Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Žebříček zemí podle hustoty robotů

Průměrná hustota robotů ve výrobních odvětvích na celém světě dosáhla v roce 2019 nového rekordu 113 robotů na 10 000 pracovníků. Hustota robotů se liší region od regionu: nejvíce automatizovanou výrobu má západní Evropa s hustotou 225 robotů a země severní Evropy (204 robotů). Hned za ně se řadí Severní Amerika, kde je v provozu 153 robotů na 10 000 pracovníků, a jihovýchodní Asie se 119 roboty.

Podle aktuální zprávy o světové robotice vydané Mezinárodní federací robotiky (IFR) patří v žebříčku deseti zemí s nejvíce automatizovanou výrobou nejvyšší příčka Singapuru, druhá Jižní Koreji a třetí Japonsku. Následuje Německo, Švédsko, Dánsko, Hongkong, Tchaj-wan, USA, Belgie a Lucembursko. V první dvacítce zemí figuruje na sedmnáctém místě Slovensko.

„Hustota robotů je počet provozovaných průmyslových robotů vztažený k počtu dělníků,“ uvádí Milton Guerry, prezident mezinárodní federace robotiky, IFR (International Federation of Robotics). „Měření tohoto ukazatele dovoluje porovnávat země různé ekonomické síly.“

V Singapuru byla v roce 2019 hustota robotů nejvyšší. V provozech je tam 918 robotů na 10 000 pracovníků. Většina z nich (75 %) je instalována ve výrobě elektroniky, zvláště polovodičů a periferií počítačů.

Na druhém místě je Jižní Korea s 868 roboty na 10 000 pracovníků. Tato země má vedoucí postavení na trhu LCD a paměťových čipů. Působí zde takové firmy jako Samsung nebo LG. Rozšířena je tu také výroba motorových vozidel a baterií pro elektromobily.

Japonsko (364 robotů na 10 000 pracovníků) je dominantním výrobcem robotů. Roboty zde dokonce montují jiné roboty. Celých 47 % všech robotů se vyrábí v Nipponu. Ve výrobě elektroniky a elektrotechniky se uplatní 34 % robotů, v automobilovém průmyslu 32 % a v kovoprůmyslu a strojírenství 13 %.

Německo je zdaleka největším trhem robotů v Evropě – je zde v provozu 38 % všech průmyslových robotů v Evropě. Hustota robotů v automobilovém průmyslu patří k nejvyšším na světě. V tomto sektoru je zaměstnáno stále více lidí – v roce 2010 to bylo 720 000 lidí a v roce 2019 již téměř 850 000.

Švédsko se drží na pátém místě s hustotou 274 provozovaných robotů, z nichž 35 % je instalováno v kovoprůmyslu a dalších 35 % v automobilovém odvětví.

Hustota robotů v USA vzrostla v roce 2019 na 228 robotů. Trh automobilů byl druhý největší ve světě, hned za čínským. USA a Čína jsou považovány za konkurenční světové trhy.

V Číně má v současnosti využívání robotů zelenou. Dnes je tato země hustotou robotů ve výrobních provozech na čtrnáctém místě na světe. Vedle výroby automobilů je zde velmi rozšířená výroba elektronických přístrojů, baterií, polovodičů a mikročipů.

(ev)

 

Obr. 1. Žebříček zemí s nejvyšší hustotou robotů (zdroj: IFR)