Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Život bez bariér

číslo 5/2006

Život bez bariér

Život bez bariér je občanské sdružení pro vzdělávání, sport a odstranění bariér postižených. To, že působí v Nové Pace, malém podkrkonošském městě, s sebou nese jednu významnou zvláštnost, která je odlišuje od podobných sdružení ve větších městech. Protože zde není tolik handicapovaných lidí, aby se vyplatilo zakládat zvlášť sdružení pro lidi s postižením zraku, sluchu, pohybového aparátu, s mentálním postižením apod., je zde sdružení Život bez bariér pro všechny. Proto je také spektrum činností sdružení velmi široké. Zahrnuje mj. sportovní a kulturní aktivity pro postižené, program domácí rehabilitace, půjčovnu a servis kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, práci v chráněné dílně a ergoterapii.

Projekty a aktivity

V chráněné dílně se vyrábějí různé drobné upomínkové předměty: tkané koberečky, malované květináče, výrobky z ručního papíru apod., které se potom prodávají např. při vánočních a velikonočních jarmarcích nebo si je lidé či firmy kupují jako novoroční přání nebo drobné dárky.

Obr. 1.

Obr. 1. Montáž elektroinstalace a datových kabelů (Lomená ulice)

Společně proti bariérám je projekt sdružení Život bez bariér a Města Nová Paka. V rámci tohoto projektu, podporovaného z fondů EU, město každoročně vyčlení určitou částku na odstraňování bariér bránících pohybu tělesně handicapovaných lidí ve městě. Sdružení Život bez bariér poslouží upozorněním na problematická místa a konzultacemi, jak bariéry odstranit. Na projekt města navazují i samostatné aktivity veřejných institucí, obchodů nebo sportovních zařízení k odstraňování bariér.

Pro širokou veřejnost je určen program prevence proti úrazům dětí a mládeže, v němž vozíčkáři při besedách ve školách dětem a mladým lidem vysvětlují, jak je snadné ocitnout se na vozíku: stačí skok do neznámé vody, nepozornost při hře nebo při sportu či neopatrnost na silnici. Součástí besed je i instruktáž, jak se chovat k tělesně postiženým lidem a jak jim pomáhat překonávat různé bariéry v běžném životě.

Obr. 2.

Obr. 2. Místnost pro bezbariérová počítačová pracoviště po rekonstrukci a instalaci napájecí a datové sítě

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek neslouží jen trvale handicapovaným lidem, ale i těm, kteří po úraze, po operaci nebo při nemoci potřebují dočasně půjčit vozík, chodítko, sedák do vany nebo jinou pomůcku. Současně jsou zde zajišťovány opravy a repase použitých rehabilitačních pomůcek, které sdružení získává především jako dary od nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, společnosti Duha – Nadace pro postižené mozkovou obrnou Trutnov nebo od lidí, kteří je již nepotřebují. Repase znamená vozík nebo jinou pomůcku kompletně rozebrat, vyměnit všechny opotřebené mechanické díly a nefunkční elektroniku nahradit novou. Často je nutné navrhnout a na míru zhotovit nové desky plošných spojů, protože originální jsou buď nedostupné, nebo finančně příliš nákladné.

Rekonstrukce objektů pro provoz sdružení

Sdružení Život bez bariér v současné době působí ve třech objektech. Základní prostory jsou v objektu v Lomené ulici. Zde jsou kanceláře sdružení (samozřejmě bezbariérové). V ulici Na Vyšehradě v objektu bývalé mateřské školy, který má sdružení pronajatý od města, funguje v zatím provizorních podmínkách chráněná dílna. Obr. 3. Připravuje se otevření dílny pro ergoterapii a počítačové učebny s veřejným přístupem na internet (nejen pro handicapované). Objekt je ovšem v tak špatném stavu, že vyžaduje náročnou rekonstrukci. Třetím objektem je bývalá nemocnice, nyní v majetku krajského úřadu, kde má sdružení sklady kompenzačních pomůcek. Kdyby se sdružení podařilo získat celý objekt, v tuto chvíli již dva roky nevyužívaný a chátrající, mohlo by zde vzniknout několik desítek míst pro rehabilitaci a vzdělávání handicapovaných, včetně ubytování pro ležící pacienty, kteří se neudrží na vozíku, a dočasně by zde mohly být provozovány i aktivity centra Na Vyšehradě v době jeho kompletní přestavby.

Sponzorství

Sdružení funguje díky obětavé práci svých členů. Je ovšem jasné, že jeho činnost vyžaduje i nemalé finanční prostředky. Proto je vítán každý finanční nebo materiální dar.

Obr. 4.

Obr. 3. Chráněná dílna v objektu Na Vyšehradě (celkem zde pracuje čtrnáct lidí s různým postižením: pohybovým, zrakovým, sluchovým nebo mentálním)
Obr. 4. Ukázka výrobků chráněné dílny

Jedním z nejvýznamnějších sponzorů sdružení Život bez bariér je společnost Moeller Elektrotechnika, která pro rekonstrukci počítačové sítě a elektroinstalace v objektech v Lomené ulici a Na Vyšehradě dodala datové kabely, jističe a přepěťové ochrany (na obr. 1 je záběr z montáže kabelů). Podaří-li se získat objekt nemocnice, počítá se i s vybavením pokojů systémem Xcomfort. Tento systém domácí automatizace by tak měl šanci dokázat, jak může pomoci právě handicapovaným lidem.

Pro rekonstrukci objektů poskytly elektroinstalační materiál – kabely, rozvodné lišty, vypínače atd. – i další společnosti, jako např. Kopos Kolín, OEZ Letohrad nebo ABB. Ovšem seznam toho, co sdružení pro svou činnost potřebuje, je ještě dlouhý (zájemci o případné sponzorování jej najdou na webové stránce www.zbb.cz) a není v něm jen elektroinstalační materiál, ale i vybavení pro chráněnou dílnu, zařízení kanceláří, EZS, včetně dálkového ovládání vrat a dveří apod. Pomoc sponzorů je rozhodující podmínkou úspěšné činnosti sdružení a jeho dalšího rozvoje.

(Bk)