Zelio Logic a Zelio Soft – programování pro každého

Umět programovat se vyplatí. Další a další přístroje umějí vykonávat logické funkce, tak proč toho nevyužít? Základy programování zvládne každý, zvláště když si na pomoc vezme schopného zástupce malé automatizace – PLC Zelio Logic se softwarem Zelio Soft.

Společnost Schneider Electric se rozhodla nabídnout své znalosti a zkušenosti z oblasti malé automatizace všem, kdo potřebují a chtějí začít programovat. Mnoho elektroinstalatérů, elektromontážních firem, výrobců rozváděčů, konstruktérů, projektantů nebo koncových uživatelů z průmyslu platí svým subdodavatelům za to, co snadno zvládnou sami – vytvoření logického programu pro tzv. inteligentní relé. Pomoci jim může školení Vývoj aplikace pro malý řídicí systém Zelio Logic.

Malé programovatelné automaty – jejichž typickým zástupcem je Zelio Logic (obr. 1) – jsou přístroje, které přinášejí automatizaci i do oblastí, kde se dříve z ekonomických důvodů uplatňovala zřídka nebo vůbec. Efektivně nahrazují reléové systémy a jednoúčelové řídicí karty. Skvěle se uplatňují v průmyslu, infrastruktuře, komerčních budovách i domácnostech.

K typickým oblastem použití v průmyslu a infrastruktuře patří:

–   automatizace malých výrobních, dokončovacích, montážních a balicích linek,

–   decentralizace automatizace pomocných zařízení středních a velkých linek,

–   řídicí systémy zařízení v zemědělství (zavlažovací a čerpací zařízení, skleníky apod.),

–   malé čistírny odpadních vod.

V komerčních budovách nebo domácnostech programovatelná relé zajistí:

–   automatické ovládání vstupních závor či vjezdu do garáže,

–   řízení přístupů do jednotlivých prostor,

–   automatizaci provozu osvětlení, klimatizace, topení, chlazení atd.

Zelio Logic aneb s kým máme tu čest

Programovatelný automat Zelio Logic od společnosti Schneider Electric spadá do kategorie malé automatizace. Má deset až čtyřicet I/O, z nichž až dvanáct vstupů je analogových (0 až 10 V). Na trh je dodáván ve dvou základních verzích, Compact a Modular. Verzi Modular lze rozšířit o přídavné moduly, např. komunikační (Modbus nebo Ethernet). Napájecí napětí je 12 nebo 24 V DC, 48 nebo 230 V AC. Data (nastavené a aktuální hodnoty) jsou zálohována v paměti typu flash EEPROM po dobu deseti let.

Je důležité zmínit možnost připojit modem (analogový nebo GSM) pro vzdálenou správu zařízení.

Co je na programování nejtěžší? Začít

Zelio Logic se programuje v intuitivním programovacím prostředí. Pro jeho zvládnutí nejsou třeba žádné předchozí znalosti, plně postačí schopnost logického myšlení.

Zelio Logic lze programovat dvěma způsoby. Zejména pro drobné úpravy již existujícího programu je možné využít šest tlačítek přímo na těle přístroje. Samotný program se však nejlépe tvoří s pomocí softwaru Zelio Soft v počítači.

Zelio Soft – profesionální a bezplatný programovací nástroj

Profesionální software Zelio Soft v. 2 je k dispozici zdarma a v českém jazyce. Díky kvalitní simulaci většiny funkcí umožňuje naučit se programovat malé PLC bez nutnosti zakoupit a připojit samotný přístroj. K vytvoření plně funkčního programu postačí PC.

Nabídka programovacích jazyků je omezena na dva grafické jazyky: jazyk funkčních bloků a jazyk kontaktních schémat. V jazyce funkčních bloků (FBD – Function Block Diagram) se program skládá z funkčních bloků, které se vkládají do schématu zapojení (obr. 2). Je možné vybrat si ze širokého spektra jak normalizovaných funkčních bloků, tak funkčních bloků vytvořených uživatelem. V jazyce FBD lze i složité aplikace programovat jednoduše a přehledně.

Druhým jazykem je jazyk kontaktních schémat (LD – Ladder Diagram). Také do kontaktního schématu lze vkládat funkční bloky, např. časovače, analogové komparátory, textové bloky, hodiny nebo funkci pro změnu letního a zimního času (obr. 3).

K výhodám softwaru Zelio Soft patří možnost simulace a testu koherence napsaného programu. Ještě před jeho nahráním do PLC tak programátor zjistí, zdali vytvořený program funguje – zda vykonává právě a pouze to, co je v zadání. V opačném případě jej lze v prostředí Zelio Soft odladit.

Školení

V tomto roce vypsala společnost Schneider Electric zatím pět termínů školení PLC – vývoj aplikace pro malý řídicí systém Zelio Logic, vždy s maximálním počtem deset posluchačů: 27. 3., 14. 6. a 25. 10. 2012 v Praze, 25. 4. a 20. 9. 2012 v Brně. Hlavní důraz bude kladen na předvedení programování konkrétních jednoduchých úloh v praxi pomocí softwaru Zelio Soft v obou jazycích, FBD i LD. Zájemci si sami vyzkoušejí programování i odladění, simulaci a test koherence jimi vytvořených programů. Školení povede aplikační specialista Bc. Tomáš Kletečka (tomas.kletecka@schneider-electric.com). Účastnický poplatek je 1 500 korun, ale prvních 48 zájemců o uvedené školení může využít zvýhodnění a zaplatit pouze 480 korun. Každý absolvent obdrží certifikát a kompletní školicí materiály včetně plné verze softwaru Zelio Logic v. 2 na DVD.

Přihlásit se lze na www.schneider-electric.cz v sekci Produkty a služby/Školení (banner na hlavní stránce). V přihlášce prosím uveďte do políčka „Poznámka“ kód akční nabídky 16002P. K dispozici je také linka školicího střediska 281 088 665.

Ing. Oskar Lažanský, Schneider Electric

Obr. 1. Příklad sestavy řídicího systému s využitím programovatelného relé Zelio Logic

Obr. 2. Příklad jazyka FBD – regulace teploty v místnosti

Obr. 3. Příklad jazyka LD – řízení větrání ve skleníku