Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Přehled novinek

Proudící voda je krví každé tepelné elektrárny

Kvalita vody je ve vodních a parovodních okruzích věc zásadního významu. Voda s nedostatečnou kvalitou může způsobit korozi nebo znečištění parních kotlů a potrubí. To vede k nákladným opravám, potřebě výměny celých částí zařízení nebo ke ztrátám ve výrobě v důsledku prostojů. Sortiment výrobků firmy Endress+Hauser proto zahrnuje také přístroje pro analýzu vody, které je možné použít ke stálému monitorování kvality napájecí vody, kotlové vody nebo kondenzátu.   Obr. 1. Senzory Memosens digitalizují měřenou hodnotu a přenášejí ji indukční vazbou v bajonetové spojce (video: https://youtu.be/fI7DyeGMas4)   Systém pro monitorování kvality vody od firmy Endress je zcela univerzální a jednoduchý. Již dávno není třeba kalibrovat celý snímač pH i s převodníkem. Uživatelé mohou využít možnosti, které nabízí spojení převodníku Liquiline a chytrých digitálních senzorů Memosens.   Digitální senzory Memosens Senzory Memosens digitalizují naměřenou hodnotu přímo v senzoru a do převodníku ji přenášejí pomocí bezkontaktního indukčního připojení (obr. 1). Od svého uvedení na trh v roce 2004 se senzory Memosens staly světovým standardem v analýze kapalin. Široká nabídka produktů Memosens od té doby zvyšuje bezpečnost, účinnost a spolehlivost procesů ve všech průmyslových odvětvích.   Obr. 2. Liquiline CM44x – převodník pro všechny senzory Memosens   K jejich přednostem patří velká spolehlivost digitálního přenosu dat indukční vazbou pomocí korozivzdorné a vodotěsné bajonetové hlavice a snadné a pevné připojení senzoru k provoznímu zařízení. Kalibrační data jsou uložena přímo v hlavici senzoru. To usnadňuje údržbu a umožňuje výměnu předem kalibrovaných senzorů plug & play. Odpadá nutnost kalibrace celého snímače, tj. senzoru a převodníku. Senzor je kalibrovaný z výroby a lze jej okamžitě připojit a měřit   Liquiline CM44x – převodník pro všechny senzory Memosens Zcela univerzální převodník se záznamníkem dat Liquiline CM44x je určen pro všechny senzory Memosens. Umožňuje měřit různé fyzikální veličiny a přiřadit různé vstupy na různé výstupy. Liquiline CM44x je vybaven také funkcí Heartbeat, která neustále monitoruje stav komponent uvnitř převodníku. Funkce Heartbeat je plně integrovaná funkce pro kontinuální monitorování funkčnosti základních součástí přístroje během provozu. Umožňuje obsluhu okamžitě informovat o poruše, tisknout protokoly o provedených kontrolách a ukládat je pro potřeby auditu.   Obr. 3. Schéma modulárního panelu SWAS   Převodník Liquiline CM44x má osm vstupů pro různé senzory a umožňuje uvedení do provozu metodou plug and play: převodník po připojení senzoru pozná jeho typ a umožní okamžitě začít měřit. Převodník má osm proudových výstupů a komunikační rozhraní HART, Profibus-DP, Modbus RS-485, Modbus TCP, EtherNet/IP a Profinet. Obsahuje vestavěný webový server. Současně má velký displej pro čtení aktuálních hodnot; v případě poruchy je displej podsvícen červeně. Krytí převodníku je IP66/67. Pro české zákazníky je výhodou také to, že převodník má kompletní menu v češtině.   Příslušenství Společnost Endress+Hauser dodává kromě měřicích přístrojů také veškeré příslušenství včetně armatur, panelů pro úpravu vzorku apod. Dokáže splnit specifické požadavky zákazníků. Panely SWAS (Steam and Water Analysis System) vyrábí na míru, včetně vybavení všemi potřebnými komponentami a uvedení do provozu.   Obr. 4. Schéma kompaktního panelu SWAS   Panely na míru (obr. 3) jsou sestavené z jednotlivých modulů tak, aby umožnily kompletní analýzu vody a páry. Moduly obsahují vlastní snímač a zařízení potřebná pro úpravu vzorku. Jde např. o moduly pro měření katexované vodivosti (vodivost měřená po průchodu kolonou se silně kyselou katexovou hmotou), pH, obsahu rozpuštěného kyslíku, zákalu, obsahu sodíku, křemičitanů nebo fostátů, redoxu (neboli oxidačního redukčního potenciálu, ORP), obsahu amoniaku, tvrdosti, obsahu železa, mědi atd. Jde o vysoce flexibilní řešení, přizpůsobitelné požadavkům dané elektrárny.   Obr. 5. Kompaktní panel SWAS CDP60 (zakrytovaný a bez krytu)   Pro méně náročné měřicí úlohy se dodává cenově výhodný kompaktní panel SWAS (schéma je na obr. 4, reálné provedení na obr. 5), který obsahuje základní měření, např. katexované vodivosti, specifické vodivosti vody, pH a obsahu rozpuštěného kyslíku. Součástí panelu je zařízení pro úpravu vzorku a katexový filtr. Zákazníky oceňovaná je také nabídka dlouhodobých servisních smluv, která zaručí, že dodané analyzátory budou pracovat správně a investice se vrátí v efektivitě výroby.   Ing. Jan Fischer, Industry sales manager Power&Energy, Endress+Hauser Czech s. r. o.(jan.fischer@endress.com; www.cz.endress.com)

Předpremiéra platformy EPLAN 2022

Na Hannover Messe Digital Edition podala firma EPLAN první informace o chystané platformě EPLAN 2022, která bude uvedena na trh v průběhu letošního léta. Zcela nové uživatelské rozhraní s pásem karet a tmavým režimem ladí s aktuálními softwarovými trendy a ještě více usnadňuje ovládání. Nové jsou také 2D grafický modul a centrální správa komponent. A navíc další výhoda pro praxi: cloudová služba EPLAN eManage zajišťuje integraci inženýrské práce kombinací softwaru on-premise a v cloudu. Díky přechodu na nový model předplatného bude používání softwaru ještě flexibilnější.   Hlavní novinkou platformy EPLAN 2022 je zcela nové uživatelské rozhraní, které významně usnadňuje její použití. Důraz je kladen na jednoduchost a srozumitelnost, přičemž vzhled a funkce jsou založeny na nejmodernějších aplikacích pro mobilní zařízení a mezinárodně zavedených desktopových aplikacích. Variabilní karty umožňují uživatelům přímý přístup k důležitým a často používaným funkcím. Obr. 1. Nová platforma EPLAN 2022 má zcela nové uživatelské rozhraníPraktický multifunkční panel nástrojů s moderním pásem karet (ribbon) se pružně přizpůsobuje aplikaci, např. při přechodu z 2D na 3D. Kombinuje také různá menu a panely nástrojů do jednoho pohledu, což usnadňuje každodenní práci zkušeným uživatelům a současně umožňuje efektivní seznámení se softwarem. Kromě toho firma EPLAN úplně přepracovala uživatelské rozhraní pro práci ve 2D i 3D. Výsledkem je moderní aplikace s optimalizovaným vzhledem a ovládáním, rovněž díky podpoře tmavých a světlých režimů.   Silný výkon i pro rozsáhlé projekty Zcela nový grafický engine pro 2D zajišťuje optimální výkon i pro rozsáhlé projekty. Zpracování dat bylo výrazně zrychleno, zvláště importování souborů DXF a DWG. Nová centrální správa zbožových komponent (artiklů) zaručuje optimální výkon a zároveň nabízí flexibilitu při přizpůsobování dat jednotlivých artiklů s využitím objektově orientované správy dat. Integrovaná správa variant umožňuje uživatelům ukládat všechny vlastnosti a parametry komponent s jejich jednotlivými variantami. Nyní lze komponentám snadno a rychle přiřadit různá makra – pro snadné zpracování externích dat artiklů, dokonce i v kombinaci s Excelem.   Skvělý přehled na úrovni projektu Nové zobrazení Backstage umožňuje uživatelům editovat všechny součásti projektu Eplan z jednoho centrálního místa – např. otevírat a vytvářet projekty, importovat soubory DWG a exportovat data PLC nebo výrobní data. Seznam naposledy použitých projektů dává vynikající přehled o provedené práci – stejně jako logické uspořádání všech akcí souvisejících s projekty. A nově integrované centrum vkládání sjednocuje všechny funkce pro vkládání symbolů, maker a komponent, včetně grafického náhledu – vše, co je třeba pro efektivní vytváření schémat. Často používané komponenty mohou být označeny jako oblíbené a lze je přiřadit k jednotlivým pracovním postupům.   Obr. 2. Podpora světlého a tmavého režimu, typická pro moderní aplikace, optimalizuje vzhled i ovládá     EPLAN eManage kombinuje platformu s cloudem Nová platforma EPLAN 2022, která bude uvedena v průběhu letošního léta pod mottem „máte to ve vlastních rukou“, se vyznačuje mnoha inovacemi. Jednou z nich je přímé spojení softwaru on-premise a v cloudu. EPLAN eManage nyní umožňuje projekty z platformy EPLAN přímo nahrávat do cloudového prostředí a zde je sdílet a spravovat. Verze zdarma je dostupná od poloviny března. To, že je platforma EPLAN 2022 nabízena výhradně jako předplatné, opět potvrzuje jasné zaměření na budoucnost. Zejména v nestabilních dobách tento postup firmám snižuje riziko, protože nejsou třeba velké počáteční investice a možnosti plánování využití softwaru jsou mnohem flexibilnější. Více informací zájemci naleznou na: www.eplan.cz/inyourhands.   (EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

Snadná implementace systémů strojového vidění

Společnost B&R jako první na světě plně integrovala strojové vidění do řídicího systému. Kamery, inteligentní algoritmy zpracování obrazu a osvětlení scény jsou tak nedílnou součástí řídicího systému B&R. Zákazníci ocení zejména snadné a intuitivní nastavení a synchronizaci v řádu mikrosekund. K dispozici jsou jak varianty pro koncové zákazníky, které umožňují řešit jednodušší úlohy pouhým nastavením parametrů a propojením funkcí v grafickém prostředí, tak varianty pro inženýrské firmy, vývojáře a integrátory, umožňující vytvářet vlastní aplikace na míru.   Nabídka integrovaného systému strojového vidění od firmy B&R nyní zahrnuje i novou inteligentní kameru s názvem Smart kamera, která umí kombinovat několik funkcí strojového vidění v reálném čase. To usnadňuje implementaci sekvencí procesně řízených funkcí. Dosáhnout toho u konvenčních inteligentních kamer je nákladné a časově náročné.   Obr. 1. Do sortimentu komponent pro systémy strojového vidění B&R přibyla nová inteligentní kamera s názvem Smart kamera   Například jde o kontrolu, zda je na produktu nalepen správný štítek. Na stroji, který vyrábí několik variant produktu současně, stačí, když Smart kamera zachytí pouze jeden obrázek, k tomu, aby jednak určila, na kterou variantu výrobku se dívá, a jednak aby vytištěný štítek zkontrolovala. Jedna funkce poskytuje zpětnou vazbu pro funkci druhou. Vzhledem k přímé integraci proměnných řídicí jednotky stroje lze správné rozhodnutí přijmout v reálném čase. Další sekvence funkcí zpracování obrazu lze přidávat téměř neomezeně.   Vyřešte složité úkoly během několika minut Vývojář jednoduše propojí jednotlivé funkce pro zpracování obrazu v grafickém editoru. Programování, které je časově náročné, tak není třeba. Díky plné integraci do systému B&R trvá nastavení a synchronizace i složitých úkolů, jako je sbírání produktů z pohybujícího se dopravníku a jejich třídění do krabic, jen pár minut.   Smart kamera, nebo Smart senzor? Společnost B&R má v nabídce také kamerové snímače obrazu Smart senzor. Kdy použít kameru a kdy snímač? Snímač Smart senzor je určen vždy pouze pro jednu úlohu (lokalizace předmětu, čtení kódu, měření). Výhodou je, že funkce je definovaná softwarem – pro různé úlohy je tedy možné použít stejný hardware. To omezuje potřebu náhradních dílů na skladu. Kamera je vhodná pro složitější úlohy, kde je třeba vykonávat několik funkcí najednou. Protože kamery i snímače mají stejný základ, je možné při změně požadavků přejít od snímače ke kameře (nebo naopak) beze změn parametrů.   Velký výběr objektivů Smart kamera od B&R má stejné hardwarové možnosti jako snímač obrazu Smart senzor. K dispozici jsou varianty s různými integrovanými objektivy nebo je možné dodat kameru s objímkou C-Mount pro montáž externího objektivu. Například pro přesná měření lze použít telecentrický objektiv od jiné firmy než B&R. Mezi další možnosti patří volba integrovaného osvětlení, předzpracování obrazu v FPGA a senzory obrazu od 1,3 do 5,3 Mpx. Senzory obrazu použité ve snímačích i kamerách se vyznačují velkou citlivostí na světlo a malým šumem. To zaručuje optimální kvalitu obrazu i při snímání rychle se pohybujících předmětů.   Obr. 2. Hendrik Spilker ze společnosti Spilker představuje implementaci systému strojového vidění u vysekávacích strojů (https://youtu.be/RoeP3d9OlAc)   Inteligentní osvětlení Osvětlovače jsou buď integrovány přímo v kameře, nebo se instalují jako samostatné externí zařízení synchronizované sběrnicí se snímáním obrazu. To zajišťuje dokonalé osvětlení scény i tehdy, když se objekty rychle pohybují, s maximální přesností načasování a intenzitou světla. Přímo v externím osvětlení je integrovaný ovladač blesku, a proto není zapotřebí další hardware. Jednoduše lze nakonfigurovat specifické požadavky pro detekci různých objektů, jako např. přímé (bright-field) nebo boční (dark-field) nasvícení. Není třeba manuální nastavení pomocí mechaniky náchylné k chybám.   Stačí pouze jeden kabel Kamera je připojena do průmyslové sítě stroje pomocí hybridního konektoru M12, jímž je také napájena (24 V DC). Je tedy třeba jen jediný kabel. Druhý hybridní konektor umožňuje liniové zapojení zahrnující osvětlovací prvky.   Tovární kalibrace Společnost B&R všechny světelné prvky a optické systémy před dodáním kalibruje. Proto nejsou při výměně zařízení na stroji zapotřebí žádné změny parametrů ani programování. To rovněž urychluje uvedení do provozu u sériově vyráběných strojů.   Obr. 3. Společnost Nilpeter A/S představila nový tiskový stroj na etikety, který díky integrovanému systému strojového vidění od firmy B&R umožňuje vyrábět malé výrobní série, a to s vysokou kvalitou a s minimem odpadu (https://youtu.be/Sg2uE0JJYag)   Příklady použití Na webové stránce https://www.br-automation.com/cs/produkty/strojove-videni/pilotni-aplikace/ zájemci najdou videa nebo stručné popisy pilotních projektů využívajících kamery Smart kamera i snímače Smart senzor. Je mezi nimi projekt pro výrobce strojů Spilker, který systémy strojového vidění od firmy B&R vybavuje nové i již existující vysekávací stroje (obr. 2). Data s naměřenými hodnotami se zaznamenávají přímo v reálném čase a používají se nejen ke splnění požadavků na dokumentaci, ale také k optimalizaci výrobních procesů a zlepšení kvality produktu. Protože veškeré zpracování obrazu probíhá ve snímači, není nutné programovat žádná rozhraní. Díky rychlé a snadné implementaci do vývojového prostředí Automa­tion Studio je řešení strojového vidění mimořádně efektivní. Druhým příkladem je projekt pro společnost Nilpeter A/S, která představila nový tiskový stroj na etikety, jenž zákazníkům snižuje náklady a pomáhá jim zvyšovat výnosy pomocí integrovaného systému strojového vidění od společnosti B&R. Stroj umožňuje vyrábět malé výrobní série, a to s vysokou kvalitou a jen s minimem odpadu. Výrobce stroje oceňuje snadnou instalaci, jednokabelové řešení, tovární kalibraci a rychlou konfiguraci kamery Smart kamera.   Klíčovou výhodou je integrace Hardware i software strojového vidění jsou plně integrovány do řídicího systému B&R. To je jedinečný způsob, jak dosáhnout velké přesnosti a na mikrosekundy přesně synchronizovat všechny automatizační prvky včetně strojového vidění. Vše je integrováno do vývojového prostředí B&R. Aplikační technici jsou tedy schopni nejen psát řídicí algoritmy, ale také sami implementovat úlohy strojového vidění.   [Tisková zpráva firmy B&R, červen 2021, a materiály společnosti B&R.] (Bk)

Strojové vidění v automatizaci výrobních procesů

Článek popisuje dva ukázkové projekty, které řešila firma KODYS s využitím strojového vidění – první z oboru automobilové výroby, druhý z oboru potravinářského průmyslu. V prvním případě jde o automatizaci aplikace štítků na výrobek, v druhém o kontrolu potisku obalů inkoustovou tiskárnou. Další ukázkové projekty mohou zájemci najít na stránkách https://www.automatizace-kodys.cz/reference. Strojové vidění je v poslední době často zmiňovaný pojem, nejde však o žádnou novinku. Firma KODYS první kamerový stacionární snímač určený pro čtení čárových kódů u zákazníka instalovala v roce 2004. Snímač četl 2D čárové kódy z výrobků přijíždějících po dopravníku. Vzhledem k výkonům tehdejších procesorů a souvisejících obvodů nešlo o žádný „rychlík“, navíc s rozlišením pouze 640 × 480 pixelů, ale pro danou úlohu byl naprosto dostačující.  Obr. 1. Zákazník potřeboval automatizovat proces aplikace malých štítků s čárovým kódem na finální výrobek Přesná a spolehlivá aplikace malých štítkůNa firmu KODYS se obrátil zákazník z oboru automobilového průmyslu, který potřeboval automatizovat proces aplikace malých štítků (přibližně 2 × 2 cm) s čárovým kódem na finální výrobek (obr. 1). Stávající situace byla taková, že štítek lepila obsluha ručně. Vzhledem k tomu, že štítek je malý, podle typu výrobku se liší jeho barva a někdy se přes něj ještě aplikuje tzv. overlay, tedy průhledný štítek, který má za úkol ochránit štítek s čárovým kódem při lakování některých typů výrobků, existovala relativně velká pravděpodobnost chyb spočívajících jak v nepřesném nalepení štítku (pracovník musel následně ručně ověřovat jeho pozici přiložením šablony s vyříznutým otvorem), tak i v možné záměně barvy štítku a čárového kódu, nemluvě o možném opomenutí nanesení štítku overlay na výrobek. Celý proces byl tedy velmi náročný na lidskou práci a navíc pro zajištění nízké chybovosti vyžadoval zdlouhavou a pečlivou kontrolu. Obr. 2. Snímač O2I101 od firmy ifm electronic přečte kód Datamatrix z výrobního štítku na výrobku, řídicí počítač na jeho základě zjistí potřebné detaily a aplikátor (110PAX4 od firmy Zebra Technologies) vytiskne a aplikuje správný štítek Společnost KODYS navrhla a dodala aplikační a verifikační jednoúčelový stroj připravený přesně podle požadavků zákazníka. Zmíněný proces je tak kompletně zautomatizován a stroj funguje tímto způsobem:obsluha založí výrobek na volnou pozici na otočné základně, kde je fixován v pevné poloze,základna se po zavření bezpečnostních dvířek automaticky pootočí na další pozici, kde snímač přečte kód Datamatrix z výrobního štítku na výrobku, řídicí počítač na jeho základě zjistí potřebné detaily a aplikátor vytiskne a aplikuje správný štítek (obr. 2),barevná kamera pro strojové vidění sejme výrobek, změří pozici štítku, pozici čárového kódu na štítku, zkontroluje barvu štítku a popř. ověří přítomnost štítku overlay (obr. 3).Výrobek se skládá z několika dílů s různým charakterem povrchu – část, na kterou se aplikuje štítek, je vysoce lesklý kov, zatímco okolní část je matná. Nebylo tedy možné použít interní osvětlovací jednotku kamery, protože ve snímku by byla správně zachycena buďto matná část, na které kamera vyhledává vztažný bod, a středová lesklá část byla přeexponovaná, nebo by sice byla vhodně exponovaná středová lesklá část se štítkem, ale matná část by nebyla ani při zesvětlení „stínů“ ke spolehlivému vyhledání vztažného bodu použitelná. Problém byl vyřešen bočním umístěním externího osvětlovače s částečně difuzním charakterem, díky čemuž je obraz zachycený kamerou použitelný pro další zpracování. Obr. 3. Barevná kamera Cognex kontroluje správnou aplikaci štítku Následně je třeba změřit vzdálenost hran štítku ke vztažnému bodu a pozici vytištěného čárového kódu vzhledem k těmto hranám – proto je zapotřebí mít správně exponovanou i středovou oblast, aby bylo možné ve snímku spolehlivě určit pozici hran štítku. Zde bylo nutné vypořádat se s tím, že pozice pro založení výrobku (jsou tři) nejsou z principu mechanicky naprosto stejné a vzhledem ke kameře je každá nepatrně jinak pootočená. Vestavěné nástroje v kameře pro měření vzdálenosti v závislosti na tomto jinak nevýznamném pootočení vykazovaly lehce odlišné výsledky, které však při požadované přesnosti vedly k tomu, že byl daný výrobek vyřazen jako nevyhovující i přes to, že štítek byl vytištěn i umístěn správně. V nevyhovujícím případě musí obsluha aplikovaný štítek strhnout a výrobek opakovaně vložit do stroje. Problém vyřešilo měření vzdálenosti samostatně v ose x a v ose y.Proces kontroly je dokončen tím, že kamera do řídicího počítače odešle všechny naměřené hodnoty. Počítač ověří, zda jsou data v toleranci, a obsluze zobrazí výsledek.Tento proces je nestandardní v tom, že kamera neodesílá pouze výsledek celé inspekce, jak je obvyklé (potřebné hodnoty a jejich tolerance jsou uloženy přímo v kameře), nýbrž odesílá všechny zjištěné údaje a nevyhodnocuje je. Je tomu tak proto, že zákazník požadoval snadnou modifikovatelnost pro různé typy výrobků. Tudíž ovládací software z konfiguračního souboru, který je textový a jednoduše upravitelný, načítá potřebné údaje a pak je porovnává s hodnotami naměřenými kamerou.Uvedený příklad ukazuje, že použití strojového vidění dokáže v praxi ušetřit významné náklady, obsluha se může věnovat odbornějším činnostem a v důsledku toho se oproti ruční aplikaci štítků a kontrole mimo jiné i zkrátí takt výroby. Obr. 4. Úkolem bylo kontrolovat kód vytištěný na dně plechovky, z něhož spotřebitel zjistí šarži a datum doporučené spotřeby Stacionární snímač pro kontrolu potisku obalůJiným příkladem je netradiční úloha, která byť přímo nevyužívá algoritmy strojového vidění, k řešení používá stacionární snímač čárových kódů, který je díky svým schopnostem pro daný účel ideální.Společnost vyrábějící nápoje potřebovala kameru, kterou by mohla obsluze zobrazovat datum a šarži vytištěné technologií inkjet na spodku prázdných hliníkových obalů na začátku plnicí linky, kde se obaly pohybují poměrně vysokou rychlostí (obr. 4). Na této lince je již osazena vysokorychlostní kamera, která ukládá snímek spodní části každého obalu, avšak ne­umí snímky jednoduše zobrazovat. Občas se totiž stane, že se v tiskárně zanese některá tryska, porouchá se synchronizace nebo vznikne jiná chyba. Proto zákazník požadoval pro obsluhu linky možnost zobrazit jeden snímek každou sekundu, aby obsluha při občasném pohledu na monitor hned viděla, zda je tisk v pořádku.Volba padla na menší kamerový snímač čárových kódů, který je nastaven tak, že místo maximálních 60 snímků za sekundu pořídí za sekundu pouze jeden. Synchronizace probíhá s využitím optického reflexního čidla: projíždějící obal zastíní paprsek čidla a na základě tohoto povelu kamera pořídí snímek v požadovaný okamžik. Kamera je nastavena tak, že celá snímací fáze trvá 1 s a pořídí pouze jeden snímek – sekundová snímací fáze tedy zajistí požadovanou prodlevu pro obsluhu a není pořízen snímek každého obalu. Obr. 5. Sestava kamery Datalogic a propojovacího modulu CBX500 Software použitého snímače čárových kódů obsahuje webový server pro monitorování, což obsluze umožňuje na libovolném PC v síti zobrazit webovou stránku kamery a vidět obraz, který kamera snímá. Ve finále tak kamera plní požadovaný účel bez nutnosti vyrobit samostatný spouštěcí a synchronizační obvod pro pořízení snímku a také není nutné mít dodatečný software pro zobrazení, který by bylo nutné instalovat a spouštět na monitorovacím PC. Poučení z praxeNa příkladech z praxe je zřejmé, že prostředky strojového vidění dokážou efektivně zautomatizovat stereotypní, zdlouhavé a někdy pro lidskou obsluhu přímo nemožné úlohy a v důsledku toho výrazně zvýšit efektivitu celého procesu. (KODYS, spol. s r. o.)

Společnost Endress+Hauser otevřela vlastní očkovací centrum

Vakcinační kampaň proti koronaviru nabírá na síle. V rámci modelového projektu provozuje společnost Endress+Hauser očkovací centrum pro své zaměstnance v Maulburgu v Německu. Ministerstvo sociálních služeb spolkové země Bádensko-Württembersko ve spolupráci s místní obchodní komorou vybralo tento závod jako jedno z dvanácti pilotních míst, kde mohou závodní lékaři očkovat proti covidu-19.   Očkovací centrum bylo otevřeno 20. května 2021 a bylo v provozu do poloviny června. Během této doby zde byli naočkováni zaměstnanci společnosti závodu Endress+Hauser v Maulburgu a zaměstnanci společnosti August Faller GmbH & Co. KGH z nedalekých měst Binzen a Schopfheim. K dispozici bylo 1 200 dávek vakcíny od společnosti Moderna. Služba dobrovolného očkování byla k dispozici všem zaměstnancům ve věku od osmnácti let. Aby byla zajištěna plná účinnost vakcíny Moderna, jsou nutné dvě dávky v intervalu čtyř až šesti týdnů. Ministerstvo sociálních služeb schválilo dodávku vakcíny i pro druhé kolo očkování. V případě, že bude k dispozici dostatek vakcín, lze stávající infrastrukturu v Maulburgu použít i pro další očkování jiných zájemců.   Obr. 1. V závodě společnosti Endress+Hauser v Maulburgu bylo zřízeno firemní očkovací středisko   Závod Level+Pressure společnosti Endress+Hauser, který byl pro tento modelový projekt vybrán spolu s firmou August Faller GmbH & Co. KG. Maulburg, je v centru oblasti Bodensee-Hochrein. Prostřednictvím programu budou pilotní společnosti podporovat regionální očkovací kampaně a snižovat pracovní zátěž očkovacích středisek a lékařů. Účast v modelovém projektu firma také považuje za vyjádření své sociální odpovědnosti. Alexander Graf, vedoucí regionální hospodářské politiky v obchodní komoře Hochrein-Bodensee, zdůraznil význam modelového projektu: „Společnost Endress+Hauser založila v krátkém čase profesionální očkovací centrum. Zkušenosti z pilotních programů pomohou rozšířit zavádění očkování přímo ve firmách.“ Poté, co ministerstvo sociálních služeb vybralo firmy pro modelový projekt, tým společnosti Endress+Hauser Level+Pressure okamžitě vytvořil plán vakcinačního centra v Maulburgu. Centrum se nachází ve vstupní hale, kde byly ve dvou velkých konferen­čních místnostech umístěny očkovací kabiny a odpočívárna. Digitální infrastruktura pro registraci již byla zavedena z dřívějška, protože společnost Endress+Hauser nabízí zaměstnancům už od Velikonoc zdarma rychlé testy na covid-19. Testovací středisko ve firmě vzniklo ještě předtím, než byly tyto testy stanoveny jako povinné. Mnohé organizační a logistické procesy pro testování a očkování jsou podobné. Společnost spolupracuje s katolickou humanitární organizací Maltézská pomoc, jejíž členové přebírají odpovědnost za lékařský dohled nad testy a aplikaci injekcí v očkovacím středisku. Závod v Maulburgu nabízí pro očkovací centrum ideální podmínky, protože má vhodný prostor a může snadno poskytnout kapacitu pro profesionální chlazení a skladování vakcín. Pro výrobní závod Endress+Hauser je navíc tvorba a nastavení organizačních procesů jednou z jejích silných stránek.   [Tisková zpráva Endress+Hauser, květen 2021.] (Bk)

Nový robot KR Delta se uplatní všude, kde má hygiena zásadní roli

Společnost KUKA posiluje svou nabídku o kompaktní robot s paralelním ramenem. Jde o výkonný robot určený do prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu, který je přitom za velmi výhodnou cenu.   Nový robot KR Delta s paralelním kinematickým mechanismem je vhodný do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a sám přitom vyžaduje jen minimální údržbu. Je vyroben z korozivzdorné oceli a dobře odolává prudkým změnám teploty. Jeho předností je možnost využití v náročných úlohách pick and place v potravinářském průmyslu nebo při balení výrobků, ale také při výrobě elektroniky nebo ve farmaceutickém průmyslu.   Obr. 1. Robot KR Delta od firmy Kuka (video: https://youtu.be/86bW-_6R-wc)   Nový robot KR Delta – u firmy KUKA první s tímto kinematickým uspořádáním – nabízí vynikající výkon za skvělou cenu. Díky svému paralelnímu kinematickému mechanismu a malým rozměrům je obzvláště vhodný pro úkony „uchop a umísti“ (pick and place). Vzhledem k tomu, že je celý zhotovený z kvalitní oceli, je ideálním pomocníkem v provozech v odvětvích s vysokými požadavky na hygienu, například tam, kde dochází k přímému kontaktu s potravinami nebo léky. Navíc je tento nový přírůstek v rodině KUKA navržen tak, aby vyžadoval jen minimální údržbu: převodovka je uložena v pouzdře a kulové klouby jsou vyrobeny ze samomazného materiálu.   Přesné uchopení a umisťování Paralelní rameno robotu může být naistalováno na stropě a pracovat s velkou přesností a dobou cyklu 0,5 sekundy (podle referenčního standardu Small Adept Cycle při zatížení jeden kilogram). Při dosahu 1 200 mm a zatížitelnosti 6 kg má robot KR Delta prvotřídní výsledky při třídění a balení. Se stupněm ochrany IP67 pro celý robot a IP69K pro čtvrtou osu odolává čištění a dezinfekci – dokonce i při použití vysokotlakého čističe s tlakem až 100 kPa.  Současně vyhovuje nejpřísnějším požadavkům potravinářského průmyslu. Robot KR Delta má od svého uvedení na trh certifikaci od společnosti TÜV, že splňuje standardy Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA a Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv SRN a vyhovuje Německému kodexu pro potraviny a krmiva.   Perfektní spojení s KUKA.PickControl a KUKA.VisionTech Malý robot je ovládán nejnovějším řídicím systémem od firmy KUKA – KR C5 micro. Aby mohl provádět své úkoly co nejefektivněji a byl maximálně využit, lze měnit jeho výrobní program, např. u sezónních variant balení. Je proto obzvláště vhodný pro ta odvětví, v nichž dochází k rychlé obrátce zboží. K tomu využívá softwarový balíček KUKA.PickControl se sledováním dopravníku a integrovaným zpracováním obrazu. V kombinaci s kamerou a softwarem KUKA.VisionTech, který rozeznává objekty i v nestrukturovaném prostředí, mohou být pro robot KR Delta naprogramovány ještě flexibilnější aplikace od třídění až po nakládání s různými předměty.    V příštích deseti letech si najdou roboty cestu do dalších průmyslových odvětví. Vstupní podmínky jsou nižší – automatizace se stává jednodušší a více intuitivní –, a proto budou k dispozici stále více lidem. To platí i pro cílová odvětví robotu KR Delta.   (KUKA CEE GmbH, odštěpný závod)

Tři otázky pro specialistu na elektroinstalace v mobilních strojích

Modulární instalační systém xtremeDB společnosti Data Panel obsahuje komponenty pro decentrální řešení elektroinstalace v mobilních strojích. Toto řešení již bylo představeno na portálu www.automa.cz v tomto článku. Tomáš Kulhánek, který se ve společnosti Murrelektronik specializuje na elektroinstalaci v mobilních strojích, vysvětluje, jaké výhody přinášejí produkty Data Panelv praxi. Mohl byste uvést příklad opravdu drsných provozních podmínek pro mobilní stroje? A ukážete na něm rozdíly mezi tradičním řešení propojovací techniky a decentrálním systému od Data Panel? Opravdu drsné prostředí je v zemědělství, zvláště při žních. Všechny stroje i lidé musí v tomto období fungovat na 100 %. I malý výpadek může znamenat ztráty. Představte si takovou sklízecí mlátičku – lidově řečeno kombajn (jeden z nejsložitějších zemědělských strojů). Má několik řídicích jednotek vždy v blízkosti ovládaného procesu, a tudíž i několik kabelových svazků. A když se v době žní např. přeruší spojení od senzoru přítomnosti nafty v nádrži, tak se to rychle řeší výměnou celého kabelového svazku. Pokud by však výrobce kombajnu použil decentrální systém firmy Data Panel (součást skupiny Murrelektronik), ušetřil by již při výrobě, protože by se snížilo množství řídicích jednotek i kabelových svazků. Uživatel kombajnu by nemusel (v případě poruchy) utrácet tolik peněz za díly. Další výhodou tohoto řešení je, že diagnostiku a opravy zvládne i pracovník, který není specialista na elektrotechniku. Je možné alespoň přibližně vyčíslit rozdíly v investičních a provozních nákladech u tohoto příkladu? Není úplně jednoduché vyčíslit rozdíly jen tak od boku bez konkrétních informací. Zkusím to spíše na příkladu již zmíněné opravy propojení senzoru přítomnosti nafty v nádrži: Nový kabelový svazek pro tuto část technologie bude stát přibližně 18 000 Kč, a náklady na práci technika (protažení a přepojení veškerých zbylých konektorů). S řešením Data Panel se vymění pouze kabel od modulu pro sběr signálů k samotnému senzoru za přibližně 500 Kč a náklad na instalaci jednoho kabelu a přepojení dvou konektorů nebo připojovacích bodů. Úsporu u výrobce stroje lze vyčíslit hůře, ale pro představu ( bez detailních informací o stroji): Je-li ve stroji instalováno pět řídicích jednotek (v ceně přibližně 20 000 Kč za kus) a ke každé z nich vede kabelový svazek  (18 000 Kč za kus) vydá se jen za materiál této instalace přibližně  200 000 Kč . Při použití produktů Data Panel by byly náklady výrazně nižší. Nelze samozřejmě nahradit veškerou instalaci naším řešením, ale citelně se sníží také pracnost. Přispěje instalace modulů od Data Panel také k lepší spolehlivosti strojů a následně ke snížení ztrát kvůli poruchám? Samozřejmě. Rozvaděče, kabelové svazky a konektory v mobilních strojích musí být velmi dobře utěsněné a odolné vůči různým kapalinám, emulzím i tlakové vodě. Naše produkty mají osvědčení a zkoušky odolnosti proti auto šampónům Sonax, čističům vozidel IX 3000 nebo WAS 600250, jsou odolné proti působení solných roztoků, motorové naftě, olejům nebo chladicím kapalinám. Mají elektrické krytí od IP65 až IP69K, proto vydrží mnohem více nežli standardní materiály a řešení. Mezi další výhody patří signalizace LED u vstupů a výstupů přímo na modulu. Díky ní se zrychlí vyhledávání poruch i servisní zásahy. Hledáte optimální řešení v oblasti mobilních instalací? Se specialisty společnosti Murrelektronik naleznete to nejvhodnější řešení. K dispozici je obchodní zástupce Tomáš Kulhánek a technik David Hanák.  Kontakt: Tomáš Kulhánek – tel: 733 128 952, e-mail:  tomas.kulhanek@murrelektronik.cz Další informace si přečtěte na tomto odkazu.  

Hennlich představí novinky firmy igus ve virtuálním veletrhu

Již druhý virtuální veletrh chytrých plastů, energetických řetězů, robotiky a flexibilních kabelů pořádá strojírenská společnost Hennlich společně s firmou igus®. Dne 17. června představí odborníci firmy Hennlich přímo ze stánku firmy igus, postaveném v Kolíně nad Rýnem, celkem 168 nových výrobků především energetických řetězů a kluzných pouzder, což jsou hlavní obory výrobního programu společnosti igus.Obr. 1. Na ploše 400 metrů čtverečních představí odborníci firmy Hennlich novinky z oblasti chytrých plastů, energetických řetězů, robotiky a flexibilních kabelů od společnosti igus„Mezi představovanými novinkami energetických řetězů budou například nový kabelový naviják bez sběrných kroužků e-spool® flex mini 2.0 nebo teleskopický triflex® TRX. Představíme také rolnový řetěz P4HD.56R nebo novou řadu kabelů MTW pro e-chain®,“ vyjmenovává produktový manažer pro energetické řetězy z firmy Hennlich Jan Švarc. Z oblasti kluzných pouzder to budou například ozubená kola iglidur®, kolejnice drylin® W WS-16-120 nebo celoplastové "low cost" vozíky drylin® W a otočné stoly PRT-04. „Bude toho ale samozřejmě mnohem více. Celkový počet novinek firmy igus dosahuje 168, z čehož se nám podaří detailně představit jen část,“ říká produktový manažer pro kluzná pouzdra a chytré plasty ve firmě Hennlich Tomáš Vlk, který bude jedním ze dvou průvodců veletrhem. Sejdeme se společně v Kolíně nad Rýnem, 17. června od 9:00 online ZDE. Na záznam z minulého roku je možné se podívat na kanálu YouTube společnosti Hennlich. chytrých plastů, energetických řetězů, robotiky a flexibilních kabelů. (Hennlich)

Jak optimalizovat elektrickou instalaci v mobilních strojích

Mobilní stroje, jako jsou užitkové a speciální vozy (zemědělské, lesnické, silniční), jsou stále častěji vybavovány mnoha elektronickými prvky. Výrobci těchto vozidel nabízejí množství variant volitelných doplňků. Tyto změny přinášejí větší nároky na elektrické zapojení, takže tradiční elektroinstalace pomocí kabelových svazků a svorkovnic přestává vyhovovat. Společnost Data Panel, coby nový člen skupiny Murrelktronik, byla založena s cílem vyřešit, resp. odstranit výše zmíněné problémy či nedostatky. Pomocí robustních produktů řady xtremeDB lze navrhnout decentrální elektrotechnická instalační řešení ve formě přesně vzájemně přizpůsobeného, modulárního, zásuvného stavebnicového systému. Pomocí tohoto modulárního systému, který zahrnuje sběrnicové moduly, pasivní rozbočovače a předmontované kabely, lze snadno vyhovět požadavkům každého stroje P. Michael Dietrich říká: „To nám umožňuje nabízet nákladově efektivní řešení i při minimálních sériích.“ Michael Dietrich poukazuje i na další problém tradiční elektroinstalace: „Problém při připojení mnoha jednotlivých vodičů je zajištění těsnosti každého jednotlivého vodiče. Pokud selže jediné těsnění, může vlhkost nebo provozní médium proniknout až do řídicího systému a způsobit tak úplné selhání stroje.“ Plně zalisovaný sběrnicový modul CANopen z produktové řady xtremeDB nabízí osm slotů pro vstupy a výstupy. Digitální, analogové a raciometrické formy signálu lze individuálně konfigurovat pro vstupy a výstupy. Signálová nabídka je završena PWM/PWM (I) a PVG ovládáním ventilů, jakož i frekvenčními/čítačovými a kodérovými signály na straně vstupů. Díky všudypřítomné přípojné technice Deutsch (DT) může být modul, sestávající z plastového materiálu vyztuženého skelným vláknem, použit ve strojích, ve kterých může projektant pro připojení používat předem sestavené opláštěné kabely nebo alternativně jednotlivé vodiče. Použití pasivních rozbočovačů Data Panel je přechodovým krokem od paralelního zapojení pomocí kabelového svazku nebo svorkovnice k zásuvné sběrnicové technologii a nabízí rovněž možnost dovést snadno a efektivně on-board vstupy a výstupy z řídicího systému do prostoru stroje. Na rozdíl od kabelového svazku umožňuje zásuvný systém bezproblémové dodatečné rozšíření nebo přizpůsobení elektroniky stroje. S kompletní produktovou řadou xtremeDB lze také stroj instalovat a uvést do provozu bez expertních znalostí pomocí předmontovaných a testovaných spojovacích kabelů společnosti Murrelektronik založených na přípojné technice DT. Při použití těchto kabelů splňuje aktivní a pasivní modul požadavky podle IP67, IP66K a IP69K. Alternativně je možné vlastní sestavení kabelu s DT nebo kompatibilními konektory. Stavebnicový systém předmontovaných a testovaných komponent a rozsáhlý sortiment příslušenství zajišťují značnou nezávislost při zapojení senzorů a akčních členů. „Nezávislost je také dána v jiném ohledu,“ říká p. Michael Dietrich. „Díky snadné manipulaci se součástmi našeho stavebnicového instalačního systému již není výrobce stroje vydán na milost kapacitním zdrojům výrobce kabelových sestav.“ Ve svorkovnici přináší změna elektroinstalace významné úspory prostoru, protože kromě mobilního řídicího systému jsou nahrazeny další vstupní a výstupní moduly a potenciálová svorková rovina. Signály díky tomu již nejsou jednotlivě náročně zapojovány „do skříně“, ale jednoduše a efektivně instalovány decentrálně ve stroji. Svorkovnice může proto být menší, nebo v ideálním případě dokonce zcela odpadnout. Kabelové průchodky, a tedy potenciální slabá místa, již nejsou zapotřebí. V případě servisního zásahu lze přípojné kabely snadno a rychle vyměnit přímo na místě nebo opravit pomocí již předmontovaných konektorů.  Kromě výše uvedených možností, které stavebnicový instalační systém uživateli otevírá, vidí Michael Dietrich optimisticky reakci trhu. „Přestože jsme náš modulární systém představili v době, která je pro naše potenciální zákazníky obtížná, byly reakce veskrze velmi pozitivní.“ (Murrelektronik)

Vstup do nové éry: pilotní projekt IIoT ve firmě Salzgitter Flachstahl

Tempo inovací v metalurgii zrychluje. Společnost Salzgitter Flachstahl GmbH se ve své kontinuální mořicí lince č. 2 spoléhá na průmyslový internet věcí – IIoT, realizovaný prostřednictvím platformy Netilion od společnosti Endress+Hauser. Projekt dokazuje, že systém je vhodný i pro modernizaci stávajících zařízení. Kontinuální mořicí linka č. 2 společnosti Salzgitter Flachstahl GmbH je určena pro chemické čištění oceli, jehož účelem je odstranění šupinek okují a oxidů z pásu oceli vyrobeného válcováním za tepla. Během kontinuálního procesu moření se svitek oceli rozvine, materiál o délce až 1,8 km se srovná, projde čtyřmi teplými lázněmi s kyselinou chlorovodíkovou, očistí se a opět svine do svitku. Svitky takto ošetřené oceli válcované za tepla jsou poté dodávány přímo zákazníkům nebo předávány do navazujících systémů, např. do tandemové válcovací linky k dalšímu zpracování (obr. 1). Obr. 1. Svitky, které jsou ošetřovány na kontinuální mořicí lince č. 2, obsahují pás délky až 1,8 km a hmotnosti až 32 t Rozličné parametry procesu sledují v procesním řídicím systému, starém zhruba jedenáct let, četné měřicí přístroje. Téměř všechny snímače průtoku, teploty, vodivosti a tlaku a analytické přístroje dodala společnost Endress+Hauser. Protože k některým ze 104 měřicích bodů v mořicí lince dlouhé přibližně 250 m je obtížný přístup, vyžaduje údržba přístrojů značné úsilí servisních techniků.Od zahájení provozu výrobní linky jsou veškeré kroky procesu průběžně optimalizovány. Již čtyři roky zde ve spolupráci s firmou Endress+Hauser probíhá vysoce nadějný pilotní projekt související s IIoT a průmyslem 4.0. V platformě Netilion se vytváří podrobný přehled instalovaných přístrojů, který je využíván k implementaci prediktivních strategií údržby. Bude-li projekt úspěšný, má firma zájem rozšířit jej i na další výrobní jednotky. Sada digitálních nástrojůDíky platformě Netilion od společnosti Endress+Hauser mohou výrobci optimalizovat údržbu a správu svých systémů v několika málo krocích. Sada digitálních nástrojů obsahuje čtyři online služby:Analytics pro analýzu,Predict pro prediktivní údržbu,Health pro hodnocení technického stavu,Library, která funguje jako digitální knihovna.Sada dále obsahuje skenovací aplikaci. Pro zákazníky je zvlášť přitažlivé, že počet aplikací a jejich funkce lze neustále rozšiřovat podle individuálních potřeb. Díky standardizovaným rozhraním je Netilion dokonce možné integrovat do nástrojů a systémů třetích stran. Společnost Salzgitter Flachstahl GmbH, která v současné době používá balíček řešení k udržení přehledu o systému, také uvažuje o tom, že bude popř. implementovat strategie prediktivní údržby. Dokonalý přehled: Netilion AnalyticsNetilion Analytics vytváří úplný přehled o celé instalované přístrojové základně. Dosud vyžadovalo vytvoření přehledu o provozních snímačích na kontinuální mořicí lince č. 2 velké manuální úsilí. Rovněž správa ručně pořízené dokumentace byla velmi únavná.Když byl systém na kontinuální mořicí lince č. 2 ve firmě Salzgitter Flachstahl nainstalován, trvalo nástroji Netilion Analytics přibližně 1 h, než v měřicí síti Profibus PA automaticky oskenoval všech 104 zařízení. Vyžadovalo to do sítě výrobního systému nainstalovat edge zařízení FieldEdge SGC500 a komunikační bránu FieldGate SFG500 (obr. 2) a zahájit proces. Nástroj Netilion Analytics poté uložil digitální reprezentace nainstalované přístrojové základny všech měřicích bodů do cloudu Netilion a obohatil je o další informace z rozsáhlé databáze přístrojů Endress+Hauser, která se může pochlubit více než 40 miliony zařízení. Když byla služba Analytics aktivována a na začátku procesu moření začala plnit svou funkci, projektovému manažerovi společnosti Salz­gitter Flachstahl GmbH to otevřelo oči: „V síti Profibus byla některá zařízení, na něž jsem už úplně zapomněl. V některých případech jsme objevili chyby v interních názvech přístrojů, které jsme mohli okamžitě opravit.“ Obr. 2. Komunikační brána FieldGate SFG500 a jednotka edge FieldEdge SGC500 (zleva doprava) umožňují plně automatické skenování sítě Profibus Praktické ovládací panely nástroje Netilion Analytics zjednodušují rychlou analýzu instalované základny provozních snímačů, umožňují dosáhnout nebývalého stupně transparentnosti a na základě validovaných dat rychleji a spolehlivěji rozhodovat. Ovládací panely dokonce obsahují informace o dostupnosti náhradních snímačů. Jde-li o starší snímače, které už společnost Endress+Hauser ve své nabídce nahradila novějšími, doporučí Analytics vhodný nástupnický výrobek. Prediktivní údržba: Netilion PredictBalíček řešení prediktivní údržby, který má být uveden do provozu v relativně krátké době, by měl zaměstnancům na kontinuální mořicí lince č. 2 také ušetřit značné množství práce. V současné době se údržba přístrojů provádí preventivně, tj. ve stanovených intervalech. Servis a opravy jsou reaktivní, tedy realizují se, když dojde k poruše nebo špatné funkci přístroje. Nová online služba Netilion Predict odstraňuje reaktivní údržbu a neplánované prostoje tím, že umožňuje údržbu realizovat podle požadavků a provozní snímače kontrolovat ve správný čas.Netilion dovoluje automaticky spustit a dokumentovat proces verifikace snímačů Heartbeat. Heartbeat Technology zajišťuje konformní procesy, zatímco verifikace Heartbeat kontroluje senzory bez přerušení procesu. Verifikaci lze provádět různými způsoby. S průmyslovým tabletem Field Xpert mohou uživatelé např. spouštět verifikaci Heartbeat prostřednictvím WiFi a potom ukládat výsledky do účtu knihovny Netilion Library. Na základě analýzy těchto výsledků je pak možné stanovit další inspekční a kalibrační plán. Informace shromážděné z této analýzy lze také přenést prostřednictvím standardizovaného rozhraní na zvolený nástroj údržby zákazníka. Integrace senzorů a aplikací Endress+Hauser do online služby SAP AIN (Asset Intelligence Network) poskytuje ucelené řešení pro workflow SAP. Obr. 3. Netilion Health poskytuje rychlý přehled o stavu nainstalovaných přístrojů v souladu s doporučením NAMUR Rychlá odezva a intervence: Netilion HealthSalzgitter Flachstahl v pilotním projektu využívá také balíček řešení pro monitorování stavu systému – integrovaný prvek Ne­tilion Health. To dává vedoucímu projektu příležitost otestovat nové funkce, poskytnout zpětnou vazbu vývojovému týmu Endress+Hauser a zavést vlastní požadované změny. Netilion Health automaticky interpretuje diagnostické informace o přístroji, čímž výrazně zefektivňuje činnosti údržby. Využívá digitální data z přístrojů k vizualizaci jejich technického stavu snadno srozumitelným způsobem pomocí symbolů, které odpovídají doporučení NAMUR NE 107 (obr. 3). To znamená, že Netilion Health dokáže rozpoznat, zda přístroj vyžaduje údržbu, nebo je třeba jej dokonce vyměnit. Výstupem není pouze chybový kód, ale popis poruchy v otevřeném textu včetně pokynů, jak problém odstranit. Technický stav přístrojů lze určit podrobněji, jde-li o zařízení s Heart­beat Technology. Proto společnost Salz­gitter Flachstahl starší přístroje v kritických měřicích bodech již nahradila novými nebo to plánuje udělat v dohledné budoucnosti. Servis bez papírování: Netilion LibrarySortiment aplikací Netilion zahrnuje též knihovnu Netilion Library – cloudový systém pro správu dokumentů. Tento mobilní systém pro správu výrobních zařízení umožňuje uživatelům ukládat dokumenty, jako jsou kalibrační zprávy, přímo do cloudu, společně s digitálními reprezentacemi kalibrovaných přístrojů. Jinými slovy, Netilion Library znamená, že dny, kdy je nutné ručně vyhledávat a ukládat dokumenty, skončily. A kombinace Netilion Library s tabletem Field Xpert zjednodušuje nejen dokumentaci údržby, ale také servisní činnosti. „Mobilní pracovník“ se stává realitou (obr. 4). Obr. 4. Přehled o nainstalovaných přístrojích lze zobrazit na stolním počítači nebo v mobilním zařízení, např. na průmyslovém tabletu a komunikátoru HART Field Xpert SMT70 Modernizace stávajících systémůNetilion lze integrovat do již existujících architektur zařízení s minimálním negativním dopadem, zejména když jsou v nich instalovány přístroje, které používají rozhraní jako HART, Profibus-DP nebo Profibus PA, EtherNet/IP, Modbus TCP nebo Profinet. Ve společnosti Salzgitter Flachstahl bylo zařízení edge, které zajišťuje propojení mezi IT a OT, integrováno do sítě Profibus PA prostřednictvím dvou systémových komponent. „Když jsme systém projektovali, již jsme věděli, že budeme chtít propojit celou nainstalovanou základnu přístrojů s Profibus PA, protože to nám umožňuje přístroje lépe analyzovat z hlediska údržby,“ vysvětluje projektový manažer ve společnosti Salz­gitter Flachstahl. Úspěšná implementace s potenciálem budoucího vývojeSpolečnost Salzgitter Flachstahl ve spolupráci s firmou Endress+Hauser zavedla implementací platformy Netilion velmi slibnou agendu IIoT. Zaměstnanci kontinuální mořicí linky č. 2 nyní mohou spolupracovat se společností Endress+Hauser na dalším vývoji cloudového řešení v souladu se svými vlastními požadavky. Jakmile se řešení osvědčí a prokáže svůj potenciál, lze koncept rychle a snadno přenést na další provozy a závody Salzgitter AG. Florian Kraftschik, Endress+Hauser, Jan-Marten Claus, Salzgitter Flachstahl, Peter Dietrich, Endress+Hauser