Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Zobrazovače pro průmyslové provozy

Zobrazovače pro průmyslové provozy

Zobrazovače jsou podstatnou součástí obsluhy strojů, výrobních linek i celých závodů. Jejich nabídka sahá od jednoduchých numerických nebo alfanumerických variant až po plně grafické zobrazovače.

V průmyslovém prostředí se zobrazovače mnohdy musí vypořádat s takovými úskalími, jako je prach, stříkající voda, olej nebo vysoká vlhkost. Navíc se od nich vyžaduje dobrá čitelnost z různých úhlů a vzdáleností, spolehlivost a rovněž možnost připojit je na různé průmyslové sběrnice a komunikační systémy.

Tento článek provede čtenáře sortimentem společnosti Microsyst Systemelectronic, jednoho ze světových dodavatelů průmyslových zobrazovačů, kterou v České republice zastupuje firma GMC – měřicí technika.

Velkoplošné zobrazovače

V průmyslových provozech je možné se setkat s požadavkem zobrazit některé údaje tak, aby byly čitelné pro všechny pracovníky v okolí stroje, linky nebo ve výrobní hale. Může to být např. počet výrobků od počátku směny, počet neshodných výrobků (zmetků), momentální odběr elektrické energie apod. Zde se uplatní numerické zobrazovače Migan, které mají znaky o velikosti od 60 do 250 mm (obr. 1). Jejich sedmisegmentové číslice jsou složeny z červeně svítících diod, což jim zaručuje dobrou čitelnost i z velké vzdálenosti a v nepříznivých podmínkách. Zobrazovače jsou jedno- až patnáctiznakové. V sortimentu jsou kromě zobrazovačů se sériovým rozhraním též zobrazovače, které lze připojit ke sběrnicím Profibus, Interbus, CAN, Arcnet, Ethernet, AS-Interface a dalším. K dispozici jsou též zobrazovače s vestavěným A/D převodníkem – ty se dodávají buď v čistě hardwarové verzi, kdy je zobrazovač maximálně 3,5místný a nastavení rozsahu převodníku nelze měnit, nebo ve verzi, kdy lze softwarově nastavovat rozsah vstupního signálu i zobrazovaných hodnot – tyto zobrazovače jsou 4,5místné. Dále je v sortimentu verze s čítačem impulzů. Zdrojem impulzů může být snímač s impulzním výstupem, světelná závora, spínač nebo tlačítko. Maximální frekvence impulzů je 15 kHz. Hodnota může být přičítána i odečítána, lze využít nulovací vstup a je možné zobrazit nejen počet impulzů, ale i jejich frekvenci. V sortimentu je i varianta se vstupy BCD.

Tam, kde je nutné zobrazit komplexnější informace, lze využít textové zobrazovače Migra s maticovými displeji složenými z LED. Velikost pixelu je 3 nebo 5 mm, výška znaků je od 30 do 100 mm. Dodávají se v jednobarevné i vícebarevné variantě (červená, žlutá, zelená) a umožňují využít i jednoduché animace – blikání, běžící text apod. Komunikační možnosti jsou obdobné jako u zobrazovačů Migan.

Pro náročné zákazníky, kterým nestačí numerické a textové zobrazovače, jsou v typové řadě Migra též plně grafické zobrazovače Migra TFT s displejem LCD TFT o velikosti 1 210 × 680 mm.

Zobrazovače Migan a Migra se montují na montážní úhelník, kloub nebo mohou být zavěšeny na řetězu.

Vestavné zobrazovače

Vestavné zobrazovače Mipan jsou numerické čtyř- nebo šestimístné zobrazovače se sedmisegmentovými číslicemi o výšce 10, 13, 20 nebo 30 mm, složenými z červených nebo zelených LED. V nabídce jsou varianty s komunikací prostřednictvím sběrnice Profibus-DP, AS-Interface, Interbus, se sériovým rozhraním RS-232, RS-485, TTY a též s AD převodníkem pro zpracování analogových signálů (tento zobrazovač je 3,5místný, s pevně nastaveným rozsahem). Napájecí napětí je 24 V DC, popř. je, u varianty pro AS-Interface, napájen přímo ze sběrnice.

Pro náročnější úlohy jsou k dispozici vestavné textové zobrazovače Mitex s maticovým displejem LED, VFC (vakuový fluorescenční displej) nebo LCD s různými komunikačními schopnostmi a displeji různých velikostí (dvakrát dvacet nebo čtyřicet znaků, čtyřikrát dvacet znaků apod.), doplněné vestavným grafickým zobrazovačem Mitex FI s maticovým displejem LCD 240 × 128 pixelů.

Společnost Microsyst dodává též vestavné zobrazovače Mitouch s vysoce kontrastním černobílým displejem LCD a s dotykovým stínítkem. Displeje mají 240 × 128 pixelů a lze je připojit, kromě sériového rozhraní, na sběrnice Profibus-DP, CANopen a Arcnet.

Posledním zástupcem vestavných zobrazovačů jsou zobrazovače Mipick. Ty jsou vybaveny signální LED, potvrzovacím tlačítkem a popř. dalšími funkčními klávesami.

Závěr

Co ocení konstruktéři strojů, zařízení a výrobních linek na zobrazovačích od firmy Microsyst nejvíce? Kromě širokého sortimentu to jistě bude robustní konstrukce zařízení a odolnost v průmyslovém prostředí: vysoký stupeň krytí (u přístrojů k zabudování z čelní strany), kovový kryt, rozsah pracovních teplot do +70 °C. A také kompletní dokumentace a software k nastavení zobrazovačů, který ulehčuje jejich oživování v konkrétní úloze.

Bližší informace rádi poskytnou pracovními firmy GMC – měřicí technika.

(Bk)

Obr. 1. Číslicové displeje Migan s velkými znaky

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde