Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Přehled novinek

Diagnostická brána Cube67

Sběrnicový systém Cube od společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti. Nová diagnostická brána umožňuje ještě jednodušší přístup k diagnostickým datům. Brána se rychle uvádí do provozu, poskytuje jasné informace v případě poruchy a urychluje postup při odstraňování závad. Výsledkem je maximální využitelnost strojů a systémů. Systém Cube od Murrelektronik je výkonným decentralizovaným sběrnicovým systémem, který je využíván v mnoha strojích a systémech. Má modulární strukturu, takže je možno realizovat různé koncepce instalací podle přání zákazníka pomocí bohaté řady vstupních modulů, výstupních modulů, smíšených modulů a širokého rozsahu funkčních modulů (např. IO-Link, RS-485 atd.). Jednokabelový systém přenáší jak komunikační data, tak napájecí napětí, takže ke čtyřem větvím každého sběrnicového uzlu je možno připojit celkem až 32 modulů. Mezi hlavní přednosti systému Cube tedy patří přenos jediným kabelem, plně zalité moduly, multifunkční kanály a sdružené diagnostické možnosti. Vyhodnocování a používání diagnostických dat bylo dříve možné pouze pomocí časově náročného programování. To bylo potřeba provádět mnohdy u každého nového systému, protože různé ovladače vyžadovaly rozdílné diagnostické koncepce. Proto až dodneška nebylo možné účinně využívat diagnostické funkce různých ovladačů. Důsledkem toho bylo to, že chyby nebylo možno identifikovat dostatečně rychle, což často vedlo i k dlouhým prostojům. To stálo čas, peníze i nervy.   Zdlouhavé hledání a odstraňování poruch je již minulostí Nová diagnostická brána Cube67 je praktickým modulem, který umožňuje snadno a rychle přečíst diagnostická data ze systému Cube a přenést je k uživateli. Díky své masivní konstrukci a vyzkoušeným, plně zalitým modulům je tato diagnostická brána vhodná pro použití v náročných podmínkách průmyslových podniků. Je integrována do kabelu mezi sběrnicovým uzlem Cube a až čtyřmi větvemi. Standardní ethernetové rozhraní pak připojuje tuto diagnostickou bránu ke komunikační úrovni.  Kompletní přehled topologie Při spuštění systému Cube přečte diagnostická brána kompletní topologii a také celý proces komunikace a všechny diagnostické zprávy. Modul tato data vizualizuje a zobrazí veškeré informace nezávisle na řízení a bez užití dalšího softwaru. Informace se zobrazí v každém vyhledávači stejným způsobem bez ohledu na platformu. K těmto údajům může mít přístup každý uživatel v síti, např. prostřednictvím rozhraní člověk-stroj, tabletu nebo počítače umístěného v řídicí stanici. Uspořádání modulů je automaticky zobrazeno v podobě zřetelné topologie a v tabulkové formě na obrazovce. Zde jsou zobrazena kompletní procesní data, např. spínací stavy jednotlivých vstupů a výstupů. Diagnostická hlášení systému se zobrazují v topologii stejně jako v přehledné tabulkové formě. Hlavní výhodou tohoto nástroje je diagnostická paměť (logbook), do které se ukládají tzv. tranzientní chyby, tedy chyby, které se vyskytují pouze přechodně, např. při poškození kabelu ve vlečném řetězu nebo při „přehřátí“ senzoru v důsledku přímého slunečního světla působícího opakovaně v určitou dobu. V řídicím systému se přechodná chyba, která již není akutní, více nezobrazí a je považována za „odstraněnou“. A to není správné, protože takováto chyba je často předběžným upozorněním na vážnější problém.   Označení modulů a chybová hlášení v prostém textu Nástroj poskytuje přehlednou tabulku ke stažení ve formátu CSV. Tato tabulka obsahuje přehled modulů a komponent i všech vstupů a výstupů celé instalace. V tabulce je možno přiřadit komponentám názvy a uchovávat všechny možné chyby pod textovým názvem. Po zpětném importu poskytuje tabulka přístup k těmto názvům a označením. Díky pohledu na topologii a tabulce s názvy chyb má uživatel místo kódovaných chybových hlášení jasné informace, např. „zkrat v hydraulické jednotce“ nebo „přerušení vodiče na analogovém senzoru drážky 2 přepravní jednotky“. Díky těmto informacím rychle nalezne jednotlivé závady. Pro rychlejší řešení poruch může uživatel prostřednictvím souboru CSV také do systému importovat příkazy pro řešení, např. „zavřít ventil“ nebo „vyměnit kabel“. V ideálním případě je v tabulce již uvedeno objednací číslo výměnného dílu. Záznamy diagnostické brány Cube67 je možno uložit k odeslání nebo pro statistické studie. To umožňuje např. počítat spínací cykly vstupů a výstupů a tyto počty využívat při strukturované údržbě v cyklických intervalech. Díky využití výměnného formátu CSV je možné tato data využívat i v jiných systémech a integrovat je přímo do různých aplikací, jako jsou např. ERP nebo cloudové systémy.   Různé oblasti použití Z diagnostické brány Cube67 mají prospěch pracovníci, kteří se stroji a systémy pracují v různých etapách životního cyklu: •            Spouštěcí pracovník, který diagnostickou bránu využívá při zkoumání topologie a zjišťování slabých míst, jako jsou zkraty nebo chyby v topologii (tj. rozdíly mezi jmenovitou a skutečnou konfigurací), v časném stádiu. Modul je užitečný také při zkouškách vstupů a výstupů. •            Servisní pracovníci stroje nebo zařízení, kteří jsou zapojením diagnostické brány schopni rychle identifikovat a odstraňovat chyby a tím zaručit maximální využitelnost stroje. Trvalá integrace je zajímavá také za účelem získání vzdáleného přístupu ke stroji nebo systému a k instruování například elektrikáře v terénu. •            Provozovatel stroje nebo systému, který začleňuje diagnostickou bránu natrvalo s cílem získat schopnost včas reagovat na případné problémy. V nejlepším případě jsou pokyny k odstraňování závad začleněny do tabulky závad, takže si montér přinese k opravě potřebný náhradní díl.   Více informací je uvedeno na www.murrelektronik.cz.

Představení nejnovější verze platformy EPLAN

Od poloviny února je dostupná nová verze platformy EPLAN 2.9. Uživatelé v ní mohou snadno vytvářet QR kódy s hyperlinkovými odkazy, které lze následně snadno otevřít, kdekoliv se nacházejí, a to přímo z mobilních zařízení. Správa hladin nyní umožňuje automatické uložení všech změn a ještě více usnadňuje implementaci podnikových standardů. Hromadná editace projektových dat s využitím rozšířených navigátorů urychluje dokončení projektů. A co se týče standardizace, nová verze dovoluje snadněji znovu využívat již hotová makra.Obr. 1. V platformě EPLAN verze 2.9 je možné vytvářet QR kódy, které mohou obsahovat např. odkazy na komponenty v databázi EPLAN Data Portal V platformě EPLAN verze 2.9 je možné snadno vytvářet QR kódy. Uživatelé do nich mohou ve své dokumentaci ukládat hyperlinkové odkazy, jež mohou být později skenovány a otevírány v aplikacích na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Je možné používat jak interní, tak i externí odkazy – díky tomu se dřívější únavné přepisování odkazů stává minulostí. QR kódy fungují v elektronické i tištěné dokumentaci, práce s ní je tedy proto rychlejší a snazší. Do zástupných objektů byla přidána možnost výměny symbolů, takže nyní mohou být nahrazeny volbou odpovídající sady hodnot. Uživatelé také ocení větší transparentnost s menším množstvím variant maker.  Ukotvitelná správa hladin Ještě více byla usnadněna správa hladin, jež je k dispozici jako ukotvitelný dialog: všechny změny se nyní ukládají automaticky. Vylepšení doplňují další funkce, včetně vyhledávání hladin a změny jejich vlastností. Odteď je snadné vyhledávat v projektu všechny objekty, které jsou přiřazeny k určité hladině projektu nebo podprojektu. Konstruktéři potom mohou pro objekt nalezený ve výsledcích vyhledávání použít dialog vlastností, aby změnili přiřazení hladiny, kterou právě našli. To umožňuje lehce vyhledat hladiny, které byly k projektu přidány prostřednictvím importu souborů DXF nebo DWG, rychle je modifikovat a použít stejně jako hladiny definované uživatelem. Další výhodou je, že uživatelé mohou podnikové standardy implementovat pomocí jednoduchých přizpůsobení a definic, analogicky jako v navigátorech.  Rychle k cíli: zobrazení navigátoru Už v minulé verzi platformy EPLAN bylo zobrazení řádkového seznamu v navigátorech maker nahrazeno tabulkou s buňkami, které je možné mnohem snadněji editovat. V nejnovější verzi byla tato funkce rozšířena také na doplňkové navigátory, např. navigátor přístrojů, navigátor PLC nebo navigátor kabelů. Díky tomu přínáší verze 2.9 velké výhody pro praxi, neboť data projektu je nyní možné snadno editovat hromadně v jednom okamžiku. Co se týče maker, jakmile je makro hotovo, je možné je pomocí myši (drag and drop) v navigátoru maker jako standardizované vkládat do dalších projektů. To platí i pro makra nebo schematické projekty, v nichž uživatel vytvořil okénková a symbolická makra. Výsledkem je významná úspora času, neboť již není nutný předchozí, uživatelsky méně přívětivý výběr maker z adresářů. Dalším přínosem je možnost tato data opakovaně používat, což vede k lepší kvalitě projektů.Obr. 2. Makra v navigátoru maker lze nyní snadno umístit do jiných projektů využitím funkce drag and drop  Chytře konfigurovatelné zobrazení vlastností Nový dialog pro správu usnadňuje uživatelům při umisťování zařízení do 3D zobrazení a do schémat editaci zobrazení uživatelsky definovaných vlastností. Uživatelé mohou v tomto dialogu zkontrolovat a bez problémů odstranit uživatelsky definovaná zobrazení vlastností, která nejsou používána. Kontextové menu pomáhá uživatelům snadno najít i dříve užité vlastnosti. Přínosy jsou jasné: všechna zobrazení vlastností existující v projektu mohou být zobrazena na jednom místě. Navíc je možné při exportu a importu zobrazení vlastností pro různé komponenty editovat několik vlastností simultánně. Stejně snadno lze překládat názvy. Nové možnosti hledání pomáhají při nastavení, které urychluje implementaci podnikových standardů.  Překlady: mnohem přehlednější Ve verzi 2.9 jsou u mnoha vlastností a v mnoha vstupních polích v projektech a ve správě zbožových položek (Artikelnummer, „artikl“) možná vícejazyčná zadání. Uživatel je potom může přeložit do jednotného jazyka buď ručně, nebo jsou přeložena automaticky. Platforma EPLAN ve verzi 2.9 poskytuje mimořádnou pomoc u překladů: pole, u nichž jsou možná vícejazyčná zadání, jsou v uživatelském rozhraní standardně označena ikonou „glóbu“. Jak to funguje? Jestliže konstruktér zadá do multijazyčného pole textovou informaci, je nejprve jazykově nezávislá. Je-li ji třeba přeložit, je následně přiřazena specifickému zdrojovému jazyku. (Eplan)

Napájecí zdroj WAGO Pro 2 s rozhraním IO-Link

Napájecí zdroj WAGO Pro 2 Power Supply Unit (PSU) s výkonem 120 až 960 W může být připojen k PLC i ke komunikační bráně IoT prostřednictvím výměnného komunikačního modulu. V současné době je k dispozici rozhraní IO-Link, v budoucnu přibude i ethernetové rozhraní s protokoly Modbus TCP, EtherNet/IP nebo Profinet. To umožní spolehlivou a jednoduchou integraci do infrastruktury výrobní linky či celého závodu. Data ze zdroje mohou být ukládána a použita pro analýzu a optimalizaci napájení. PLC může např. prostřednictvím hardwarového signálu nebo po sběrnici odpojit některé distribuované PSU a tím uvést připojená zařízení do režimu stand-by, šetřícího energii. Také je možné měřit a sledovat spotřebu jednotlivých zařízení nebo zjišťovat stav zdrojů a při poruše včas zasáhnout. Zdroje se vyznačují velkou hustotou výkonu a vynikající účinností, až 96,3 %. Pro překlenutí krátkodobého přetížení jsou k dispozici funkce TopBoost a PowerBoost: TopBoost umožňuje zvýšit výstupní proud po dobu 15 ms šestinásobně, zatímco PowerBoost po dobu 5 s na 1,5násobek. Chování PSU při přetížení lze nastavit prostřednictvím softwaru. K dispozici je rovněž funkce elektronické pojistky, která odpojí výstup, jestliže došlo k přetížení zdroje po definovanou dobu. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

Technika pro kalibraci snímačů teploty, tlaku a vlhkosti

Společnost Kalibrátory je dodavatelem kalibrační techniky od společností Beamex, MBW Calibration, DMA a Aremeca. Novinkou je univerzální přenosný kalibrátor teploty Beamex MC6-T, který je kombinací moderní dvouzónové kalibrační teplotní pícky a multifunkčního provozního dokumentačního kalibrátoru a komunikátoru. MC6-T je součástí jednotného řešení kalibrací od firmy Beamex.Obr. 1. Univerzální kalibrátor teploty Beamex MC6-T Pro automatizaci kalibrace tlaku, teploty a elektrických veličin dodává firma Kalibrátory multifunkční kalibrátor Beamex MC6, regulátor tlaku Beamex POC8 a kalibrační softwaru Beamex CMX a LOGiCAL. Ke kalibraci vlhkoměrů slouží nový systém, který se skládá ze šikovného generátoru vlhkosti Fensor HG-101 a referenčního rosnobodového zrcátkového vlhkoměru MBW 473-SH2. Tento systém je určen pro kalibraci vlhkoměrů se stopkou i prostorových čidel a dataloggerů.

Kolaborativní robot Hanwa

Kolaborativní robot HCR jihokorejské společnosti Hanwha dodává nyní litoměřická firma Hennlich. Kobot je možné využít k mnoha operacím při balení, montáži, manipulaci s materiálem, ale i pro svařování, operace pick & place nebo obsluhu CNC strojů. Kobot je dodáván v modelech s nosností 3, 5, a 12 kg. Má velmi kompaktní a flexibilní tělo, které umožňuje rychlé nastavení. Díky intuitivnímu a snadnému programování není potřeba volat odborníky, stačí uchopit paži kobotu a vést ho od jednoho bodu trasy ke druhému. Předností nejmenších robotů Hanwha pro zatížení do 3 kg je neomezená rotace posledního kloubu a také krytí IP64. Může tedy pracovat bezpečně v prašném prostředí a stříkající vodou. Větší model s nosností 5 kg je možné díky certifikaci Clean Room ISO 2 využít ve farmacii a potravinářském průmyslu. Koboty Hanwha jsou kompatibilní s již existujícími rozhraními mnoha výrobců. Díky tomu je lze snadno a rychle instalovat pro jakoukoli úlohu a vybavit je periferiemi, jako jsou snímače, uchopovače nebo senzory točivého momentu.Obr. 1. Kobot HCR značky Hanwha se hodí pro balení, leštění, montáž, manipulaci s materiálem až po obsluhu forem (foto: Hanwha)

Nová studie Projektování 4.0 ukazuje potenciál automatizace

Evropské Centrum Transformace 4.0 (E4TC) pod hlavičkou střediska RWTH Campus Aachen na Technické univerzitě v Cáchách zkoumalo strategickou digitalizaci v oblasti projektování a plánování řídicích systémů, technického uspořádání strojů a výrobních systémů. Zpráva s názvem Projektování 4.0, která má 38 stran, je založena na osmiměsíční studii mezi německými výrobci strojů (vyrábějícími jak sériově, tak na zakázku), konstrukčními kancelářemi a výrobci komponent. Obr. 1. Nová studie Projektování 4.0 – dostupná výhradně od společnosti EPLAN – vymezuje významné akční oblasti ovlivňující efektivitu v inženýrských procesech Metodika vyvinutá pro kvantifikaci dostupného potenciálu zvyšování efektivity v oblasti inženýrské práce a určení opatření, které je třeba přijmout pro jeho využití, poprvé umožňuje na solidním základě uvažovat o současných postupech inženýrských prací pro sériovou výrobu i pro výrobu jednoúčelových strojů. Toto je základní zjištění: optimálního poměru nákladů a přínosů se dosáhne částečnou a postupnou automatizací inženýrských prací (využitím variant standardních přístrojů a zapojení, částečně automatizovanou tvorbou schémat a související výrobní a zákaznické dokumentace). Vědci z E4TC jednak představili model pracovního postupu v projektování, jednak vytvořili kriteriální matici s pěti úrovněmi efektivity. Matice úrovně efektivity (Efficiency Level) obsahuje podrobné popisy metodiky pracovního postupu a je doplněna maticí úrovně využití (Use Level), která popisuje a vyhodnocuje využití softwaru CAE jako základního předpokladu pro koncepci projektování 4.0. Předmětem zkoumání bylo celkem deset kroků charakteristických pro procesy projektování ve strojírenství (při sériové i zakázkové výrobě). Vygenerovaný model pracovního postupu zahrnuje typické pracovní kroky objednávkového cyklu.Obr. 2. Generální ředitel E4TC Dr. Thomas Gartzen   Model pracovního postupu v projektování – matice úrovně efektivity Studie se zaměřuje na pracovní oblasti projektování a návrhu zařízení, tvorby kusovníků, výrobní dokumentace, rozvržení rozváděčů a zařízení a šablon (maker). Důvody jsou zřejmé. „V těchto krocích procesu je závislost na zákaznících nebo partnerech mnohdy relativně malá, nebo dokonce žádná,“ říká generální ředitel E4TC Dr. Thomas Gartzen. „Společnosti tak mají v těchto oblastech zcela pod kontrolou využití potenciálních úspor času a nákladů díky projektům standardizace nebo automatizace.“ Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém řetězci je mapována pomocí tradičních metod, od standardizace až po automatizaci. Aby bylo možné vyhodnotit účinnost každého pracovního kroku, rozdělila studie metodiku pracovního postupu do pěti fází, podle nichž lze určit úroveň efektivity (eLevel) projektování. Obr. 3. Výsledky: referenční křivka efektivity projektování Rostoucí potenciál efektivity Na základě shromážděných údajů vědci zjistili, že společnosti mohou být při přechodu mezi jednotlivými úrovněmi (od nižší úrovně k vyšší) o 20 % efektivnější. Modulární konstrukce s využitím standardizovaných zařízení šetří při kreslení schémat přibližně 25 % času. S knihovnou standardizovaných zapojení pro dané funkce produktů stráví technici při kreslení schémat o polovinu méně času, zavedení částečné automatizace přináší při tvorbě schémat další 25% časovou úsporu a zavedením plné standardizace je kompletně eliminována potřeba vytvářet individuální dokumentaci. Studii si zájemci mohou zdarma stáhnout na adrese: www.eplan.cz/projektovani_studie. (Eplan)

Průmyslový konektor M12 pro 10Gb sítě Cat6A se zjednodušenou instalací

Společnost TE Connectivity (TE) představuje nový kabelový konektor M12 X-Code Field Installable Cable Plug, který vyhovuje normě IEC 61076-2-109 a je vhodný pro instalaci v provozních podmínkách. K montáži konektoru není třeba žádné speciální nářadí a to usnadňuje a urychluje montáž kabelových rozvodů 10 Gb/s CatT6A v provozních podmínkách. Konektor se skládá jen ze dvou částí. To snižuje riziko ztráty komponent při montáži v provozu. Patentovaný způsob připojení zaručuje optimální přenosové pásmo. Navíc není třeba zdlouhavá příprava vodičů před zapojením, protože konektor je vybaven mechanismem, který vodiče automaticky odizoluje v potřebné délce. Vzhledem k jednoduché konstrukci je také snadná vizuální kontrola správného zakončení opletu kabelu před konečnou montáží konektoru. „Při vývoji všech našich produktů jsou vždy na prvním místě zákazníci. Tento konektor usnadňuje práci konstruktérům, instalačním technikům i výrobcům strojů a zařízení,“ sdělil Ruud van den Brink z firmy TE. Nové konektory jsou vhodné pro připojení komunikačních kabelů např. pro pohony, ventilové terminály, akční členy robotů nebo průmyslové přístupové body WiFi. Připojit lze vodiče s průřezem AWG 22, 24 a 26 (pevné i slaněné) při vnějším průměru kabelu 6,5 až 9,0 mm. Konektor podporuje čtyřpárové kabely PoE podle IEEE 802.3bt s proudem až 1 A v každém páru. Mezi vodiči a zemí je zaručeno průrazné napětí 1 500 V rms AC a provozní teplota je –40 až +85 °C.   TE Connectivity, tel.: +49 6154 607 1740, www.te.com

Spojovací svorky řady WAGO 221 Compact pro výrobce strojů a zařízení

Spojovací svorky WAGO 221 Compact jsou známé především z instalací v budovách a umožňují rychlé, jednoduché a spolehlivé spojení: stačí zvednout páčku, zasunout odizolovaný vodič až na zadní doraz a páčku vrátit dolů. Přednosti těchto svorek nyní objevují i konstruktéři strojů a strojních zařízení. Svorky WAGO 221 využívají spolehlivé a univerzální pružinové připojení a jsou vhodné pro vodiče všech typů od 0,14 do 6 mm2 (28 až 10 AWG) – bez předchozí úpravy a bez nástrojů. Tím se šetří čas i náklady ve srovnání s pájením nebo šroubovými svorkami. Jednoduché připojení ocení zvláště pracovníci, kteří stroj nebo zařízení instalují v náročných provozních podmínkách. Svorky mají mezinárodní certifikáty a schválení, např. UL pro americký trh, oborové certifikáty, např. pro námořní dopravu, a mnoho dalších. Je tak možné použít je v různých oborech a geografických oblastech. Pracovníci společnosti WAGO nabízejí konstruktérům a výrobcům strojů konzultace při jejich použití v konkrétních úlohách. Svorky jsou dodávány ve dvou velikostech z hlediska průřezu vodiče (do 4 a do 6 mm2) a v provedení pro dva vodiče, tři vodiče nebo pět vodičů. Průhledný kryt umožňuje vizuální kontrolu připojení. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.com, https://www.wago.com/221/cs/

Jediná koncepce napájení řídicích obvodů pro celý svět

Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě.Společnosti, které své stroje exportují na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí používat různé výrobky, různé koncepce zapojení, případně i různé metody při zajišťování síťového napětí. Musí se také dobře orientovat ve značném množství různých mezinárodních norem a specifikací.Obr. 1. Koncepce univerzálních zdrojů napájení Jak dodávky na mezinárodní trhy ztěžují každodenní instalace? Na některých trzích se používá metrický systém, jinde britský, někde se řídí podle norem IEC, jinde podle norem UL. Řešení těchto problémů stojí čas a peníze. Různé výrobky je nutno schvalovat, zkoušet jejich kompatibilitu, zapracovávat je do systému a zajišťovat jejich dostupnost ve skladech. To klade velké nároky na logistiku. Každý pracovník provádějící instalaci řídicích obvodů musí dobře znát různé normy a požadavky. Jak lze vyřešit tento problém? Společnost Murrelektronik představuje jednu koncepci, kterou je možno používat jako standardní u všech strojů a systémů po celém světě bez ohledu na místo jejich instalace. Portfolio výrobků společnosti Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro koncepce univerzálních zdrojů napájení. Výrobky mají jednotný design a získaly všechny potřebná povolení a certifikace tak, aby perfektně vzájemně spolupracovaly. Výsledná řešení tak splňují mezinárodní normy, takže může být daný stroj nebo systém používán kdekoli na světě. Koncepce univerzálních zdrojů napájení společnosti Murrelektronik má tyto výhody: Pro napájení stačí menší počet různých výrobků.Zaměstnanci si osvojí pouze jeden systém namísto mnoha dalších.Inženýrské práce se zrychlují.Obvody třídy 2 dle NEC minimalizují dobu potřebnou pro schválení a instalaci řídicích obvodů.Zákazník optimalizuje náklady na materiál a čas potřebný pro montáž. Konkrétní příklady instalací Pro malé stroje s nízkou spotřebou energie je řešením Mico Pro s integrovaným jednofázovým zdrojem. Moduly Mico Pro s výstupy třídy 2 dle NEC chrání obvody až do výkonu 100 VA. Vše, co je připojeno k tomuto obvodu, nevyžaduje schválení ze strany UL z důvodu certifikace třídy 2 dle NEC. Použití systému sledování proudu Mico Pro® s integrovaným zdrojem napájení snižuje množství potřebných certifikací od UL. Dalším příkladem jsou větší stroje se zvýšenými požadavky na energii: Řešením je třífázový zdroj Emparro 40 A v kombinaci s Mico Pro®. Moduly sledování proudu Mico Pro chrání I/O moduly připojené pomocí výkonového připojení M12, které jsou namontovány na stroji.  Obr. 2. Jörg Krautter z výrobní jednotky Automatizace a energetika je vizionářem v oblasti univerzálních energetických řešení  Další informace jsou na https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/univerzalni-zdroje-napajeni/. (Murrelektronik)    

Mico Pro zajistí spolehlivosti napájecích systémů

Mico Pro je inovačním systémem společnosti Murrelektronik na sledování proudu o napětí 24 V DC. Jeho modulární provedení umožňuje budovat systémy, které perfektně vyhovují různým případům použití. Mico Pro má výhodný poměr mezi náklady a přínosy a šetří místo v řídicí skříni. Vypínací charakteristiky patentované společností Murrelektronik zajišťují maximální využití stroje. Další výhodou je pak integrovaná koncepce distribuce potenciálu, která významně omezuje množství kabelů v řídicí skříni.Obr. 1. Mico Pro se zdrojovým modulem Napájecí systémy jsou srdcem strojů a systémů, protože zajišťují energii potřebnou pro provoz. Nadproud nebo zkrat může mít nepříznivý účinek na zdroj a může způsobit odstavení stroje, výpadek ve výrobě a zvýšené náklady. Aby k takovým problémům nedocházelo, nabízí Murrelektronik systém sestávající z kvalitních zdrojů napájení a systémů sledování proudu Mico Pro. To vede ke zvyšování spolehlivosti napájecích systémů a také k lepšímu využití kapacity strojů. Všechny kanály v instalaci jsou jednotlivě sledovány ohledně jejich proudového zatížení pomocí patentovaných vypínacích charakteristik. Vadné kanály jsou jednotlivě vypínány na principu včasné detekce závady. Zdroj poruchy, jako je např. přetížení způsobené opotřebenými zátěžovými nebo dokonce zkratovými obvody, je možno rychle a přesně lokalizovat pomocí diagnostických funkcí. Po odstranění závady je postižený kanál znovu k dispozici. Kanály samozřejmě nejsou vypínány během úmyslných a krátkodobých přetížení, k nimž dochází např. při startovacích kapacitních zátěžích. Pomocí inteligentního systému Mico Pro v řídicí skříni dokáže Murrelektronik rychle a účinně navrhovat řešení pro odstraňování závad, která znamenají konec dlouhým prostojům a začátek spolehlivých výrobních procesů.  Řešení, která perfektně vyhovují aplikacím S cílem plnit rostoucí požadavky automatizačních úloh na modularitu a miniaturizaci nabízí Murrelektronik modulární řešení Mico Pro, pomocí něhož je možno konstruovat proudové ochranné systémy, které přesně vyhovují potřebám uživatelů. Stanice má přesně ten počet kanálů, konkrétní úloha požaduje. Obr. 2. Výběr ze široké řady modulů Mico Pro, které se všechny připojují ke zdrojovému modulu, se kterým tvoří uzavřený systémV rozsáhlém portfoliu lze najít verze s jedním, se dvěma nebo se čtyřmi kanály, které jsou buď přednastaveny nebo které je možno flexibilně přizpůsobit danému řešení. V budoucnu je pak možno bez jakýchkoli problémů řešení rozšířit. Je-li zapotřebí zajistit ochranu pro další kanály, lze jednoduše připojit další modul. Dlouhou životnost modulu Mico Pro zajišťují prvotřídní komponenty, které jsou extrémně účinné, a proto netrpí teplotními stresy během provozu. Důsledkem toho je vysoká hodnota střední doby mezi poruchami (MTBF) přes 2,4 miliónu hodin. Volný prostor v řídicí skříni Stanici Mico Pro je možno navrhnout s přesným počtem tenkých modulů potřebných pro aplikaci s výslednou úsporou místa v řídicí skříni. Jako další variantu lze integrovat zdroje napájení speciálně vyvinuté pro systém Mico. Tyto zdroje nahradí zdrojový modul, přičemž poskytnou totožné diagnostické funkce, tedy společné poruchové hlášení, 90 % včasné varování a řídicí signál pro dálkové ovládání. Energeticky efektivní zdroje napájení poskytují až 20 A v paralelním režimu a připojují se intuitivně a rychle pomocí propojek.Obr. 3. Inovační můstkový systém ještě více usnadňuje použití modulu Mico Pro  Další výhodou, kterou Mico Pro nabízí a která šetří prostor, jsou moduly distribuce potenciálu, které ke sledovanému kanálu připojují několik spotřebičů pomocí plus a mínus kontaktů (+24 V a zem). Tím z řídicí skříně odpadá distribuce 0 V a nezbytné svorkovnice, čímž dochází k uvolnění značného prostoru. Zátěžové spotřebiče jsou připojeny přímo ke každému kanálu a lze je snadno označit. Toto vše zjednodušuje instalace v řídicí skříni a snižuje práce potřebné pro zapojení. Výsledkem jsou nižší celkové náklady.  Aplikace použitelné kdykoli v budoucnu Pokud je ve stroji nebo v systému dvě nebo více řídicích skříní, při použití Mico Pro již není potřeba dva zdroje napájení. Pomocí inovačních vysokoproudových modulů (> 10 A) je možno zdroj přenést selektivně z hlavního rozvaděče na vedlejší. Tato selektivita zaručí, že bude odpojen pouze kanál zasažený zkratem nebo přetížením. V automatizačních systémech se stále více používají energeticky náročné spotřebiče. Také pro ně poskytuje Mico Pro spolehlivou ochranu. K výrobkům s krytím IP67 na stroji jsou ideálním rozhraním silové kabely M12 (kód L), protože jsou navrženy pro zatížení až 16 A a jsou společností PI (Profibus& Profinet International) definovány jako standardní.Obr. 4. Online konfigurátor usnadňuje elektrotechnikům vzájemné spojování modulárních systémů Mico Pro Murrelektronik nabízí na www.micopro.murrelektronik.com pohodlný online konfigurátor, který usnadňuje elektrotechnikům vzájemné spojování modulárních systémů. Pomocí několika málo kliknutí myší dokážete sestavit systém přesně podle svých požadavků od napájecího modulu po požadované moduly Flex and Fix. Získáte vizuální 3D zobrazení své jednotky Mico Pro a informace jako požadavek na prostor, celkový proud pro výběr vhodného zdroje a kontrola proveditelnosti, které zabrání chybám v plánování v této časné fázi konstrukce. Investice do perfektně koordinovaného systému Mico Pro je nezbytnou komponentou pro napájecí systémy budoucnosti. Z prvků z portfolia společnosti Murrelektronik lze sestavit jednotný systém. Nabídka zahrnuje síťové filtry, zdroje napájení, vyrovnávací moduly a jednotky Mico Pro, které systém završují jako účinné monitory zátěžových obvodů.  Další informace jsou na https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/univerzalni-zdroje-napajeni/.