Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Zelio Logic – komunikace bez hranic

Zelio Logic – komunikace bez hranic

Zelio Logic je nejmenší řídicí jednotka v nabídce společnosti Schneider Electric. Toto programovatelné relé, vybavené řádově desítkami vstupních a výstupních signálů je vhodné pro menší aplikace. Je na trhu již několik let, ale v současné době se výrazně rozšiřují jeho možnosti, především komunikační funkce.

Obr. 1.

Obr. 1. Připojení relé Zelio Logic k nadřazeným řídicím systémům sériovou linkou prostřednictvím protokolu Modbus

Programovatelné relé Zelio Logic se vyrábí ve dvou provedeních: Compact a Modular. Ve verzi Compact jsou dodávány tři modely, lišící se počtem I/O signálů – může jich být deset, dvanáct nebo dvacet. Vedle modelů s displejem a tlačítky jsou k dispozici také tzv. slepé modely, bez displeje. Ty najdou uplatnění v aplikacích, kde není nutné jakkoliv zasahovat do chodu relé, a tam, kde je velký tlak na cenu celého řešení.

Pomocí relé v provedení Modular již lze realizovat aplikace, které mají až 40 vstupů a výstupů (I/O). K základnímu modulu s deseti nebo 26 I/O je možné připojit jeden rozšiřující modul. V nabídce jsou tři typy diskrétních modulů s šesti, deseti a čtrnácti I/O. Novinkou je modul analogových I/O, který výrazně rozšiřuje možnosti relé Zelio Logic v oblasti zpracování analogových signálů. Modul obsahuje dva analogové vstupy s rozlišením 10 bitů a lze k němu připojit signály 0 až 10 V, 0 až 20 mA a Pt100 a navíc dva analogové výstupy 0 až 10 V.

Obr. 2.

Obr. 2. Zapojení relé Zelio Logic do řídicího systému pomocí modulu Ethernet

Mezi základní a rozšiřující modul lze ještě vložit komunikační modul, který je dodáván ve dvou provedeních. Prvním z nich je komunikační modul Modbus, který umožní připojit Zelio Logic k nadřazeným řídicím systémům sériovou linkou prostřednictvím protokolu Modbus. Příklad konfigurace je na obr. 1. Daleko větší možnosti poskytuje modul Ethernet, jenž umožní sběr dat z připojených zařízení protokolem Modbus TCP/IP. Výhodou je možnost jednoduše a efektivně sbírat data z několika relé Zelio Logic do hlavního řídicího systému a vytvořit tak vlastně distribuovanou aplikaci, jež v mnoha případech ušetří čas i peníze. Příklad zapojení znázorňuje obr. 2. Prostřednictvím uvedených prostředků lze také monitorovat Zelio Logic pomocí operátorských panelů Magelis, což může v mnoha případech zvýšit pohodlí obsluhy daného zařízení.

Obr. 3.

Obr. 3. Komunikační modul ZelioCom v zapojení s relé Zelio Logic a modemem umožňuje dálkové řízení

Významným pokrokem je, že aplikace s relé Zelio Logic v provedení Compact nebo Modular je nyní možné dálkově monitorovat a řídit s využitím modemů. V nabídce jsou dva druhy modemů: klasický analogový modem PSTN, určený ke komunikaci po pevných linkách, a modem GSM, umožňující bezdrátovou komunikaci po mobilních sítích operátorů GSM. K relé Zelio Logic stačí připojit komunikační modul ZelioCom a k němu modem GSM s anténou nebo modem PSTN. Komunikační modul ZelioCom se připojuje k základnímu modulu pomocí konektoru pro programování (obr. 3). Pak už jen postačí pomocí softwaru ZelioCom2 (součást softwarové sady ZelioSoft2 od verze 3.1) nastavit požadovaná čísla příjemců zpráv SMS, elektronických zpráv nebo alarmů, texty zpráv a akce, které se mají provádět. Takto lze např. dálkově ovládat spouštění čerpadla, získávat informace o stavu řízeného zařízení apod. Nastavení celé komunikace je velmi snadné a rychlé a nevyžaduje speciální programování.

Obr. 4.

Obr. 4. Zelio Logic s adaptérem Bluetooth

Poslední novinkou je adaptér Bluetooth pro bezdrátové připojení (programování) relé Zelio Logic (obr. 4).

Všechny uvedené novinky jsou již zapracovány v nové verzi softwaru ZelioSoft2 V4.1, takže v něm přibylo několik nových funkčních bloků a nastavení. Zelio Logic dnes představuje sice malý, ale poměrně výkonný automatizační prostředek především s širokými možnostmi komunikace.

Ing. Tomáš Knobloch,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Zákaznické centrum: tel.: 382 766 333
e-mail: info@cz.schneider-electric.com
http://www.schneider-electric.cz