Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Zelená pro bezpečnost

číslo 8-9/2002

Zelená pro bezpečnost

Nová generace produktů Preventa pro bezpečnostní techniku, ve světové premiéře představená na letošním Hannover Messe, s níž se budou moci v české premiéře seznámit návštěvníci ve stánku firmy Schneider Electric na MSV v Brně, je průlomem v oboru bezpečnostní techniky: integruje v sobě schopnosti detekce, sledování funkce a komunikace. Je to ideální prostředek pro uspokojení všech nároků uživatelů a konstruktérů strojů – od univerzálních řešení po individuální aplikace se speciálními moduly. Novinkou je také to, že systém Preventa může ve své činnosti využívat sběrnici AS-Interface. Plně splňuje slogan firmy Schneider Electric: zajistit inteligenci tam, kde je třeba, tehdy, kdy je třeba, a takovou, jaká je třeba.

Obr. 1.

Univerzální bezpečnostní modul Preventa XPSMP
Časy se mění. Dosud nebyl nikdo, kdo by se odvážil zpochybnit tvrzení, že pro každou monitorovanou funkci je třeba samostatný bezpečnostní modul. To samozřejmě znamenalo, že v komplikovaných aplikacích nebo u složitých strojů zabíraly bezpečnostní moduly značné místo v rozváděči a také kabelové rozvody byly velmi komplikované a spletité. Zdálo se, že omezení dané rovnicí „počet monitorovaných funkcí = počet bezpečnostní modulů“ nelze překonat.

Nyní však je k dispozici bezpečnostní modul Preventa XPSMP (obr. 1). Tento modul představuje v bezpečnostní technice zcela novou výkonnostní třídu. Je to první modul, který lze použít k tomu, aby simultánně plnil dvě bezpečnostní funkce. Jeho schopnosti sahají od zabezpečení nouzového vypnutí k obsluze bezkontaktních zabezpečovacích spínačů. Celkem je k dispozici patnáct předem nastavených a certifikovaných zabezpečovacích funkcí. Vhodné funkce pro každou aplikaci je možné volit pomocí tří snadno přístupných tlačítek na předním panelu modulu. Základní informace o stavu a provozu modulu jsou indikovány diodami LED. Detailnější diagnostické informace odesílá modul Preventa XPSMP automaticky nadřízené řídicí jednotce, kde mohou být detailně analyzovány.

Modul má šířku 45 mm. Pro každou monitorovanou bezpečnostní funkci lze využít tři bezpečnostní výstupy. Dále jsou k dispozici tři statické signalizační kontakty.

Univerzální bezpečnostní modul Preventa XPSMP není jediným řídicím modulem v sortimentu firmy Schneider Electric. Přehled modulů pro různé aplikace včetně novinek v sortimentu je v tab. 1.

Tab. 1.Bezpečnostní moduly a relé Preventa (číslo v tabulce označuje kategorii podle ČSN EN 954-1)

Funkce havarijní a koncové spínače kódované magnetické spínače vybavovací spínače bezpečnostní rohože světelné bariéry dvouruční ovládání nulové otáčky motorů
Modul
XPSMP 4 4 4 3 4    
XPSAC 3            
XPSAFL 3       4    
XPSAF 4            
XPSAK 4     3 4    
XPSAR 4       4    
XPSAV 4            
XPSDM   4          
XPSVC     4        
XPSBA           11)  
XPSBC           42)  
XPSCM         2    
XPSLMR         4    
XPSLMS         4    
XPSVN             3

1) III A podle ČSN EN 574
2) III C podle ČSN EN 574

Bezkontaktní magnetické spínače XCSDM a modul XPSDM
V aplikacích, kde je třeba zabezpečit cokoliv, co je v pohybu, naleznou uplatnění bezkontaktní magnetické spínače XCSDM. Jsou vhodné například pro zabezpečení přístupu do nebezpečných prostor. Mohou pracovat v širokém rozsahu teplot (–20 až +85 °C), v prostředí s agresivními kapalinami nebo tam, kde mohou být vystaveny tlaku nebo podtlaku (např. při čistění hygienických prostor v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu). Stejně dobře je lze použít i tam, kde není možné zabezpečit přesnou polohu spínačů a je nutné počítat s tolerancí polohy 4 až 10 mm.

Spínače mají robustní a přitom variabilní konstrukci. V kompaktní verzi jsou to nejmenší bezpečnostní bezkontaktní spínače, které jsou v současné době na trhu, a jsou tedy vhodné všude tam, kde je nutné šetřit místem. Spínače jsou k dispozici ve dvou krytech v průmyslovém provedení, které je možné kombinovat v podstatě s každým standardním montážním systémem.

Bezkontaktní spínače XCSDM lze připojit k bezpečnostnímu modulu Preventa XPSDM nebo k univerzálnímu modulu XPSMP. V této kombinaci splňují požadavky bezpečnostní kategorie 4 podle ČSN EN 954-1.

Bezpečnostní modul XPSDM je modul určený pro připojení kódovaných bezpečnostních magnetických spínačů. Modul má dva bezpečnostní výstupy a dva statické kontakty pro signalizaci. Kompaktní konstrukční provedení má šířku pouze 45 mm (verze pro šest spínačů) nebo 22,5 mm (verze pro dva spínače). Modul je určen pro připojení jakýchkoliv bezpečnostních spínačů u bezpečnostních zařízení podle ČSN EN 60201-1.

Bezpečnost integrovaná pomocí sběrnice
Integrovat bezpečnostní řešení do architektury automatizačního řešení je stejně snadné jako napočítat do tří:

  1. standardní sběrnice AS-i,
  2. inteligentní bezpečnostní monitor,
  3. jednoduchý adaptér pro připojení bezpečnostních modulů ke sběrnici.
Obr. 2.

Koncepce AS-i „safety at work“ využívá uvedenou jednoduchou a efektivní tříbodovou metodu. Pro přenos bezpečnostních digitálních signálů je třeba jen jeden kabel. Je to ten samý žlutý kabel, který používá sběrnice AS-i pro přenos technologických dat; také přenos bezpečnostních signálů na sběrnici je řízen stejným způsobem jako u běžné sběrnice AS-i (obr. 2). Není třeba ani speciální bezpečnostní programovatelný automat, ani bezpečnostní master sběrnice AS-i – komponenty mohou komunikovat v každé instalaci AS-i. Bezpečnostní monitor zvládne vše, co je třeba ke komunikaci se všemi bezpečnostními přístroji na AS-i, a postará se i o komunikaci s nadřízeným řídicím systémem nebo programovatelným automatem. S dobou reakce kratší než 35 ms dokáže zabezpečit rychlé odstavení systému ve většině aplikací.

Bezpečnostní monitory pro AS-i řady Preventa mají označení ASIAFEMON1 a ASI-AFEMON2. Ve verzi ASIAFEMON1 má monitor dva bezpečnostní výstupy a jeden statický kontakt, verze ASIAFEMON2 má 2 × 2 bezpečnostní výstupy a dva statické kontakty. V obou případech je k dispozici rozhraní RS-232 pro komunikaci s nadřízenou jednotkou. Senzory, spínače a bezpečnostní funkce se přiřazují pomocí softwaru na počítači.

Pro připojení bezpečnostního, ovládacího nebo signalizačního zařízení na sběrnici AS-i je nutné použít vhodný modul rozhraní. ASI-SSL je řada modulů rozhraní pro ovládací a signalizační zařízení Harmony a pro bezpečnostní moduly se standardními výstupy s konektory M12, M16 nebo M20.

Pomocí monitorů, modulů rozhraní a odpovídajících bezpečnostních přístrojů lze zařízení zabezpečit až do bezpečnostní kategorie 4 podle ČSN EN 954-1.

Bezpečnostní rohože XY2-TP
V podstatě každá bezpečnostní rohož je unikátní: konstruktéři strojů potřebují rozdílné typy, tvary a velikosti rohoží podle toho, jakou plochu má rohož zabezpečovat. Téměř každá rohož se proto vyrábí na zakázku.

Obr. 3.

Modulární bezpečnostní rohože Preventa XY2-TP (obr. 3) jsou ideálním řešením, kdy je třeba rychle a efektivně sestavit vhodnou rohož pro libovolnou aplikaci. Konstrukce těchto rohoží je založena na myšlence poskládat potřebnou rohož z malých standardních dílů. Tyto díly, připomínající dlaždice, jsou navzájem spojeny standardizovanými lištami a konektory, speciálně navrženými tak, aby sestavení rohože bylo co nejjednodušší. To ale není jediná inovace rohoží Preventa XY2-TP. Druhou novinkou je software, který lze použít pro návrh rohože, předvolení ochranných zón a sestavení rohože tak, aby její montáž byla co nejrychlejší a spotřeba materiálu co nejmenší. Tímto softwarem lze také simulovat funkci sestavené rohože a vyloučit tak možnost chyb způsobených vlivem špatného konstrukčního návrhu celé sestavy.

Rohože lze používat i v obtížných podmínkách, kde se vyskytuje prach, vlhkost, oleje apod. Maximální zatížení je 800 N/cm2, aktivační citlivost 20 kg. Stupeň krytí je IP67.

Bezpečnostní rohože v kombinaci s univerzálním bezpečnostním modulem Preventa XPSMP nebo modulem pro bezpečnostní rohože XPSAK lze použít do bezpečnostní kategorie 3 podle ČSN EN 954-1.

Vybavovací spínač
Silnou stránkou ručního vybavovacího spínače XY2AU je to, že dokáže kombinovat nekombinovatelné. Na jedné straně dovede vybavit nepřerušovaný chod stroje v době, kdy se na něm provádí oprava nebo údržba, na druhé straně díky integrovanému nouzovému vypínači chrání obsluhu v nebezpečném prostoru. Spínač se drží jednou rukou, spínací tlačítko je z boku a stiskne se sevřením spínače v dlani.

V kombinaci s modulem XPSVC nebo XPSMP lze spínač použít do bezpečnostní kategorie 4.

Proč se rozhodnout právě pro moduly řady Preventa firmy Schneider Electric? Důvodů je několik: pro výrobce strojů je výhodné, že s bezpečnostními prvky Preventa si mohou být jisti, že jejich výrobky splní bez úprav konstrukce a zapojení technické požadavky většiny mezinárodních i národních bezpečnostních norem a standardů. To je velmi důležité zvláště pro výrobce, který chce svoje stroje vyvážet. Pro uživatele je významné, že mu bezpečnostní prvky Preventa pomohou zajistit bezpečnost strojů a udržet tak vysokou produktivitu práce. A pro distributory je výhodné, že univerzální prvky Preventa uspokojí nároky většiny zákazníků. Díky tomu mohou snížit své skladové zásoby, aniž by tím prodloužili dodací lhůty.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět