Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Zlatý Amper 2010 pro lineární indukční senzory společnosti Turck

Hodnoticí komisi soutěže na veletrhu Amper 2010 zaujal naprosto nový, patentově chráněný měřicí princip a vynikající elektrické i mechanické charakteristiky nové řady senzorů. Novinka z řady indukčních senzorů pro lineární odměřování společnosti Turck je vhodná jako náhrada dražších magnetostrikčních lineárních senzorů v úlohách, které jsou pro měření potenciometry problematické. Nové senzory s obchodním označením LI odměřují prostřednictvím rezonančního obvodu a jejich měřicí rozsahy jsou od 100 do 1 000 mm a rozlišení je až 1 μm.
 

Rezonanční polohovací zařízení

 
Na rozdíl od magnetostrikčních nebo konvenčních indukčních senzorů polohy, které k detekování polohy používají magnety, lineární senzory řady LI detekují polohu pomocí rezonančního obvodu (rezonátoru). Cívka vysílače zabudovaná v pouzdru s krytím IP67 vytváří vysokofrekvenční střídavé magnetické pole, které aktivuje rezonátor v polohovacím zařízení. Pokaždé, když vysílací cívka přestane vysílat, rezonátor indukuje napětí v přijímacích cívkách zabudovaných v senzoru. Intenzita napětí závisí na tom, kde polohovací zařízení překryje přijímací cívky.
 
Integrovaný šestnáctibitový procesor zajistí odpovídající výstupní signál, a to: 0 až 10 V, 4 až 20 mA, IO-Link nebo SSI. Další výhodou magnetostrikčních senzorů je princip rezonančního obvodu absolutně odolného proti vnějším elektromagnetickým polím, protože se zde nepoužívají magnety.
 
Díky zapouzdření senzoru není toto měření, na rozdíl od měření potenciometry, ovlivňováno vlhkostí a znečištěním. Speciální uspořádání cívek snímacího obvodu zajišťuje, že výstupní signál není ovlivněn vzdáleností mezi senzorem a polohovacím zařízením. Pokud je polohovací zařízení v rozsahu 0 až 4 mm, jsou případné chyby v měření eliminovány.
 

Snadná montáž a nastavení

 
Montáž senzoru usnadňuje profil jeho robustního hliníkového pouzdra. Senzory mají mimořádně malé mrtvé zóny – pouze 29 mm na každé straně, a pracují v širokém teplotním rozsahu (–25 až +70 ºC). Tyto vlastnosti spolu s možností nastavit měřicí rozsah senzoru umožňují uživatelům obejít se bez zvláštních variant pro specifické případy použití.
 

Jednoduché připojení

 
K připojení senzoru se používá standardní konektor M12×1 jak pro analogový výstup, tak pro rozhraní IO-Link nebo SSI. Senzory lze pomocí sběrnicových systémů I/O Turck BL20, BL67, BL Compact nebo Piconet připojit také k dalším průmyslovým sběrnicím.
 
Rozhraní IO-Link, které je založeno na populárním třívodičovém propojení, dovoluje uživateli přístroj pohodlněji a rychleji nastavovat, což je velká výhoda při uvádění senzoru do provozu, při jeho údržbě apod. Pro přenos dat a napájení stačí instalovat pouze jeden kabel, což zjednodušuje schéma zapojení, snižuje náklady a navíc umožňuje uživatelům stahovat parametry z jednoho senzoru na další, identický. Pracné ruční nastavování parametrů je proto nadbytečné.
 
Pro novou sérii LI je k dispozici ovladač DTM (Device Type Manager). Přehledné uživatelské prostředí softwarového nástroje (např. PACTware) dává uživateli DTM možnost snadno nastavovat a spravovat senzory.
 

Výhody při použití

 
Uživatelé ocení tyto praktické vlastnosti nových senzorů řady LI pro lineární odměřování:
 • odolnost proti rázům, vibracím, teplotě,znečištění, vlhkosti a elektromagnetickému rušení,
 • práci senzoru bez opotřebení a bez údržby díky bezdotykovému principu odměřování,
 • měření absolutní hodnoty výstupního signálu
 • není nutné najíždění referenčních bodů po vypnutí napájení,
 • velké rozlišení, opakovatelnost a linearita,
 • krytí IP67.
Díky svým dobrým vlastnostem naleznou tyto senzory uplatnění v mnoha úlohách. V praxi lze použít lineární odměřování,
např.:
 • odměřování polohy hydraulických a pneumatických válců,
 • kontrola vzdálenosti svařovací hlavy,
 • měření zdvihu podavače kontejnerů u popelářských vozů,
 • odměřování a kontrola výšky zdvihu u lisů a stříhacích strojů,
 • kontrola nastavení polohy regulačních ventilů,
 • odměřování polohy a vzdálenosti u strojů na zpracování plastů.

Další služby

 
Společnost Turck, s. r. o., nabízí v rámci svých bezplatných služeb zpracování návrhu řešení pro daný případ použití, předložení cenové nabídky a vyzkoušení funkčního principu u zákazníka. Při realizaci může poskytnout kompletní dodávku hardwaru a softwaru, včetně uvedení do provozu a napojení na informační systém zákazníka.
 
Ing. Milan Flídr,
Eva Zámečníková,
 
Obr. 1. Nová řada indukčních senzorů pro lineární odměřování řady LI získala ocenění Zlatý Amper