Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Zdokonalený inženýrink, obsluha a údržba v systému Simatic PCS 7 V7.1

Systém Simatic PCS 7 pro řízení technologických procesů má v aktuální verzi 7.1 mnoho nových funkcí zavedených pro usnadnění a urychlení inženýrské práce, montáže, uvádění do provozu, obsluhy a údržby při současném snížení nákladů na provoz systému.
 
Knihovna technologických funkcí Advanced Process Library V7.1 nabízí nové provozní režimy (Local – místní, Out of Service – mimo provoz) a lepší podmínky pro práci operátora (zobrazení Preview – ukázka, Note – poznámka), včetně např. možnosti manuálním zadáváním hodnot vybraných vstupů (funkce CFC-Forcing) simulovat činnost systému.
 
Přepracované uživatelské rozhraní s optimalizovanou škálou barev, novými ergonomickými symboly, vylepšeným systémem správy výstražných hlášení, novými zobrazeními přístrojových panelů, technologického zařízení a časových průběhů provozních sledovaných veličin v širokoúhlém formátu 16:9 nebo 16:10 nabízí uživateli koherentní řídicí prostředí modifikovatelné podle jeho potřeb. Je zjednodušen postup při výběru a analýze aktuálních i historických technologických dat a je možné zobrazit časové průběhy veličin přímo na operátorské stanici (funkce Trend Control) či data přenášet do programu Excel (nástroj Data Monitor). Software kategorie MES a MIS má k datům přímý přístup přes rozhraní OpenPCS 7. Současně jsou zdokonaleny funkce pro podporu údržbářských činností. Dále je možné přenášet diagnostické informace webovým klientům prostřednictvím webového serveru a šířit informace týkající se údržby prostřednictvím LAN, SMS i elektronické pošty.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com