Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Závod ABB v Brně rozšiřuje výrobu rozváděčů

Brněnský závod společnosti ABB bude po významném rozšíření výroby jako jediný v ABB dodávat oba hlavní druhy rozváděčů vysokého napětí, tedy vzduchem izolované i plynem izolované. Celkem 98 % výroby jde přitom na vývoz.

V rozšířeném závodě v Brně se budou plnit nové zakázky a současně tam bude převedena část výroby z Německa. Pro rozšíření výroby bude ABB potřebovat obsadit přibližně 100 pracovních míst. Část pokryje z vlastních kapacit, ale i tak bude nutné nabrat desítky nových zaměstnanců. Ti najdou uplatnění i v nově budovaném brněnském centru ABB pro vývoj a výzkum.

„Spokojenost s kvalitou naší výroby a zároveň schopnost pružně produkci inovovat sehrála roli v přesunu výrobních kapacit k nám,“ vysvětlil ředitel jednotky Rozváděčů vysokého napětí Václav Kovář a dodal: „O kvalitní práci našich brněnských techniků i obchodníků svědčí také setrvalý nárůst zakázek. Mezi nejnovější patří velká dodávka pro Chevron.“

Zakázka pro firmu Chevron, nadnárodní společnost sídlící v USA, která se zabývá vyhledáváním ložisek, těžbou, dopravou a zpracováním ropy a zemního plynu a využitím geotermální energie, spočívá v dodání přístrojů a komponent kompletní elektrifikace v celkové hodnotě 120 milionů dolarů pro novou těžební plošinu zemního plynu. Jde o částečně podmořský a energeticky náročný projekt. Plyn je nutné pročistit a stlačit, aby mohl být dopraven potrubím o délce 135 km, což vyžaduje obrovské množství energie. Brněnský závod ABB se na projektu bude podílet právě dodávkou rozváděčů. Půjde o vzduchem izolované rozváděče vysokého napětí UniGear ZS1 a plynem izolované ZX.2.

(ed)