Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Žebříček zemí podle hustoty robotů

Průměrná hustota robotů ve výrobních odvětvích na celém světě dosáhla v roce 2019 nového rekordu 113 robotů na 10 000 pracovníků. Hustota robotů se liší region od regionu: nejvíce automatizovanou výrobu má západní Evropa s hustotou 225 robotů a země severní Evropy (204 robotů). Hned za ně se řadí Severní Amerika, kde je v provozu 153 robotů na 10 000 pracovníků, a jihovýchodní Asie se 119 roboty.

Podle aktuální zprávy o světové robotice vydané Mezinárodní federací robotiky (IFR) patří v žebříčku deseti zemí s nejvíce automatizovanou výrobou nejvyšší příčka Singapuru, druhá Jižní Koreji a třetí Japonsku. Následuje Německo, Švédsko, Dánsko, Hongkong, Tchaj-wan, USA, Belgie a Lucembursko. V první dvacítce zemí figuruje na sedmnáctém místě Slovensko.

„Hustota robotů je počet provozovaných průmyslových robotů vztažený k počtu dělníků,“ uvádí Milton Guerry, prezident mezinárodní federace robotiky, IFR (International Federation of Robotics). „Měření tohoto ukazatele dovoluje porovnávat země různé ekonomické síly.“

V Singapuru byla v roce 2019 hustota robotů nejvyšší. V provozech je tam 918 robotů na 10 000 pracovníků. Většina z nich (75 %) je instalována ve výrobě elektroniky, zvláště polovodičů a periferií počítačů.

Na druhém místě je Jižní Korea s 868 roboty na 10 000 pracovníků. Tato země má vedoucí postavení na trhu LCD a paměťových čipů. Působí zde takové firmy jako Samsung nebo LG. Rozšířena je tu také výroba motorových vozidel a baterií pro elektromobily.

Japonsko (364 robotů na 10 000 pracovníků) je dominantním výrobcem robotů. Roboty zde dokonce montují jiné roboty. Celých 47 % všech robotů se vyrábí v Nipponu. Ve výrobě elektroniky a elektrotechniky se uplatní 34 % robotů, v automobilovém průmyslu 32 % a v kovoprůmyslu a strojírenství 13 %.

Německo je zdaleka největším trhem robotů v Evropě – je zde v provozu 38 % všech průmyslových robotů v Evropě. Hustota robotů v automobilovém průmyslu patří k nejvyšším na světě. V tomto sektoru je zaměstnáno stále více lidí – v roce 2010 to bylo 720 000 lidí a v roce 2019 již téměř 850 000.

Švédsko se drží na pátém místě s hustotou 274 provozovaných robotů, z nichž 35 % je instalováno v kovoprůmyslu a dalších 35 % v automobilovém odvětví.

Hustota robotů v USA vzrostla v roce 2019 na 228 robotů. Trh automobilů byl druhý největší ve světě, hned za čínským. USA a Čína jsou považovány za konkurenční světové trhy.

V Číně má v současnosti využívání robotů zelenou. Dnes je tato země hustotou robotů ve výrobních provozech na čtrnáctém místě na světe. Vedle výroby automobilů je zde velmi rozšířená výroba elektronických přístrojů, baterií, polovodičů a mikročipů.

(ev)

 

Obr. 1. Žebříček zemí s nejvyšší hustotou robotů (zdroj: IFR)