Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Zkouška těsnosti ultrazvukem

číslo 6/2006

Zkouška těsnosti ultrazvukem

U mnoha výrobků (různé tlakové nádoby, nádrže, chladiče apod.) se v rámci výstupní kontroly provádí zkouška jejich těsnosti tzv. bublinovou metodou: do konstrukčního dílu je přiváděn vzduch pod tlakem v rozmezí asi 0,05 až 2 MPa, a jestliže díl zcela netěsní, stoupají z příslušného místa bubliny viditelné ve vodní lázni. Zkoušející pozoruje stoupající bubliny a podle nich rozezná vadné díly.

Obr. 1.

Obr. 1. Princip zkoušky těsnosti s použitím ultrazvuku

Při velkém počtu zkoušených dílců, kdy se doba na přípravu a provedení zkoušky zkracuje na minimum a popř. se zkouší i několik dílců současně, zkoušející během pracovní směny zakrátko dosáhne hranice, za níž již není schopen se odpovídajícím způsobem soustředit, a proto mohou vznikat chybná rozhodnutí. Cílem nové metody detekce vzduchových bublin s použitím ultrazvuku je objektivizovat zkoušku ve vodní lázni a odstranit slabá místa celého procesu, která se nutně objevovala při subjektivním posuzování netěsností.

Principiální uspořádání zkoušky těsnosti s detekcí bublin ultrazvukem je na obr. 1. Konkrétní zařízení typu Bubbleson, určené ke zkoušení těsnosti, funguje následovně (obr. 2).

Ultrazvukové měniče jsou umístěny ve vodní lázni nad zkoušenými díly. Svým dosahem kryjí celou plochu nad zkoušeným dílem (nebo díly) a mohou detekovat unikající bubliny od nepatrných, o průměru od několika málo setin milimetru, po největší. Objevit lze jednotlivé bubliny i jejich řetězce a shluky (pěnu). Dosah akustických měničů je možné přizpůsobit podle potřeb příslušné zkoušky. Jedním měničem typu Bubbleson lze sledovat plochu o rozměrech až 2 × 0,1 m. Je-li třeba sledovat větší plochu, uspořádá se potřebný počet ultrazvukových měničů kaskádovitě. S další variantou systému, při překrytí dosahů jednotlivých ultrazvukových měničů, lze přesně lokalizovat i místo úniku vzduchu. Citlivost měřicího zařízení, a tudíž i velikost detekovaných bublin, je možné nastavovat.

Obr. 2.

Obr. 2. Model zkušební vany s instalovaným zařízením Bubbleson

Měřicí systém Bubbleson, skládající se z ultrazvukových měničů a vyhodnocovacího zařízení, má tyto základní parametry:

 • frekvence ultrazvuku 0,5 až 10 MHz,
 • dosah až 2 m,
 • průměr nejmenších rozpoznatelných bublin asi 0,05 mm,
 • teplota kapaliny (média) do 70 °C,
 • izolovaný výstup a nezávislý výstražný výstup,
 • rozhraní pro parametrizaci RS–485,
 • napájecí napětí 24 V DC.

Hlavní přednosti nově metody automatické detekce bublin jsou:

 • rychlá a objektivní detekce netěsností,
 • neexistence namáhavého sledování zrakem,
 • bezpečné a cenově efektivní zařízení,
 • modulární koncept s možností rozšíření,
 • velká reprodukovatelnost zkoušky,
 • možnost přímého zapojení zařízení do automatizovaných systémů řízení.

Zkušební zařízení Bubbleson v ČR dodává společnost Sonotec s. r. o.

Ing. Martin Dostalík,
Sonotec s. r. o.

Sonotec s. r. o.
Absolonova 49
624 00 Brno
tel./fax: 541 233 211
mobil: 737 867 994
e-mail: sonotec@sonotec.cz
http://www.sonotec.cz