Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Zostřující se konkurenční boj je šancí pro dodavatele MES

Uživatelé z oborů strojní i procesní výroby se chystají investovat do systémů MES, a to především proto, že chtějí zvýšit produktivitu výroby, integrovat ji do globálních dodavatelských řetězců, usnadnit inovace výrobků a omezit podnikatelská rizika. Konstatuje to analýza konzultantské společnosti Frost & Sullivan. Podle ní se má současný evropský trh se systémy MES do roku 2016 více než zdvojnásobit. Především zostřující se konkurenční boj a potřeba rychlých inovací produktů jsou hybné síly trhu s těmito systémy.
 
Udržovat vysokou produktivitu výroby je nepřetržitý proces, k němuž je třeba znát aktuální informace o výrobních procesech. Právě sběr výrobních dat a jejich zpracování do informací užitečných pro optimalizaci výroby jsou důležité úkoly systémů MES. Systémy MES kromě toho pomáhají předcházet prostojům a neplánovaným odstávkám a omezují možnost technických chyb i chyb obsluhy. Nezanedbatelnou výhodou využití systémů MES je také možnost rychle a efektivně reagovat na změny v poptávce.
 
Mnozí výrobci, zejména z oblasti strojní výroby, používají systémy „domácí výroby“. Ačkoliv v dané době relativně dobře vyhovují, přechod na nový operační systém nebo jejich úprava při výměně výrobních řídicích systémů jsou velmi obtížné. Problematická může být i pouhá duplikace při vybudování nového závodu. Také modernizace nadřazeného systému ERP s sebou nese nutnost pracných a zdlouhavých úprav rozhraní těchto systémů. Náklady na integraci a údržbu těchto „amatérských“ systémů jsou tedy značné. Řešením je standardizace funkcí a rozhraní systémů MES, jak ji prosazují např. asociace ISA nebo MESA. Zřetelnou tendencí je také omezování počtu platforem a databázových systémů, které moderní systémy MES využívají.
 
Dalším trendem v oblasti systémů MES je možnost získávat výrobní informace i prostřednictvím intranetu a Internetu a využívat k tomu standardní webové služby a internetové prohlížeče, jež jsou součástí softwarové výbavy všech osobních počítačů.
 
Další podrobnosti k uvedené studii jsou na www.industrialautomation.frost.com.

(Bk)