Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Záznamník dat Eltek WSR

Sběr dat patří k častým úlohám nejen ve výrobním procesu. Se sledováním a následným zpracováním naměřených hodnot fyzikálních veličin se lze setkat v mnoha dalších oborech, např. při řízení technických zařízení budov.
 
Specialista na vývoj a výrobu záznamníků dat (datalogger) Eltek přichází na trh s novinkou – systémem WSR (Wireless Sensor Receiver; obr. 1). Unikátnost systému WSR spočívá v možnosti bezdrátově přenášet data a převádět je na analogový signál s možností napojení na stávající měřicí ústřednu s analogovými vstupy.
 
Bezdrátový radiový systém WSR vychází z osvědčeného a oblíbeného systému GenII a rozšiřuje jej o některé zajímavé funkce. Stejně jako GenII pracuje na frekvenci 434,225 MHz, a nedostává se tedy do konfliktu s ostatními zařízeními.
 

Měřené veličiny

Systém WSR je modulární a uživatel si může zvolit jeho konfiguraci. Podle konkrétního zadání lze zvolit až 256 měřicích kanálů, jejichž výstupy jsou bezdrátově přenášeny do přijímače. Systém WSR pracuje s následujícími veličinami: proud, napětí, relativní vlhkost, intenzita osvětlení, intenzita UV záření, koncentrace CO2, teplota (senzory RTD, termistory i termočlánky) a tlak (včetně tlakové diference). Dále dokáže přenášet údaje z čítače nebo dvoustavový signál (sepnutí či rozepnutí kontaktu) a k dispozici je také modul pro meteorologické stanice nebo pro měření rychlosti a směru větru.
 
Měřicí senzory mohou být vestavěny do vysílače nebo k němu připojeny kabelem. Vestavěné senzory se používají např. k měření teploty a relativní vlhkosti při měření parametrů prostředí, kabelem se obvykle připojují senzory k měření parametrů technologických procesů. Vlastní modul je malý a robustní a obvykle není problém umístit jej na místo měření tak, aby nepřekážel či nerušil. Napájení vysílače zajišťují čtyři tužkové baterie typu AAA. Vzhledem k velmi malé spotřebě vydrží vysílač na jednu sadu baterií pracovat až jeden rok (při přenosu dat jednou za minutu).
 
Vybrané vysílače jsou vybaveny také displejem pro místní zobrazení hodnoty měřené veličiny.
 
Dosah radiového vysílače je ve volném terénu 2 000 m, ve skladech a běžných budovách se pohybuje ve stovkách metrů. Přenosové parametry systému lze zlepšit použitím opakovacích členů, které jsou umístěny mezi vysílač a přijímač. Další možností, jak zlepšit kvalitu přenosu, je použít na přijímači některou z citlivějších antén (dipólová, Yagi), které jsou nabízeny jako volitelné příslušenství.
 
Systém je konfigurován v prostředí programu Darka Plus, kde lze nastavit jednotlivé vstupní a výstupní kanály a jejich sdružení pro opakovací členy a kontrolovat úroveň signálu a spolehlivost přenosu z jednotlivých vysílačů. Software Darka Plus může být zároveň využíván jako softwarové prostředí pro sběr dat a tvorbu protokolů o měření. Pro použití ve farmacii je k dispozici provedení s funkcí zabezpečení naměřených údajů podle předpisu FDA 21 CFR Part 11.
 

Hlavní výhody

Hlavní výhodou je komplexní nabídka vysílačů, pokrývající širokou škálu úloh, a robustní provedení celého systému. Měřicí obvody jednotlivých vysílačů lze rekalibrovat a dojustovat.
 
Eltec WSR řeší také častý problém přenosu dat z výrobních procesů do řídicích systémů. Využít lze až šestnáct analogových výstupů (0 až 5 V, 4 až 20 mA), které převádějí měřené veličiny z vysílačů na analogový signál a dále jej distribuují do stávajícího systému (obr. 2).
 

Příklady použití

V současné době jsou systémy GenII a WSR používány nejčastěji pro:
  • sledování parametrů prostředí v muzeích a galeriích (relativní vlhkost, teplota, intenzita UV záření, intenzita osvětlení),
  • sledování parametrů prostředí ve skladovacích prostorech (relativní vlhkost, teplota),
  • validační procesy ve farmacii (teplota, tlak),
  • sledování parametrů prostředí čistých prostor (teplota, relativní vlhkost, rozdíl tlaků),
  • kontrolu inkubátorů (teplota, relativní vlhkost),
  • sledování tepelných procesů v pecích,
  • sledování teploty v pohybujících se objektech.
Veškeré informace o systému obdrží zájemci u společnosti Tectra, a. s.
 
 
Obr. 1. Bezdrátový monitorovací systém Eltek WSR
Obr. 2. Eltek WSR umožňuje bezdrátově připojit snímače na zařízení s analogovými vstupy