Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo
English version

Editorial board


Automa – časopis pro automatizační techniku, s. r. o.
CZ-405 05, Děčín IX-Bynov, Teplická 88
phone: +420 734 593 378
The articles mail to: redakce @ automa.cz,
 

Editors’ team

Ing. Petr Bartošík
editor in chief
bartosik @ automa.cz
 
Ing. Eva Vaculíková
senior editor, advertisement
vaculikova @ automa.cz

Ing. Karel Suchý
senior editor
suchy @ automa.cz
 
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.
editor
smejkal @ automa.cz

Ing. Radim Adam, CSc.
editor
adam @ automa.cz

Milena Kočišová
spelling and stylistics editor
kocisova @ automa.cz

Editorial

Ing. Karel Bílek
Ing. Miroslav Dub, CSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
Ing. Otto Havle, CSc., MBA
Ing. Zdeněk Hurák
doc. Ing. Josef Janeček, CSc.
Ing. Petr Kašík
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc.
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
prof. Ing. František Zezulka, CSc.