Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Žrouti nákladů v instalační technice

Již při konstruování strojů je třeba dbát na to, aby se v elektroinstalaci nevyskytovali takzvaní žrouti nákladů. Stačí zvolit systémově orientovanou koncepci a decentrální automatizační techniku. Různé metody a koncepce, které vedou ke standardizované a efektivní elektroinstalaci, nabízí společnost Murrelektronik.

 

Tři scénáře jasně ukazují, jak důležité je, aby se elektrická instalační technika dostala do zorného pole konstruktérů a osob odpovědných za celkové náklady a nebyla jen vedlejší otázkou.

 

Scénář I – klasická koncepce elektrické instalace

V minulosti byla veškerá řídicí technika umístěna v rozváděči. Senzory a akční členy byly ve stroji propojeny prostřednictvím rozsáhlého pole řadových svorek. Velké množství zapojených komponent, ne vždy zcela kompatibilních, vedlo k chybám systému i k náročné montáži a uvádění do provozu. Důsledkem byly značné náklady, které bylo nutné opakovaně vynaložit na zapojování jednotlivých strojů. Standardizované konektory byly vzácností, a jestliže se vůbec vyskytovaly, musely být náročně manuálně sestavovány.

 

Scénář II – svorkovnice ve strojích

Ještě nedávno se k vedení dat a energie do strojů využívaly samostatné svorkovnice. Klasické paralelní propojení tak bylo jednoduše přesunuto z rozváděče do prostoru stroje. Montáž díky tomu nebyla tak náročná, avšak z důvodu dalších připojovacích rovin se vyskytovalo více zdrojů chyb. Hledání chyb bylo zdlouhavé, navíc při zkratech a často vznikaly chyby v zapojení mezi rozváděčem a periferií. Důsledkem byly dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

 

Scénář III – decentrální elektroinstalace

Dnes se upřednostňuje přesunutí úrovně vstupů a výstupů (IO) přímo do blízkosti senzorů a akčních členů. Rozváděče jsou proto výrazně menší. Výhody přinášejí zásuvné systémové komponenty a testované zalisované konektory s variabilními délkami kabelů, které mají stupeň krytí IP67 a jsou odolné proti vibracím. Elektrická montáž se zjednodušuje a zrychluje. Chyby v elektroinstalaci jsou v podstatě vyloučeny, což šetří celkově čas a nervy při uvádění do provozu.

 

A zítra?

Bez ohledu na to, jak daleko do budoucnosti se díváme, značných úspor nákladů nelze dosáhnout bez systematického přístupu a cíleného využívání instalační techniky. Koncepce a komponenty společnosti Murrelektronik „šité na míru“ nejenže mohou snížit celkové náklady až o 30 %, ale též využívat technicky pokročilá řešení včetně inovativních diagnostických funkcí, což je významná přidaná hodnota pro výrobce i obsluhu strojů.

 

(Murrelektronik

 

Obr. 1. Již při zahájení inženýrinku jsou realizována rozhodnutí, která určují až dvě třetiny nákladů na elektroinstalační techniku

Obr. 2. Postupové obráběcí stroje CNC značky Pfiffner jsou díky decentrální koncepci elektroinstalace flexibilnější a škálovatelné