Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Zlaté medaile MSV 2010

Ve dnech 13. až 17. září se na brněnském výstavišti za účasti 1 601 vystavovatelů z 28 zemí a 71 347 návštěvníků uskutečnila každoroční největší průmyslová přehlídka v ČR i ve střední Evropě. Podle nového modelu zde společnost Veletrhy Brno, a. s., uspořádala současně několik specializovaných odborných veletrhů. Souběžně se konaly 52. mezinárodní strojírenský veletrh – MSV 2010, 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT 2010 a další pětice mezinárodních odborných veletrhů: slévárenský veletrh Fond-Ex, veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí Interprotec, veletrh technologií pro povrchové úpravy Profintech, veletrh svařovací techniky Welding a veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest. Jako v každém sudém roce od roku 2000 se uskutečnil také průřezový projekt Automatizace a v rámci MSV se letos konalo odborné setkání Invex Forum.
 
Tradiční soutěž o Zlaté medaile MSV proběhla letos podruhé podle nových pravidel zavedených v roce 2009. Společně ji vyhlašují a ocenění udělují Svaz průmyslu a dopravy a Vysoké učení technické v Brně, zatímco společnost Veletrhy Brno, a. s., je organizátorem. Účast v soutěži není spojena s žádným poplatkem. S cílem co nejvýrazněji podpořit nové myšlenky a přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe se soutěž zaměřuje na inovační exponáty – tj. komerční produkty (výrobky, technologické postupy, služby) určené pro trh, jež jsou představeny na veletrhu a jsou srovnatelné s nejlepší světovou úrovní nebo tuto úroveň určují – a které vystavovatelé do soutěže přihlásí. Inovační exponáty soutěží o tři Zlaté medaile MSV, a to v kategoriích:
 • exponát vzniklý prokazatelně ve spolupráci firem s domácími výzkumnými organizacemi,
 • energeticky efektivní komerční produkt,
 • komerční produkt (bez další specifikace).
Exponáty přihlášené do soutěže hodnotí samostatně pracující komise odborníků, která při použití moderních metod objektivizace hodnocení jednotlivě oceňuje:
 • novost, míru invence v exponátu obsažené a řád inovace exponátu,
 • odlišnost hlavní funkce a doplňkových funkcí exponátu v porovnání s odpovídající funkcí srovnatelného konkurenčního produktu na trhu.
Exponáty jsou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole komise ze všech exponátů, jejichž přihlášky odpovídají podmínkám soutěže, nominuje kandidáty na ocenění. Ve druhém kole jsou z nominovaných vystavených produktů vybrány exponáty k udělení Zlaté medaile v daných soutěžních kategoriích.
 
Na základě nominace odbornou veřejností lze Zlatou medaili MSV udělit také významné žijící osobnosti za její celoživotní technickou tvůrčí práci a inovační činy.
 

Výsledky soutěže o Zlaté medaile MSV 2010

 
Do soutěže o Zlaté medaile MSV mohli své výrobky přihlásit i vystavovatelé na veletrzích IMT, Fond-Ex, Interprotec, Profintech a Welding. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 29 exponátů, z nichž bylo do užšího výběru nominováno 23 od celkem devatenácti vystavovatelů. V souladu s pravidly soutěže získaly cenu Zlatá medaile MSV 2010, spojenou s finanční odměnou, čtyři exponáty:
 • Experimentální letoun VUT 001 Marabu v kategorii inovační exponát vzniklý ve spolupráci firem s českými výzkumnými organizacemi: jde o letoun vyvinutý ve spolupráci firem První brněnská strojírna Velká Bíteš, Jihlavan airplanes a Plastservice-L s podporou MPO ČR za účelem podpořit využití bezpilotních létajících prostředků v civilním sektoru; letoun umožní vyvíjet a zkoušet systémy potřebné pro provoz bezpilotních prostředků v běžném vzdušném prostoru (s malými náklady), což je současně originální inovační řešení (obr. 1); výrobce a vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně, www.vutbr.cz,
 • TriHyBus (Triple Hybrid/Hydrogen Bus) v kategorii inovační energeticky efektivní komerční produkt: vozidlo TriHyBus je městský autobus s elektrickým unikátním trojitě hybridním pohonem využívající jako zdroj energie membránový palivový článek od firmy Proton Motor s výkonem 48 kW podporovaný při akceleraci a jízdě do kopce akumulátory a ultrakapacitory, které umožňují využít rekuperaci energie (obr. 2); autobus je provozován na pravidelné městské lince v Neratovicích a vozil návštěvníky i po výstavišti během veletrhu; výrobce a vystavovatel: Ústav jaderného výzkumu Řež a. s., www.h2bus.cz,

v kategorii inovační komerční produkt bez dalšího omezení získaly po medaili dva exponáty:

 • Fehlmann Picomax® 825 Versa, vertikální portálové pětiosé obráběcí centrum určené pro dynamické frézování velkými rychlostmi a opracovávání těžko obrobitelných materiálů; výrobce: Fehlmann AG Maschinenfabrik, vystavovatel: Afleth Engineering AG, oba Švýcarsko,
 • Mobilní měřicí stroj Romer Absolute Arm, typ 7525: současné nejpřesnější šestiosé mobilní měřicí rameno s patentovanou technikou nekonečně otáčivého uložení ve všech hlavních osách a první měřicí rameno, které není nutné před měřením inicializovat; výrobce: Hexagon Metrology Division Romer, Francie, vystavovatel: Hexagon Metrology, s. r. o., www.hexagonmetrology.com.
Zlatá medaile MSV 2010 pro osobnost byla udělena prof. Ing. Jaromíru Houšovi, CSc., mj. zakladateli a vedoucímu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při Fakultě strojní ČVUT v Praze za celoživotní tvůrčí i organizační práci v oboru strojírenské výrobní techniky.
 
Vystavovatelé na veletrhu IMT 2010 mohli své exponáty přihlásit do tradiční soutěže o Zlatou medaili IMT, vyhlašovanou Svazem strojírenské technologie. Zde bylo přihlášeno sedm exponátů a ocenění získal jediný.
 

Automatizační komponenty jen mezi nominovanými

 
Úplné seznamy exponátů přihlášených i následně nominovaných do soutěže o Zlaté medaile MSV 2010 lze nalézt na www.bvv.cz/msv v poli MSV 2010 pod odkazem Zlatá medaile MSV 2010. Přestože se při MSV 2010 současně konal šestý ročník bienálního projektu Automatizace, byly prostředky kategorie komponent řídicí a automatizační techniky mezi exponáty přihlášenými do soutěže zastoupeny jen minimálně. Lze říci, že uvedenému hledisku výběru odpovídají tyto tři exponáty:
 • Kompaktní kulové zápěstí robotů a manipulátorů s pohonem tří os: realizace podle vynálezu odstraňujícího dosavadní nedostatky kulových kloubů zásadně omezující jejich využitelnost jako koncových členů kinematických řetězců nejrůznějších pohybových systémů v průmyslu (obr. 3); výrobce: CNC invest, s. r. o., vystavovatel: Fakulta strojní ČVUT v Praze, www.fs.cvut.cz/u12135,
 • Miniaturní elektrický aktuátor RCA2-GS4N-I-20-4-30-A1: miniaturní elektrický lineární pohon na principu servomotoru a kuličkového šroubu nabízející úsporu energie a místa, úplné nastavení pohybové rampy a nastavení i několika poloh (obr. 4); výrobce: IAI Corporation, Japonsko, vystavovatel: REM-Technik s. r. o., www.rem.technik.cz,
 • Movidrive MDX 61B: měniče frekvence Movidrive® MDX s řídicí jednotkou společnou s řadou Movidrive B jsou nabízeny v mnoha provedeních o výkonu až 315 kW; jsou mimořádně spolehlivé a navíc, díky modulární konstrukci, snadno opravitelné (obr. 5); výrobce a vystavovatel: Sew-eurodrive CZ, s. r. o., www.sew-eurodrive.cz.
 

Na shledanou na 53. MSV v Brně v říjnu 2011

 
Celkové informace o MSV 2010 a souběžných veletrzích a podrobné podmínky soutěže o Zlaté medaile MSV lze nalézt na www.bvv.cz.
 
Příští, 53. mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční v Brně ve dnech 3. až 7. října 2011, a to souběžně s šestým mezinárodním veletrhem transportu a logistiky. Členěn bude do deseti tradičních oborových celků. Mezi nimi měl v minulosti významné postavení obor elektronika, automatizace a měřicí technika, který se ovšem ze své pozice v poslední době poněkud stáhl. Doufejme, že jen dočasně, a že se opět, posílen, na MSV do Brna vrátí. Jednou z možností, jak učinit svou prezentaci na veletrhu efektivnější, je pro vystavovatele zejména exponátů výrazně inovačního charakteru účast v soutěži o Zlaté medaile MSV 2011. Přejeme jim v ní mnoho úspěchů. [Informace od společnosti Veletrhy Brno, a. s., a vystavujících firem.]
(sk)
 
Obr. 1. Experimentální letoun VUT 001 Marabu (VUT v Brně, Zlatá medaile MSV 2010)
Obr. 2. Pohonná jednotka autobusu TriHyBus (Ústav jaderného výzkumu Řež, Zlatá medaile MSV 2010)
Obr. 3. Kompaktní kulové zápěstí robotů a manipulátorů s pohonem tří os (CNC invest a Fakulta strojní ČVUT v Praze, nominovaný exponát)
Obr. 4. Miniaturní elektrický aktuátor RCA2-GS4N-I-20-4-30-A1 (IAI Corporation a REM-Technik, nominovaný exponát)
Obr. 5. Měnič frekvence Movidrive MDX (Sew-Eurodrive CZ, nominovaný exponát)