Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Zvyšování dráhové přesnosti při řízení obráběcích strojů (část 1)

číslo 5/2003

Zvyšování dráhové přesnosti při řízení obráběcích strojů (část 1)

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Obráběcí NC stroje,
součinnost více regulovaných pohonů na stroji,
kruhová interpolace v rovině,
nestejná velikost polohového zesílení,
přídavné řídicí signály - dopředné vazby,
předkorekce rychlosti (rychlostní dopředná vazba),
vyšší formy dopředných vazeb (proudová, silová, akcelerační).

Doc. Ing. Pavel Souček, DrSc.,
Ústav výrobních strojů a mechanismů,
strojní fakulta ČVUT v Praze
(soucekp1@fsih.cvut.cz)

Inzerce zpět