Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Zlaté časy oboru strojového vidění v Evropě

Odvětví strojového vidění v Evropě prolomilo v roce 2014 všechny rekordy. Potvrzují to výsledky průzkumu německé profesní organizace VDMA Machine Vision, kterého se zúčastnilo celkem175 evropských společností (115 z nich z Německa). Obrat v tomto sektoru v roce 2014 vzrostl o 16 % a v roce 2015 je očekáván 11% růst.

 
Zdaleka největším trhem komponent a systémů strojového vidění je Německo s podílem 34 % na celkovém obratu a s meziročním růstem o více než 12 %. Celých 37 % obratu evropských dodavatelů v tomto oboru tvořil v roce 2014 vývoz. Za současným obrovským rozmachem stojí hlavně prodej do mimoevropských zemí. Z celkového obratu činí 14 % prodej do Severní Ameriky, který oproti roku 2013 vzrostl o 21 %. Prodej do Asie tvoří 20 % veškerého obratu a meziročně vzrostl o 19 %. Podle zemí byla třetím největším trhem pro evropské společnosti v oboru strojového vidění Čína (7 % celkového
obratu a vzrůst o 13 % oproti roku 2013).
 
Z hlediska odběratelů tvoří 76 % celkového obratu výrobní sektor, kam míří 20 % veškerého prodeje (meziroční růst 16 %). Největším odběratelem evropských firem pro strojové vidění byl v roce 2014 automobilový průmysl, který se na celkovém obratu podílí 21 % s meziročním vzrůstem o 17 %. Následují další průmyslová odvětví s těmito podíly: elektronický sektor (14,6 %), potravinářský a nápojový průmysl (4,5 %) a odvětví zpracování kovů (5,7 %).
 
Rozkvět v roce 2014 zaznamenal také obrat v oboru strojového vidění pro nevýrobní oblasti s podílem 24 % veškerého prodeje a se vzrůstem obratu o 17 %. K tomuto rozmachu nejvíce přispěly obory logistika a třídění poštovních zásilek.
 
Průzkum VDMA Machine Vision dále porovnával, jak úspěšný je prodej celých systémů strojového vidění v porovnání s prodejem jednotlivých komponent. Rychleji roste prodej systémů (meziroční zvýšení o 19 %) než prodej komponent s růstem 14 %. Mezi komponentami je nejúspěšnější prodej kamer, který vzrostl o 14,5 % a dosáhl rekordní úrovně přesahující 411 milionů eur.

(ev)