Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Závod Siemens v Trutnově oslavil 25 let a spustil novou výrobní linku

Výrobní závod Siemens Nízkonapěťová spínací technika Trutnov oslavil 25 let pod značkou Siemens a významně rozšířil své výrobní kapacity. Nově se bude v Trutnově vyrábět nová generace softstartérů elektromotorů řady 3RW5. Nová výroba využívá prvky digitalizace vycházející z konceptu průmyslu 4.0. Rozšíření výroby s sebou přesto nese potřebu obsadit několik desítek nových pracovních míst. 

Softstartéry představují jeden z pilířů nabídky divize Digital factory, obchodní jednotky Control Products. Zahájením výroby softstartérů 3RW5 závod výrazně posílil své kompetence i pozici v koncernu Siemens.

Závod v nové výrobě implementuje prvky digitalizace vycházející z konceptu průmyslu 4.0. Zavedením pokročilých digitálních řešení v Trutnově společnost Siemens naplňuje svůj plán investovat v České republice sedm miliard korun do rozšiřování svých aktivit a digitalizace.

Pro novou výrobu bude Siemens v Trutnově potřebovat obsadit několik desítek nových pracovních míst. Jde především o operátory výrobní linky, mechaniky a elektroniky strojů a zařízení či pracovníky montáže a balení.

Rozvojové aktivity závodu budou pokračovat: postupně se rozšíří sortiment výroby nových produktových generací ovládacích a signalizačních prvků 3SU1 (spínače, přepínače, tlačítka a kontrolky pro průmyslové využití) v rámci sortimentu Siemens, na nichž se trutnovský závod podílí nejen jako výrobce, ale pracuje na nich i místní oddělení výzkumu a vývoje. To vzniklo už v roce 2003, a již patnáct let tak výrazně přispívá ke zvyšování přidané hodnoty výroby.

V závodě současně probíhá i integrace výroby nových plošných spojů: trutnovský závod se stane klíčovým dodavatelem osazených plošných spojů pro obchodní jednotku Digital Factory – Control Products ve skupině Siemens. Připravovaný strategický plán Nízkonapěťová spínací technika Trutnov 2022 se dále zaměřuje na rozvoj dosavadních činností, další rozšiřování výroby a zvyšování efektivity procesů.

Slavnostního otevření nové výroby se zúčastnili významní hosté: ředitel trutnovského závodu Eduard Tannhäuser přivítal mj. finančního ředitele Siemens ČR Michaela Axmanna nebo starostu Trutnova Ivana Adamce. Trutnovský Siemens se s 850 zaměstnanci (v samotném Trutnově a v pobočném závodě ve Vrchlabí) řadí k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu. Starosta Adamec ocenil, že trutnovský závod Siemens nabízí svým zaměstnancům rozmanitou práci, spravedlivé finanční ohodnocení a množství různých zaměstnaneckých výhod. Vybudování nové průmyslové zóny podél Volanovské ulice v Trutnově výrazně pomohlo ke snížení nezaměstnanosti v regionu a momentálně zde firmy řeší právě opačný problém: nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

(Bk)

Obr. 1. Nová hala firmy Siemens Nízkonapěťová spínací technika má plochu 7 422 m2

Obr. 2. Nová výrobní linka bude vyrábět softstartéry Sirius 3RW5


Softstartér Sirius 3RW5

Softstartéry 3RW5 (obr. 2) jsou určeny ke spouštění třífázových asynchronních motorů s výkony od 5,5 do 1 200 kW. Obsahují moderní hybridní spínací techniku, která zaručuje účinné spínání, šetří energii a zajišťuje dlouhou životnost. Softstartéry 3RW5 se používají v mnoha úlohách v průmyslu: pro čerpadla, ventilátory, kompresory, dopravníky a různá technologická zařízení. Pomáhají snižovat energetickou náročnost, chrání mechanické díly před přetížením a omezují nepříznivý vliv spouštění elektromotorů na napájecí síť. Lze je snadno integrovat do řídicích systémů Siemens a mohou poskytovat data do cloudové platformy MindSphere. Jsou vybaveny automatickou parametrizací se změnou spouštěcích charakteristik a vyznačují se velkou odolností při kolísání napětí v síti. Mohou být vybaveny specifickými funkcemi podle dané úlohy (čerpadlo, ventilátor atd.) a dalšími speciálními funkcemi, např. sledováním doby rozběhu, zastavením čerpadla pro omezení tlakových rázů v potrubí a funkcemi sledování stavu zařízení (condition monitoring) s možností nastavit limity pro varování a vybavení alarmu.

Softstartéry jsou dodávány v široké škále provedení: s operátorským panelem nebo bez něj, s komunikačním rozhraním pro Profinet, Profibus nebo Modbus. Kompaktní kryt, který byl mj. oceněn cenou za průmyslový design IF-design Award 2018, přispívá k úspoře místa v rozváděčích.

Další výhodu je také skutečnost, že Siemens dodává k softstartérům data pro systémy CAE, např. Eplan. K dispozici je rovněž simulační nástroj STS (Simulation Tool for Soft Starters), který usnadňuje výběr správného softstartéru, a inženýrský software Soft Starter ES, umožňující konfiguraci pohonu a jeho uvedení do provozu z prostředí TIA Portal.

Nové softstartéry 3RW5 byly odborné veřejnosti představeny na veletrhu Hannover Messe 2018. Více informací: www.siemens.com/softstarter3rw5.