Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Zdůrazněná témata veletrhu ACHEMA 2015

Veletrh Achema, který se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 15. až 19. června 2015, bude mít tři zdůrazněná témata: provozní analytická technika (PAT – Process Analytical Technology), technika pro průmyslové vodohospodářství a výroba založená na bioproduktech. Neznamená to, že by ostatní obory byly upozaděny – na veletrhu nebudou chybět ani např. laboratorní a měřicí technika, automatizace, výrobní technologie, balicí stroje, čerpadla, ventily a armatury nebo inženýrské služby v oblasti procesní výroby. Pořadatel veletrhu, společnost Dechema, již začal s příjmem přihlášek.

Provozní analytická technika znamená více než jen měření koncentrace látek v reál­ném čase. Výstupy z analytických přístrojů jsou vstupem pro řídicí systémy a systémy optimalizace výrobních procesů. Pokrok v oblasti provozní analytické techniky je základem pro další rozvoj celého oboru procesní výroby. Úspěch PAT je přitom výsledkem souhry mnoha specialistů: odborníků na analytickou a laboratorní techniku, měřicí a řídicí techniku, konstruktérů technologických zařízení a dodavatelů komponent. Přínosem uplatnění PAT je optimalizace výrobních procesů: lepší využití surovin a energie, lepší kvalita výsledných produktů, ale také vyšší bezpečnost výroby.

Druhým tématem veletrhu bude technika pro hospodaření s vodou v průmyslu. Sem patří zásobování výrobních provozů vodou i zpracování kapalných odpadů. Zvláště zpracování odpadů je v moderním procesním průmyslu důležité téma: dávno již nestačí instalovat na odpadní potrubí filtr, a tím mít hospodaření s odpadní vodou za vyřešené. Integrovaná správa hospodaření s vodou pomáhá snižovat náklady a šetřit energii, ale především využívat vodní zdroje šetrným a udržitelným způsobem. Podílejí se na ní nejen chemičtí inženýři, ale také odborníci na automatizaci a dopravu kapalin, integrátoři systémů a další odborníci.

Biobased World bylo v roce 2012, kdy se Achema ve Frankfurtu konala naposledy, zastřešující heslo pro všechny druhy procesní výroby založené na bioproduktech. Biovýroba zůstává klíčovým tématem i nadále: zdroje nerostných surovin jsou omezené, popř. docházejí, a lidé musí hledat nové zdroje obnovitelných surovin. Vize biohospodářství se pomalu stává skutečností. Na jejím vzniku se podílejí vědci z oboru biologie, biotechnologií a chemické výroby, ale tak, jak bio­výroba pomalu proniká do praxe, i procesní inženýři, zemědělští inženýři, konstruktéři technologických zařízení a výrobci měřicí a řídicí techniky. Biobased World nebude jen zdůrazněným tématem veletrhu, ale také jedno z hlavních témat doprovodného kongresu.

Je zřejmé, že tři zdůrazněná témata nevyčleňují z celého spektra oborů procesní výroby jen tři určité části, ale naopak pronikají v podstatě do všech oborů, jež jsou na veletrhu zastoupeny.

Veletrh Achema se ve Frankfurtu koná každé tři roky. Je to veletrh chemického inženýrství, procesního inženýrství a biotechnologií. Očekává se účast 4 000 vystavovatelů z padesáti zemí. Na doprovodném kongresu zazní přibližně 800 vědeckých přednášek, vystoupí četní hosté a uskuteční se také mnoho společenských akcí.

Další informace o veletrhu najdou zájemci na www.achema.de.

(Bk)