Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Zdroje napájení pro automatizaci

číslo 3/2003

Zdroje napájení pro automatizaci

Mezi důležité požadavky na zdroje v automatizační technice patří nejen jejich funkční, ale i rozměrové a výkonnostní přizpůsobení. Společnost Phoenix Contact proto nabízí tři typové řady zdrojů pro univerzální použití, úzké Mini Power, ploché Step Power a velmi výkonné Quint Power. Všechny typy se vyznačují mezinárodními certifikáty, velkou spolehlivostí a značnou výkonovou rezervou. Zdroje lze přizpůsobit různým napájecím soustavám a použít je tak v podstatě v celém světě. To vede ke snížení nákladů na skladování náhradních dílů a logistiku.

Obr. 1.

Všechny tři zmíněné typy zdrojů byly čtenářům zevrubně představeny v časopise Automa v čísle 8-9/2002 a je jistě zbytečné zde opakovat jejich popis a technické údaje. Připomeňme některé zajímavé vlastnosti nejvýkonnějších z nich – zdrojů typové řady Quint Power.

Důraz na spolehlivost

Spolehlivost napájení automatizovaného systému, např. výrobní linky, je klíčová pro spolehlivou funkci jednotlivých komponent i pro spolehlivost a bezpečnost celého systému. V mnoha průmyslových aplikacích, kde nelze vyloučit vliv rozběhu velkých elektromotorů, napájení indukčních tavicích pecí apod., není možné zaručit stabilní, bezporuchovou napájecí síť.

Zdroje Quint Power mají široký rozsah vstupních napětí – 3 × 320 až 575 V AC – a díky tomu je lze přizpůsobit v podstatě každé standardní napájecí síti. Spolehlivě pracují i v podmínkách, kdy v síti dochází k dlouhodobému poklesu napětí, vyskytují se přechodové jevy nebo je nutné počítat s častými výpadky jedné fáze.

V elektrických sítích jsou jednotlivé fáze chráněny proti zkratu. Dojde-li k proudovému přetížení, ochrana zkratovanou fázi odpojí. Zdroj, který zabezpečuje napájení pro automatizovaný systém, se musí vypořádat se situací, že má náhle namísto tří fází k dispozici jen dvě. Zatímco běžné napájecí zdroje se v tomto případě dostanou do nedefinovaného stavu a parametry jejich výstupu a napětí nelze zaručit, Quint Power dodává bez problémů napájení o určeném proudu a napětí. Postarají se o to bohatě dimenzované kondenzátory, podstatně větší, než je u zdrojů této kategorie obvyklé. Ty dokážou zabezpečit jmenovité hodnoty proudu a napětí na výstupu po dobu delší než 20 ms. To znamená, že zdroj napájí systém zcela spolehlivě i v případě, že se v napájecí síti vyskytují poklesy nebo výpadky napětí o délce trvání přibližně 10 ms.

Obr. 2.

Stejně důležité jako chování zdroje při výpadcích napájecí sítě je jeho chování při přetížení. Připojení zátěže, která způsobuje četné nárazové proudy, přetěžuje regulátor zdroje. Řešením je stabilizace voltampérové charakteristiky, která se u zdrojů Quint Power efektivně uplatňuje při odběru přes 10 A.

Krátkodobé zvýšení výkonu

Zdroje Quint Power druhé generace mají výkonovou rezervu 35 %. Krátkodobé zvýšení výkonu (power boost) je metodou, jak se bránit proudovému přetížení na sekundární straně zdroje (při rozběhu pohonů s velkou zátěží apod.). Například ze zdroje s výstupním napětím 24 V DC lze při teplotě do +40 °C trvale odebírat proud až 27 A. Jestliže odběr dále roste, snižuje se automaticky výstupní napětí, aby byly komponenty připojené na zdroj chráněny před přetížením. Jestliže napětí poklesne o více než 10 %, rozbliká se světelná dioda na zdroji a je vybaven výstupní signál (tranzistorový nebo reléový), který umožňuje dálkově monitorovat nebezpečí přetížení zdroje. Tranzistorový výstup je možné připojit přímo k běžným řídicím systémům (24V soustava, výstupní proud 88 mA), reléový může spínat proudy 1 A při 30 V DC.

Zdroje, u nichž je uplatněna technologie power boost, mají osvědčení UL 60950 a UL 508 a lze je používat v USA v systémech informační techniky a v průmyslových regulačních zařízeních.

Firma Phoenix Contact pokrývá svými zdroji nejdůležitější oblasti použití z hlediska výkonnosti, úrovně napětí, prostorového řešení a dalších parametrů. V rámci vlastního dlouhodobého vývoje, experimentování a dosavadních rozsáhlých zkušeností je firma rozhodnuta nadále posilovat a inovovat obor zdrojů napájení pro automatizační techniku.

Literatura:

[1] HENKEL, H.: Power-Trio für die Automatisierung. IEE, 2002, č. 4, s. 18–19.

[2] PHOENIX CONTACT: Highlights. Duben 2002, s. 20–21.

[3] PHOENIX CONTACT: Neue Gerätegeneration von Stromversorgungen. Tisková informace, duben 2002.

Inzerce zpět