Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Zjistěte více o Genesis64 od firmy ICONICS

Tento článek představuje Genesis64 od firmy ICONICS, pokročilý systém SCADA s vysoce výkonným nástrojem pro návrh HMI, responzivním designem, datovým Historianem a schopnostmi aliasingu.

 

Ne všechny systémy SCADA jsou si rovny. Některé jsou technologicky mnohem pokročilejší s působivým využitím, které uživatelům pomohou dělat práci lépe a snadněji. To se promítá do schopnosti dosáhnout optimalizace provozu, což je to, o co uživatelé usilují. Vysoce výkonný a citlivý HMI/SCADA GENESIS64 od firmy ICONICS je pokročilý systém s vysoce výkonným nástrojem pro návrh HMI, responzivním designem, schopností aliasingu a datovým Historianem. Podívejme se blíže na některé z těchto schopností a na to, co znamenají.

 

Vysoce výkonný návrh HMI

Současné vyspělé a pokročilé systémy SCADA, které zvládnou složitější průmyslové procesy a komplexní výrobu, potřebují vysoce výkonný návrh HMI. Vysoce výkonný návrh HMI odkazuje spíše na výkon uživatelů než na systémové metriky nebo dobu odezvy, takže se mluví o uživatelském rozhraní a designu obrazovky, jejím vzhledu a celkovém dojmu. Záměrem je umožnit návrh citlivých, flexibilních, adaptivních a snadno ovladatelných obrazovek. Jestliže obrazovka uživateli usnadňuje práci, je navržena správně.

 

Datový Historian

Iconics Hyper Historian se používá k extrakci dat pro konkrétní datový bod (proměnnou, tag). Je to samostatná aplikace dostupná též jako součást sady Iconics Suite, umožňující přímý export zaznamenaných dat pro daný datový bod a časové období do souboru CSV. Po aktivaci se zobrazí dialogové okno, které umožní vybrat jeden tag a čas začátku a konce. Mimo to si uživatel může také vybrat, zda chce nezpracovaná zaznamenaná data, nebo zda chce znát jen určité agregáty, jako minimální a maximální hodnotu či průměr za určité období. Pro agregaci je možné si vybrat období, za které chce uživatel data agregovat, a následně se vypočítají příslušné statistiky. Poté si uživatel může vybrat soubor, do kterého bude Data Exporter data zasílat.

 

Responzivní design

Responzivní design/návrh je nyní v aplikacích SCADA velmi žádaný. Jde o designový přístup, který vývojářům umožňuje vytvořit optimální zobrazení pro různá zařízení a formáty displejů, přičemž vizuální prvky automaticky upravují svou velikost a rozvržení na základě poměru stran a rozlišení obrazovky. Ti, kteří znají frustraci z pokusů procházet webové stránky, které nebyly optimalizovány pro mobilní prohlížení, mohou pochopit hodnotu responzivního designu.

 

Aliasing

Aliasing je nástroj sady Iconics Suite, který uživateli dává možnost vytvořit zástupný symbol téměř v jakékoliv části jeho aplikace. Zástupný symbol je jednoduše proměnná, které bude její hodnota přiřazena až později. Aliasing vývojářům umožňuje vytvořit aplikaci, včetně celé hierarchie technologických zařízení a zobrazení jejich vizualizací, aniž by potřebovali reálná data. Zástupné hodnoty lze nastavit v době, kdy se aplikace konfiguruje, aby byla zajištěna flexibilita výstupu, ať už se používá v obrazovkách, sestavách, transakcích, nebo jakékoliv jiné aplikaci, protože hodnoty lze měnit i za běhu. Zástupné symboly nejsou vázány na žádné skutečné I/O a (to je důležité) jsou nezávislé na relaci uživatele.

Další podrobnosti zájemci najdou na blogu: https://go.iconics.com/pokročilé-SCADA

(ICONICS)

 

Obr. 1. Pokročilý systém HMI/SCADA Genesis64 od firmy Iconics je vhodný mj. do prostředí velínů v procesní výrobě

Obr. 2. Genesis64 umožňuje návrh citlivých, flexibilních, adaptivních a snadno ovladatelných obrazovek