Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Změna obchodního názvu společnosti Hennlich

S účinností od 10. srpna 2012 byl změněn obchodní název společnosti Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o., na HENNLICH s. r. o. (www.hennlich.cz). Kromě změny obchodního názvu zůstávají veškeré další identifikační údaje společnosti nezměněny.

Přejmenování nastává v době oslav 90. výročí založení společnosti Hennlich v roce 1922 v Duchcově. Společnost Hennlich bude nadále pod novým obchodním názvem podnikat v dosavadních oborech, bude navazovat na tradiční a zároveň moderní pracovní postupy a svoji činnost ve vztahu k potřebám zákazníků bude průběžně optimalizovat.

Společnost Hennlich hodlá rozšiřovat své aktivity v oblasti výroby, výzkumu a vývoje. Na podporu těchto záměrů bylo v sídle firmy v Litoměřicích v roce 2011 vybudováno firemní Výzkumné a vývojové cen­trum Hennlich s kvalitním zázemím pro další rozvoj.

Z hlediska práv a závazků se změna názvu společnosti na HENNLICH s. r. o. nikterak nedotkne již probíhajících obchodních vztahů a neznamená nutnost měnit dosud uzavřené smluvní dokumenty s původním obchodním názvem Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o. Práva a povinnosti obsažené v těchto dokumentech zůstávají změnou obchodního názvu společnosti nedotčeny.                                                                

(ed)