Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Zdatní pomocníci v automatizační technice

číslo 1/2004

Zdatní pomocníci v automatizační technice

Toto označení si jistě zaslouží nová řada konektorů Combicon Compact, určených pro desky plošných spojů, které nabízí společnost Phoenix Contact. Řada obsahuje nové či inovované komponenty – dva konektory a dvě základové lišty (patice) – umožňující velmi pevně připojit k desce plošných spojů vodiče o průřezu až 1,5 mm2 při velmi malých vnějších rozměrech. Protože jsou uvedené produkty konstruovány se zvláštním zřetelem na požadavky průmyslových aplikací, nacházejí všestranné uplatnění zejména jako rychle rozpojitelné konektorové přípoje vodičů k deskám plošných spojů v telekomunikační a zabezpečovací technice, v systémech vytápění, větrání a klimatizace, v domovních slaboproudých rozvodech apod. Konstrukce komponent řady Combicon Compact zaručuje bezproblémovou mnohonásobnou manipulaci se spojem. Ke všem variantám a modifikacím svorkovnic lze připojit jejich individuální popis.

Obr. 1. Obr. 3.

Obr. 3. Základová lišta FK MPT 0,5/16-ICV-3,5 (černá, na okraji desky uprostřed) umožňuje použít svorkovnici FK MPT 0,5/16 (zelenooranžová, uprostřed) jako vidlici konektoru ke kolmému připojení vodičů

Konektory typu PT 1,5 s roztečí vodičů 3,5 mm (obr. 1) se nasouvají na běžné komerčně dostupné kolíkové lišty PST 1,0-3,5, jež jsou určeny k pájení postupnou vlnou a je možné je automaticky osazovat na desky (počet lišt v balení pro zásobník osazovacího stroje je volitelný).

Dvousměrné (pravoúhlé) konektory s označením PT 1,5 – PVH 3,5 (obr. 1), umožňující vyvést vodiče volitelně rovnoběžně s deskou plošných spojů nebo kolmo k ní se zajištěným kódováním spoje, uživatelům navíc poskytují maximální provozní pružnost při menších požadavcích na kapacitu skladu a nákladech na manipulaci.

Obr. 2.

Při nedostatku místa lze použít mimořádně kompaktní jednosměrné provedení násuvné svorkovnice typu PT 1,5 – PH 3,5. Tato verze sice dovoluje vyvést vodiče pouze ve směru rovnoběžném s deskou, ale zato je o 12 % kratší, a zabírá tudíž na desce menší plochu.

Základové lišty nabízejí v systému s roztečí vývodů 3,5 mm konektorový spoj chráněný před nežádoucím dotykem. Dodávají se v provedení FK MPT 0,5/xx-ICV-3,5 pro připojení vodičů kolmo na desku nebo FK MPT 0,5/xx-IC-3,5 s vývodem vodičů rovnoběžně s deskou. Zde xx značí počet pólů (od dvou do šestnácti po jednom). Základové lišty (patice) uvedených variant tvoří v kombinaci s miniaturní svorkovnicí typu FK-MPT 0,5/xx-3,5, běžně používanou k zapájení do desek plošných spojů (obr. 2), rychle a bez jakýchkoliv pomůcek rozebíratelný konektorový spoj pro připojení vodičů o průřezu do 0,5 mm2 v rozteči 3,5 mm (obr. 3). Svou proudovou zatížitelností 3 A při napětí až 160 V jsou tyto sestavy velmi vhodné pro telekomunikační a domovní slaboproudé rozvody. Nesprávnému zasunutí svorkovnice brání asymetrické uspořádání kontaktů. Řešení se základovými lištami umožňuje předem snadno připravit potřebnou propojovací kabeláž. Je výhodné zejména tam, kde zvláštní předpisy nedovolují použít kolíkové lišty.

Literatura:

[1] Phoenix Contact Highlights 2003, duben 2003., s. 11-12.

[2] Tiskové informace Phoenix Contact

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět