Aktuální vydání

celé číslo

11

2020

Systémy řízení výroby a výrobních podniků

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Přehled novinek

Novinky v nabídce bezpečnostních komponent společnosti Beckhoff

V loňském roce představila společnost Beckhoff několik nových bezpečnostních (safety) terminálů a boxů pro EtherCAT, které zákazníkům umožnily realizovat různé koncepce řízení v různých typech architektury bezpečnostních projektů. Kromě novinek spojených s bezpečnostními úlohami byla vydána aktualizace TwinCAT Build 4024. Danou aktualizaci zákazníci používají od poloviny roku 2019. Možnosti vývoje jsou natolik široké, že vývojáři nečekají s novinkami na další hlavní aktualizaci TwinCAT Build, ale řeší bezpečnostní úlohy v rámci dílčích verzí. Tím se k zákazníkům dostává několik nových funkcí a možností vývoje bezpečnostního projektu, na něž se zaměřuje tento článek.   Novinky Safety v TwinCAT 3.1 Build 4024 Před výčtem novinek je dobré zmínit několik základních vlastností, na které novinky navazují, aby byly zasazeny do správného kontextu. Základem pro inovace je nový bezpečnostní (safety) procesor EL6910 a na něj navazující funkce, které byly představeny už dříve při uvedení předchozí verze Build 4022. S terminály EL6910 je možné rozšířit bezpečnostní logiku také o analogové signály. Pro přenos analogových signálů je určen stejný bezpečnostní protokol jako pro ostatní bezpečnostní signály, tedy FSoE (FailSafe over EtherCAT). Zpracování analogových signálů je v bezpečnostních projektech podpořeno novými funkčními bloky. S analogovými hodnotami lze provádět aritmetické operace, porovnávat je mezi sebou, kontrolovat limitní hodnoty atd. Použití analogových signálů pro bezpečnostní funkce pokrývá rizika ohodnocená po úroveň bezpečnostních vlastností PL d nebo do úrovně funkční bezpečnosti SIL 2.Obr. 1. Uživatelské funkční bloky bezpečnostních úloh je možné volat multiinstančně, bez nutnosti jejich neustálého kopírování Základními novinkami z pohledu programování bezpečnostního projektu jsou uživatelské funkční bloky a jejich následné multiinstanční volání, dále zavedení globálního seznamu bezpečnostních proměnných pro jednodušší vícenásobné použití v projektech a možnost generování vlastní bezpečnostní knihovny uživatelských funkčních bloků. Zásadní novinkou je debugger, v němž je možné kompletně simulovat bezpečnostní logiku bez reálného hardwaru, tedy bez terminálů či boxů EtherCAT a připojeného bezpečnostního příslušenství, jako jsou bezpečnostní dveře, závory atd. Změnami prošla i funkce generování dokumentace popisující bezpečnostní projekt. Posledním ve výčtu novinek je nový průvodce TwinSAFE Application Guide, který jednak obsahuje několik nových příkladů, jednak dostal novou strukturu členění kapitol.   Uživatelské funkční bloky Vytváření vlastních uživatelských funkčních bloků zvyšuje úroveň programátorské práce s bezpečnostními programy. Uživatelské funk­ční bloky rozšiřují seznam těch základních, které se dělí do dvou skupin: funkční bloky pro binární operace a pro číselné operace. Ustálené použití logiky a parametrů zapouzdřených do vlastního funkčního bloku, který je možné v bezpečnostním programu volat vícenásobně, zjednodušuje vývojovou práci (obr. 1). Získává se tak jistota, že při násobném kopírování nikdo neudělá chybu. To je základní a podstatný rozdíl mezi kopírováním celku a možností vícenásobného volání uživatelských funkčních bloků. Jednotlivé instance uživatelských funk­čních bloků je možné v online režimu také monitorovat. Konkrétní instanci lze jednoduše zvolit výběrem z rozbalovacího menu.Obr. 2. Tvorba uživatelského bezpečnostního funkčního bloku označením skupiny jednodušších bloků a volbou „create“ Uživatelský funkční blok je možné vytvořit dvěma způsoby: buď se označí skupina funkčních bloků a po kliknutí pravým tlačítkem myši se vybere volba create (obr. 2), nebo se do složky UserFB vloží nový blok a do něj se naprogramuje daná logika včetně všech parametrů a deklarace vstupně-výstupních proměnných. Z uživatelských funkčních bloků mohou programátoři generovat knihovny, které se využívají především pro snadný přenos know-how mezi jednotlivými projekty či stroji. Při vytvoření knihovny je možné určit, zda knihovna zůstane uzavřená, nebo otevřená pro online monitorování.   Globální seznam proměnných Při potřebě vícenásobného použití bezpečnostních proměnných bylo dříve nutné zvolit funkční blok decoupler. Tato možnost zůstala zachována, nicméně nová možnost použití globálních proměnných je elegantní a přehledná. Využít ji lze např. pro tlačítka restart, kdy zpravidla jedno potvrzovací tlačítko obsluhuje několik nouzových zastavení. V praxi stačí při deklaraci globální proměnné navázat proměnnou na příslušný bezpečnostní vstup a dále vstupy funkčních bloků navazovat na danou globální proměnnou. Připomeňme, že jednotlivé typy proměnných jsou v bezpečnostních projektech barevně odděleny, což také výrazně zpřehlední, jak jsou proměnné použity.   Dokumentace k bezpečnostnímu projektu Inovací rovněž prošla tvorba dokumentace bezpečnostních projektů. Generování dokumentace je součástí TwinCAT už dlouhá léta. Dokumentace je generována včetně interních odkazů, aby bylo možné jednoduše procházet od parametrizace terminálů EtherCAT po parametrizaci bezpečnostních funkčních bloků. Do dokumentace lze vložit logo zákazníka. Nově si zákazníci mohou určit, zda bude součástí dokumentace i výpis historie vývoje bezpečnostního projektu, pravidla nastavená pro správu uživatelů nebo nově i výpis konfigurace z Multisettings Tool.Obr. 3. Bezpečnostní debugger lze jednoduše spustit v menu TwinSAFE vývojového prostředí TwinCAT   Konfigurační nástroj Multisettings Tool V článku Novinky v nabídce bezpečnostních komponent firmy Beckhoff (Automa, roč. 2019, č. 6, str. 40 až 41, https://bit.ly/31Zn5to) byly popsány nové bezpečnostní terminály a boxy pro EtherCAT. Článek představoval různé architektury realizace bezpečnostních úloh, a to i v různých hardwarových provedeních. Jedna z architektur byla distribuované bezpečnostní řízení, „distributed control“, jejíž význam spočívá v rozložení bezpečnostní logiky mezi několik bezpečnostních procesorů např. u modulárních strojů. Obdobná situace nastává při použití bezpečnostních funkcí na servoměničích AX8000, kdy je bezpečnostní funkce polohy a pohybu (motion) zpracovávána lokálně, přímo servoměničem, pomocí distribuovaného bezpečnostního procesoru, který je součástí daného servoměniče. Při takové architektuře však nastává komplikace, je-li třeba nahrát bezpečnostní programy do všech procesorů naráz. K tomu se využívá funce multidownload. Na ni navazuje konfigurační nástroj Multisettings Tool, který rozšiřuje možnosti násobného nahrávání o další parametry, jež lze nakonfigurovat dopředu, uložit a následně opakovaně používat.Obr. 4. Debugger umožňuje při simulaci testovat veškerou logiku v režimu run   Simulace bezpečnostní logiky Hlavní novinkou je bezpečnostní debugger. Doposud, jestliže zákazníci potřebovali simulovat bezpečnostní projekty, museli použít simulátor EtherCAT a simulovat reálnou topologii sítě EtherCAT, včetně nastavení adres FSoE. A to bylo u velkých projektů časově náročné. Nyní je možné bezpečnostní program simulovat čistě off-line prostřednictvím zabudovaného bezpečnostního debuggeru. Ten lze jednoduše spustit v menu TwinSAFE vývojového prostředí TwinCAT (obr. 3). Nutnou podmínkou je validní bezpečnostní projekt. Potom je při simulaci možné testovat veškerou logiku v režimu run (obr. 4), popř. spouštět jen jednotlivé cykly bezpečnostního programu. Je zde připravena i možnost pause, a to proto, aby signály, které se v páru vzhledem k sobě navzájem časově kontrolují (diskrepance), mohly být zadány současně bez vyhlášení poruchy.   Průvodce TwinSAFE Application Guide Základním dokumentem, který by zákazníci měli používat při práci na bezpečnostních projektech postavených na bezpečnostních komponentách firmy Beckhoff, je TwinSAFE Application Guide. Jde o dokument, který obsahuje toho času 42 vzorových řešení, která jsou doplněna příslušnými výpočty podle normy EN ISO 13849-1:2015, jimiž jsou tyto příklady validovány.  (BECKHOFF Automation s. r. o.)   Odkazy: TwinSAFE – Open and Scalable Safety Technology: https://www.beckhoff.com/twinsafe/ Application Guide TwinSAFE: https://download.beckhoff.com/download/Document/automation/twinsafe/applicationguidetwinsafeen.pdf Beckhoff: New Automation Technology: https://www.beckhoff.cz  

Sinamics G115D pro horizontální dopravníky – novinka, která přichází v pravý čas

Společnost Siemens představuje nový kompaktní a výkonný pohon Sinamics G115D, určený speciálně pro horizontální dopravníky. Uplatnění najde ve výrobní logistice, ve skladech, distribučních centrech nebo při manipulaci se zavazadly na letištích.  V době pandemie covidu-19 klesá v důsledku protiepidemických opatření v mnoha oborech průmyslu výroba. Jsou však obory, které se v tomto období naopak rozvíjejí. Rostoucí zájem o nákupy v e-shopech a snaha snížit počet pracovníků nutných pro vychystávání zásilek a omezit kontakty mezi nimi vede ke zvýšení počtu objednávek automatizovaných intralogistických systémů, jejichž důležitou součástí jsou horizontální dopravníky (obr. 1). Lze tedy říci, že společnost Sie­mens přichází se svou novinkou, pohonem Simanics G115D určeným právě pro tyto dopravníky, v pravý čas. Pohony Sinamics G115D obsahují elektromotor, měnič frekvence a převodovku a jsou dodávány jako jako ucelený systém ve dvou variantách montáže: s měničem na motoru a s měničem určeným k montáži na stěnu (obr. 2).   Základní charakteristiky Pohony Sinamics G115D jsou charakterizovány robustní konstrukcí s krytím až IP66. Mohou tedy pracovat i v náročných průmyslových podmínkách. Přitom mají malé rozměry, a jsou proto vhodné i tam, kde je pro jejich instalaci k dispozici jen omezený prostor. Rozsah pracovních teplot je –30 až +55 °C. Pohony Sinamics G115D jsou vhodné pro intralogistiku v různých průmyslových závodech: při výrobě potravin a léků (díky možnosti provozu do –30 °C i pro mrazírenské provozy nebo pro distribuci balení očkovacích látek), při výrobě elektroniky nebo v automobilové výrobě. Dále je možné je využít k manipulaci se zbožím a zásilkami v logistických centrech nebo k manipulaci se zavazadly na letištích. Rozsah výkonů ve verzi k montáži na stěnu je 0,37 až 7,5 kW (0,37 až 4 kW ve verzi k montáži na motor).Obr. 1. Nový pohon Sinamics G115D je určen zejména pro horizontální dopravníky   Instalace a uvedení do provozu Uvést pohon Sinamic G115D do provozu je velmi snadné, protože je kompletně integrován do portálu TIA (Totally Integrated Automation) a je možné k tomu využít software Start­Drive. Pro nastavení a diagnostiku lze využít také webový nástroj Sinamics SAM (Smart Access Module), a to prostřednictvím WiFi i z prohlížečů v mobilních zařízeních.   Připraven na digitalizaci výroby Pohon Sinamics G115D je integrován do prostředí MindConnect a je kompatibilní s aplikacemi v ekosystému Mindsphere, např. Analyze MyDrives. To umožňuje v cloudu analyzovat údaje o provozu pohonu a optimalizovat jej. Na základě údajů o zatížení pohonu a jeho provozu je možné zvýšit dostupnost celého dopravníku a s využitím predikce jeho stavu plánovat servisní zásahy na dobu, kdy je to vhodné. Připojení pohonů do cloudu umožňuje celému dopravníku stát se součástí propojeného výrobního či logistického systému a plně využít přednosti průmyslového internetu věcí – IIoT.Obr. 2. Pohon je dodáván s měničem buď namontovaným na motoru, nebo určeným k montáži na stěnu   Řízení a bezpečnostní funkce Pro zvýšení flexibility instalace, servisu a údržby je pohon vybaven různými možnostmi připojení a komunikace. K dispozici jsou rozhraní pro Profinet a EtherNet/IP, k němuž je možné připojit různé vstupy a výstupy, včetně jednoho bezpečnostního vstupu, a snímač polohy s výstupem HTL. Připravuje se rozhraní pro AS-Interface.Pohon je zvláště vhodný ke spolupráci s řídicími systémy Simatic, např. Simatic S7-1200 nebo Simatic ET200 pro řízení polohy a pohybu. Pohon Sinamics G115D je v rámci konceptu Safety Integrated vybaven bezpečnostní funkcí odpojení momentu STO (Safe Torque Off). K bezpečnostní komunikaci je možné využít profil Profisafe, který je nadstavbou protokolu Profinet. Pohon s bezpečnostní funkcí splňuje požadavky na úroveň funkční bezpečnosti SIL 2, což zjednodušuje proces certifikace celého řešení.   Konfigurace, objednání a servis Konfigurace a objednání pohonů Simanics G115D nezaberou skoro žádný čas: celý pohon, tzn. motor, měnič, převodovku i potřebné příslušenství, lze snadno nakonfigurovat podle potřeb zákazníka a objednat jako celek pod jedním objednacím číslem. Vše je přednastaveno, pohon stačí připojit k síti a začít uvádět do provozu. K výběru pohonu lze použít webový nástroj Drive Technology Configurator (https://mall.industry.siemens.com/spicecad/hscm/hscm/). Rovněž je možné kontaktovat místního zástupce firmy Siemens.Siemens nabízí pro pohony Sinamics G115D, stejně jako pro jiné pohony, službu Service Protect. Jde o smluvní servis s garancí rychlé výměny nebo opravy vadného dílu nad rámec běžné záruky.   Shrnutí Sinamics G115D není jen další měnič v sortimentu Siemens. Je to kompletní pohon obsahující vysoce účinný motor (IE3 nebo IE4), převodovku i měnič frekvence. Celek je optimalizovaný pro použití v horizontálních dopravnících, u nichž jsou kladeny velké požadavky na energetickou účinnost, spolehlivost, pořizovací cenu a celkové náklady. Příklady použití jsou pásové dopravníky, třídiče a dopravníky zboží, zásilek nebo zavazadel ve skladech a distribučních centrech, ale i doprava zboží a polotovarů v různých oblastech průmyslové výroby. Další informace zájemci najdou na https://new.siemens.com/global/en/products/drives/sinamics/low-voltage-converters/distributed-converters/sinamics-g115d.html (popř. prostřednictvím QR kódu vloženého v obrázku).  [Tisková zpráva Siemens AG, 2. 11. 2020, a podklady firmy Siemens.]  (Petr Bartošík. Foto: Siemens) Tab. 1. Technické údaje pohonu Sinamics G115D Napájení třífázové, 380 až 480 V Výkon 0,37 až 4 kW v provedení s měničem na motoru, 0,37 až 7,5 kW s měničem na stěnu (verze 5,5 a 7,5 kW se připravují) Povolené přetížení 200 % po dobu 3 s Elektromotory asynchronní s účinností IE2 nebo IE3, reluktanční IE4 Komunikace Profinet nebo EtherNet/IP, I/O, připravuje se AS-i I/O čtyّi DI, dva DIO (mohou být použity jako DI nebo DO); jeden F-DI (ze dvou DI), rozhraní pro snímaè polohy HTL (ze dvou DI) Bezpečnostní funkce STO/Profisafe (jen u verze s rozhraním Profinet) Brzdný rezistor standardně vestavěný, volitelně navíc externí Krytí podle vybrané varianty až IP66 Rozsah pracovních teplot –30 až +55 °C (nad +40 °C s omezením výkonu)

Switche od firmy WAGO: snadné monitorování a konfigurace sítě

V průmyslové automatizaci i v automatizaci budov hrají stále větší roli komunikace po Ethernetu, ale implementace, uvedení do provozu a údržby ethernetové infrastruktury v těchto oblastech se jen zřídka účastní odborníci na informační techniku. Právě proto nabízí WAGO řadu ethernetových switchů Lean-Managed Switch pro robustní a bezpečnou instalaci a zajištění velké dostupnosti a zabezpečení komunikace. Tyto switche doplňují nabídku firmy WAGO v oblasti síťové infrastruktury a přinášejí nové funkce, důležité zejména pro diagnostiku sítě. Switche mají osm nebo šestnáct metalických portů s přenosovou rychlostí až 1 Gb/s. Volitelně jsou k dispozici zařízení se dvěma sloty SFP (100 Mb/s nebo 1 Gb/s) pro připojení optických kabelů. Verze PoE (Power over Ethernet) může připojená zařízení také napájet (24 V DC, až 30 W na jednom portu). Webový management umožňuje zařízení nainstalovat, uvést do provozu a diagnostikovat bez rozsáhlých znalostí informační techniky. Uživatel jen do obrazovky ve standardním webovém prohlížeči zadá IP adresu switche a tím získá přístup k diagnostické obrazovce nebo mapě topologie sítě. Stav jednotlivých připojení je indikován barevně (zelená, žlutá, červená) a při najetí myší se zobrazí detailní informace: šířka pásma, zatížení a záznam chyb. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

Společnost Endress+Hauser stanovuje standardy pro zabezpečení internetu

Pracovní skupina pro kryptografii ve standardizační organizaci IETF (Internet Engineering Task Force) doporučuje protokol CPace, vyvinutý společností Endress+Hauser, jako metodu vhodnou pro internetové připojení. Protokol CPace byl podroben důkladným bezpečnostním analýzám a ukázal se jako nejvhodnějších ze všech návrhů předložených vývojáři renomovaných společností.Obr. 1. Moderní závody obsahují stovky nebo tisíce měřicích a kontrolních přístrojů Pro provozní operátory ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu má bezpečný přístup k procesním přístrojům nejvyšší prioritu. Moderní závody obsahují stovky nebo tisíce měřicích a řídicích přístrojů, ke kterým je stále častěji třeba přistupovat na dálku. Tyto přístroje musí být také instalovány, monitorovány nebo pravidelně udržovány. Bezpečnostní ověřování uživatelů pomocí hesel je zvláště vhodné u zařízení s digitálním rozhraním. Zabezpečení s příznivou délkou hesla Aby bylo možné v průmyslovém prostředí využívat komunikační standard Bluetooth, museli bezpečnostní experti společnosti Endress+Hauser navrhnout přídavnou ochranu. Proto bylo vyvinuto řešení zvané CPace, které patří mezi metody výměny klíčů s ověřením pomocí hesla, PAKE (Password-Authenticated Key Exchange). Metoda PAKE se mimo jiné používá u německých elektronických identifikačních karet, aby úroveň kryptografického zabezpečení nebyla tolik závislá na délce hesla. Výhodou uvedené metody je, že výpočetní výkon i těch nejmenších provozních přístrojů stačí na to, aby poskytoval zařízením včetně průmyslových ochranu nejvyššího stupně před kybernetickými útoky. Uživatelé na řešení CPace oceňují, že umožňuje dosáhnout zabezpečení požadované úrovně, aniž by bylo nutné používat dlouhá hesla. „Museli jsme interně hledat řešení pro bezpečné připojení k přístrojům. Dříve dostupné metody nepřicházely v úvahu, protože poskytují nedostatečnou úroveň zabezpečení provozních přístrojů kvůli jejich omezenému výpočetnímu výkonu a malé paměti provozních přístrojů. Při ověřování hesla by se přihlašování zpozdilo o dvě minuty nebo více,“ vysvětluje Dr. Björn Haase, vedoucí projektu společnosti Endress+Hauser. CPace ztěžuje život hackerům Zabezpečení řešení společnosti Endress+Hauser založeného na PAKE s připojením Bluetooth bylo ověřeno již v roce 2016 analýzami Fraunhoferova ústavu pro aplikovanou a integrovanou bezpečnost (AISEC) a úroveň jeho ochrany před kybernetickými útoky byla označena za „vysokou“. (ev)

Řešení Eplan a Rittal ve standardech společnosti Volkswagen

Společnost Volkswagen nedávno zveřejnila šestou generaci společné normy automatizační techniky VASS, která platí ve výrobě vozů všech značek, Volkswagen, Audi, Seat a Škoda. WASS se používá ve výrobě elektromobilů na konstrukční platformě MEB. V knihovnách této normy jsou nyní k dispozici 3D data vytvořená v softwaru Eplan Pro Panel. Dále do ní byl doplněna funkce projektování řídicí a spínací techniky ve 3D a o data pro obousměrnou výměnu s nástroji pro programování PLC. Do normy byl navíc integrován nový systém rozvaděčů VX25 od firmy Rittal  Rozhodnutí firmy Volkswagen poskytovat svým dodavatelům 3D data vytvořená v softwaru Eplan Pro Panel v knihovnách standardu VASS znamená, že je nyní možné vytvořit kompletní digitální dvojče rozvaděče a instalovaných komponent. Dříve byly součástí standardu jen reprezentace ve 2D ze systému Eplan Electric P8. Při návrhu rozvaděčů se tím otevírá cesta k dalším krokům v automatizaci výroby: od mechanického obrábění na NC strojích po automatizovanou finální montáž, zpracování kabelů a podporu zapojení. Firmy ocení plně vyvinuté konstrukční šablony poskytované firmou Volkswagen, které je možné využít jako základ pro rychlejší a kvalitnější návrh systémů, jejich výrobu a uvedení do provozu.Obr. 1. Andreas Bamberg z firmy Eplan vysvětluje, jak lze při automatizovaném návrhu rozváděče využívat funkce konstruování ve 3D v softwaru Eplan Pro Panel Jednotná dokumentace výrobního systému Andreas Bamberg, Strategic Account Manager firmy Eplan, vysvětluje: „Nová funkce konstruování ve 3D v softwaru EPLAN Pro Panel umožňuje získat výrobní informace pro automatizovaný návrh rozvaděčů s řídicí a spínací technikou. Konstrukční kanceláře dále ocení integrovanou kontrolu kolizí a výpočet rozptylu ztrátového tepla komponent, což dovoluje vhodně je rozmístit v rozvaděči a optimalizovat návrh řídicího systému klimatizace Rittal z hlediska energetické účinnosti.“ Vzhledem k tomu, že jsou projekční data o zařízení a projektu rozšířena o klíčové informace o řídicí technice, je možné prostřednictvím rozhraní AML zajistit úplnou obousměrnou výměnu dat mezi systémy EPLAN (projektování hardwaru) a Siemens TIA Portal (návrh softwaru). „To výrazně usnadňuje projektování a návrh systémů, protože hardwarová struktura PLC, předem definované vstupy a výstupy a topologie sítě mohou být importovány přímo z prostředí EPLAN, nehledě na přesné zapojení portů,“ říká Bamberg. Za provozu výrobního systému a pro jeho pozdější modifikace nebo rozšiřování je možné informace z prostředí TIA Portal zavést zpět do projektu EPLAN. Tím je zaručeno, že aktuální dokumentace výrobního systému je jednotná a bez chyb, zkracuje zadávání dat do digitálního systému řízení výroby. Moderní rozvaděče Společnost Rittal, dodávající velké rozvaděče i malé rozvodné skříně, je již léta součástí standardu koncernu Volkswagen, stejně jako EPLAN. Jak říká Markus Hülsmann, Global Key Account Manager Automotive společnosti Rittal: „Současná verze knihovny VASS V6 obsahuje plně integrované referenční rozvaděče ve 3D založené na novém systému rozvaděčů Rittal VX25.“ Zahrnuje také plně integrované příslušenství skříněk a deset variant montážního rámu AirStream od firmy Friedrich Lütze, které lze vybrat přímo ze seznamu příslušenství a přidat k projektu jako kompletní makro. Obr. 2. Markus Hülsmann, Global Key Account Manager Automotive společnosti Rittal vysvětluje, že knihovny VASS V6 obsahují plně integrované referenční rozvaděče Rittal VX25.“ Hülsmann pokračuje: „To výrazně zkracuje projektování, protože komponenty je možné umisťovat přímo do rozvaděče jen několika kliknutími.“ V další verzi standardu VASS budou knihovny doplněny o skříně AX a KS od firmy Rittal a odpovídající vzorové sestavy. Příslušná makra skříní ve 3D jsou již dostupná v databázi Eplan Data Portal a lze je využít při konstruování v prostředí Pro Panel. Cíl: digitální výroba Ve výrobě automobilů jsou stále větší nároky na rychlé uvádění výrobních zařízení do provozu, individualizovanou konstrukci, začlenění nové a moderní řídicí techniky a pokročilé způsoby údržby a servisu. Volkswagen pilně pracuje na dalším vývoji automatizačních standardů, které potom předává i svým dodavatelům. Daniel Gräser z divize pro výrobní automatizaci a digitální výrobu společnosti Volkswagen říká: „Rozšíření standardu VASS o nejnovější součásti projekčního softwaru Eplan a moderní technologie systémů Rittal znamená, že ideálně podporujeme naše dodavatele v digitalizaci a automatizaci jejich výrobních procesů. Současně tak přidáváme významnou komponentu na cestě k digitální továrně, jíž jsme se vydali.“ Digitální dvojče rozvaděče jakožto součást výrobního procesu je základem pro budoucí plně digitální procesy provozu a údržby.  Obr. 3. Daniel Gräser z divize pro výrobní automatizaci a digitální výrobu společnosti Volkswagen oceňuje, že rozšíření standardu VASS o funkce projekčního softwaru Eplan a techniku Rittal přispívá k digitalizaci a automatizaci dodavatelských provozů  Mezinárodní servisní podpora Od roku 2018 nabízí Eplan dodavatelům do automobilového průmyslu třídenní školení VASS V6 v angličtině a němčině. Tyto znalosti jsou základem pro úspěšné projektování podle tohoto standardu.   (Eplan)

Měření spotřeby elektřiny na statku

Mezi spotřebiteli jsou stále oblíbenější lokální potraviny. Malé vzdálenosti dopravy zaručují čerstvost a pomáhají šetřit životní prostředí. Marienhöher Direktvermarktung, statek s přímým prodejem ze dvora, sídlící v německém Waldkirchenu, těží z tohoto trendu a kontinuálně rozšiřuje své hospodářství. V minulosti však neměl dobrý přehled o spotřebě energie jednotlivých provozních jednotek, což vedlo k nehospodárnosti. Statek má 700 krav a přímo ze dvora prodává maso, mléko a výrobky z nich. Značný podíl na nákladech statku má elektřina, potřebná zejména na výrobu, skladování a prodej mléčných a masných produktů. Ředitel mléčného provozu Heiko Hölzel říká, že šetřit je třeba, ale zdůrazňuje, že to nesmí mít žádný vliv na kvalitu produktů: „Základem našeho úspěchu jsou naše tradiční a osvědčené receptury.“Obr. 1. Statek Marienhöher Direktvermarktung chová skot na mléko a maso, vyrábí mléčné a masné výrobky a na statku je přímo prodáváOpatření, které statek ke snížení spotřeby energie v minulosti přijímal, zahrnovaly výstavbu bioplynové stanice nebo výměnu osvětlení za úsporná svítidla s LED. Ovšem cílem bylo šetřit ještě více. První, co je třeba znát, je spotřeba jednotlivých provozních jednotek.Statek proto před několika lety instaloval na hlavní přívod řídicí systém Simatic S7-1200 a modul Energy Meter (Siemens) pro měření spotřeby elektřiny. Řešení umožňuje přesně zaznamenávat spotřebu, což je první předpoklad její optimalizace.Ulrich Bauer, elektrotechnik statku, začal měřením na centrálním přívodu elektřiny. Zjistil, že kombinace řídicího systému Simatic S7-1200 s moduly Energy Meter je cenově výhodná a její obsluha je snadná, a je tudíž vhodné stejnou sestavu použít i k měření spotřeby jednotlivých provozů, linek a strojů. Na zamýšlenou úlohu plně postačuje systém s CPU 1212. Bylo proto možné využít cenově velmi výhodný startovací balíček společně s operátorským panelem KTP400 Basic Panel a inženýrským softwarem TIA Portal. Systém zpracovává data získaná moduly Energy Meter a výsledné informace o spotřebě zobrazuje v přehledné obrazovce na operátorském panelu. Jediné, co je pro měření třeba navíc, jsou třífázové proudové transformátory. Hodnoty proudu, napětí a další elektrické veličiny jsou zaznamenávány a mohou být odeslány do PC k další analýze.Detailní informace o spotřebě jednotlivých provozů a profily zatížení strojů umožňují vytvořit křivku spotřeby celého statku. Měření nutná pro optimalizaci spotřeby byla ovšem jen jedním výsledkem projektu. „Nejdůležitějším zjištěním bylo, že s tím, jak spotřeba statku rok za rokem narůstala, hlavní jistič dosáhl své hranice a bylo třeba jej naléhavě vyměnit,“ řekl Ulrich Bauer. Přetížení by mohlo způsobit výpadek, který by byl pro potravinářskou výrobu a obchod s množstvím chladicích zařízení, jež musí být neustále v provozu, velmi nákladný. Dalším zjištěním bylo, že kompenzace účiníku již příliš nekompenzuje. Ačkoliv podíl jalového výkonu není velký, zlepšení kompenzace může přinést další úspory. Základ pro další rozvojKdyž se podařilo dosáhnout transparentního měření spotřeby elektřiny, mohl statek začít optimalizovat efektivitu svých procesů.Údaje o spotřebě jsou nyní vyhodnocovány vždy za celý měsíc. Analýza provozu jednotlivých zařízení napomůže k dosažení významných úspor. Hölzel to komentuje: „Když můžeme pracovníkům ukázat, kolik elektřiny spotřebuje například zbytečně běžící čerpadlo, mohou si dávat větší pozor na to, aby ztráty omezili. Samozřejmě lépe než obecné myšlenky o nutnosti šetřit zdroje pomáhá konkrétní motivace pracovníků k úsporám.“Obr. 2. Potravinářská výroba, skladování a prodej potravin jsou energeticky náročnéMožnosti, které nový systém měření spotřeby ukázal, přiměl Ulricha Bauera, aby začal uvažovat o dalších opatřeních spojených s managementem energie na statku. Pro zvýšení transparentnosti spotřeby plánuje instalovat další moduly Energy Meter. V delším časovém výhledu chce vytvořit systém, který by odpojováním vybraných spotřebičů zabránil špičkám spotřeby energie. Řídicí systém Simatic S7-1200 a moduly Energy Meter jsou k tomu ideálním základem. Simatic S7-1200 s procesorem CPU 1214 nebo vyšším může obsloužit až osm modulů Energy Meter (s procesorem CPU 1212 dva). Údaje o spotřebě mohou být zobrazovány i prostřednictvím webového serveru, který je součástí řídicího systému. To znamená, že uživatel může údaje o spotřebě sledovat odkudkoliv. Zvláště zajímavou funkcí jsou diagnostické zprávy, které usnadňují údržbu. Vše, co je třeba, je připojení na ethernetovou síť závodu, popř. připojení k internetu a oprávnění k přístupu na dálku.Siemens nabízí zdarma ukázkovou aplikaci pro panely z řady Basic Panel umožňující zobrazovat údaje o spotřebě získané z modulů Energy Meter připojených na S7-1200. Jde o aplikaci, kterou naprogramoval Christoph Bauer z Marienhöher Direktvermarktung ve spolupráci s odborníky Siemens v rámci služby Siemens Industry Online Support, optimalizoval ji na základě zkušeností ze statku Marienhöher Direktvermarktung a tímto způsobem ji zdokumentoval, aby ji i uživatelé, kteří nemají žádné zkušenosti s programováním, mohli v podobných úlohách bez problémů využít. Zprovoznění měřicího místa potom trvá jen několik hodin. „Velký zájem o tuto aplikaci ukazuje, že řídicí systémy Simatic mohou být s výhodou využity i tam, kde jsou vlastně jen minimální požadavky na automatizaci. Sběr dat o spotřebě energie je právě ten případ. Měřením lze dovybavit i starší provozy a podle potřeby systém doplňovat. Integrace řešení je v tomto případě tak jednoduchá, že opravdu nepotřebujete vědět téměř nic o PLC,“ vysvětluje Christoph Bauer.[Economical Calf Breeding. Publikováno na webu Siemens AG: https://new.siemens.com/global/en/company/stories/industry/factory-automation/marienhoeher-direktvermarktung.html](Siemens AG)

Endress+Hauser rozšiřuje kapacitu logistiky v Evropě

Společnost Endress+Hauser posiluje své logistické kapacity v Evropě. Obchodní partner Hellmann Worldwide Logistics bude pro firmu Endress+Hauser provozovat moderní, vysoce výkonné logistické středisko ve Wörrstadtu nedaleko frankfurtského letiště v Německu. Středisko bude dokončeno a uvedeno do provozu v polovině roku 2021 a nahradí dosavadní logistické středisko v německém Nieder-Olmu.Pro hladké plnění objednávek zákazníků a zajištění jejich spokojenosti je spolehlivý logistický systém rozhodující. Krátké dodací lhůty, rychlé reakce a včasné dodávky jsou jen některé z požadavků kladených na moderní distribuční centra. V době koronavirové epidemie se do popředí dostal další aspekt: flexibilita.„Pro zajištění spolehlivých dodávek měřicí a automatizační techniky zákazníkům po celém světě navzdory pandemii sloužilo naše logistické středisko v Nieder-Olmu jako pevný základ,“ sděluje Oliver Blum, ředitel společnosti Endress+Hauser pro dodavatelské řetězce. „Ačkoliv 100% dostupnost je klíčová, flexibilita nutná k zajištění dodávek tisíců kusů měřicích zařízení pro zákazníky, kteří se ocitli v karanténě, je nyní zvlášť důležitá.“Pozitivní zkušenosti byly dalším potvrzením úspěšné spolupráce s firmou Hellmann Worldwide Logistics, která byla podložena novou smlouvou. Oba partneři, Endress+Hauser a Hellmann Worldwide Logistics, chtějí začít provozovat nové logistické středisko ve Wörrstadtu, jen pár kilometrů od toho dosavadního. Nové centrum, situované u křižovatky dálnice A63 se silnicí B420 v Hessensku, bude mít více než 18 000 m2 užitné plochy a bude schopno odbavit osmkrát větší objem zakázek než starý závod.Současné středisko v Nieder-Olmu, které má bezpečnostní certifikát pro leteckou dopravu, odbaví denně šestnáct kamionů ze všech evropských výrobních závodů Endress+Hauser. V logistickém středisku jsou jednotlivé produkty zkompletovány do jedné objednávky a odeslány zákazníkům. Hellmann se stará také o doplňování logistických center společnosti Endress+Hauser mimo Evropu, což zahrnuje balení zboží a přípravu pro leteckou dopravu nebo nakládání kontejnerů pro lodní dopravu. Nové logistické středisko ve Wörrstadtu bude rovněž spojovat přicházející objednávky ze zámoří a distribuovat je do evropských výrobních závodů prostřednictvím vracejících se kamionů.Prostor nového logistického centra bude primárně využit pro cross docking, tj. překládku zboží, které by jinak bylo odesíláno od výrobce přímo k zákazníkovi. „Tento koncept uplatňujeme také v jiných logistických centrech Endress+Hauser po celém světě: ve Francii, Indii, Itálii a v USA. Nepřetržitě posilujeme naši celosvětovou síť. Právě budujeme regionální distribuční střediska v Číně a Indii,“ dodává Oliver Blum.[Tisková zpráva Endress+Hauser, srpen 2020.] (Bk)

Nové konfigurovatelné switche WAGO pro špičkové zabezpečení sítě

Společnost WAGO uvádí na trh dva nové průmyslové konfigurovatelné switche využívající Media Access Control Security (MACSec), které představují inovativní řešení pro zabezpečení komunikační sítě. Nové switche umožňují uživatelům snadno implementovat šifrování komunikace v sítích pokrývající jejich budovy nebo průmyslové provozy. Switch 852-1322 má osm portů RJ45 pro rychlost 1 Gb/s, z toho šest je nešifrovaných, určených pro lokální komunikaci a dva jsou šifrované podle standardu MACSec pro komunikaci v celé budově nebo závodě. Switch 852-1328 má stejně jako předchozí typ šest portů RJ45, 1 Gb/s, pro nešifrovanou komunikaci a k tomu navíc dva porty pro optický kabel SPF s šifrováním MACSec. Switche poskytují zabezpečení komunikace point-to-point a chrání tak síť proti mnoha různým hrozbám. Šifrování MACSec je realizováno hardwarově, takže nezpomaluje komunikaci v síti. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

Inteligentní napájecí zdroje řeší problémy s odporem smyčky

V případě zkratu nebo přetížení reagují sekundární pojistky pomaleji než jednotka zdroje, což vede ke kritickým situacím, jako jsou poklesy napětí, a v nejhorších případech dokonce ke vznícení kabelů. Jak je však možné, že tato ochranná zařízení nereagují? Když jističe nefungují Výstupní strana miniaturních jističů, v praxi často kombinovaná s kontaktem pro signál vedoucí do řídicího systému, spolehlivě detekovala přetížení a zkraty v místě provozu. Ale to, co bylo dobré a správné pro transformátorové napájecí jednotky, se zdálo být ještě lepší u elektronicky řízených zdrojích. Jak se však mohlo stát, že zdroje napájení ve spínacím režimu se všemi jejich výhodami nebyly schopné spolehlivě aktivovat miniaturní jističe? Tato otázka nejenže vyvedla výrobce elektronicky řízených zdrojů napájení z letargie, ale přivedla také dodavatele automatizačních řešení k experimentování. Nespočetné testy a výpočty odhalily vcelku banální příčinu toho, proč k aktivaci miniaturních jističů nedocházelo: odpor smyčky. Elektronicky řízené zdroje napájení, nedokázaly díky tomuto odporu, prostě nedokázaly poskytovat proud potřebný k této aktivaci po dobu alespoň 100 ms.Obr. 1. Inteligentní napájecí systém MICO Objasnění najdete ve videu s českými titulky: https://www.youtube.com/watch?v=ay3kW69iPxo Někteří výrobci strojů a zařízení začali vyvíjet zařízení se čtyřmi zdroji namísto jednoho s cílem snížit následky přetížení a zkratů na minimum. V dnešní době jsou stále na trhu zařízení, ve kterých dvě spínací napájecí jednotky napájejí elektronické komponenty a regulátor v řídicí skříni a další dvě napájejí pohony a senzory na místě. Tento přístup je však drahý, protože vyžaduje tři elektronicky řízené zdroje napájení navíc. Kromě dodatečných pořizovacích nákladů vyžadují tyto zdroje prostor navíc v řídicí skříni a neřeší problém. Pak by mělo větší smysl vytvořit menší jednotky se spotřebiči tak, aby v případě poruchy nedošlo k vypnutí poloviny stroje. Vypnout tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné Společnost Murrelektronik se s těmito problémy poprvé setkala v roce 2003 a reagovala velmi rychle. Již po jednom roce vývoje představil tento výrobce z města Oppenweiler v Německu inteligentní napájecí systém MICO (Murrelektronik Intelligent Current Operator) pro aplikace 24 V DC u spínaných zdrojů a reakce na trhu byla nadšená. Díky tomuto řešený byly úspěšně navrhovány vypínací funkce sledovaných kanálů tak, aby v případě zkratu nebo přetížení vypínaly, jakmile je to nutné, avšak co možná nejpozději. Moduly, jejichž proudový rozsah je možno fixovat, se výborně uplatňují tam, kde je nutno chránit větší počet senzorů a akčních členů s podobnými požadavky.Obr. 2. Inteligentní napájecí systém MICO v rozváděči Štíhlý napájecí systém Avšak selektivní monitoring kanálů byl pouze jsou z předností systému MICO. Při konstrukční šířce 72 mm bylo toto zařízení  o 36 mm štíhlejší než čtyři miniaturní jističe, které byly až dosud používány pro každý kontakt. Dále spoustu montážního času zabralo zapojení všech čtyř miniaturních jističů s odpovídajícími signálovými kontakty. Z tohoto důvodu navrhli konstruktéři od Murrelektronik systém MICO pouze s jedním společným vedením, ze kterého je možno získat přístup ke všem jednotlivým kanálům. Bez potřeby naddimenzovaných zdrojů Inteligentní napájecí systém je dále opatřen funkcemi ušitými na míru potřebám v konstrukci strojů a zařízení již v úplně první verzi. Tyto funkce zahrnují kromě jiného i kaskádové spínání. Tato metoda distribuuje spínací špičky, takže naddimenzované zdroje napájení již nejsou zapotřebí. Během tohoto procesu připojené kanály nabíhají s časovou prodlevou přibližně 70 ms. Ačkoliv tento proces zabere u čtyřkanálového zařízení pouze něco málo přes 200 ms, již to stačí pro dimenzování spínaných zdrojů podle výkonu, který je aktuálně zapotřebí. To šetří místo v řídicí skříni a snižuje pořizovací náklady, protože spínací špičky jsou tím dobře kompenzovány. MICO monitoruje milióny proudových drah Se svými inteligentními funkcemi si systém MICO od svého uvedení na trh před 16 lety vysloužil důvěru mnoha výrobců strojů a zařízení na celém světě. Do konce roku 2019 bylo celosvětově realizováno 8 561 513 monitorovaných proudových drah zaručujících vysokou provozní spolehlivost v širokém rozsahu aplikací. V důsledku této enormní poptávky se skupina výrobků MICO značně rozrostla, takže dnes je možné nabídnout šitá na míru každé aplikaci. A trh tuto univerzálnost velmi oceňuje. Jedno řešení řídicího obvodu pro celý svět Murrelektronik nabízí portfolio zdroje napájení, které splňují různé normy, aby je bylo možné používat celosvětově.  Tato řešení využívají standardizované výrobky, které jsou koordinovány do nejmenšího detailu a které mají četné certifikáty. Ke stažení je k dispozici white paper, který uvádí výhody multinormních zdrojů napájení a obsahuje kompletní obvodová schémata. White paper ke stažení: https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/univerzalni-zdroje-napajeni/ (Murrelektronik)  

Nebezpečné jarní mrazy

Chladné jarní noci představují pro pěstitele ovoce velké nebezpečí. Platí to i pro Heinricha Thiermanna z Kirchdorfu v Dolním Sasku v Německu. Noční mrazíky často následované prvními teplými dny roku mohou být pohromou pro plantáže kanadských borůvek, které patří k jeho hospodářství. Ovšem firma je dobře připravena: s mrazem a rizikem ztráty úrody bojuje vodou. Rodinné hospodářství Heinricha Thiermanna je typická německá zemědělská usedlost. Chovají zde prasata, pěstují pšenici a kukuřici, ale kromě toho se zaměřují také na ovocnářství a zelinářství. Usedlost má vlastní výrobu bioplynu a větrnou elektrárnu. Většina zaměstnanců, kteří se o chod hospodářství starají, při své práci využívá nejmodernější techniku, která zemědělcům umožňuje dosahovat trvale udržitelné výroby s co nejmenším negativním vlivem na životní prostředí. Součástí hospodářství je i plantáž kanadských borůvek. Ačkoliv samotné keře jsou plně mrazuvzdorné, neplatí to pro květy a plody. Přijde-li v době květu mráz, znamená to většinou konec naděje na dobrou úrodu. Jak plody dozrávají, jsou na mráz ještě citlivější. V roce 2010 tak Thiermannovi přišli o celou polovinu úrody, která v dobrých letech činí až 2 000 tun. Proto zavedli automatický systém ochrany, využívající logické moduly LOGO! společně s PLC Simatic S7-1200. Poškození květů a plodů mrazem lze zabránit postřikem plantáže vodou. Na plantáži o rozloze 250 ha je umístěno několik set postřikovačů, které v případě potřeby postříkají vrcholky keřů (obr. 1). Obr. 1. Zemědělský podnik Heinricha Thiermanna z Kirchdorfu v Dolním Sasku v Německu chrání úrodu kanadských borůvek před mrazem postřikem vodou Rainer Plenge, vedoucí borůvkové plantáže, vysvětluje: „Systém vodního postřiku je jedním ze způsobů, jak borůvky ochránit před mrazem. Načasování, kdy postřik spustit, závisí na stupni vývoje plodů. Jsou-li pupeny ještě zavřené, postačí s postřikem začít při –0,5 °C. Jakmile se květy otevřou, musí se stříkat, už když teploty klesají k nule.“ Metoda ochrany před mrazem využívá fyzikální vlastnosti vody. Když voda přechází z kapalného stavu do pevného, uvolňuje se teplo. Jsou-li tedy keře za mrazu nepřetržitě postřikovány vodou, mrznoucí voda uvolňuje teplo a ledem pokryté pupeny, květy nebo plody mají dostatečnou teplotu, aby je to uchránilo před poškozením mrazem. „Keře ovšem musí být postřikovány kontinuálně,“ doplňuje Plenge. „Kdybychom postřik přerušili, vypařující se voda by keře naopak ochlazovala a mráz by květy či plody poškodil.“ Postřik je možné přerušit, až když teplota vzroste nad nulu. Led roztaje a voda se vsákne do půdy.   Automatizace provozu čerpadel Pro zajištění kontinuální dodávky vody do postřikovačů jsou kolem plantáže vyhloubené studny vybavené čerpadly. U každé čerpací stanice je rozváděč s veškerými potřebnými řídicími komponentami: logickým modulem LOGO! 8 s 24V zdrojem a analogovým rozšiřujícím modulem pro připojení snímačů teploty a tlaku. Dále je zde softstartér Sirius, omezující proud při sepnutí čerpadla, a komunikační router Scalance M826-2 (obr. 2).Obr. 2. Rozváděč řídicího systému čerpací stanice na kraji plantáže Sedmnáct z 34 čerpacích stanic je do centrální řídicí jednotky připojeno prostřednictvím routeru a dvoužilového kabelu DSL. Ostatní používají dodatečný router Scalance M874 a mobilní síť GSM. Zabezpečovací modul Scalance S615 plní funkce firewallu a vytváří tunel VPN. Chrání síť a integrovaná zařízení před neautorizovanými přístupy; navíc je připojen k platformě pro vzdálenou správu Sinema Remote Connect. Distribuované stanice tak mohou být centrálně ovládány a spravovány bezpečným a uživatelsky přívětivým vzdáleným přístupem. Server Sinema poskytuje spolehlivý základ pro pozdější rozšíření sítě a také usnadňuje konfiguraci parametrů stanic a správu IP adres. V rozváděči centrální řídicí stanice jsou čtyři PLC Simatic S7-1200, která plní různé dohledové a řídicí úlohy. Jestliže okolní teplota klesne na +0,7 °C, je do PLC odeslána výstraha. K dispozici je dvanáctipalcový barevný ovládací panel Simatic HMI TP2100 Comfort, který umožňuje jednotky ručně vypínat a zapínat, sledovat teplotu a regulovat tlak v každé jednotlivé čerpací stanici. Prostřednictvím volitelné aplikace Smart Server to lze dělat dokonce i z chytrého telefonu (obr. 3). Obr. 3. Aplikace Smart Server umožňuje spínat jednotky, sledovat teploty a regulovat tlak v každé čerpací stanici i z chytrého telefonu Úspěch zaručily řídicí systémy Simatic S7-1200 Tak vysoký stupeň automatizace tu dosud nikdy nebyl použit. Když byl postřikový systém v roce 2010 poprvé instalován, byla činnost řízena mechanickými tlakovými spínači a časovými relé. Tlakové spínače však bylo velmi obtížné nastavit, takže počátkem roku 2013 se přešlo na elektronické řízení. Snímače tlaku určují, kdy mají čerpadla přejít do režimu trvalého sepnutí (self-locking) a modul LOGO! řídí náběhovou fázi prostřednictvím funkce časového relé, dokud čerpadlo nevytvoří potřebný tlak. Jakmile snímač detekuje příliš nízký nebo příliš vysoký tlak v potrubí, logický modul čerpadlo vypne. Kromě tlaku LOGO! rovněž sleduje teplotu, a to odporovým teploměrem: jakmile teplota dosáhne předem zadané hodnoty, je odeslána notifikace do PLC S7-1200 v centrální řídicí stanici a pracovník může postřikovací systém aktivovat z dotykového panelu. Povel je odeslán modulu LOGO! na odpovídající čerpací stanici, která monitoruje všechna data spojená s čerpadlem a čerpadla zapíná. Řídicí systém byl implementován dodavatelem, firmou Wilhelm Schwenker Elektro, za asistence konstrukčního inženýra Helmuta Kiehlinga a s podporou velkoobchodu s elektromateriálem, firmou Frommeyer + Ziegemeyer K. Beine GmbH & Co. KG.   Rychlé a přesné nastavení výkonu Logické moduly umožňují přesně a velmi rychle nastavit specifické výkonnostní parametry. Aktuální hodnoty měřené snímači teploty a tlaku jsou zobrazeny na displeji modulu LOGO! a jejich přednastavení je možné změnit z klávesnice. Program také bere v úvahu bezpečnostní faktory jako nutnost odstavení čerpadla při nulovém nebo minimálním průtoku v potrubí. Informace o řízení a stavu jsou mezi moduly LOGO! a jednotkami S7-1200 neustále sdíleny. Celý řídicí systém byl nakonfigurován v inženýrském prostředí TIA Portal, programy logických modulů byly vytvořeny v aplikaci LOGO! Soft Comfort. Výhody nového systému ocenilo Thiermannovo hospodářství na jaře 2017. Od počátku dubna do půlky května se vyskytlo několik vpádů chladného vzduchu. Během čtrnácti nocí v tomto období klesla teplota tak nízko, že bylo nutné aktivovat postřik. „V některých dnech byly malé bobulky pokryty ledem ještě krátce po obědě. Bez postřikovačů bychom utrpěli ztráty v milionech eur,“ dodává Plenge. Další informace a doprovodný videozáznam zájemci najdou na https://new.siemens.com/global/en/company/stories/industry/factory-automation/defying-the-frost.html. [Defying the frost. GO! 2/2017. Publikace Siemens AG.]   (Siemens AG. Foto: W. Geyer, Siemens AG)Použitá technika Logické moduly LOGO! jsou kompaktní inteligentní a flexibilní logické moduly. Plní funkci malého jednoduchého programovatelného automatu. Novinkou je možnost připojit moduly LOGO! do cloudu. Simatic S7-1200 jsou programovatelné automaty pro menší úlohy s širokými možnostmi komunikace a integrovanými technologickými funkcemi. Jsou dostupné ve standardní verzi i ve verzi odolné proti poruše (fail-safe). Simatic HMI Basic jsou cenově výhodné dotykové operátorské panely druhé generace, ideální pro jednodušší úlohy. Dodávány jsou ve velikostech 4", 7", 9" a 12", rozlišení je 64 000 barev. Lze je instalovat na délku i na výšku. Možnost stmívání šetří energii. K dispozici je rozhraní USB pro připojení klávesnice, myši či čtečky optických kódů nebo k archivaci dat na USB disk.