Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Zelio Logic – řídicí systém pro každého

Malý řídicí systém Zelio Logic a vývojové prostředí Zelio Soft od společnosti Schneider Electric poskytují příležitost snadno začít s programováním řídicích systémů. Jednoduchost, příjemné grafické prostředí a intuitivní ovládání – to jsou hlavní důvody, proč si zvolit Zelio. Umět programovat se vyplatí. Za pomoci malého řídicího systému Zelio Logic a vývojového prostředí Zelio Soft základy programování zvládne opravdu každý. Programování si lze vyzkoušet okamžitě po bezplatném stažení softwaru. Na mnoha připojených příkladech z praxe si lze své znalosti vyzkoušet. Přitažlivá je i možnost absolvovat odborné školení Vývoj aplikace pro malý řídicí systém Zelio Logic

Uplatnění? Kdekoliv

Malý řídicí systém nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti – počínaje náhradou reléové logiky, přes řízení malých čističek odpadních vod, ventilačních a klimatizačních systémů a domovní automatizaci až po zemědělská zařízení, jako jsou např. zavlažovací systémy nebo skleníky.

Uvedené způsoby použití řídicího systému mají společné dvě vlastnosti – automatické řízení je v nich nutností a jsou relativně jednoduché. Právě systém Zelio Logic, doplněný intuitivním vývojovým prostředím Zelio Soft, je zárukou snadného, rychlého a ekonomicky výhodného řešení těchto automatizačních úloh. 

Intuitivní vývojové prostředí a čtrnáct vzorových příkladů

Zelio Soft je bezplatně k dispozici na stránkách www.schneider-electric.cz (sekce Home > Produkty a služby > Automatizace a řízení > PLC systémy a kontroléry > Malé PLC systémy a kontroléry pro obecné použití > Zelio Logic). Kromě samotného softwaru zde zájemce nalezne i sadu čtrnácti vzorových příkladů, založených na reálných (a tedy v praxi upotřebitelných) modelových případech.

Jeden z nich je zde popsán jako ukázka toho, že pro řešení jednoduchých až středně složitých úloh není zapotřebí žádná předchozí znalost řídicích systémů. Základní znalost elektrotechniky a logické myšlení zcela postačí. 

Zadání úlohy řízení automatické brány do garáže

Majitel garáže si přeje řídit vjezd do garáže automatickou branou vybavenou dvousměrným motorem. Pokud jsou vrata zavřená nebo v mezilehlé poloze, signál z dálkového ovládání musí zajistit plné otevření vrat. Během otevírání má jakákoliv akce z dálkového ovládání způsobit zastavení nebo znovu­spuštění motoru. Jakmile jsou vrata otevřena, nastane čtyřsekundová prodleva, po které se vrata začnou opět zavírat. Jestliže čidlo pohybu detekuje pohyb během zavírání, vrata se znovu otevřou. Vrata zůstanou otevřená, dokud přichází signál z čidla pohybu. 

Řešení: jednoduché

Pro řešení uvedeného příkladu lze s velkou výhodou použít jazyk funkčních bloků (FBD), což je jeden z jazyků dostupných ve vývojovém prostředí Zelio Soft (obr. 1). Pro spouštění a zastavování otevírání dveří (výstup Q1) je zde použit bistabilní klopný obvod, který s každým stisknutím tlačítka I1 střídavě povoluje a zakazuje běh motoru. Po otevření dveří sepne koncový spínač IB, který resetuje zmiňovaný klopný obvod a spustí běh motoru druhým směrem (Q2) pomocí klopného obvodu RS. Zavírání dveří je zastaveno resetováním klopného obvodu RS těmito způsoby: signálem z čidla pohybu (IC) nebo dojetím na koncový spínač (I2) nebo stisknutím ovládacího tlačítka (I1). Slovíčko „nebo“ je zde reprezentováno logickou funkcí OR. Časovače T1 a T2 jsou určeny ke zpožděnému spuštění zavírání (průjezd auta) a zpožděnému otevírání (ochrana proti rázu). Správnou funkci automatických garážových vrat zajistí jednoduché zapojení pouhých osmi funkčních bloků.

Naprogramovat si malý řídicí systém je snadné. V případě Zelio Logic navíc „člověk za zkoušku nic nedá“.         

Tomáš Kletečka, Schneider Electric

Obr. 1. Vývojové prostředí Zelio Soft – řešení úlohy řízení garážových vrat