Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Zobrazovače dat

V tomto vydání je na str. 32 uvedena tabulka zobrazovačů dat. Jde o širokou skupinu zařízení používaných pro přenos dat na místa, kde jsou zobrazována. V průmyslu najdou uplatnění při informování obsluhy zařízení o jeho stavu. Nezřídka jsou do zobrazovačů dat přenášeny lokálně měřené veličiny, které by jinak nebylo možné pro relativně slabý, většinou analogový výstupní signál snímače přenášet na větší vzdálenosti z důvodu velkého odporu vedení nebo elektromagentického rušení vyskytujících se v průmyslovém provozu. Právě v těchto případech se velmi dobře uplatní sériová linka RS-485, z dnešního pohledu už mírně archaická, která po jednoduché kroucené dvoulince přenáší data bez problémů na vzdálenost přesahující i 1 km.

 
Klasickým příkladem použití je zobrazovač na kočce průmyslového jeřábu, který obsluze ukazuje, jak těžké břemeno je zavěšeno na háku. Milivoltový signál z tenzometrického můstku je třeba v místě měření převodníkem převést na datový signál, který je mnohonásobně odolnější proti elektromagnetickému rušení z výkonového měniče motoru jeřábu. Z bezpečnostních důvodů by měl takový displej obsluze i srozumitelně indikovat přetížení systému. K tomuto účelu velmi
dobře poslouží např. velkoplošný displej, který je nastaven tak, že v závislosti na nosnosti jeřábu zobrazený údaj při přetížení změní barvu. Tato srozumitelná vizualizace je velmi výhodná, protože obsluha si nemusí pamatovat hodnoty maximálního zatížení.
 
Mezi další příklady použití zobrazovačů dat je možné zařadit vzdálené zobrazování teplot naměřených termočlánky v indukčních pecích nebo zobrazování hodnot mostových vah pro nákladní automobily. Zmíněným zobrazovačům, ať již jsou velké a důmyslné, nebo docela jednoduché, je společné to, že vyhovují normě ČSN EN 61000-4, pojednávající o odolnosti zařízení proti elektromagnetickému rušení v průmyslovém prostředí. Splnění požadavků jednotlivých článků této normy je „vstupenkou“ do oblasti průmyslu.
 
Prolínání průmyslové automatizace a výpočetní techniky se odráží v komunikaci se zobrazovači dat. Vedle klasických sériových linek je pro přenos dat často využívána ethernetová linka a nezřídka i bezdrátová komunikace. Představu o jednotlivých druzích sběrnic, datových protokolů a dalších mnoha parametrech zobrazovačů dat si lze učinit z tabulky na str. 32 v tomto čísle Automy.
 
Další skupinu zobrazovačů dat tvoří displeje používané zejména ve veřejné dopravě, kde jsou na ně kladeny poněkud jiné požadavky – specifické pro tuto náročnou oblast. Zobrazovače musí odolávat např. extrémním vibracím nebo útokům vandalů. Stále nižší ceny modulů LCD vedou k tomu, že se v dopravě stále častěji používají displeje dříve spíše určené do kanceláří nebo obývacích pokojů. Oproti zobrazovačům LED mají zobrazovače LCD kratší životnost, ale i ta se v poslední době výrazně prodlužuje.
 
Stále častěji jsou k informování cestujících o názvu příští stanice používány televizory nebo počítačové monitory. Na nich si cestující přečtou i časy příjezdu a odjezdu, bezpečnostní hlášení a další informace, které bývají proloženy reklamními spoty. Často tyto monitory dovolují i výběr dat pomocí dotykové obrazovky, jak je tomu např. v letadlech. Je otázkou, zda uvedené monitory lze považovat za zobrazovače dat. Ale tak, jako se postupně smazávají rozdíly mezi mobilními telefony a počítači (televizory jsou v tomto trendu pozadu), budou se lidé v budoucnu setkávat s více integrovanými zobrazovači dat poskytujícími množství různorodých funkcí. To nic nemění na skutečnosti, že mezi největší přednosti zobrazovačů dat patří:
  • velká spolehlivost,
  • odolnost proti okolnímu prostředí,
  • okamžitá srozumitelnost zobrazovaných informací,
  • dobrá viditelnost v širokém úhlu pohledu,
  • robustnost.
 
Především v průmyslových provozech se ještě dlouho budou dobře uplatňovat klasické displeje LED, pracující na osvědčených principech. Tyto zobrazovače lze vyrobit ve velmi robustním provedení, např. v pouzdře z extrudovaného hliníku a s krytím zaručujícím odolnost proti dešti, pracovním teplotám ve velkém rozsahu a i proti elektromagnetickému rušení.
(ed)
 

Obr. 1. Velkoplošný zobrazovač dat z nabídky společnosti Orbit Merret