Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Zvyšuje se úroveň bezpečnosti strojů?

Legislativa procesu hodnocení rizika strojů a strojních zařízení se zásadně změnila. Poslední prosincový den minulého roku zmizela v propadlišti dějin osvědčená norma ČSN EN 945-1. Uvolněné místo si nárokují hned dvě nové normy. Přinesou kýžené zvýšení bezpečnosti strojů a jejich obsluhy?

Úderem loňské silvestrovské půlnoci skončila platnost normy ČSN EN 945-1 a spolu s ní se uzavírá i jedna etapa ve vývoji procesu hodnocení rizika strojního zařízení. Konstruktéři a projektanti si však nemusí zoufat, že by zůstali bez příslušné normy. Právě naopak – mohou si nyní vybrat rovnou ze dvou nových norem. Obě přitom jedním hlasem deklarují zlepšení procesu hodnocení rizika strojního zařízení.

ČSN EN 62061/2005 versus ČSN EN ISO 13849-1/2008

První z uvedených norem, ČSN EN 62061/2005, má název Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností, druhá, ČSN EN ISO 13849-1/2008, Konstrukce bezpečnostních částí řídicích systémů.

Existence hned dvou platných norem zákonitě vyvolá otázku: „Tak kterou normu mám vlastně použít?“ Odpověď není tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je tomu tak, protože normu ISO 13849-1 lze použít jak pro neelektrická, tak pro elektrická, resp. elektronická zařízení (ovšem za předpokladu splnění určitých podmínek, viz Tab. 1Doporučené použití IEC 62061 a ISO 13849-1 na str. 8 zmíněné normy). Rozhodování je tak do jisté míry ponecháno na příslušném konstruktérovi stroje.

Jak snížit náklady a zkrátit dobu vypracovávání návrhu bezpečnostních částí řídicích systémů?

Samotný proces hodnocení rizik však zůstává – i přes zmíněné „dvojvládí“ – v nezměněné podobě. Povinnost identifikovat a poté eliminovat nebezpečí a z něho plynoucí rizika zůstává.

Obě uvedené normy ovšem zavádějí několik nových pojmů. Jako příklad je možné uvést střední dobu do nebezpečné poruchy (MTTFd) nebo diagnostické pokrytí DC. Vypočítat tyto požadované hodnoty je však, i přes vydatnou pomoc výpočetní techniky, velmi obtížné a časově náročné. Schneider Electric, dodavatel komponent pro bezpečnostní systémy Preventa, nabízí všem konstruktérům a projektantům pomocnou ruku. Přichází s unikátním konceptem nazvaným Řešení bezpečnostního řetězce – Safety Chain Solution.

TÜV? Certifikováno!

V první části konceptu jsou na základě hodnocení rizika vybrány nejvhodnější bezpečnostní komponenty. Poté přichází ke slovu proces ověření jejich způsobilosti pro konkrétní bezpečnostní obvod.

Zde uživatelé ocení moderní robustní softwarový nástroj integrovaný v konceptu – SISTEMA. S jeho pomocí je možné rychle a spolehlivě určit kvantitativní hodnotu požadovaných parametrů (např. MTTFd nebo DC). Na základě vypočtených hodnot si lze následně pro požadovanou bezpečnostní funkci vybrat některou z třinácti certifikovaných a ověřených architektur od Schneider Electric, které spolehlivě pokryjí více než 80 % typických úloh na běžných strojích.

Závěrem je vhodné si vytisknout – nově bez výjimky požadovaný – výstupní protokol. Velkou výhodou použitého softwaru SISTEMA je možnost ho bezplatně získat (včetně pravidelné aktualizace knihoven přístrojů) na stránkách www.preventa.schneider-electric.cz 

Aplikační specialista Schneider Electric byl nezávislým orgánem TÜV Nord uznán jako expert na bezpečnost strojů. Je tak oprávněn zde popsané zapojení bezpečnostních částí řídicích systémů náležitě certifikovat.

Schneider Electric radí a odpovídá

Použití nových norem a nástrojů vyvolává mnoho otázek, na které doposud nelze nalézt odpověď ani na téměř vševědoucím internetu. Položí-li je však tazatel na speciálních stránkách věnovaných bezpečnosti strojního zařízení – www.preventa.schneider-electric.cz – záhy se dočká odpovědi. Odborná úroveň odpovědí je zde přitom garantována špičkovými nezávislými odborníky v čele s „guru bezpečnosti strojů v Čechách a na Moravě“ Ing. Františkem Valentou. Na uvedené adrese lze zhlédnout i mnoho reálných příkladů, získat zdarma českou Bezpečnostní příručku pro strojní zařízení nebo vyhrát některou z probíhajících soutěží.

 Zvyšuje se úroveň bezpečnosti strojů?

Autor článku je přesvědčen, že při správném uchopení jedné nebo druhé uvedené nové normy se zvýší bezpečnost strojního zařízení a ochrana zdraví operátorů při práci bude zlepšena. Při použití připraveného konceptu potom bezpečnost vzroste při současném snížení nákladů a zkrácení doby nutné pro návrh bezpečnostních částí řídicích obvodů.

 Antonín Zajíček, Schneider Electric

Obr. 1. Řešení bezpečnostního řetězce – monitorování několika bezpečnostních komponent PL e, SIL 3

Obr 2. Autorizovaná kontrola bezpečnostních obvodů v praxi