (samice)hadice 6, 8, 10, 12 nebo 16 mm (vnější průměr),tlak v rozvodech: max. 7,3 bar,teplota prostředí: min. 10 °C.  Umístění měřicího bodu Měření počtu částic je možné provádět výhradně v plynu, který byl očištěn ve filtrech. Není možné provádět měření před filtry. Měřicí vybavení je citlivé k otřesům a jeho hmotnost přesahuje 20 kg, proto ho nelze vynášet např. po žebříku, na nádrž atd. Provedení všech zkoušek na jednom měřicím bodu trvá cca 45–60 minut.  Zprávy o zkouškách čistoty plynů Zpráva o zkoušce je obvykle zpracována během 14 až 21 dnů ve dvojjazyčné verzi: česko-anglické. Na žádost lze vypracovat zprávu rovněž v polštině. V souladu se standardem GMP jsou výsledky jsou uvedené na samostatných kartách zkoušek.  Podrobné informace a ceny jednotlivých měření jsou uvedeny na tomto odkazu.

Jistá budoucnost s operačním systémem ctrlX OS

Zařízení WAGO Edge Computer a WAGO Edge Controller 400 jsou na základě spolupráce s firmou Bosch Rexroth vybavena operačním systémem ctrlX OS. Tento operační systém založený na Linuxu ocení uživatelé v různých odvětvích: svou flexibilitou ve všech směrech zjednodušuje integraci a zajišťuje rychlejší uvedení aplikace na trh. Zároveň uživatelům přináší více volnosti, protože umožňuje nejen snadné připojení všech běžných sběrnicových a síťových protokolů, ale také svobodnou volbu programovacího prostředí. Uživatelé si tak budou moci v budoucnu ještě flexibilněji přizpůsobit řídicí úkoly svým potřebám. WAGO tak posiluje myšlenku otevřené automatizační platformy. Od provozní přístrojové techniky přes zařízení edge až po cloud: ctrlX OS nezná omezení a lze jej používat na všech úrovních automatizace. Operační systém založený na Linuxu vytváří díky své otevřenosti prostor pro uživatele v různých odvětvích: společnost WAGO dohromady s firmou Bosch Rexroth, která je autorem ctrlX OS, vytvořila „tržiště možností“ a nabízí velkou škálu aplikací, které jsou k dispozici ke stažení v eShopu WAGO, ve WAGO Download Center nebo v ctrlX Store. To znamená, že softwarové funkce lze vyvíjet, instalovat, aktualizovat a provozovat ještě snadněji a flexibilněji. Více informací o ctrlX OS a kompatibilních produktech WAGO najdou zájemci na https://www.wago.com/de/offene-automatisierung/offenes-engineering-mit-ctrlxos. (ed)

Bihl+Wiedemann na veletrhu SPS v Norimberku představí ASi-5 Safety

Společnost Bihl+Wiedemann představí ve svém stánku na veletrhu SPS v Norimberku (14. až 16. listopadu) v hale 7, č. 200-201, aktuální produkty pro ASi-5 Safety, jež pomáhají řešit složité úlohy zajištění bezpečnosti strojů a strojních zařízení. Představen bude např. nový bezpečnostní modul ASi-5 Safety Muting Module a nové komunikační bezpečnostní brány ASi-5 Safety Gateway. Nové komunikační brány IIoT– ASi-5/ASi-3 s vestavěným serverem OPC UA zajišťují dokonalé oddělení OT a IT. Jako zařízení edge přenášejí data související s IIoT do cloudových databází. Další novinky se týkají komunikačního standardu IO-Link. Návštěvníci veletrhu se budou moci seznámit s novými moduly IO-Link Master s 1, 2, 4 a 8 porty. Slibně se rozvíjí také nový standard ASi-5. Na veletrhu budou představeny případové studie, jak pomocí ASi-5 jednoduše, rychle a s nízkými náklady digitalizovat technologická zařízení v oblasti balení a intralogistiky. V České republice zastupuje společnost Bihl+Wiedemann firma Amtek. Její zástupce bude na veletrhu přítomen ve středu 15. listopadu a je připraven s českými návštěvníky konzultovat konkrétní projekty a požadavky z oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení. Schůzku je možné si domluvit předem (amtek@amtek.cz). Více na https://www.bihl-wiedemann.de/en/company/news/newsletter/invitation-to-sps-2023-how-asi-5-safety-simplifies-your-applications-1523.  (ed)