Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Zdokonalení protokolu HART podle požadavků uživatelů

Organizace HART® Communication Foun­dation (www.hartcomm.org) v odezvě na požadavky uživatelů zařadila do specifikace komunikačního protokolu HART pět nových zdokonalení, která u nových produktů s rozhraním HART jednak usnadňují indikaci stavu přístroje a získání informací o výkonnosti sítě WirelessHART®, jednak tvoří základ budoucích inovací ze strany dodavatelů přístrojů a systémů. Jde o tyto nové funkce:

  • Condensed Device Status Indicators: nabízí nové povely a standardizovanou podporu diagnostiky podle doporučení NAMUR NE 107 s jasným a jednoduchým upozorněním operátora na aktuální stav přístroje (porucha – mimo specifikacikontrola funkcepotřeba údržby),
  • Key Performance Indicators (KPI’s): doplňkové standardizované povely podle NAMUR NE 124 zpřístupňující hostitelským zařízením aktuální údaje o výkonnosti sítí WirelessHART, včetně jejich stavu a charakteristik spolehlivosti,
  • HART Over Internet Protocol: určuje a standardizuje protokol pro komunikaci mezi vzdálenými systémy I/O, multiplexery a bránami a hostitelskými systémy,
  • Discrete Functionality: nové povely zdokonalující podporu některých zařízení diskrétního typu a typu on/off s diagnostikou,
  • Infrared Device Access: nová nabídka bezdrátového rozhraní ke konfigurování a údržbě bez otevírání pouzdra přístroje.

[Tisková zpráva HART Communication Founda­tion, 11. září 2012.]                                        

(sk)