Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Přehled novinek

Nenákladný paletizační robot

Až 60 % vstupních nákladů oproti srovnatelným řešením ušetří nový lineární robot drylin „XXL“ společnosti igus, kterou v Česku výhradně zastupuje firma Hennlich. Robot, který je součástí široké nabídky nízkonákladové automatizace, má pracovní prostor 2 × 2 × 1,5 m a je vhodný zejména pro paletizační úlohy s nosností do 10 kg. Robot je dodáván včetně řídicího systému a lze jej snadno nastavit a naprogramovat svépomocí, bez asistence systémového integrátora. Pro mnoho malých a středních firem je pořízení standardního robotu příliš drahé a příliš složité programování i na údržbu. Snadnou cestu ke konkurenceschopnému řešení představuje lineární robot drylin „XXL“. Umožňuje firmám snadno a rychle uvést do provozu portálový systém pick-and-place pro různé paletizační, třídicí, etiketovací úlohy i pro kontrolu kvality. Zatímco běžné paletizační roboty stojí stovky tisíc korun, robot drylin „XXL“ je mnohem méně nákladný díky použití odolných plastů a lehkých materiálů, jako je hliník a triboplasty. Jedná se o investici s nízkým rizikem, která se rychle vrátí. Robot lze snadno sestavit bez předchozích znalostíLineární robot drylin „XXL“se dodává zákazníkům v rozloženém stavu. Sada obsahuje dvě lineární osy s ozubeným řemenem a ozubenou konzolovou osu s krokovými motory. V maximální délce je možné dosáhnout rozsahu až 6 × 6 × 1,5 m. Součástí balení je rozvaděč, kabely a energetické řetězy a bezplatný řídicí software igus Robot Control (iRC). Za několik hodin lze sestavit funkční robot připravený k použití, aniž je třeba externí pomoc, předchozí znalost nebo dlouhé zaškolování. Pokud jsou potřeba další komponenty, jako kamerové systémy nebo uchopovače, uživatelé je rychle naleznou na stránkách rbtx.com. Automatizace uleví zaměstnancům Kartézský robot se uplatní např. na dopravníkovém pásu dopravujícím výrobky od vstřikovacích strojů. Robot může odebírat z dopravníkového pásu díly o hmotnosti až 10 kg, přepravuje je rychlostí do 500 mm/s a umisťuje na paletu s opakovatelnou přesností 0,8 mm. Robot nevyžaduje žádnou údržbu. Lineární osy se skládají z nekorodujícího hliníku a vozíky se pohybují prostřednictvím kluzných ložisek z vysoce odolného plastu, která díky integrovaným pevným mazivům umožňují suchý provoz s nízkým třením bez externího mazání po mnoho let, a to i v prašném a znečištěném prostředí.  Digitální 3D dvojče umožňuje spolehlivé naprogramování Nejen montáž, ale ani programování pohybových sekvencí není složité. Pro snadné programování je k dispozici bezplatný software iRC, který se ovládá podobně jako běžný kancelářský software a umožňuje intuitivní programování pohybů. Jádrem softwaru je digitální dvojče lineárního robotu, které lze použít k nadefinování pohybů pomocí několika kliknutí, a to dokonce ještě předtím, než je robot v provozu. Digitální dvojče je 3D model, pomocí něhož se mohou uživatelé ještě před nákupem ověřit, zda jsou požadované pohyby skutečně proveditelné. (Hennlich)

Automatický přívod odpěňovacího prostředku při úpravě odpadních vod

Společnost ARA Worblental se ve svém novém provozu na odvodňování kalu v odpadní vodě spoléhá na radarový hladinoměr Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology. Tento moderní přístroj od společnosti Endress+Hauser měří výšku hladiny a zároveň detekuje pěnu.Obr. 1. Švýcarská společnost ARA Worblental využívá řešení od společnosti Endress+Hauser k detekci pěny v nádrži a k automatickému přívodu odpěňovacího prostředku Při odvodňování odpadních vod vzniká jako vedlejší produkt tzv. centrát, látka s vysokou koncentrací dusičnanu amonného. V důsledku toho může být vpouštěna do odpadních vod pouze po dávkách, a proto se dočasně ukládá v akumulační nádrži. V ní je potřeba monitorovat pěnu, která se v centrátu vytváří. Ta může vést až k přeplnění nádrží. Dokonce hrozí, že pěna vystoupá ze šachty na centrát, zaplaví infrastrukturu odvodňovacího zařízení a způsobí v ní zpětný průtok až k usazovači. K měření výšky hladiny cetrátu a monitorování pěny se obvykle využívají dva různé snímače. Švýcarská společnost ARA Worblental využila pro obě měření jediný 80GHz hladinový radar Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology. Díky dvěma napájecím výstupům měří tento hladinoměr současně výšku hladiny centrátu a monitoruje pěnu. Reguluje průběžně čerpadla pro odpěňovací prostředek, a proto se ho vpouští pouze tolik, kolik je skutečně zapotřebí. Pokud radarový hladinoměr nedetekuje žádnou pěnu, regulace sníží výkon čerpadel na nízkou úroveň.Obr. 2. S hladinoměrem Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology lze výšku hladiny i pěnu v nádrži Užití senzoru Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology přináší zákazníkům tyto výhody: snížené nároky na údržbu,nižší provozní náklady,detekce tvorby pěny během procesu,vyšší využitelnost systému.„Pomocí řešení od společnosti Endress+Hauser můžeme zaručit včasnou detekci stoupání pěny v naší šachtě s centrátem. To nám pomáhá šetřit vstupní zdroje a snižovat riziko škod.“ Hans-Peter Salzmann, provozní ředitel, ARA Worblental, Švýcarsko   (Endress+Hauser)

Napájecí zdroje Emparro67 pro instalaci mimo rozvaděč

Stále více konstruktérů v důležitých průmyslových odvětvích přesouvá napájecí zdroje i jiné komponenty mimo rozvaděč, přímo do provozu. K tomu jsou přizpůsobeny komponenty decentralizované automatizace. Díky nim se mohou používat mnohem menší rozvaděče s nižšími nároky na chlazení. Obr. 1. Ve složitém prostředí logistických centrech je velký proctor pro decentralizaciPro montáž mimo rozvaděč jsou navrženy také spínané zdroje IP67 z řady Emparro67 společnosti Murrelektronik. Mezi jejich přednosti patří výrazně rychlejší instalace a rozsáhlé diagnostické funkce založené na komunikaci IO-Link.Vytvořením decentralizovaných jednotek mohou být jednotlivé části provozu individuálně sestaveny a otestovány. To usnadňuje instalaci, uvádění do provozu a následnou údržbu. Tento přístup také umožňuje budoucí rozšíření. Provozy jsou navrženy v modulární podobě. Rozmístění strojů a zařízení je flexibilní a snadno se podle potřeby mění. Napájecí zdroje pro stroje a zařízení se dosud instalovaly téměř výhradně a pouze do elektrických rozvaděčů. Nyní je možné přesunout napájecí zdroj z rozvaděče do provozu.  Automobilový průmysl: spolehlivá diagnostika v náročném průmyslovém prostředí Velké nároky jsou kladeny na napájecí zdroje v provozech na výrobu karoserií automobilů. Zde jsou vyžadovány robustní a odolné napájecí zdroje s krytím IP67. Musí být odolné proti vibracím a nárazům a musí být vždy zapnuté.Těmto nárokům vyhovují napájecí zdroje řady Emparro67. Dovolují rychlou výměnu nástrojů a rychlé uvedení do provozu. Komplexní diagnostické možnosti zdrojů zároveň pomáhají zkrátit drahé prostoje, nebo jim zcela předcházet. Rozhraní IO-Link v Emparro67 Hybrid je důležitou funkcí pro konfiguraci široké škály hodnot prostřednictvím řídicího systému.Obr. 1. Spolehlivý napájecí zdroj Emparro67 se dobře uplatní v tak náročných operacích, jako je svařování karoserií automobilů Výborně se decentralizované zdroje Emparro67 uplatní také v logistických centrech vybavených četnými snímači, kamerami a pohony.(Murrelektronik)        

Decentralizace spínaných zdrojů v automatizaci

V minulosti se v průmyslových provozech používaly velké rozvaděče. Svůj domov v nich našlo mnoho komponent a funkcí. Dnes už tomu tak není. V posledním desetiletí hledají výrobci strojů a výrobní podniky větší  flexibilitu a efektivitu. Brzy se ukázalo, že v modularizaci a decentralizaci klíčových komponent je obrovský potenciál. Rozdělením strojů a systémů do menších modulárních celků se mnoho komponent přesouvá z rozvaděče blíže procesu, často přímo do jeho středu. Decentralizované jednotky také znamenají, že jako modulární subsystémy mohou být sestavovány, testovány a provozovány samostatně. To zjednodušuje mnoho procesů včetně uvádění do provozu a údržby. Tato koncepce také umožňuje pozdější rozšiřování, modernizaci, případné stěhování nebo aktualizace, aniž by bylo nutné vynakládat čas a náklady na změnu celkové koncepce aplikace. To platí v zásadě pro všechny komponenty včetně spínaných napájecích zdrojů. Dříve se nacházely téměř výhradně v rozvaděči, nyní lze napájecí zdroj přesunout z řídicího systému do prostředí stroje. To je zřejmý posun z hlediska ztrát na vedení, protože čím blíže je napájecí zdroj k místu zatížení, ke spotřebiči, tím menší jsou ztráty. Mezitím se pro I/O moduly stalo standardem krytí IP67 (prachotěsnost a vodotěsnost). Je tedy logickým krokem přenést s tím spojené výhody do oblasti průmyslových zdrojů a v ideálním případě přidat pár specifických funkcí. Přeměna síťového napětí na stejnosměrné by měla probíhat přímo u spotřebiče, aby se minimalizovaly energetické ztráty. Vyměnitelné konektory mohou zkrátit dobu instalace až o 70 % ve srovnání s běžnými napájecími zdroji. Integrovaný komunikační standard IO-Link umožňuje rozsáhlé diagnostické možnosti. A v neposlední řadě kompaktní provedení spínaného zdroje s krytím IP67 šetří až 93 % místa (objemu). Pokud spínaný zdroj s krytím IP67 obsahuje i ochranu proti zkratu a přetížení, není ve srovnání s řešením IP20 potřeba další kryt, montážní materiál nebo náklady. V porovnání se svorkovnicí se spínaným zdrojem a elektrickým řízením zátěžového obvodu ušetříte u spínaného zdroje IP67 s integrovaným jištěním zátěžového obvodu přibližně 30 % nákladů.  V rozvaděči je poměrně teplo Každý to ví, napájecí zdroje se mohou opravdu zahřát, což znamená, že při návrhu rozvaděče musíte myslet na koncepci odvodu tepla. Obr. 1. Hybridní napájecí zdroje poskytují více funkcí v jednom zařízení: napájení, monitorování zátěžového obvodu a komunikaciPři použití decentralizovaného napájení to již není problém, protože skříň neexistuje a snížení výkonu obvykle není nutné. Vzhledem k tomu, že spínaný zdroj je mimo kryt, teplo se snadněji odvádí. Zároveň lze použít menší a levnější rozvaděč pro PLC, pohony a další komponenty rozvaděče. Dalšími pozitivy jsou nižší nároky na chlazení, delší životnost a nižší provozní náklady (např. náklady na elektřinu u klimatizačních jednotek). Zejména v létě, kdy vysoké teploty v neklimatizovaných aplikacích mohou vést k nuceným odstávkám napájecích zdrojů, nabízejí decentralizované zdroje s širokým teplotním rozsahem maximální dostupnost.  Spínaný zdroj uživateli: Jsem v pořádku Vestavěná rozhraní IO-Link umožňují rozsáhlou a transparentní komunikaci mezi napájecími zdroji a řídicí jednotkou. Napájecí jednotka tak může komunikovat jako zařízení IO-Link s nadřazeným modulem IO-Link master pro účely diagnostiky a údržby, parametrizace, deaktivace a reaktivace kanálů. Disponuje funkcemi pro preventivní údržbu a prostřednictvím diagnostiky poskytuje přesné informace o svém stavu. Pokud se například blíží dosažení očekávané maximální životnosti, zařízení odešle zprávu, aby mohlo být vyměněno během příštího cyklu údržby. Vyhnete se tak neplánovaným a nákladným prostojům. Další informace, včetně spouštěcích procesů, vybavení vnitřní pojistky nebo proudových hodnot, lze v reálném čase odesílat prostřednictvím rozhraní IO-Link a vyhodnocovat pomocí vhodného softwaru. Díky tomu jsou napájecí zdroje s IO-Link důležitým stavebním kamenem průmyslu 4.0. Napájecí jednotky řady Emparro67 od společnosti Murrelektronik jsou navrženy pro decentralizované napájení, pro které nabízejí mnoho důležitých výhod. Nevyžadují svorkovnici, lze je snadno instalovat v poli vedle zátěží, šetří místo, energii a náklady na instalaci. Použití kabelů s menším průřezem výrazně snižuje náklady na materiál, zatímco instalace plug & play zjednodušuje zapojení a prakticky eliminuje chyby v zapojení. Spínané napájecí zdroje s krytím IP67 nabízejí další výhody z hlediska diagnostiky a údržby a zároveň decentralizovaná koncepce napájení usnadňuje případné rozšíření, které může být nezbytné. V neposlední řadě poskytuje komunikace IO-Link uživateli komplexní přehled o aktuálním stavu stroje nebo systému, zatímco integrované monitorování zátěžových obvodů zajišťuje maximální dostupnost a selektivitu stroje.Obr. 2. V logistických centrech se decentralizované zdroje napájení používají všude:  od kamerových systémů až po pohony válců  Logistika: Zajištění hladkého průběhu dodávek Logistik musí vždy znát stav svého vybavení a polohu zboží. K tomu slouží řada zařízení, od snímače a řídicí jednotky až po kameru a pohon. Logistické centrum je velmi složitý aparát. Pro všechny je nutné spolehlivé napájení. V takto náročných aplikacích zajišťuje Emparro67 Hybrid nejen napájení, ale také hlásí důležité provozní stavy pro údržbu. Obousměrná komunikace umožňuje plánovat servisní intervaly, a ještě před uvedením do provozu a během něj usnadňuje správný provoz.  (Murrelektronik)  

Certifikace stavebních výrobků

Mezi služby TÜV SÜD patří: - certifikace stavebních produktů a systémů výroby FPC dle CPR 305/2011, - certifikace výrobců hutního materiálu, polotovarů a trubek dle EN 10210-1:2006, EN 10219-1:2006 a EN 10255:2004+A1:2007, EN 1057:2006+A1:2010 pro použití v oblasti staveb dle nařízení CPR č. 305/2011 v instalacích pro dopravu, rozvod, skladování plynu, paliv určených pro zásobování systémů pro vytápění nebo chlazení budov a rozvodů vody. TÜV SÜD klade důraz na zajištění kvality výrobků a systému řízení výroby, což vede ke zlepšení konkurenceschopnosti a zároveň kontrole a potvrzení legislativních požadavků vyplývajících z CPR.  Certifikace stavebních výrobků pro vnitřní kanalizační systémy Jednou z aktivit, kterou se divize IS zabývá, je certifikace stavebních výrobků určených pro vnitřní kanalizační systémy dle evropské legislativy CPR a harmonizovaných norem řady EN 12050. Aktuálně se inspektoři této divize účastní zajímavého zahraničního projektu zaměřeného na posuzování zpětných armatur a čerpacích stanic odpadních vod pro našeho čínského zákazníka, který patří k předním výrobcům těchto zařízení. Vzhledem k omezeným možnostem zahraničních cest z důvodu pandemie Covid-19 bylo posouzení provedeno ve spolupráci s našimi čínskými kolegy formou vzdáleného dozoru nad průběhem zkoušek dle příslušných norem. Využitím moderní technologie pro on-line přenos dat byla pomocí digitálních brýlí, zajištěna naše odborná supervize i tvorba záznamů z celého průběhu zkoušení. Tímto způsobem tak může společnost TÜV SÜD Czech nabízet služby posuzování shody svým zahraničním zákazníkům i v této složité době omezeného cestování. (TÜV SÜD Czech)

Chytrý a velmi lehký kolaborativní robot ReBeL

První kolaborativní robot na světě vybavený plastovou převodovkou vyvinula firma Hennlich ve spolupráci se společností igus. Tento servisní kobot o hmotnosti pouhých 8,2 kg má dosah 664 mm a užitečné zatížení 2 kg. Opakovatelnost je ±1 mm při sedmi úchopech za minutu.Obr. 1. Efektivně a hned – to je chytrá verze servisního kolaborativního robota pod názvem ReBeL, se kterou přichází firma Hennlich ve spolupráci se společností igus Inteligentní ReBeL je k dispozici ve dvou variantách. Jedna je ve provedení open-source bez řídicího systému robotu, napájecí jednotky nebo softwaru. Druhá je kompletní, plug-and-play varianta zahrnující robot, řídicí software a napájecí jednotku. V souladu s přístupem igus "build or buy" si zákazníci mohou kromě kompletního systému vybrat i jednotlivé převody ReBeL. Mohou si zvolit vlnovou převodovku o průměru 80 mm s točivým momentem 3 N.m nebo o průměru 105 mm s točivým momentem 25 N.m. Při šesti otáčkách za minutu je převodový poměr je 50:1. "Za těmito čísly se skrývá 1 041 testů provedených v laboratoři firmy igus od roku 2019, včetně tribologických a termodynamických testů 15 kombinací materiálů a tolerančních řetězců. Obzvláště velkou výzvou bylo vytváření tepla v plně integrovaných převodovkách s tenzometrickou vlnou, které jsou tepelně ovlivňovány motorem. Ve fázi vývoje se proto firma igus zaměřila také na větší motory a lepší účinnost, abychom výrazně snížili produkci tepla.  To nám umožnilo neustále se zlepšovat, a nakonec pětinásobně zvýšit počet cyklů na dva miliony, což odpovídá běžné životnosti dva roky," říká Tomáš Vlk, který má ve firmě Henlich na starosti produkty z oblasti low-cost automatizace. U robotu ReBeL se výrobce, firma igus, plně spoléhá na své zkušenosti s triboplasty a bez výjimky vyvíjí a vyrábí všechny mechanické komponenty, které tvoří robota ReBeL. Další své know-how v uplatnila firma igus u kolaborativního robota také v oblasti výkonové elektroniky. Díky tomu umožňuje robot přesné měření teploty, proudu a počtu otáček, cyklů a iterací. Díky cloudovému připojení s webovou kamerou zobrazuje přístrojová deska přehledně všechny generované údaje v přímém přenosu. Zákazníci tak mají úplné informace o svém robotu ReBeL během provozu v podobě klíčových ukazatelů, jako je opotřebení, doba cyklu a množství.  Digitální služby pro tvorbu automatizačních řešení Převodovky ReBeL lze vybírat na online portálu RBTX. Na něm uživatelé najdou jednotlivé komponenty, podporu při integraci robotu i hardware a software pro tvorbu automatizačního řešení. Na portálu RBTX je k dispozici široká škála kinematických dílů pro roboty, kamer, softwaru, chapadel, výkonové elektroniky, motorů, senzorů a řídicích systémů. Zákazníci mohou využívat také přídavné digitální služby, jako je RBTXpert. Pomocí této služby lze během několika dní vytvořit kompletní nenákladné automatizační řešení. Cílem služby je dále zjednodušit integraci pomocí nových nabídek a obchodních modelů. Do obchodu s aplikacemi mohu dodavatelé nízkonákladové automatizace a vývojáři softwaru přispívat svými softwarovými nápady. Využitím stávajícího softwaru mohou uživatelé implementovat svou automatizaci ještě rychleji. Mohou roboty propojit s digitálními službami, jako jsou IFTTT nebo chytří asistenti jako Alexa nebo Siri. Návštěvníci pak mohou provádět takové činnosti, jako je např. hlasová objednávka oblíbené kávy v kavárně, kterou jim robot následně naservíruje. To dává vzniknout zcela novým obchodním modelům, jako je např. pay-per-pick, kdy uživatelé neplatí za robot, ale pouze za jeho služby. „Tyto nové možnosti trvale změní trh s robotikou a s ním i každodenní život. Vesmír nízkonákladové automatizace je tak stále blíže a jednodušší," říká Tomáš Vlk.    (Hennlich)  

Ramanova analýza spolehlivě určí složení LNG

Poptávka po zkapalněném zemním plynu, LNG (Liquefied Natural Gas), po celém světě raketově roste. Velké objemy vytěženého zemního plynu je možné efektivně přepravovat právě ve formě LNG. Rostoucí obliba LNG je vyvolána nejen snahami po snížení emisí skleníkových plynů, ale v současnosti především nutností vyrovnat se s narušenými dodavatelskými řetězci v energetice. Jedním z nejkritičtějších kroků při dodávkách LNG je předávka plynu do tankerů nebo cisternových vozů. V každém klíčovém bodě smluvní výměny je nezbytné rychle a spolehlivě změřit složení LNG. I nepatrné rozdíly ve výhřevnosti mohou změnit hodnotu nákladu LNG o stovky tisíc eur.Obr. 1. Spolehlivé měření složení LNG pomocí Ramanovy sondy Endress+Hauser v cisternových lodích K tomuto měření jsou vhodné Ramanovy spektroskopické analyzátory. Tyto přístroje jsou spolehlivou a nenáročnou alternativou k tradičním odpařovacím systémům plynové chromatografie (GC), které jsou hojně využívány k měření složení a energetického obsahu zkapalněného zemního plynu při transakcích při předávce plynu k přepravě. Vyplývá to z několikaleté studie prováděné skupinou European Gas Research Group (GERG), která porovnává různé prostupy. GERG zastupuje 33 členských společností a organizací z 15 zemí.  „Ramanova spektroskopie je celosvětově čím dál zajímavější, pokud jde o určování složení LNG,“ říká John Schnake, výkonný ředitel a podnikový ředitel divize Process Analyzers skupiny Endress+Hauser. „Jako analytická metoda je Ramanova spektroskopie robustní, efektivní a zároveň úsporná.  Při transakcích při předávce plynu, si společnosti mohou být jisti tím, že měření LNG našimi Ramanovými spektroskopickými analyzátory jsou spolehlivá a přesná. Zároveň se výrazně sníží nároky na údržbu.“ Certifikovaná a ověřená data LNG Cílem hodnotícího projektu GERG bylo ověřit schopnosti Ramanovy metody při měření a poskytování spolehlivých a přesných dat o složení pro výpočet energie při přepravě LNG. Obr. 2. Předávka LNG při námořní a pozemní dopravě ve společnosti  Fluxys LNG v Zeebrugge v Belgii (foto: Fluxys)Během několikaleté studie bylo provedeno důkladné testování v zařízení pro přepravu LNG ve společnosti Fluxys LNG v belgickém Zeebrugge. Aby bylo zajištěno, že data splňují metrologické standardy LNG, byla měření prováděna na referenčních vzorcích LNG, které poskytla společnost EffecTech, specializující se na inspekci, kalibraci a testování. Měření LNG bylo prováděno v kapalné fázi Ramanovým systémem Endress+Hauser, který se skládal z Ramanovy kryogenní sondy Rxn-41 s optickým vláknem propojené s Ramanovým analyzátorem optimalizovaným pro LNG.  Spolehlivá Ramanova měření s nižšími provozními náklady Publikovaná zpráva GERG, „Ramanova metoda pro stanovení a měření složení LNG“, dospěla k závěru, že Ramanovy spektroskopické analyzátory společnosti Endress+Hauser nabízejí ekvivalentní nejistotu měření LNG s výrazně nižšími provozními náklady a technickou odborností v porovnání s tradičními chromatografickými přístroji. Při použití Ramanova spektroskopického analyzátoru se zjednodušil systém monitorování LNG a při spouštění se zrychlila stabilizace. Ramanův analyzátor také prokázal lepší opakovatelnost, rychleji reagoval na změny procesu a nevyžadoval žádnou údržbu po celou dobu hodnocení. Tyto výsledky ukazují, že Ramanovy spektroskopické analyzátory Endress+Hauser jsou velmi vhodné pro provozní instalace v základnových stanicích pro předávání zkapalněného plynu, v satelitních předávacích stanicích i v menších stanicích, které dodávají plyn k vyrovnání špičkového odběru energie. Uplatní se také při předávání LNG do cisternových vozů a tankerů. (Endress+Hauser)

ASi-5 – znovunalezená cesta automatizace

Společnost Amtek rozšiřuje seznam svých dodavatelů právě o tuto firmu, a proto je připravena nabídnout svým zákazníkům možnosti sběrnice ASi-5 v synergii se svými strojními konstrukcemi, se standardem IO-Link a se zaměřením na strojní bezpečnost. ASi-5 – velká šířka datového pásma, krátké doby cykluASi-5 nyní umožňuje přenášet větší objemy dat výrazně rychleji, než bylo možné u předchozích verzí ASi. Velká šířka datového pásma (čtyřnásobná než u ASi-3) a krátké doby cyklu – až 1,2 ms, což je srovnatelné se systémy Ethernet – přidávají tradiční sběrnici AS-Interface mnoho nových možností. ASi-5 např. nyní přenáší analogové hodnoty mnohem rychleji (a obousměrně) a usnadňuje integraci chytrých senzorů a např. senzorů IO-Link s až 32 B v jednom cyklu.Obr. 1. Přenos dat prostřednictvím komunikačních bran ASi-5/ASi-3 s vestavěným serverem OPC UA Více než cokoliv jiného vyžadují průmysl 4.0 a rostoucí digitalizace kvalitní datovou vrstvu. Moderní chytré senzory poskytují vedle základního údaje o měřené hodnotě velké objemy dodatečných dat. ASi-5 je základem pro cestu do digitální budoucnosti, protože dokáže tato data bez omezení přenášet tam, kde se z nich stávají užitečné informace. Pomocí integrovaných serverů OPC UA v komunikačních bránách (gateway) ASi-5/ASi-3 od firmy Bihl+Wiedemann je lze dokonce přenášet přímo a paralelně s jinými sběrnicemi (obr. 1).AS-Interface je stejně jako dříve cenově dostupná alternativa k jiným průmyslovým sběrnicím. A to je další výhoda výrazně vyššího výkonu: nové moduly ASi-5 umožňují úsporně a rychle připojit mnoho vstupů a výstupů (až 96 zařízení na jedné jednotce master s 16 b dat v jednom cyklu, zatímco předchozí verze dokázala integrovat jen 62 zařízení), díky čemuž jsou moduly dostupnou alternativou k jiným řešením průmyslových sběrnic. Kompatibilita se všemi generacemi AS-InterfaceASi-5 je kompatibilní se všemi staršími zařízeními a součástmi ASi. Moduly ASi-5 lze snadno používat společně s moduly ASi jakékoliv předchozí generace v dosavadních i v nových sítích ASi, protože všechny generace ASi pracují na stejném kabelu. Jestliže se sběrnice ASi již používá, není třeba vyměňovat stávající moduly. Jednoduše lze připojit další moduly ASi-5, např. v sekcích systému s dodatečnými požadavky na rychlost, objem dat nebo hustotu I/O.Obr. 2. Safety monitor jako součást komunikační brány ASi od firmy Bihl+Widemann umožňuje přenos a zpracování signálů z bezpečnostních I/O modulů prostřednictvím ASi přímo do místa, kde je třeba realizovat bezpečnostní funkci (např. v pohonu) K připojení uzlů ASi-5 na nadřazený komunikační systém je nutné doplnit pouze komunikační bránu Bihl+Wiedemann ASi-5/ASi-3. Tyto brány jsou k dispozici pro všechny běžné protokoly založené na Ethernetu (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Ethernet Powerlink a EtherCAT). Obsahují dvojitý master a bezpečnostní monitor (obr. 2), server OPC UA a webový server pro snadnou správu z PC.Bez modulů typu ASi-5 fungují nové komunikační brány ASi-5/ASi-3 přesně jako dřívější brány Bihl+Wiedemann, protože část ASi-3 zůstává nezměněna, a tím je zaručena plná kompatibilita s dřívější technikou a s technikou ASi všech ostatních výrobců. Mimochodem, kompatibilita je charakteristickou vlastností a předností ASi již více než dvacet let. To chrání investice nejen zákazníkům, ale i vývojářům.Obr. 3. Válečkový dopravník – příklad zařízení realizovaného firmou Amtek, kde lze s výhodou využít ASi Využití AS-Interface společností AmtekFirma Amtek se rozhodla rozšířit svou nabídku o komponenty sběrnice AS-Interface od jejího největšího dodavatele, firmy Bihl+Wiedemann, z několika důvodů. Zaprvé je to v oblasti distribuce artikl, který dobře doplňuje oblast řídicích systémů a pohonů a není až tak široce zastoupen u jiných velkých dodavatelů automatizační techniky, kteří mají v Česku a na Slovensku svá zastoupení. Druhým důležitým důvodem je možnost kombinace s IO-Link. Mnozí dodavatelé u svých výrobků doplňují rozhraní IO-Link, ale to se velmi málo používá pro cyklické ovládání snímačů a výkonných prvků, spíše se tento postup využívá jen acyklicky, tedy k nastavování přístrojů. To je velká škoda a firma Amtek by ráda na tomto poli prosadila alternativní přístup s použitím AS-Interface.Hlavní motivací je ale využití ve vlastních ucelených projektech. Jde o stroje a zařízení založené na konstrukcích z hliníkových profilů, s mnoha snímači a akčními členy, často s použitím bezpečnostních zámků a dalších bezpečnostních prvků, mnohdy poměrně prostorově rozsáhlé (obr. 3). Právě v nich je možné s výhodou využít flexibilní připojení senzorů, akčních členů a pohonů sběrnicí AS-Interface a použití ASi-5 k tomu přidává možnosti dohledu a prediktivní údržby a obecně inteligentního sběru dat, to vše při významné úspoře nákladů. (Amtek)Výhody AS-InterfaceVýhody ASi obecně:přenos dat a napájení jedním dvouvodičovým profilovým kabelem,volný výběr topologie bez nákladných přepínačů (strom, kruh, hvězda, linie),nákladově efektivní integrace bezpečnostních funkcí do jednotné infrastruktury,snadná instalace a rozšiřitelnost pomocí prořezávacího spoje, bez konektoru,certifikované produkty pro kompatibilitu nezávislou na výrobci,cenově dostupný systém odolný proti rušení, který nevyžaduje stínění.Výhody ASi-5:doba cyklu 1,27 ms pro až 384 binárních vstupů a 384 binárních výstupů,až šestnáctibitové vstupy a výstupy (analogové, IO-Link apod.) a profily s až 32 B provozních dat pro každý uzel,snadná integrace chytrých senzorů a akčních členů s možností využití dalších komunikačních standardů, např. IO-Link,kompatibilita se všemi dřívějšími generacemi ASi pro kombinované použití různých modulů ASi na jednom kabelu,snadné připojení bezpečnostních snímačů a akčních členů do nadřazeného komunikačního systému pomocí ASi Safety at Work (SIL 3, PL e),pokročilá diagnostika pro prediktivní údržbu (ASi-5 umožňuje přenášet v doplňkovém diagnostickém kanálu acyklická stavová data).

Firmy Eplan a Rittal na veletrhu Amper

Praktické výhody a příležitosti digitalizace při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, které spojuje Eplan a Rittal. Tyto firmy se na veletrhu Amper 2022 představí s mottem: Vaši silní partneři pro výrobu rozváděčů. Budou společně prezentovat to, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují znát, aby mohli naplno využít síťová inženýrská řešení a digitální data. Důraz je kladen především na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s filozofií obou společností. Návštěvníci se seznámí s možnostmi vývoje rozváděčů od návrhu po výrobu dle konceptu průmyslu 4.0. Obr. 1. Rittal a Eplan společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, pomocí kterého je zákazník schopen svoje elektrické zařízení projektovat a konstruovat ve 3DPři této příležitosti budou představena následující řešení a produkty: EPLAN Platforma 2022, cloudové řešení EPLAN, RiPanel a strojní vybavení z nabídky Rittal Automation Systems (RAS) a produkty pro výrobu průmyslových rozváděčů a IT řešení. Stejně jako strojírenství i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí problémům, mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba a dodání výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky digitalizaci procesů v souladu s průmyslovým internetem věcí (průmysl 4.0), jsou stále zřejmější. Eplan a Rittal se snaží zákazníkům společně a v praxi předvést potenciální výhody svých řešení.Obr. 2. Charakteristickými rysy nové verze EPLAN Platforma 2022 jsou snadné ovládání a velká výkonnost Představena bude vzájemná interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených společnostmi Rittal a Eplan. Návštěvníci se dozvědí, jak jednotlivé nástroje fungují společně, což vede k lepší produktivitě práce a zlepšuje se tím účinnost inženýrských postupů. Eplan bude prezentovat inovativní řešení pro zvýšení efektivity během vývoje výrobku. Ústředními body veletržní prezentace jsou nová verze Eplan Platforma 2022 podporující mezioborovou spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudu, integrace tepelného návrhu (Thermal Design Integration), konfigurační nástroj RiPanel a Rittal Therm a také portály pro CAD/CAE data (Eplan Data Portal, PARTcommunity).Obr. 3. RAS (Rittal Automation System) – od ručních nástrojů až po plně automatické stroje, které významně urychlují výrobu rozváděčů   Automatizace ve výrobě rozváděčů Naživo si návštěvníci rovněž vyzkouší produkty z nabídky Rittal Automation Systems, jako jsou: přířezové centrum Secarex AC18 pro přípravu kabelových kanálů a lišt DIN, mobilní stanice CW 120-M pro dělení, děrování a ohýbání měděných přípojnic, poloautomaty pro úpravu vodičů, Smart Lifter, což je zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně, a rovněž sortiment ručního nářadí. Propojení reálného a virtuálního světa si bude možné vyzkoušet při zapojování rozváděče pomocí aplikace EPLAN Smart Wiring. Rozváděčové skříně a rozvod proudu do 6 300 A Ze sortimentu skříní bude k vidění řada malých skříněk KX a kompaktních skříní AX, které úspěšně nahradily předcházející řady. V sekci věnované rozvodu proudu bude vystavena skříň s ověřeným řešením podle ČSN EN 61439 až do 6 300 A, vedle kterého bude pole s ochranou proti obloukovému zkratu, tzv. Arc Flash. Nedílnou součástí stánku bude i sekce věnovaná venkovním skříním Rittal. Obr. 4. Nové inteligentní napájecí jednotky PDU s funkcemi monitorování a řízení přístupu Průmyslové chlazení Na letošním veletrhu budou mít návštěvníci možnost vidět, kromě jiných systémů chlazení společnosti Rittal, novou rozváděčovou chladicí jednotku o výkonu 500 W. Jde o zástupce nové řady Blue e+ S, která je právě uváděna na trh (k dispozici budou výkony 300, 500 a 1 000 W). Doplňuje nástěnné chladicí jednotky Blue e+ vyšších výkonů (1,6 až 5,8 kW) a má veškeré atributy technologie Blue e+ (invertorem řízený výkon jednotky, aktivní a pasivní chladicí okruh atd.). Tato chladicí jednotka je významně inovována: používá nové chladivo R513A s nižším GWP (potenciál globálního oteplování) a umožňuje připojení k systému dálkového dohledu Smart Service Portal.   IT připravené na budoucí výzvy V současné době rychle roste počet zařízení připojených k internetu, ať jde o zařízení zapojená do systémů inteligentních domů a bytů a měst (Smart Home, Smart Cities), nebo systémů IoT, popř. IIoT. Všechna tato zařízení generují obrovská množství dat, která je třeba zpracovávat a ukládat. Zároveň je velký tlak na tzv. zelená řešení, která se zaměřují na monitorování okolních podmínek a efektivní řízení výkonu jednotlivých komponent na základě naměřených hodnot. V souvislosti s tím společnost Rittal nabízí ucelené řešení v podobě systému RiMatrix Next Generation, který zahrnuje všechny prvky IT infrastruktury. Na veletrhu bude k vidění nový rack VX IT, který je základem systému RiMatrix NG, síťový rack TX CableNet s inovativním systémem zavedení kabelů střechou, inteligentní napájecí lišty PDU, umožňující monitorování okolního prostředí a řízení přístupů, nebo bezpečnostní řešení v podobě Micro Data Centra. (Eplan)    

Lineární jednotka firmy Hennlich pohybuje hrotem skleněného díla v Abú Dhabí

Lineární pohonná jednotka typu VLA firmy Hennlich uvádí do pohybu unikání skleněné umělecké dílo Art of Healing instalované ve vstupní hale budovy Burjeel Medical City v Abú Dhabí. Skláři z firmy Lasvit z Nového Boru vyrobily tři stovky křišťálových trubek a sestavila z nich kyvadlo výšky 16 m. Každou trubku opatřili vlastním zdrojem světla. Trubky jsou sestaveny do hrotu, který kreslí do písku pod sebou počítačem naprogramované obrazy postav. Toto dílo vychází z historie Nomádů, kteří si v poušti vystačili s klacíkem a pískem, pomocí kterých se vyjadřovali. Hrot kyvadla se pohybuje díky lineární jednotce, která sestává z lineárního vedení a kuličkového šroubu v jednom hliníkovém tělese. Tato jednotka je téměř bezúdržbová, protože obsahuje domazávací patrony, a díky své konstrukce je také odolná proti prachu, což je důležité především proto, že se hlava kyvadla pohybuje těsně nad pískem. Pohon unikátního skleněného díla dodala divize Lin-Tech společnosti Hennlich. Tato divize se vedle dodávek lineárního vedení zabývá také navrhováním a dodávkami energetických řetězů, kluzných pouzder nebo pneumatických prvků. Nejnověji se zabývá také automatizací výroby v podobě dodávek projektů s kolaborativními roboty Hanwha nebo 3D tiskem. Vlastnosti pohonné jednotky VLA jsou na webu https://www.hennlich.cz/produkty/linearni-vedeni-valiva-motory-a-pohony-linearni-jednotky-652/typ-vla.html