Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Zlaté medaile MSV v Brně za rok 2022

Zahajovací projevy Mezinárodního strojírenského veletrhu 2022 vyzdvihly rozsah letošního ročníku navzdory současné složité situaci, která těžce dopadá právě na průmyslové firmy. V průběhu společenského večera byla udělena ocenění nejlepším a inovativním exponátům a nechyběly ani Zlaté medaile pro osobnosti oboru.

 

Dějištěm tradičního setkání vystavovatelů na závěr prvního veletržního dne byla Rotunda pavilonu A, která pamatuje již otevření areálu brněnského výstaviště prezidentem Masarykem v roce 1928. Právě tuto dlouhou historii ve svém uvítacím projevu připomněl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Tomáš Moravec. Poděkoval především všem vystavovatelům, díky nimž se po covidové pauze podařilo opět roztočit ozubená kola, která jsou tradičním symbolem MSV. „Letošní ročník je počtem 1 256 zúčastněných firem o 20 % větší a o tři výstavní haly rozsáhlejší než předchozí,“ zdůraznil Tomáš Moravec a doplnil, že MSV navíc postoupil do digitální éry a poprvé probíhal i ve virtuálním prostoru.

Následoval zahajovací projev předsedy Vlády ČR Petra Fialy, který ocenil zejména význam veletrhu pro podporu inovací. „MSV není obyčejný veletrh, je to výjimečné setkání odborníků, vrcholových manažerů a investorů ze všech oblastí průmyslu. Je to výborná příležitost prohlédnout si novinky v průmyslových oborech a je to i příležitost ukázat sílu českých firem a navázat zde nové kontakty,“ prohlásil premiér. Abychom si jako Česká republika udrželi svoji průmyslovou a podnikatelskou tradici, nesmíme se podle jeho slov přestat rozvíjet. Proto je důležité, že se letošní ročník veletrhu soustředil na aktuální témata, která jsou spojena s vývojem, inovacemi a průmyslem 4.0. „Naše ekonomika prochází velmi těžkou zkouškou. Po pandemii covidu je tu válka na Ukrajině, energetická krize, vynucené změny na světových trzích. To všechno naše firmy až nemilosrdně nutí k tomu, aby se adaptovaly na nové podmínky a čelily novým výzvám rychleji a dynamičtěji než v dobách, které bychom mohli označit za klidné. Inovace dnes nejsou jenom otázkou uspoření nákladů nebo konkurenčních výhod. Pro řadu firem se dnes stávají otázkou přežití a tlak v tomto směru je na naše podnikatele obrovský. Ale pokud tyto výzvy dokážeme uchopit správně, mohou se stát příležitostí a posunout Českou republiku kupředu,“ prohlásil Petr Fiala.

Složitou situaci vyvolanou válečnou agresí Ruska na Ukrajině ve svém vystoupení zmínila také místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Jitka Seitlová. „Hospodářská soutěž se dostává do tvrdé konkurence globálních politických systémů. K úspěšnému zvládnutí této nové situace nás posouvají právě spolupráce, výměna informací, ale také nové technologie a dobré obchodní vztahy, pro které je tento veletrh příležitostí,“ konstatovala představitelka Senátu, podle níž je MSV nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem v celé střední Evropě.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ve svém projevu přivítal, že se letos opět podařilo navázat na úspěšnou tradici strojírenských veletrhů na brněnském výstavišti. „Doba covidu nás mnohému naučila. Zintenzivnili jsme kontakt v online prostředí, který velmi zefektivňuje naši práci. Přesto se zde všichni můžeme přesvědčit, že právě osobní kontakt je k vybudování vztahů a důvěry mezi obchodními partnery v podstatě nenahraditelný. O tomto faktu nás přesvědčují i letošní počty účastníků,“ konstatoval ministr Síkela a pogratuloval pořadatelům k významnému navýšení počtu vystavovatelů. Připomněl též, že jsme nejprůmyslovější zemí Evropské unie, a podle některých údajů dokonce světa. Proto na nás všechny důsledky současné krize velmi tvrdě dopadají, ale o to více potřebujeme strojírenský veletrh v Brně a společnosti, které zde hledají obchodní partnery a snaží se pronikat na zahraniční trhy.

Za Jihomoravský kraj všechny přivítal hejtman Jan Grolich a za partnerský francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes přítomné pozdravil jeho viceprezident Philippe Meunier. Jako představitel nejprůmyslovějšího regionu Francie s devíti tisíci firem ocenil zejména výbornou spolupráci českých a francouzských společností. „Být zde je pro mě úžasný moment. Rozhodli jsme se tento veletrh podpořit, protože když čelíme krizi, je třeba nacházet dobré spojence. Chceme naše vztahy dále posilovat a právě průmysl je důležitý pro vytváření nových šancí. Jsem tady pyšný, že jsem Evropan, že máme stejné hodnoty a společnou budoucnost,“ řekl Philippe Meunier.

Příležitost oslovit auditorium zahajovacího večera si nenechal ujít ani prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Matador nejen brněnských strojírenských veletrhů poděkoval vystavovatelům za odvahu i v této těžké době vystavovat a předem poblahopřál všem oceněným Zlatou medailí. „MSV je pro mě obrovská srdeční záležitost, byl jsem tady asi 45krát,“ přiznal na pódiu.

Program večera vyvrcholil vyhlášením výsledků soutěže Zlatá medaile MSV 2022 a oceněním nejinovativnějších exponátů. Letošní vítěze vybrala dvanáctičlenná odborná komise pod vedením děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Jiřího Hlinky.

Zlatou medaili MSV 2022 v kategorii Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi získal exponát Vodíkový autobus s nízkotlakovými metalhydridovými zásobníky výrobce Roše­ro-P, s. r. o., a vystavovatele Technická univerzita v Košicích, Strojnická fakulta TUKE. Metalhydridové zásobníky umožňují uskladnit vodík při nízkých tlacích do 2,5 MPa. To vede k mimořádnému navýšení bezpečnosti, což je důležité vzhledem k využívání autobusu v městské hromadné dopravě.

V kategorii Inovace výrobního stroje uspěl exponát EVO 4 válcová zakružovačka plechu výrobce HAEUSLER AG a vystavovatele Maqfort s. r. o. Jde o evoluční zakružovačku, která změnila konvenční zakružování plechu.

Další Zlatá medaile se udělovala v kategorii Inovace ve zpracovatelské technologii. Zde komisi nejvíce oslovil exponát Systém horkých vtoků pro tlakové lití zinku výrobce Ferrofacta GmbH a vystavovatele Eichler Company a. s. Tato patentovaná technologie představuje první plnohodnotný systém horkých vtoků vhodných pro tlakové lití zinku.

V kategorii Inovace v automatizační technice a Industry 4.0 komise ocenila exponát Inteligentní digitální dvojče v lisovně ŠKODA AUTO. Výrobci jsou Lisovna ŠKODA AUTO, Cerebrica, s. r. o., a TWINZO a vystavovatelem Lisovna ŠKODA AUTO. Tato nová platforma založená na konceptu inteligentního digitální dvojčete umožňuje řídit firmu prostřednictvím vizualizace klíčových objektů a výrobních procesů v reálném čase. Inteligentní digitální dvojče umí sbírat a organizovat data na základě struktury skutečného prostoru. Umělá inteligence na pozadí tato data využívá k plánování, k predikcím případných poruch a k efektivnímu přeplánování výrobního toku dříve, než tyto poruchy reálně ovlivní efektivitu výrobního procesu. „Získání této prestižní ceny mi dává jasně najevo, že tento směr digitalizace má smysl. Je skvělé vědět, že to nevidím za přínosné jenom já nebo tým v lisovně Škoda, ale i široká veřejnost zde na strojírenském veletrhu v Brně nebo hodnoticí komise. Realizovat myšlenku o vytvoření tak rozsáhlého digitálního dvojčete průmyslové budovy je úžasné, navíc otevřít dveře biomorfnímu průmyslu je ještě výjimečnější. Děkuji firmám Cerebrica a Twinzo za spoluvytvoření této vize pro biomorfní průmysl,“ okomentoval zisk Zlaté medaile Lukáš Kousal, odborný koordinátor procesu lisování a automatizace v Lisovně Škoda Auto (článek o digitálních dvojčatech ve Škoda Auto lze nalézt v minulém čísle časopisu Automa, https://bit.ly/3STTKZm, a článek o biomorfním průmyslu v témže čísle, https://bit.ly/3UVs34s).

V kategorii Inovační komponenty ve strojírenství získal Zlatou medaili exponát Vysoce přesný systém chlazení – ECHO výrobce Regionální technologický institut (RTI) a vystavovatele Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – RTI. Standardní obráběcí nástroje jsou v systému vhodně doplněny prvky vyráběnými aditivní výrobou, což umožňuje zvýšit efektivitu o 15 až 40 % a zároveň prodloužit životnost až o 350 %. Využití aditivní výroby dovolilo vytvořit unikátní geometrii vnitřních kanálů, která zajišťuje zrychlení proudu chladicí kapaliny a jeho přesné směrování, a to jak na čelo, tak zejména na hřbet nástroje.

V kategorii Inovace v transportu a logistice zvítězil exponát Unikátní kompozitní městský nízkopodlažní vodíkový autobus výrobce a vystavovatele Mobility & Innovation Production s. r. o. Jde o první homologovaný vodíkový midibus v Evropské unii, jehož unikátní technická řešení zaručují nejnižší spotřebu vodíku mezi autobusy, nejmenší hmotnost a výborné jízdní vlastnosti i v extrémních podmínkách.

Hodnotitelé se rozhodli udělit také Zvláštní cenu komise, kterou získal exponát Tepelný management cylindrických baterií pomocí tepelného výměníku využívajícího polymerní dutá vlákna. Jeho výrobcem je Promens Zlín, a. s., a vystavovatelem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Jako chladicí kanálky výměníku fungují polymerní dutá vlákna. Proto je navrhovaná konstrukce oproti komerčně dostupným kovovým výměníkům lehčí, elektricky nevodivá, navíc je vyrobena z levných materiálů a celkově šetrnější k životnímu prostředí.

Už od roku 2006 se na zahájení MSV udělují také Zlaté medaile významným osobnostem. Zlatá medaile MSV 2022 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy patří prof. Janu Mackovi, významné osobnosti výzkumu a vývoje spalovacích motorů a hnacích jednotek motorových vozidel. Profesor Macek vede Národní centrum kompetence J. Božka pro pozemní vozidla, jehož podstatou je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility, silničních a kolejových vozidel a jejich zapojení do dopravních systémů.

V závěru ceremoniálu společnost Veletrhy Brno udělila ještě čestnou Zlatou medaili za celoživotní přínos českému průmyslu, a to Jaroslavu Hanákovi, prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Michal Svoboda, Veletrhy Brno, a. s.

 

Obr. 1. V kategorii Inovace v automatizační technice a Industry 4.0 komise ocenila exponát Inteligentní digitální dvojče v lisovně ŠKODA AUTO

Obr. 2. Čestnou Zlatou medaili za celoživotní přínos českému průmyslu obdržel Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR