Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Záznamníky dat Almemo pro kontrolu životního prostředí

číslo 12/2006

Záznamníky dat Almemo pro kontrolu životního prostředí

Při měření veličin charakterizujících kvalitu vody, jako hodnoty pH, redoxu, vodivosti a obsahu rozpuštěného kyslíku, je obvykle třeba použít několik měřicích přístrojů. Pro přístroje řady Almemo firmy Ahlborn toto však neplatí – ke změření všech požadovaných údajů totiž stačí jediný přístroj.

Obr. 1.

Všechna měření z jednoho vzorku

Záznamníkem dat Almemo 2890-9 lze dokonce naměřit hodnoty všech uvedených veličin současně v jednom vzorku, aniž by se jednotlivá čidla navzájem ovlivňovala! Přístroj má vstupy pro současné připojení až devíti čidel s možností naprogramovat pro každý vstup až čtyři měřicí kanály. Například připojení sondy obsahu rozpuštěného kyslíku na jeden vstup přístroje umožní na 1. kanálu změřit teplotu roztoku, na 2. kanálu koncentraci O2 v procentech a na 3. kanálu obsah O2 v miligramech na litr. Veškeré naměřené údaje je možné ukládat do vestavěné paměti přístroje s kapacitou asi 100 000 měření, popř. přenášet přes rozhraní RS-232 do počítače či s použitím rozhraním Centronics přímo tisknout běžnou tiskárnou. Data jsou na výstupu v tabulkovém formátu, takže je lze bez problémů zpracovávat např. v programu MS Excel. K dispozici je také český grafický a výpočtový program Almemo-WIN-CZ a programy pro vyhodnocení měřených hodnot a pro přenos dat prostřednictvím internetu (obr. 2).

Obr. 2.

Snadné a všestranné použití

Další vynikající vlastností a nespornou předností přístrojů řady Almemo je úplná zaměnitelnost měřicích sond mezi přístroji, zaručená použitím speciálních paměťových konektorů, v nichž jsou uloženy měřicí rozsah, fyzikální jednotka měřené veličiny, alfanumerické označení měřeného vzorku a kalibrační hodnoty. Například již zmíněná čidla pro měření vlastností vody se kalibrují v referenčních roztocích pouhým stiskem tlačítka. Korekční hodnoty snímačů se ukládají v paměti EEPROM konektoru každého z nich, takže lze postupně kalibrovat i několik čidel a ta poté současně použít pro přesná měření.

Konektory typu Almemo je možné jednoduše použít i pro připojení specifických vlastních čidel zákazníka určených k měření nejrůznějších chemických, fyzikálních, elektrických nebo meteorologických veličin a digitálních signálů. Po připojení čidla a naprogramování konektoru lze okamžitě měřit, ukládat do paměti a dále různě zpracovávat měřené hodnoty příslušných veličin (obr. 1).

Obr. 3.

Obr. 1. Přístroj Almemo 2590-9 nastavený pro měření teploty
Obr. 2. Univerzální přístroje Almemo jsou dodávány se softwarem v češtině
Obr. 3. Přístroj Almemo 2590-9 se snímači pro měření obsahu vybraných plynů ve vzduchu

Přístroje Almemo nabízejí i další funkce usnadňující měření, jako např. funkci spouštění a zastavování měřicího cyklu v nastaveném čase nebo při překročení zvolené mezní hodnoty některých z měřených veličin, funkci průměrování měřených hodnot, selektivní výstup z paměti přístroje apod.

Měření koncentrace plynů ve vzduchu

Pro měření obsahu oxidů uhelnatého a uhličitého, kyslíku a ozonu ve vzduchu nabízí firma Ahlborn řadu nových senzorů využívajících různé měřicí principy. Zvláštní pozornost mezi nimi zasluhuje snímač obsahu ozonu, který je založen na elektrochemickém tříelektrodovém senzoru a vestavěném membránovém čerpadlu pro odběr vzorku vzduchu. Snímač je dodáván s kalibračním diagramem a najde uplatnění v mnoha případech, kdy dosud bylo měření ozonu příliš nákladné.

Nabízené snímače obsahu plynů jsou ukázány na obr. 3 spolu se záznamníkem dat Almemo 2590-9, ke kterému lze současně připojit až devět snímačů v libovolné kombinaci.

Radek Buřil,
Ahlborn měřicí a regulační technika s. r. o.

Ahlborn měřicí a regulační technika s. r. o.
Dvorecká 4
147 00 Praha 4
tel.: 261 218 907
fax: 261 210 744
e-mail: ahlborn@ahlborn.cz
http://www.ahlborn.cz